MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

 

Vi slår oss ned på partikansliet i Hagnäs för en reflekterande lägesrapport, för att blicka lite bakåt och längre framåt. Tajmingen är skön i och med att den senaste gallupen placerar SDP på första plats efter en ökning som är större än felmarginalen.

 

– Om analysen att det är aktiveringsmodellen som påverkat stämmer så visar det att vi måste vara noga med att ha egna alternativ, att de finns och är klara och tydliga att förstå även i framtiden, säger Rönnholm.

 

Han fäster stor vikt vid tilliten och bedömer att regeringens förtroende minskat, att folket allt mindre litar på regeringens vilja och kunnande att fördela tillväxten på ett jämlikt sätt. Därtill bygger regeringen inte sina förslag på tillit, varpå aktiveringsmodellen är ett tydligt exempel.

 

Rönnholm beklagar att regeringen misslyckades med att reformera familjeledigheterna och vidhöll kostnadsneutralitet som ett strikt krav trots tillväxtens mogna frukter.

 

– Om regeringen har råd med något så är det endast skattelättnader för de mest förmögna. Det börjar vara klart för människorna.

 

Hundratals med i arbetsgrupper

Därmed kommer vi in på SDP:s alternativ, nu och framöver. Nuvarande regering har satt grundvalar i skälvning så det är skäl att understryka vikten av helt grundläggande saker:

 

– Det behövs förtroende. Det behövs förstås strategiska och dynamiska regeringsprogram, det är klart, men som i alla organisationer fungerar ingenting om de som ska leda saknar en vision av vart vi är på väg. Man måste kunna lita på varandra. Folk vill ha en kultur där man kan lita på varandra och då går det också att fatta beslut.

 

Det här framkommer också i en färsk rapport som Sitras äldre rådgivare Jouni Backman och Liisa Hyssälä (två tidigare veteranpolitiker för SDP respektive Centern) tagit fram. Den har mycket matnyttig information, bland annat gällande partiernas programarbete. Då demokratin stöter på utmaningar måste även partierna ta sig en titt i spegeln och fråga sig om de verkligen sätter agendan eller om de överlåtit den biten åt tankesmedjor och pr-byråer.

 

SDP kan här se i spegeln med stolthet. I höstas inleddes arbetet med långsiktiga målsättningar och de konkreta medlen för att förverkliga dessa. Närmare 500 partiaktiva är involverade i nästan 30 arbetsgrupper, de gäller allt från principprogrammet till nordiskt samarbete, från invandringspolitik till en förnyelse av de sociala stödsystemen (modellen för så kallade yleisturva) och skattepolitik.

 

– Man ska ju se ända till 2030 och det är klart vi inte vet vad som ska hända, hur den teknologiska utvecklingen påverkar, artificiell intelligens som kan ändra på arbetsliv och produktionsmetoder och så vidare, men man ska ändå ha en stark vision av hur framtiden ska se ut och klargöra utifrån vilka värderingar vi ska bygga samhället. Därför är det viktigt att inte tänka bara på i år och nästa år.

 

Principer och värderingar finns förstås redan och de är ädla. Det som behövs enligt Rönnholm är främst att kartlägga åtgärder och han vision för att förverkliga dem vare sig det gäller landskapsval, riksdagsval “eller då vi får makten i nästa regering”

 

Mera jobb – mindre resurser

Arbetsgrupperna rapporterar om sitt arbete till partifullmäktige i vår. Det politiska programmet och principprogrammet ska godkännas 2020.

 

På lördag ordnas ett evenemang i Åbo utifrån begreppet frihet, som en del av arbetet med principprogrammet. Förutom arbetsgrupper och offentliga evenemang spelar förstås sociala medier en viktig roll som verktyg. Rönnholm konstaterar att det finns många sätt att delta.

 

Mängden kanaler är en stor möjlighet, men också en utmaning för dagens partisekreterare. Partierna ska göra allt som tidigare plus vara alerta på sociala medier dygnet runt. Detta samtidigt som resurserna minskat, vilket nämnda Sitra-rapport tar fasta på som ett demokratiproblem.

 

Ekvationen kan enligt nuvarande system inte lösas utan måste skrivas om till en ständig prioriteringsfråga.

 

– Är det bra ur den finländska demokratins synvinkel att de som ska ha de stora framtidsvisionerna, de som ska driva stora samhälleliga förändringar inte har tillräckliga resurser? frågar Rönnholm retoriskt.

 

Därtill kommer flera val, och som extra stress osäkerhet kring ett nytt landskapsval. Tiden för planering och visionering blir lätt lidande. Enligt Rönnholm borde Finland hitta en lösning med flera val samtidigt, till exempel ett eventuellt landskapsval i samband med riksdagsvalet.

 

– Då hela organisationen har fullt upp med val blir det svårt att finna tid för att locka med nya människor och utveckla organisationen, säger Rönnholm som fokuserat på det sistnämnda så mycket det varit möjligt.

 

Han ser tre roller för en partisekreterare: 1) verkställande direktör som leder arbete med partistruktur och arbetssätt och ser till att organisationens syfte är glasklart för alla, 2) att motivera folk, inspirera de redan aktiva och locka nya medlemmar, 3) vara en röst utåt, ett ansikte i olika mediesammanhang som kommenterar och debatterar.

 

– Att kunna göra alla tre rollerna fullt ut är tyvärr omöjligt. Då måste man välja och jag har valt det första behovet under mitt första år, arbetat för att få orkestern att spela bättre ihop. Sedan kan man ägna sig mer åt de andra rollerna.

 

Stark tro på nya jobb

Med ett fokus på det organisatoriska samspelet och ett omfattande programarbete bygger SDP alltså stadigt på en grund för framtiden. Det behövs för att möta globaliseringens vindar som hittills drabbat västvärldens arbetarklass bland annat genom den avindustrialisering som också skadat arbetarrörelsen och gett högerpopulism grogrund. Frågan är hur utvecklingen fortsätter. Enligt en Oxford-rapport kan uppemot hälften av alla nuvarande jobb automatiseras bort under de kommande 30 åren.

 

Antton Rönnholm är konstruktivt positiv i sin framtidsinställning:

 

– Vi vet inte hur många av de nuvarande jobben kan automatiseras, men då uppstår nya. Omstruktureringen och förändringen är konstant. Såklart skapar detta stress, det gör förändring alltid. Vi måste ändå vara och ha en framtidsvision. Kyllä se siitä, som Koivisto sade. Det blir nya jobb, nya lösningar.

 

– Vi har en samhällsmodell där vi strävar efter mer jobb, rätt till skälig inkomst, där man klarar sig med ett jobb istället för tre som i vissa länder och ett alternativ till högerns konstanta repetition om att det inte finns alternativ, att ni är värdelösa och inte kan någonting, att maskinerna tar över och att de som äger tar alla pengarna. Samtidigt säger de att nu ska gå med på förändring för att sådan alltid är bra och intressant. Men ingen vill ha förändring om den leder till ett samhälle ingen vill leva i. Vi ska istället måla en bild av ett samhälle som är bättre än dagens samhälle, säger Rönnholm och nämner en förskjutning från inkomst- till förmögenhetsskatt som en bit av det stora pusslet.

 

Vårdreformens frågetecken

Med våren kommer även den avgörande fasen för vård- och landskapsreformen. Rönnholm är förstås kritisk till stora delar av de förslag som regeringen hittills har presenterat. Han understryker att frågan är viktig och inte handlar om oppositionspolitik.

 

– Det behövs mera resurser till primärhålsovården, nya metoder och produktionssätt, incitament inom systemet. Vi har såklart ett eget alternativ och mycket parlamentariskt arbete har redan gjorts som man kan bygga vidare på. Det gäller att slopa regeringens allra, ur vår synvinkel sett, mest negativa förslag.

 

Återstår att se vad våren för med sig, och resten av året. I höst blir ju kanske landskapsval i Finland och riksdagsval i Sverige. Enligt Rönnholm är det nordiska samarbetet oerhört viktigt och han hoppas på mer tid för det arbetet framöver.

 

– De svenska socialdemokraterna är där som vi ska vara, de har regeringsmakt och en stark position, men såklart också egna utmaningar. Vi kan givetvis lära mycket av varandra.

 

”I denna tid när gränserna stängs, nya murar planeras och människor delas in i vi och dom måste vi tala kristallklart om frihet, sanning och människovärde. Vi måste påminna om att det faktum, att vi har krossat murarna, kunnat samarbeta och känna solidaritet gentemot våra medmänniskor är grunden till vår välfärd.”

– Antton Rönnholm i sitt tal på partikongressen 2017 efter att han valts till partisekreterare.

 

 

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: Vardagen borde vara kvinnodag

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Jämställdhetsfrågor riskerar att hamna i skuggan av blomsteruppvaktningar, enligt Anette Karlsson.

 

 

Hon är bland annat ordförande för Nylands socialdemokratiska kvinnor och vice ordförande för FSD. Årets internationella kvinnodag har gått i de politiska uppdragens och det politiska jobbets tecken. Jag ringer henne för att diskutera dagens roll då vi skriver 2018. Hon säger inledningsvis så här:

 

– För mig betyder internationella kvinnodagen att sätta fokus på frågor om jämställdhet och inse att jämställdheten ännu inte är uppnådd. Det finns mycket att göra för jämställdheten på arbetsmarknaden med tanke på den låga andelen kvinnor i ledande uppdrag i företag och i politiken. Därtill har Me too-kampanjen visat hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är.

 

Finns det en risk för att vi tänker för mycket att de stora jämställdhetsproblem är globala, långt borta och att vi därför blir för passiva för omständigheterna i vårt eget land?

 

– Det finns alltid något ställe där det är värre, men det betyder inte att andra saker vore oviktiga. Det är väldigt viktigt att arbeta för jämställdhet även i världens mest jämställda länder för inte ens i dessa är jämställdheten uppnådd.

 

– En risk jag ser är att internationella kvinnodagen här handlar mycket om rosor och uppvaktning. De viktigare budskapen riskerar hamna i skymundan av firandet. Det behövs inte rosor utan arbete för mer jämställdhet och mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Vad gäller våld i familjen ligger Finland högt på listan i statistiken för Europa.

 

På vilka punkter behövs det åtgärder för mer jämställdhet här i Finland?

 

– Familjeledigheten är en sådan sak. Det är ledsamt att regeringen kastade in handduken och inte var redo att ta emot idéer från oppositionen. Det behövs en reform dels för att pappor ska vara mer hemma och bli en starkare del av hemmet, dels för att kvinnorna nu är i en ekonomiskt ogynnsam situation. Vi måste minska fattigdomen bland kvinnor i pensionsåldern, det problemet är reellt och beror på föräldraledigheterna. En ung kvinna som jag är ofta ett rött skynke på arbetsmarknaden, arbetsgivare är rädda att vi ska bli hemma med barn, varpå kvinnor ofrivilligt oftare har snutt- och deltidsjobb.

 

– Ansvar för hem och familj vilar ännu för ojämlikt på kvinnan trots små steg åt rätt håll. I Sverige har man öronmärkt månader för papporna och då har de också använt dem mer. Samhället måste visa vägen i den här frågan.

 

Hur ser du på nuvarande regeringens jämställdhetspolitik?

 

– Det har till och med talats om kvinnohatarregeringen och jag skulle inte uttrycka mig riktigt så grovt, men ingen rök utan eld. Först tvångslagar och semesterpengsnedskärningar, sedan konkurrenskraftsavtalet Kiky som drabbat speciellt kvinnodominerade branscher. Regeringens nedskärningar har speciellt riktat sig mot branscher med kvinnor med låga löner. Att man tog bort den subjektiva dagvårdsrätten var också illa, samt tillät större dagvårdsgrupper. Exemplen är flera. Det är talanade att jämställdheten glömdes bort helt då regeringen inledde sitt arbete.

 

Karlsson understryker att frågorna som ska sättas i fokus på internationella kvinnodagen inte får falla i glömska under årets övriga dagar, tvärtom.

 

– Varje dag måste man göra saker för att stärka jämställdhet och för kvinnornas roll i samhället. Under Finlands självständiga tid har landet haft 500 ministrar, varav endast 80 har varit kvinnor. Balansen är långt ifrån nådd.

 

– Alla kan vi i vår vardag lyfta fram vad kvinnor gör för bra saker, tacka och stödja varandra, tro på att kvinnor kan och vet. Det är vardagen som borde vara kvinnodag, säger Anette Karlsson.

 

 

Diskussion