Muu kulttuuri

Itämeren vedenalaista kulttuuriperintöä kartoitetaan laajasti

Museovirasto/Niko Anttiroiko
Sukeltaja tekemässä kartoitustyötä Raaseporin Slätlandetin hylkyalueella.
Museovirasto/Niko Anttiroiko
Sukeltaja tekemässä kartoitustyötä Raaseporin Slätlandetin hylkyalueella.
Museovirasto/Niko Anttiroiko
Sukeltaja tekemässä kartoitustyötä Raaseporin Slätlandetin hylkyalueella.

Itämeren maat pyrkivät merialuesuunnittelun kansainväliseksi mallialueeksi, onhan Itämeren vedenalainen kulttuuriperintö on maailmanlaajuisella mittapuullakin poikkeuksellisen monipuolista ja hyvin säilynyttä.

BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management) -hankkeessa merellistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä ja Euroopan merialuesuunnittelua tuodaan lähemmäs toisiaan. Hankkeessa kartoitetaan esimerkiksi Itämeren ja Suomen kiinnostavimpia laivaloukkuja eli hylkykeskittymiä, merellisiä taistelualueita ja vedenalaisia kulttuurimaisemia. Samalla parannetaan merellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä ja tuetaan niin sanottua sinistä kasvua, kuten merellistä matkailua.

Suomessa laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa rannikon maakuntien liittojen yhteistyönä maaliskuun 2021 loppuun mennessä.  Eri puolilla Itämerta ja Suomea tehtävillä BalticRIM-hankkeen kenttätöillä tuotetaan uutta tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä. Sirpaleisen tiedon sijaan kartoitetaan laajempia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön alueita, joita ovat esimerkiksi juuri vanhat satamat, taistelualueet ja hylkykeskittymät.

Sukeltajat, paikalliset toimijat ja asukkaat jakavat arvokasta kokemusperäistä tietoaan työpajoissa. Kävijäkyselyillä kartoitetaan sukeltajien mieltymyksiä ja toiveita. Hankkeen tutkimusosuudessa tarkastellaan myös vedenalaisen maiseman kokemista. Näin luodaan hyviä käytäntöjä erilaisten merellisten kulttuuriperintöalueiden määrittelyyn, suunnitteluun, konflikti- ja synergiatarkasteluihin sekä kestävän sinisen kasvun, kuten merellisen kulttuuriperintöturismin, edellytyksiin. Hanke tekee yhteistyötä myös useiden merialuesuunnittelun ja kulttuuriperintöturismin hankkeiden kanssa.

Syksyllä 2017 virallisesti käynnistyvän ja kesään 2020 jatkuvan BalticRIM-hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä.  Suomesta mukana ovat hankkeen pääkumppaneina Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto. Hanke on saanut EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeen statuksen.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat