ehdokasmainos

Kolumni

Aulikki Kananoja

Kirjoittaja on ylisosiaalineuvos ja Helsingin entinen sosiaalijohtaja.

Kirjoittaja on ylisosiaalineuvos ja Helsingin entinen sosiaalijohtaja.

Huono-osaisuuden poistaminen pitäisi olla ydintehtävä – ”Kuulen jo vastaväitteet”

Vaaleihin valmistuvat puolueet suuntaavat jälleen sanomaansa ”suurelle keskiluokalle”. Itseäni askarruttaa monikin asia tässä keskiluokan äänien kalastelussa.

On selvää, että äänestystuloksen näkökulmasta keskiluokka on tärkeä kohderyhmä. Keskiluokan käsite on kuitenkin aikojen kuluessa muuttunut melkoisesti. Siihen saattaa itsensä lukea yhtä hyvin akateemisen koulutuksen saanut korkeapalkkainen ammattilainen kuin pienituloinen ”valkokaulustyöntekijä”, joka ei katso kuuluvansa työväestöön.

Ja mihin luokkaan kuuluvat epäsäännöllisesti työtätekevät itsensä työllistäjät, erilaiset free-lancerit tai pienyrittäjät? Eikö olisi jo aika luopua tästä luokka-pohjaisesta ajattelusta ja hakea poliittisesti relevantimpia määrittelyjä oman sanoman keskeisten sisältöjen kuvaamiseksi?

Monissa poliittisissa puheissa vedotaan siihen, että keskiluokka suurena veronmaksajana ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Tottahan se on, mutta suuri osa keskiluokasta on jo veronmaksajaksi tullessaan saanut hyvinvointivaltiolta suuren satsauksen – koulutuksen.

Ylempi keskiluokka – jos sitä määrittelyä käytetään – on usein saanut akateemisen koulutuksen. Sitä kautta on  turvattu kohtuullisen hyvä asema työmarkkinoilla, jota tosin viime vuodet ovat jossakin määrin nakertaneet. Alempikin keskiluokka on yleensä saanut joko alemman korkeakoulutasoisen taikka ammatillisen koulutuksen. Näin ollen verojen muodossa maksetaan takaisin jo saatua koulutuksen antamaa ”perusturvaa”.

Jatkuvan verojen valittelun sijasta toivoisi myös keskiluokan edustajien muistavan saamansa koulutuksellisen satsauksen.

Kansainvälisesti menestynyt kapellimestari Esa-Pekka Salonen totesi Kansallisoopperan partneriksi ryhtyessään, että hän on saanut suomalaiselta yhteiskunnalta niin paljon, että haluaa antaa jotakin takaisin. Kaikki me hyvän koulutuksen ja eläketurvan saaneet emme tietenkään ole Salosen tulotasolla.

Silti jatkuvan verojen valittelun sijasta toivoisi myös keskiluokan edustajien muistavan saamansa koulutuksellisen satsauksen, jota vailla monet työttömät tai heikosti pärjäävät ihmiset ovat jääneet. Viime vuosien tilastotiedot kertovat, että koulutuksellinen epätasa-arvo jatkuu myös hyvinvointiyhteiskunnassa yli sukupolvien. Tämän sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden poistamisen jos minkä pitäisi olla tasa-arvoa ajavan poliittisen liikkeen ydintehtävä.

Kuulen jo vastaväitteet. Keskittymällä kaikkein huono-osaisimpien aseman parantamiseen ei vaaleja voiteta. Tämä on tietenkin mahdollista. En minäkään tarkoiteta sitä, että universaalin järjestelmän kivijalkaa – peruskoulua, perusterveydenhuoltoa, perussosiaalipalvelua – pitäisi purkaa, mutta sen laajentamisen sijasta pitäisi sitä nyt täydentää selvästi kohdistetummin kaikkein eniten epätasa-arvosta kärsivän väestön osan koulutuksellisten, terveydellisten ja sosiaalisten lähtökohtien parantamiseen.

Tämän teeman pitäisi olla sosiali-alkuisten poliittisten puolueiden asialistan kärjessä.

Kirjoittaja on ylisosiaalineuvos ja Helsingin entinen sosiaalijohtaja. Aulikki Kananoja

Kirjoittaja on ylisosiaalineuvos ja Helsingin entinen sosiaalijohtaja.

Kolumni

Matti Linnanahde

Kirjoittaja on Demokraatin entinen pääkirjoitustoimittaja.

Kirjoittaja on Demokraatin entinen pääkirjoitustoimittaja.

Puoluekokouksen pitää osata olla päättämättäkin

SDP:n Lahden puoluekokoukseen on runsaat kolme kuukautta ja jäsenäänestys edustajaehdokkaista on paraikaa meneillään. Valituiksi tulevat ovat paljon vartijoina. He ottavat puoluekokouksessa kantaa päivänpolitiikan keskeisiin kysymyksiin, linjaavat puolueen toimintaa myös pitemmällä tähtäyksellä ja tekevät tärkeitä henkilövalintoja.

Liioittelematta voi siis todeta, että puoluekokousedustajuus on todella vastuullinen tehtävä. Pitää tehdä hyviä päätöksiä ja vahvistaa kuvaa yhtenäisestä ja tulevaisuuteen suuntaavasta poliittisesta liikkeestä.

Jäsenäänestyksellä on myös sellainen merkitys, että varsinkin kärkisijoille nousevat  ovat vahvoilla tulevissa kunta- ja maakuntavaaleissa, mikäli ryhtyvät ehdokkaiksi. Ja veikkaan, että aika moni ryhtyy, jos kerran luottamusta on.

***

Puoluekokoukseen tulevista asioista ovat suurinta huomiota saaneet aloite työeläkeindeksin muuttamisesta sekä uusi periaateohjelma. Toivottavaa silti olisi, että ne eivät jyräisi alleen muita hyviä aloitteita ja kannanottoja.

Työeläkkeiden kehittyminen on nykyisin elinkustannuspainotteista ja aloitteen mukaan pitäisi siirtyä enemmän palkankorotusten vaikutukseen. Työeläkejärjestelmän asiantuntijat varoittavat, että tällainen muutos voisi vaarantaa koko systeeminen kantokyvyn ja varsinkin tulevien sukupolvien eläkkeet. Aloitteen tekijät ovat luonnollisesti toista mieltä.

Indeksialoite on sikäli ongelmallinen, että se saattaa nostattaa sukupolvien välisen kiistan – päätyy puoluekokous kummalle kannalle tahansa. Varmaa on myös se, että media ja kilpailevat puolueet repisivät tällaisesta tilanteesta kaiken irti.

Siksi on viisasta miettiä kaksi kertaa, kannattaako eläkeindeksistä tehdä ehkä tiukkakin äänestyspäätös, josta jäisi ikävästi ja pitkäksi aikaa kiviä kenkiin.

***

Vähän samanlainen on tilanne periaateohjelmankin kanssa. Ensinnäkin SDP myllää niin hengästyttävää tahtia periaatteitaan, että joku voi ihmetellä, eikö niitä sitten nykyisellään ole.

Toiseksi periaateohjelma edellyttää perusteellista valmistelutyötä. Yksi sellainen kesti kaksi puoluekokouskautta vuosina 1981-1987.

Edelleenkin se on enemmän sosialidemokratiaa, yhteiskuntaa ja maailmaa kuvaava essee kuin napakka ja kirkas periaateohjelma.

Viime kesänä oli jäsenkäsittelyssä keskusteluaineisto, joka totta vie antoikin puheenaihetta. Esimerkiksi me Turussa kiinnitimme huomiota aineiston jäsentymättömyyteen, yhteismitattomiin asioihin, toisteluun ja rönsyilevään tyyliin.

Nyt puoluehallitus on lähettänyt kenttäkäsittelyyn periaateohjelmaluonnoksen, joka kieltämättä on jäntevöitynyt keskusteluaineistosta. Mutta edelleenkin se on enemmän sosialidemokratiaa, yhteiskuntaa ja maailmaa kuvaava essee kuin napakka ja kirkas periaateohjelma.

Ymmärrän, että puoluekokouksen pitää ajatella asioita läpi ja päivittää niitä, mutta pitääkö tätä prosessia kutsua periaateohjelmaksi? Parempi olisi otsikoida paperi uudelleen ja jatkaa varsinaista periaatepohdintaa.

***

Myönnän, että ehdotus kahden keskeisen asiakohdan siirtämisestä jatkovalmisteluun voi ärsyttää monia. Olen silti sitä mieltä, että puoluekokouksen pitää osata olla päättämättäkin, jos jokin asia ei ole kypsä ratkaistavaksi.

Kirjoittaja on Demokraatin entinen pääkirjoitustoimittaja. Matti Linnanahde

Kirjoittaja on Demokraatin entinen pääkirjoitustoimittaja.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Ilmari Nurminen

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

Vanhuspalvelulakia ei saa purkaa

SDP:n johdolla edellinen hallitus sääti historiallisen vanhuspalvelulain vanhusten turvaksi ja suojaksi. Lain ja sen toimeenpanon tueksi uusitun laatusuosituksen avulla on voitu nostaa ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten hoitajamitoitusta. Kilpailutuksen myötä palvelutuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa hoitajien määrä kuitenkin asetetaan usein minimiin.

Nyt Sipilän hallitus tavoittelee 70 miljoonan euron säästöjä heikentämällä vanhuspalvelulakia ja laskemalla laatusuositusten henkilöstömitoitusta. Leikkaus tarkoittaa hoitajamitoituksen ja hoitohenkilökunnan osaamistason laskua sekä vanhusten turvaksi säädetyn vastuutyöntekijän poistoa vanhuspalvelulaista.

Ensi vuoden alusta hoitajamitoitus lasketaan 0,4 hoitotyöntekijään asiakasta kohden. Päätös on monien asiantuntijanäkemysten, alan ammattilaisten ja omaisten näkemyksen vastainen. Käytännössä mitoituksen lasku tarkoittaa, että 15 asukkaan hoitoyksikössä aamu- tai iltavuorossa on vain yksi hoitaja. Näillä resursseilla ei voi turvata hyvää hoitoa ja elämää. Esimerkiksi Valvira on arvioinut, että henkilöstömitoituksen laskeminen heikentää vanhusten ulkoilumahdollisuuksia.

Käytännössä mitoituksen lasku tarkoittaa, että 15 asukkaan hoitoyksikössä aamu- tai iltavuorossa on vain yksi hoitaja.

Hoitajamitoituksen laskun lisäksi hallitus aikoo heikentää vanhustyön osaamisvaatimuksia. Tämä vaikuttaa suoraan ikäihmisten palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Nykylain mukaan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyvän väestön hyvinvointia ylläpitävää monipuolista asiantuntemusta, kuten gerontologian osaamista. Nyt hallitus esittää tämän osaamisen heikentämistä.

Myös vaatimus vastuutyöntekijästä poistetaan laista ja vastuu jää omatyöntekijälle. Oikeutta saada yksilöllistä ja tarveperusteista palvelua heikennetään. Mielestäni vanhusten oikeuksia pitäisi vahvistaa, ei purkaa. Leikkaukset kohdistuvat merkittävään ihmisryhmään, jossa on usein muistisairaita, toisen ihmisen avun varassa olevia yksinäisiä ja pienituloisia ihmisiä.

Tulevan sote-uudistuksen myötä tulevat markkinaehtoisemmat palvelut ja miljardiluokan leikkauslistat. Meidän sosialidemokraattien tehtävä on vaatia ja varmistaa, että jokaisella ihmisellä on oltava oikeus elää arvokasta ja hyvää elämää loppuun asti.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja. Ilmari Nurminen

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

Kolumni

EEVA DONNER

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva toimittaja, joka asuu Espanjassa.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva toimittaja, joka asuu Espanjassa.

Jos jopa oikeudenkäyntejä aletaan arvostella sen mukaan, miten kalliiksi ne tulevat, ollaan pelottavalla tiellä

”Leikattiinko äitisi syöpä? Harvinaista. Hänhän on melkein yhdeksänkymmenen?”

Näin ihmetteli suomalainen ystävä ja jatkoi: Paljonkohan se maksoi? – Hänet leikattiin julkisessa terveydenhuollossa, ei se hänelle niin paljon maksanut. – Mutta todellisuudessahan se kuitenkin maksoi enemmän.

En ajatellut keskustelua sen enempää, kunnes luin lehdistä, että suomalainen työtön maksaa yhteiskunnalle aivan liikaa, että posti sulkee konttoreita haja-asutusseuduilla, koska ne tulevat liian kalliiksi. Miten terveyskeskuksia ei kannata ylläpitää saaristossa, kun netin kautta annettu sairaanhoito tulee halvemmaksi.

Ne, joilla menee paremmin ovat vastuussa niistä, joilla menee heikommin.

Koko Suomessa oleskeluni ajan törmäsin mitä kummallisimmissa yhteyksissä samaan ilmiöön – kaikelle on pantu hintalappu. Sen hintalapun laittajat ovat niitä, joilla menee hyvin. Siis terveet, hyvin toimeentulevat työssäkäyvät veronmaksajat, jotka mielestään kustantavat sairaiden, työttömien ja muuten vain luuserien elämisen.

Ihmisenä olemiseen kuuluu, että on pyrittävä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen jokaisen kohdalla. Ne, joilla menee paremmin ovat vastuussa niistä, joilla menee heikommin.

Mutta nyt näyttää raha vallitsevan kaikkea. Siitä on tullut mittari, jokaiselle elämänilmiölle on hintalappu. Ne joilla on rahaa näyttävät olevan parempia ihmisiä kuin ne, joille elämä ei ole antanut parhaita valttikorttejaan.

Käännetään kupit niin, että syy (suhteelliseen) yhteiskunnan taloudelliseen ahdinkoon onkin sillä, jonka säästyäkseen täydeltä turmiolta on pakko käyttää sosiaalietuuksia tullakseen toimeen.

Kun kaikelle on laitettu hinta on helppo ottaa seuraava askel kohti ylemmyydentuntoa ja kumma kyllä — myös kateutta. Omillaan toimeentuleva veromaksaja katsoo oikeudekseen kadehtia lähimmäistään joka jostain syystä saa valtiolta korvausta tai avustusta. Yhteisöllisyys on pahasti vinksahtanut itsekkyydeksi.

Mikä olisi sopiva hinta esimerkiksi pahoinpitelylle? Entä montako päivää sen käsittelyyn saa kulua?

Irvokkain esimerkki tästä tuli eteeni jokin aika sitten. Oikeudenkäyntikateus.

Netissä avattiin keskustelu siitä, miten kaksi Suomessa pitkään käynnissä ollutta oikeudenkäyntiä tulee maksamaan maltaita veronmaksajille. Keskustelu jatkui, henkilöitä nimeltä mainiten, miten erilaisista julkisista päätöksistäkin valittaminen tulee veronmaksajille kalliiksi.

Kun älähdin, minulle vastattiin että Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin ( EIT) on puuttunut Suomen pitkittyneisiin oikeudenkäynteihin.

Oikeusvaltion yksi hienoimpia prinsiippejä on se, että oikeuden edessä jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tulla kuulluksi niin perusteellisesti, että todisteiden perusteella voidaan päättää henkilön syyttömyydestä tai syyllisyydestä.

EIT:n tuomioiden motiivina on ollut, että oikeudenkäynnin pitkittyminen on kohtuutonta oikeutta käyvää kohtaan. On luonnollista, että syystä tai toisesta oikeuden eteen joutunut saa asiansa käsitellyksi säädyllisessä ajassa.

Jos jopa oikeudenkäyntejä aletaan arvostella sen mukaan, miten kalliiksi ne tulevat, ollaan pelottavalla tiellä. Mikä olisi sopiva hinta esimerkiksi pahoinpitelylle? Entä montako päivää sen käsittelyyn saa kulua? Varkaus? Tappo?

Miten saada rikokset sellaiseen hinta- ja laatusuhteeseen, että se tyydyttää kunnon veronmaksajaa. Kaikkein halvin on luonnollisesti pikatuomioistuin, jossa syytetään, tuomitaan ja tuomio pannaan täytäntöön paikan päällä.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva toimittaja, joka asuu Espanjassa. EEVA DONNER

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva toimittaja, joka asuu Espanjassa.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Pentti Salmi

Kirjoittaja on koripalloasiantuntija.

Kirjoittaja on koripalloasiantuntija.

Pentti Salmen puheenvuoro: Naiskoris kyntää syvällä — ”Seurakiihkoilijat kehuskelevat omiensa ansioilla”

Kun suomalaisessa miesten ja poikajunioreiden koripalloilussa on viime vuosina ollut selvä nousukiito, niin huumassa on jäänyt yksi toimintasektori aivan paitsioon.

Naiskoripalloilu on nimittäin Suomessa lähes pohjamudissa.

Kun suomalainen naisurheilu on yleensä viime aikoina kasvattanut menestyksensä siivua eri urheilumuodoissa, niin koriksessa ei ole tapahtunut mitään siihen viittaavaa.

Jos esimerkiksi tarkastellaan naisten maajoukkueen pelejä, niin viimeksi pelatuista kolmestatoista EM-karsintamatsista Suomi on voittanut vain yhden. Eikä ainakaan seuraavassa pelissä kuukauden kuluttua kotiareenasta huolimatta suuntaan tule muutosta. Vastassa kun on tuolloin raudanluja ryhmä, Rion olympiakisojen hopeajoukkue Espanja.

Jotain on yritetty kyllä tehdäkin, koska miesten Susijengin valmennusjohdosta Pekka Salminen siirrettiin naisten maajoukkueen päävalmentajaksi.

Mutta ei homma yhdellä valmentajasiirrolla suinkaan vielä lopullisesti selkiinny. Rakenteissa se vika on, seuratoiminnan perusduunissa.

Mikä on vastaavasti ollut jatkumo?

On sinällään yllättävää, että Suomesta on lähtenyt viime vuosina USA:n yliopistoihin pelaajastipendeillä enemmän tyttöjä kuin poikia.

Mutta mikä on vastaavasti ollut jatkumo?

Useat jenkkiyliopistoissa pelanneet nuoret naiset siirtyvät nimittäin vaivihkaa takavasemmalle. On vain muutamia poikkeuksia, jotka jatkavat esimerkiksi kotoista Korisliigaa merkittävässä roolissa.

Kuten aikanaan ainoana suomalaisena yliopistokoripalloilun kauden syöttötilaston voittanut Reetta Piipari, naisten NBA:n varauslistalle päässyt Taru Tuukkanen tai Euroopan ammattisarjoja jenkkivuosien jälkeen kolunnut Heta Korpivaara.

Saman tien naisten kotoinen liiga on tilanteessa, jossa sallitaan käsittämättömästi ottelua kohden neljän ulkomaalaispelaajan käyttö. Ja tässä on tulos: sarjaa johtava Forssa löi viime kierroksella puolustavan mestarin Lappeenrannan ja amerikkalaiset mättivät voittajien 86:sta pisteestä 77.

Jokainen voi jo tuosta havaita missä suomalaisten osalla mennään Suomen pääsarjassa.

Ulkomaalaispelaajien käyttö ei edes tuo pullistelevia katsomoita, koska tämänkin kauden yleisökeskiarvo ottelua kohden on nippa nappa 300 katsojaa.

Seurakiihkoilijat kehuskelevat omiensa ansioilla, mutta piikittelevät, morkkaavat ja lokaavat muita seuroja.

Täällä pohjoisen naapurimaissa, Suomessa ja Ruotsissa, koriksen voimajakautuma on muuten aivan päinvastainen.

Suomessa miehet pelaavat putkeen arvokisoja, naiset eivät ylitä edes karsinnan rimaa. Viimeksi Suomen naiset ovatkin olleet EM-lopputurnauksessa 29 vuotta sitten. Ruotsissa taasen naiset pelaavat Euroopan huipulla, mutta miehille rima oli liian korkealla ensi vuoden EM-kisoihin.

Suomessa naiskoripalloilun tilaa voisi hyvinkin sanoa kyräileväksi. Pahimmillaan se peilautuu koriksen keskustelupalstoilla netissä. Siellä kun seurakiihkoilijat kehuskelevat omiensa ansioilla, mutta piikittelevät, morkkaavat ja lokaavat muita seuroja, joissa on muka kaiken pahan alku ja juuri.

Paljon on siis asenteellisiakin hommia edessä ennen kuin naiskoripalloilu nousee aallonpohjasta.

Kirjoittaja on koripalloasiantuntija. Pentti Salmi

Kirjoittaja on koripalloasiantuntija.

Kolumni

Satu Taavitsainen

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

Liikennekaari on torso — suuret olivat Soinin puheet

Eduskunta aloitti mittavan kokoisen liikennelakeja koskevan paketin käsittelyn. Tässä liikennekaareksi nimetyssä kokonaisuudessa kumotaan kaikki entiset liikenteeseen liittyvät lait ja tehdään yksi uusi.

Edessä on valtava urakka ja erityisesti minua hämmästyttää se, miksi hallituspuolueiden kansanedustajat ovat päästäneet sormiensa läpi näin keskeneräisen hallituksen esityksen. He itse kritisoivat esitystä Eduskunnan lähetekeskustelussa todella paljon ja esittivät hengästyttävän paljon kysymyksiä ja epäilyjä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille.

Eikö heidän olisi kannattanut sorvata lakia ministerin kanssa etukäteen niin, että he olisivat olleet tyytyväisiä esitykseen, eikä päästää sitä keskeneräisenä valiokuntaan?

Taksien suhteen oli suorastaan liikuttavaa kuunnella perussuomalaisten puheenvuoroja, vaikka tosiasiassa he ovat tässäkin asiassa kääntäneet taas takkinsa. Timo Soini kirjoitti 17.4.2016 blogissaan, että: ”Perussuomalaiset eivät hyväksy taksiliikenteen vapauttamista.” Suuret olivat puheet.

Ihmettelen, miksi ihmeessä markkinauskovaisen nykyhallituksen pitää se tuhota.

Eduskunnan istunnossa perussuomalaiset maalailivat lain myötä tapahtuvan maaseudun tyhjentymistä takseista, palvelun heikkenemistä, hintojen nousua ja taksiyrittäjien konkursseja. Liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalainen puheenjohtaja arveli maaseudun asukkaiden olevan häviäjiä ja veti johtopäätöksen, että ehkä palataan nykyjärjestelmään. Siis tämä linjaus jo lain lähetekeskustelussa ja lakiesityksestä, joka on heidän hallituksen aikaansaama.

Valiokunnan kokouksissa ei varmasti tule olemaan helppoa, kun sekä opposition että hallituspuolueiden kansanedustajat tykittävät kysymyksillään ja esittävät muutostarpeitaan erityisesti henkilö- ja tavarakuljetusmääräyksiin.

SDP:n eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että vanhaa lakia kumottaessa ja uutta luotaessa varmistetaan, että kuljetusalalla säilyvät toimivat ja tasapuoliset markkinat ja minkäänlaisia porsaanreikiä ei jää harmaalle taloudelle. Liikennekaaren tulee saada aikaan ihmisten arkea helpottavia digitaalisia ratkaisuja.

Mielestäni suomalainen säännelty taksijärjestelmä on edullinen, luotettava, palveleva, laadukas ja saatavissa aina ja kaikkialla. Ihmettelen, miksi ihmeessä markkinauskovaisen nykyhallituksen pitää se tuhota.

Saa nähdä, saadaanko tässä vielä aikaan yhteinen vastalause hallituspuolueiden kanssa heidän omaa lakiesitystään vastaan. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja. Satu Taavitsainen

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.