Nyheter

HUS uppmuntrar personalen att tala svenska

Johan Kvarnström
Uppslag om satsningar på svenska i verksamheten i senaste numret av HUS-tidningen Husari.
Johan Kvarnström
Uppslag om satsningar på svenska i verksamheten i senaste numret av HUS-tidningen Husari.
Johan Kvarnström
Uppslag om satsningar på svenska i verksamheten i senaste numret av HUS-tidningen Husari.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS må ha slopat sitt svenska namn HNS, men man firar Svenska veckan som inleds i dag med kampanjen ”Våga tala svenska!”. Under veckan uppmuntras personalen att tala svenska med patienter och kolleger.

 

HUS producerar specialiserade sjukvårdstjänster för över 1,6 miljoner människor, varav ca 8 procent är svenskspråkiga. HUS är en tvåspråkig samkommun och håller det som viktigt att patienten får vård på sitt eget modersmål, finska eller svenska. Det är extra viktigt för barn och unga. Ofta kan redan ett par ord på barnets modersmål lugna den lilla patienten.

– Det är viktigt att barn får uttrycka sig på sitt eget modersmål. På Nya barnsjukhuset har patienter och anhöriga med svenska som modersmål uppmärksammats på många olika sätt. Som en rolig detalj har vi visdomar av mumintrollen på tre språk på väggar och golv på vårt sjukhus, berättar Jari Petäjä som är direktör för verksamhetsområdet Sjukvård för barn och unga.

– Vårt mål är också att i planeringen av arbetsskift se till att vi har svenskkunnig personal i de olika skiften. Personalen kan också vid behov be om hjälp från en annan enhet om det för tillfället inte finns svenskkunniga på den egna avdelningen.

 

Programmet under Svenska veckan har som mål att sänka tröskeln för att tala svenska med patienterna, under kampanjen och också efteråt. HUS språkambassadörer har här en viktig roll. Som del av sitt övriga jobb uppmuntrar och stöder de sina kolleger att använda svenska. HUS har för tillfället cirka 120 språkambassadörer på sina olika enheter och sjukhus.

Under Svenska veckan erbjuds personalen bland annat finsk-svenska ordböcker för vårdare, tips ur det finlandssvenska kultur- och aktualitetsutbudet, möjlighet att delta i en språkfrågesport och äta finlandssvensk mat i personalrestaurangerna. Med hjälp av en liten matvokabulär uppmuntras personalen att hålla lunch- och kaffepauser på svenska.

 

Skolkören från Hoplaxskolan Munksnäs, årskurserna 3 och 4, uppträder med sånger på svenska i Mejlans tornsjukhus under Svenska dagen.

 

Kampanjen ordnas i samarbete med Folktinget och Samarbetsforum.

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast