Internationellt

Ingen jämställdhet på fältet och den högsta toppen inom FN

Foto: Unsplash
FN:s högkvarter i New York.

Hälften av de högre chefsbefattningarna inom FN upptas numera av kvinnor. Men hittills har ytterst få kvinnor valts som ordförande för generalförsamlingen – och ingen kvinna har ännu fått chansen att bli världsorganisationens högsta företrädare.

IPS

Arbetarbladet

 

FN uppger att ett viktigt mål i kampen för kvinnors rättigheter nu har uppnåtts inom världsorganisationen – en jämn fördelning mellan antalet kvinnor och män på de högsta positionerna, där 90 personer numera är kvinnor och lika många är män.

 

Men Ian Richards, ordförande för CCISUA, FN-anställdas fackförbund som företräder 60 000 medlemmar, säger till IPS att det stora problemet fortfarande är att betydligt färre kvinnor arbetar ute på fältet.

 

– Kvinnor ställs inför större utmaningar på vissa platser ute i fält, i synnerhet när det gäller tillgången till viss hälsovård. Och där finns det mycket FN kan göra för att förbättra arbetsmiljön ute på fältet, säger han till IPS.

 

Ian Richards menar att det också handlar om att förändra attityderna.

 

– Det finns många kvinnor ute på fältet som har lyckosamma karriärer på alla nivåer, men trots det är den allmänna uppfattningen att fältarbete främst är något för män, säger han.

 

Ian Richards menar att de kvinnor som bryter mönstret måste lyftas fram som förebilder, så att fler kan följa efter. Samtidigt måste personalansvariga lyssna på deras erfarenheter för att i högre grad förstå vilka utmaningar kvinnor möter och hur dessa problem ska kunna bemötas. Han menar att det även är viktigt att öka andelen kvinnor som arbetar ute på fältet eftersom många som når FN:s högsta ledning har börjat sin resa uppåt i systemet därifrån.

 

I september 2017 lade FN fram en strategi för att skapa en jämn könsfördelning, med målsättningar på flera nivåer, däribland att öka antalet kvinnor som arbetar ute på fältet.

 

Inom FN-sekretariatet och bland FN:s organ har det gjorts framsteg.

 

Samtidigt har FN:s generalförsamling under sin 74-åriga historia bara haft 4 ordföranden som varit kvinnor – medan hela 70 varit män. Även inom säkerhetsrådet har de 15 medlemmarna fortsatt att välja fram män som generalsekreterare, nomineringar som sedan klubbats igenom av generalförsamlingen. Hittills har ingen av de nio som innehaft posten varit kvinna.

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mer om ämnet

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE