Opinion

Insändare: Vägarnas skick – igen

Pixabay

Det måste vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. En förutsättning för det är att det även på landsbygden finns vägar i ett gott skick som människor kan färdas och transportera varor på.

ABL

I en motion till stadsfullmäktige i Närpes stad år 2017 skrevs följande:

 

Motion om åtgärder för Nämpnäsvägen

Nämpnäsvägens beläggning har de senaste två åren dramatiskt försämrats, senaste vår var groparna i beläggningen av sådan kaliber att det var en trafikfara för lätt trafik som tex. mopeder och cyklister, men även skador på bilar förekom. Vägens gropar åtgärdades och lappades under våren, men redan nu börjar nya större håligheter och gropar av en sådan kaliber förekomma längs med vägen som igen utgör en fara för vägens användare.

Därför yrkar vi på att Närpes stads tjänstemän vid möten och kontakter med NTM-centralen framhåller behovet av reperationsåtgärder och ny beläggning på Nämpnäsvägen.

(Närpes 11.12.2017 Peter Sjökvist).

 

Under senaste vecka var även denna väg en av de vägar i regionen som föreslogs att lämnas åt sitt öde.

 

När Finlands Svenska Socialdemokrater i slutet av oktober (26-27) åter samlas till kongress, den 105:e i ordningen, finns bland många andra frågor och motioner som kommer att diskuteras även en motion om vägnätet på agendan:

 

Motion om vägnätet

Efter flera år av underinvesteringar i landets vägnät har glädjande nog igen resurser avsatts för förbättringar och underhåll av våra vägar. Vägnätet i Finland har tyvärr de senaste åren förfallit i en allt snabbare takt. Många mindre vägar börjar vara i ett sådant skick att åtgärder inte längre kan vänta.

När ansvariga myndigheter informerar om kommande reparations projekt hör man ofta siffror om trafikmängder nämnas som orsak till att åtgärder utförs på det aktuella vägavsnittet. Många mindre vägar på landsbygden har inte trafikmängder om motsvarande 2.000-3.000 bilar per dygn eller mera, men skicket på vägarna börjar vara sådant att de knappt är farbara efter decennier av uteblivet underhåll.

Efter att en motion om att införa kontroller och att göra upp en förteckning angående behoven och skicket för vägarna inom Närpes området lämnats till stadens fullmäktige (SDP), så framkom det att flertalet av de statliga vägarna inte åtgärdats sedan tidigt 1990-tal, (tex. Nämpnäsvägen och Rangsbyvägen).

Därför yrkar jag på att FSD, SDP och dess riksdagsledamöter aktivt arbetar för att även vägar med mindre trafikmängder tilldelas medel för nödvändiga åtgärder och reparationer.

(Närpes 15.9.2019, Peter Sjökvist)

 

Listan över vägar med ett omedelbart behov är som vi såg häromdagen lång. Att vi nu med gemensamma krafter för fram våra krav om bättre och säkrare vägar är nog en ödesfråga och av yttersta vikt för landsbygdens och regionens framtid och utveckling.

 

Peter Sjökvist – kongressdelegat FSD

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE