MENY

Jacob Storbjörk vald till Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jacob Storbjörk.

FSD-profilen vill göra beslutsfattandet mer transparent.

 

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige valde på sitt konstituerande möte den 1 december ett nytt presidium och ny styrelse för studentkårens nästa verksamhetsår.

Till styrelseordförande för år 2018 valdes teologie kandidat Ina Laakso. Till vice ordförande i styrelsen valdes Frida Sigfrids och som övriga medlemmar i styrelsen Helmi Andersson, Jutta Maunula, Jonathan Nyström, Andreas Reipsar och Jacob Storbjörk.

Den sistnämnda är den första socialdemokraten på ett bra tag som tar plats i kårstyrelsen.

Det är för mig en stor ära att inneha ett av Svenskfinlands kanske finaste förtroendeuppdrag. I uppdraget vill jag tillsammans med resten av styrelsen och fullmäktige säkerställa att kårmedlemmarna får valuta för sin kåravgift och att alla studerande på våra studieorter känner att studentkåren finns till för dem, säger Storbjörk.

– I detta skede ser jag det också som mycket viktigt att försöka öka synligheten för studentkåren och göra beslutsfattandet mera transparent.

 

Vilka ansvarsområden och uppgifter styrelseledamöterna får bestäms på ett konstituerande möte som planeras hållas innan årsskiftet.

Antalet medlemmar i styrelsen har utökats till sju och den nya styrelsen har medlemmar stationerade i Vasa, vilket saknades i år.

Till fullmäktigeordförande valdes Pontus Lindroos (De Rättvisa) som i år suttit som styrelseordförande. Till första vice ordförande valdes Meri Lindström (MK-listan) och till andra vice ordförande Sofia Jern (Liberala Studerande i Åbo).

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion