Turva – Hymy
Tyomies

Jaakko Hämeen-Anttilan sukellus huumeisiin – ”Helppo antautua kielen vietäväksi”

Kuva: Markku Ojala

Huumeista käytävä keskustelu on nykyään harvoin kiihkotonta, toteaa Jaakko Hämeen-Anttila kirjassaan ”Trippi ihmemaahan – huumeiden kulttuurihistoria”.

Kysymys huumeista onkin monimutkainen ja herättää intohimoja. Laillistamisen kannattajat vaativat tekojen vapautta kieltämisen puoltajien väittäessä pienimmänkin myönnytyksen johtavan kaaokseen. Kummatkin leirit ovat kaivautuneet poteroihinsa ja useimmat järkevät puheenvuorot hukkuvat tyhjänpäiväisen huutamisen alle.

Hämeen-Anttilan kaltaiset kultaisen keskitien kulkijat ovat harvassa. Suomen johtavana islam-tutkijana tunnetun professorin päätös kirjoittaa huumeista on yllättävä, sillä hän on aiemmin kirjoittanut pääasiassa idän ja lännen kulttuurien suhteista. Toisaalta Hämeen-Anttilan tietämys arabilaisista kulttuureista mahdollistaa huumeiden käsittelyn tervetulleesta ei-eurooppakeskeisestä näkökulmasta.

Informatiivinen mutta viihdyttävä

Trippi ihmemaahan on hyvin koottu ja kirjoitettu. Se täyttää hyvän kevyen tietokirjan kriteerit olemalla samanaikaisesti informatiivinen ja viihdyttävä. Kuivaa tietoa ryyditetään anekdooteilla, jotka näkökannasta riippuen joko kauhistuttavat tai naurattavat. Näin Hämeen-Anttila esimerkiksi kuvaa huumekauppaa 1800-luvulla:

”Myynnissä ei myöskään ollut ikärajoja. Ostajana oli usein lapsi, joka käväisi hakemassa kiireisen äidin apulaisena oopiumia, tulipa se sitten mummin kolottaville nivelille, äidin päänsärkyyn tai pienempien sisarusten rauhoittamiseen.” (s. 57)

Hämeen-Anttila kirjoittaa yhdestä paheesta kerrallaan. Oopiumin ja hasiksen kaltaisista pitkään keskuudessamme olleista aineista siirrytään nykyajan synteettisiin ja suonensisäisiin huumeisiin.

Huumeita on joka lähtöön. Niiden tehoissa on huomattavia eroja. Trippi ihmemaahan on liian lyhyt, että haastavaa aihetta ehdittäisiin käsitellä tyhjentävästi, mutta toisaalta tekstin tajuaa vaivatta. Lukijan on helppo antautua Hämeen-Anttilan kielen vietäväksi ja luottaa hänen näkemyksiinsä.

Pahe muuttu rikokseksi

Thomas De Quinceya (1785–1859) pidetään huumekulttuurin varhaisena apostolina. Hänen pääteoksensa Englantilaisen oopiuminkäyttäjän tunnustuksia on ensimmäinen huumeriippuvuutta kaunokirjallisesti käsittelevä kirja, mutta kuten Hämeen-Anttila toteaa, niin se kuvaa lähinnä oopiumin positiivisia puolia. Mukana on kohtia, joissa kerrotaan maalailevasti huumeista saaduista kokemuksista, kuten harhanäyistä. De Quinceya syytettiin nuorison turmelemisesta ja saman kohtelun saivat osakseen myös myöhemmät huumekirjailijat.

Mielenkiintoista kyllä, huumeisiin alettiin suhtautua todella negatiivisesti vasta 1800-luvun lopussa. Sitä ennen niitä pidettiin lääkkeinä. Harmittomasta paheesta tuli muutamassa vuosikymmenessä rikos, pitkälti moraalisen ilmapiirin muuttumisen takia. Kemian kehittyminen, yhdistettynä apteekkarien ja lääkärien ammattikuntien syntyyn, johti oikeiden lääkkeiden kehittämiseen, mikä merkitsi huumeiden suosion laskua. Voimaan tuli aineiden levittämisen estämiseksi tarkoitettuja tiukkoja lakeja.

Viime vuosisadalla huumeet saivat pahan maineen hippi- ja nistikulttuurien takia. Hipit julistivat rauhaa ja rakkautta, mihin liittyi tajunnan laajentaminen voimakkaan psykoaktiivisen yhdisteen LSD:n avulla. Kokeilut herättivät kauhua vanhempien ikäpolvien parissa. Nistit muodostivat oman kapinallisen joukkonsa. Siinä missä huumeidenkäyttäjät kuuluivat aluksi lähinnä yläluokkaan, 1950-luvulta eteenpäin he tulivat yhä enenevässä määrin alaluokasta.

Surkeakuntoisten nistien kuninkaana hääri beat-kirjailija William S. Burroughs (1914–1997), joka tuli tosin varakkaasta perheestä. Hänen kurjuuden kuvauksensa olivat suurimmaksi osaksi keksittyjä, mutta niihin liittyi omakohtaisia kokemuksia. Hämeen-Anttila kommentoi:

”Siinä missä de Quincey oli kuvannut oopiumia älymystön jännittävänä leikkinä, Burroughs hylkää kohtuukäytön ja huumeiden yhdistämisen älyllisiin harrastuksiin. Rinnakkain luettuina kirjat paljastavat enemmän huumeiden käytön todellisuudesta kuin kumpikaan yksinään.” (s. 212)

Päihteet pysyvät aina vieraanamme

Trippi ihmemaahan ei ota huumeisiin selkeää kantaa puolesta tai vastaan. Nykyinen huumepolitiikka on epäonnistunut, mutta vaihtoehdoissa on vaaransa. Hämeen-Anttila muistuttaa, että monet uudet huumeet ovat teholtaan ja vaikutuksiltaan vaarallisempia kuin 1800-luvulla laajasti käytetyt miedommat aineet. Samalla kirjoittaja väittää, ”että ihmisyhteisöt eivät koskaan tule toimimaan ilman huumeita tai alkoholia, tahdommepa sitä tai emme.” (s. 223)

Tulisiko miedot huumeet sallia? Hämeen-Anttilan mielestä niiden valvottua myyntiä olisi syytä harkita. Alkoholin, kahvin ja nikotiinin käyttö hyväksytään, vaikka ne aiheuttavat oopimiumin ja hasiksen tavoin riippuvuutta ja terveyshaittoja. Trippi ihmemaahan tarjoaa hyvät perustiedot vaikeasta aiheesta. Kirjan pakottomuus tuntuu raikkaalta verrattuna huumeiden puolustajien ja kieltäjien retoriikkaan, joka on ehdottomuudessaan väsyttävää. Tällaisia järkeviä puheenvuoroja kannattaa kuunnella.

Många dör fortfarande på väg till Europa

Kuva: Foto: Simba Russeau/IPS
Hawiyeh Awal från Somalia som efter att ha lämnat Libyen blev strandsatt på gränsen mellan Libyen och Tunisien.

Färre tar risken men förra veckan uppges 160 flyktingar och migranter ha drunknat på sin väg över Medelhavet. FN:s flyktingorgan UNHCR uppmanar länder att erbjuda fler platser för vidarebosättning.

 

Även om tillströmningen av flyktingar och migranter har minskat är det fortfarande många som ger sig ut på den riskfyllda färden till Europa.

−Vi vill se en övergripande strategi för att kunna hantera situationen där migranter och flyktingar ger sig av på farliga färder genom Saharaöknen och över Medelhavet, säger UNHCR:s talesperson William Spindler.

Förra måndagen räddade den italienska kustbevakningen 60 personer och tog hand om åtta kroppar. Det befaras att uppemot 50 personer, däribland 15 kvinnor och 6 barn, kan ha drunknat.

I onsdags sjönk en gummibåt med 100 flyktingar utanför Libyens kust. Libyen är ett av de länder som flest flyktingar passerar.

Det beräknas att omkring 227 000 flyktingar har behov av vidarebosättning i 15 prioriterade länder längs rutten över centrala Medelhavet.

Trots att UNHCR förra året vädjade om 40 000 platser för vidarebosättning av flyktingar har FN-organet endast fått tillgång till 13 000 platser.

Efter uppgifter om att migranter sålts på auktioner och utsatts för fruktansvärda förhållanden i läger i Libyen har både UNHCR och Internationella migrationsorganisationen, IOM, evakuerat hundratals flyktingar från Libyen till Niger.

EU har dock fortsatt att hjälpa den libyska kustbevakningen med att stoppa och skicka tillbaka migranter.

 

”En skandal”

FN:s människorättschef Zeid Ra’ad al-Hussein riktar kritik mot EU:s samarbete med Libyen. Han menar att EU:s arbete för att stoppa människor på flykt är inhumant.

− Det lidande som migranter utsätts för i förvar i Libyen är en skandal för mänsklighetens samvete. Vi kan inte tyst bevittna modernt slaveri, våldtäkter, sexuellt våld och utomrättsliga avrättningar i syfte att styra migrationen och hindra desperata och traumatiserade människor från att nå Europas stränder.

Han förklarar att den irreguljära invandringen måste avkriminaliseras för att migranters mänskliga rättigheter ska kunna skyddas.

Människorättsföreträdare har kritiserat avtalet mellan EU och Turkiet där migranter som kommer till de grekiska öarna skickas tillbaka till Turkiet. Många uppger att asylsökande inte är säkra i landet eftersom Turkiet inte beviljar asyl eller flyktingstatus till icke-européer.

UNHCR har uppmanat till insatser för att öka skyddet och stödet till länder som är första asylland, erbjuda säkra vägar för flyktingar till säkerhet genom vidarebosättning och familjeåterförening och ta itu med grundorsakerna till varför människor drivs på flykt.

 

 

ÄMNESORD

Diskussion

”Molemmat lait ovat tilastokikkailua ja kiusantekoa” – vihattu malli halutaan jäihin

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Li Andersson keskusteli pääministeri Juha Sipilän kanssa viime vuoden viimeisessä täysistunnossa eduskunnassa.

Vasemmistoliitto vaatii, että niin sanottu ”aktiivimalli” kumotaan ja Suomen poikkeuksellisen kovista karensseista luovutaan. Puolue hillitsisi työttömyyttä ohjaamalla riittävät määrärahat työllisyyspalveluihin, palkkatukeen ja uudelleen kouluttamiseen.

Karensseista luopuminen on vasemmistoliiton mielestä tärkeää, sillä ne työntävät työttömät toimeentulotuelle ja lisäävät siten tulottomien kotitalouksien määrää. Työnhakijoita ei pidä rangaista kunnollisten työllisyyspalveluiden puutteesta.

Puheenjohtaja Li Andersson on huomannut, että myös hallitus on tajunnut ”aktiivimalli”, ettei se nimestään huolimatta palkitse työttömiä aktiivisuudesta – eikä vastaa kansalaisten oikeustajua.

Hänen mielestään osotus tästä on, että ministerit Mika Lintilä (kesk.) ja Kai Mykkänen (kok.) ”jopa vääristelivät lain sisältöä julkisuudessa”.

– Nyt on meidän kaikkien tehtävä yhdessä rakentaa painetta ja kaataa työttömien asemaa heikentävät lait, Andersson kannustaa.

Ideana vaikuttaa olevan, että työttömänä on niin huono olla, että mikä tahansa työ millä tahansa ehdoilla kelpaa.

Hän vaatii, että työministeri Jari Lindströmin (sin.) johdolla suunnitellun omatoimisen työnhaun mallin, ns. ”aktiivimalli 2”, valmistelu on myös lopetettava. Malli pakottaisi työttömän karenssin uhalla hakemaan yhtä työpaikkaa viikossa riippumatta siitä onko hakijalla edellytyksiä työllistyä haettavaan paikkaan. Tämä tuottaisi työnantajille ja viranomaisille suuruusluokassa 10 miljoonaa turhaa työhakemusta vuodessa läpikäytäväksi.

– Molemmat lait ovat tilastokikkailua ja kiusantekoa työttömiä kohtaan. Lisäksi turhat hakemukset kannustaisivat työnantajia olemaan ilmoittamatta avoimia työpaikkoja mahdollisimman laajasti. Koko ideana vaikuttaa olevan, että työttömänä on niin huono olla, että mikä tahansa työ millä tahansa ehdoilla tai tuntimäärällä kelpaa ja työehtoja saadaan näin poljettua, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto kutsuu kaikkia suomalaisia omasta ammattiliitostaan riippumatta osallistumaan helmikuun mielenilmaukseen. Puolue hämmästelee myös ”suuresti) korkeastikoulutettujen Akavan puheenjohtajan puheenjohtajan Sture Fjäderin lausuntoja aktiivimallista.

Vasemmistoliiton puoluehallitus käsitteli työttömyysturvaa ja sen uudistamista kokouksessaan tänään.

Nyt paukahti vastaus ”aktiivimallia” hehkuttaneille Juhana Vartiaiselle ja Martti Hetemäelle: ”Ehkä kansalaisten raivolta työttömien kohtelua kohtaan olisi vältytty”

SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen vastaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäelle ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaiselle blogikirjoituksessaan. Sekä Hetemäki että Vartiainen ovat ottaneet omissa kirjoituksissaan kantaa ns. aktiivimalliin, jossa työttömiä patistellaan työnhakuun tukileikkauksen uhalla.

Siekkisen mukaan ”aktiivimallin kehittäjä” Hetemäki puolusteli uudistusta mutta sortui poimimaan verrokkimaa Tanskasta vain yksittäisen palasen työttömyysturvajärjestelmästä.

”On kovin ongelmallista kopioida yksi palanen toisen maan järjestelmästä, kun paremminkin pitäisi analysoida kokonaisuutta ja miettiä, miten voisimme kehittää suomalaista järjestelmää Tanskan suuntaan.”

Siekkisen mukaan myös Vartiainen on väittänyt, että Tanskan aktiivimalli on ankarampi kuin Suomen versio.

”Keskustelussa ei ole otettu huomioon, että Tanskassa työttömyysturvan uudistamista on jatkettu. Tänä vuonna koko työttömyysturvan laskenta on muutettu tuntiperusteiseksi. Samalla työttömiä kannustetaan lyhyidenkin töiden vastaanottamiseen niin, että jokainen tehty työtunti pidentää työttömyysturvaa kahdella tunnilla. Tätä voi aidosti kutsua kannustamiseksi.”

Olisiko syytä hieman miettiä, miten yhteistyötä tehdään?

Siekkinen kertoo tutustuneensa viime syksynä paikan päällä Tanskan malliin.

”Työttömien palvelut todella tekivät vaikutuksen. Tanskalaiset vaikuttavat olevan hyvin sitoutuneita joustoturvamalliin ja ajattelevat työttömien palveluita ja koulutusta ensisijaisesti investointeina, eivät kuluina. Se näkyy niin käytännön toiminnassa kuin tuloksissakin.”

Siekkinen sanoo, että aktiivisuus on olennainen osa Tanskan mallia, mutta samalla työtöntä kohdellaan inhimillisesti.

”Olisiko syytä hieman miettiä, miten yhteistyötä tehdään? Ehkä nyt nähdyltä kansalaisten raivolta työttömien kohtelua kohtaan olisi vältytty, jos hallitus olisi oikeasti kuunnellut kaikkia osapuolia ja etsinyt yhteisistä lähtökohdista uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi.”

Pardia älähtää valtion tienesteistä: Syrjivät palkkaerot pitää korjata

Kuva: Arja Jokiaho

Pardian hallitus linjasi tänään kokouksessaan palkkausta ja palkitsemista. Sen mielestä oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus, tasa-arvo ja samapalkkaisuus ovat arvoja, joita pitää edistää kaikissa palkkaratkaisuissa.

Palkansaajajärjestö Pardiaan kuuluu noin puolet valtion henkilöstöstä.

– Palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen kehittämisen on seurattava vähintään työmarkkinoiden yleistä kehitystä, jotta nämä arvot toteutuvat.

Puheenjohtaja Niko Simola arvioi, että virka- ja työehtosopimuksiin voi sisältyä yleiskorotuksen lisäksi paikallisesti sovittavia eriä ja myös eriä, jotka vähentävät sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Pardian vaatii, että tuottavuuden ja tuloksellisuuden paranemisen on heijastuttava myös palkitsemiseen.

– Varsinkin organisaatiomuutoksista, kuten fuusioista, aiheutuu perusteettomia ja syrjiviä palkkaeroja, joita pitää korjata. Palkkojen yhdenvertaisuudesta ja rahoituksesta huolehtiminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla, Simola korostaa.

Pardia haluaa kehittää vaativuuden arviointia.

Pardian sopimusaloilla on laajasti käytössä palkkausjärjestelmät. Niiden sisältöä pitäisi kehittää alan tarpeiden mukaan. Simola huomauttaa, että esimerkiksi valtiolla sopimuksia on peräti 117.

– Niiden yhtenäistämistä tulee jatkaa, ja tavoitteena on oltava yksi yhtenäinen valtion palkkausjärjestelmä. Se vaatii lähes poikkeuksetta lisärahoitusta, mikä on otettava huomioon sopimuksia tehtäessä.

Tehtävän vaativuus on palkkauksen keskeinen osa, jota täydentää suoritukseen perustuva henkilökohtainen osa. Pardia haluaa kehittää vaativuuden arviointia.

– Vaativuuden nousu pitää ottaa huomioon myös silloin, kun tehtävän sisältö tai sen laajuus muuttuu vähittäin entistä vaativammaksi.

Pardia korostaa, että muutosta pitää arvioida työntekijän – ei työnantajan – näkökulmasta.

Pardian hallitus korostaa, että luottamusmiehillä ja muilla henkilöstön edustajilla on oltava tasavertainen neuvotteluasema. Heillä pitää olla käytössään palkkauksesta samat tiedot kuin työnantajalla.

Tappavan myrkyllistä pallokalaa myyntiin – hälytys japanilaiskaupungissa

Kuva: Wikimedia Commons
Eräs pallokalalaji (Sphoeroides maculatus) baltimorelaisessa akvaariossa. Kun kala säikähtää, se pullistaa itsensä palloksi ja on näin petojen vaikeammin nieltävissä.

Japanilainen Gamagorin kaupunki on hälyttänyt asukkaansa välttämään pallokalaa, joka pahimmillaan on tappavan myrkyllistä. Myyntiin on vahingossa päässyt japanilaisherkun myrkyllisiä osia.

Japanin keskiosassa sijaitsevan kaupungin supermarket laittoi myyntiin viisi pakettia pallokalaa niin, ettei kalasta ollut poistettu myrkkyä sisältävää maksaa. Paketeista kolme on kyetty jäljittämään, mutta kaksi on yhä teillä tietymättömillä, kertoi paikallishallinnon edustaja Koji Takayanagi.

Takayanagin mukaan asukkaiden varoittamiseen on käytetty hälytysjärjestelmää eli kovaäänisiä eri puolilla kaupunkia.

Pallokalaa eli fugua saavat valmistaa vain erityisen koulutuksen läpikäyneet kokit. Varotoimista huolimatta useita ihmisiä kuolee Japanissa vuosittain syötyään väärin valmistettua pallokalaa.

Keskustelua aiheesta