Politiikka

Ihalainen: Komissio tuli SDP:n linjoille

Lehtikuva / Vesa Moilanen
SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.
Lehtikuva / Vesa Moilanen
SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.
Lehtikuva / Vesa Moilanen
SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.

SDP:n talousvaliokunnan vastuukansanedustaja Lauri Ihalainen toteaa, että komission äskettäin toimittama vastaus talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj Turusen sille esittämään kysymykseen selkeyttää osakkeiden omistusmalleista ja osakeomistusten hallintarekisteröinnistä käytävää poliittista keskustelua.

Komissio katsoo vastauksessaan, että suomalaisen yhtiön on ulkomaistakin arvopaperikeskusta käyttäessään noudatettava Suomen lainsäädäntöä arvopapereiden omistusten julkisuutta ja hallintamalleja koskien. Kansallinen lainsäädäntö voi siis estää suomalaisten yhtiötä valitsemasta sellaista ulkomaista arvopaperikeskusta, joka ei tarjoa mahdollisuutta suoraan osakkeiden tunnistettavaan suoraan omistamiseen. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan näin vaatia suomalaisia sijoittajia käyttämään suoraa omistusmallia ilman, että se olisi ristiriidassa EU-sääntelyn kanssa.

– Tämä on tulkinta, jota SDP on koko nykyisen lakiesityksen käsittelyn ajan johdonmukaisesti tuonut esiin, Ihalainen huomauttaa.

– Komission vahvistama tulkinta tarkoittaa, että kansallisella lailla on mahdollista kieltää suomalaisilta sijoittajilta suomalaisten yhtiöomistusten hallintarekisteröinti silloinkin, kun osakkeet tai muut arvopaperit on laskettu liikkeeseen ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa.

– On siis täysin poliittisen päätöksen varassa, halutaanko osakeomistusten hallintarekisteröinti sallia ulkomailla. Suurempi avoimuus on tulevaisuuden suunta myös muualla Euroopassa,  Ihalainen korostaa.

Talousvaliokunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitys estäisi suomalaisia sijoittajia hallintarekisteröimästä yhtiöomistuksiaan silloin, kun ne on laskettu liikkeeseen suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa. Sen sijaan se mahdollistaisi hallintarekisteröinnin, kun suomalainen yhtiö laskee arvo-osuutensa liikkeeseen ulkomailla.

 

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat