”Jokainen meistä ymmärtää, että jos nämä jäävät tähän…” – Ihalainen kantaa huolta Suomen pitkän aikavälin kasvusta

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Työministeri Jari Lindström (s.) ja kansanedustaja Lauri Ihalainen keskustelevat eduskunnassa (kuva otettu 25.10.).

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen kantoi huolta Suomen kasvusta pitkällä aikavälillä, kun eduskunnassa käsiteltiin tänään opposition vaihtoehtobudjetteja.

– Se on totta, että tällä hetkellä kasvu on noin 2,9:ää prosenttia, mutta pidemmän aikavälin kasvuennusteet ovat prosentin–puolentoista luokkaa. Jokainen meistä ymmärtää, että jos nämä jäävät tähän, niin niillä kasvuluvuilla ei saavuteta niitä taloudellisia tuloksia tai työllisyystavoitteita, joita me olemme itsellemme asettaneet. Me tarvitsemme tässä mielessä osaamisperusteista, vientivetoista kasvua, Ihalainen painotti.

Hän totesi ja kävi esimerkein läpi, miten SDP:n vaihtoehtobudjetissa on nähty paljon vaivaa sen pohtimiseksi, miten pitkän ajan kasvun edellytyksiä rakennetaan.

– Taustalla on tietysti huoli siitä, että meillä on edelleenkin – vaikka työttömyys onneksi on taittunut, myös pitkäaikaistyöttömyys – 105 000 pitkäaikaistyötöntä ja 35 prosenttia kaikista työttömistä on pitkittyneessä työttömyydessä. On selvää, että parasta julkisen talouden tervehdyttämistä on työllisyysasteen nostaminen: 1 prosentti työllisyysasteessa tuo julkiseen talouteen 800 miljoonaa euroa hyvää.

Kierto- ja jakamistaloudessa merkittävät mahdollisuudet.

Ihalainen painotti ensinnä panostuksia tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Myös Suomen investointi-ilmaston on oltava suotuisa.

– Olemme tässä vaihtoehtobudjettiesityksessä esittäneet uudenaikaisen elinkeinopolitiikan kärkitavoitteita, jotka liittyvät parempaan kasvuun, ja näitä tutkimus- ja tuotekehityspanostuksien ohella on muun muassa kierto- ja jakamistalouden asian edistäminen, Ihalainen totesi.

Hänen mukaansa Suomella on hyvät lähtökohdat tehdä kierto- ja jakamistaloudesta merkittävä, työllistävä, vientiin liittyvä kärkihanke. SDP ehdottaa hankkeeseen 2,5:tä miljoonaa euroa lisää hallituksen budjettiin nähden.

Ihalainen totesi myös, että palveluiden ja matkailun kasvun mahdollisuuksia on vahvistetta.

– Meillä on myöskin suuria mahdollisuuksia, ja tämä pitäisi ottaa suuremmaksi, merkittävämmäksi kärkihankkeeksi.

Maakuntien laadittava kasvutavoitteet.

SDP ehdottaa vaihtoehtobudjetissaan tutkimus- ja tuotekehityspanostuksiin 60 miljoonaa lisää siihen nähden, mitä hallitus on nyt tehnyt. SDP:llä on ehdotuksia myös pk-yritysten toimintaedellytsten ja kansainvälistymisen tukemiseksi.

Vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan myös, että jokaisessa maakunnassa ja alueella laaditaan alueen omiin vahvuuksiin pohjautuvat kasvu- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet.

– Haetaan kumppanuutta, tehdään yhteistyösopimuksia ja tällä tavalla sen maakunnan vahvuuksia lähdetään kehittämään kasvun ja työllisyyden suhteen, Ihalainen totesi.

Tämän hankkeen toteuttamiseksi demarit esittää 7,5 miljoonan euron rahoitusta.

HS-kysely: 65% haluaa lisää valinnanvapautta – enemmistö ei silti kasvattaisi yksityisten kakkua

Kuva: lehtikuva / milla takala

Enemmistö suomalaisista haluaisi, että potilaan valinnanvapautta terveydenhuollossa lisätään merkittävästi, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Tätä mieltä on 65 prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Vastaajista 22 prosenttia ei puolestaan haluaisi, että valinnanvapautta lisätään. 13 prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Se, miten valinnanvapaus toteutetaan, näyttää kuitenkin mietityttävän, HS kirjoittaa. 52 prosenttia vastaajista ei kannata ajatusta, että yksityisen tuotannon osuus terveydenhuollossa kasvaisi. 30 prosenttia pitää hyvänä sitä, että yksityisten osuus terveydenhuollossa kasvaa.

Poliittinen suuntautuminen vaikuttaa mielipiteisiin vahvasti. Kokoomuslaisittain ajattelevista 80 prosenttia haluaisi, että valinnan mahdollisuuksia lisätään. Penseimpiä ovat vasemmistoliiton kannattajat, mutta heistäkin 42 prosenttia haluaisi potilaalle nykyistä enemmän valinnan mahdollisuutta.

Kantar TNS haastatteli tutkimusta varten noin 1 100 ihmistä marraskuussa. Virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Eduskunta: ”Häirintätapauksia on edelleen ja työtä jatketaan”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Eduskunta tiedottaa, että talossa on pitkään tehty työtä seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Talon mukaan häirintää ei sivuuteta eikä siitä vaieta.

”Vaikka tuloksia on saavutettu, ei eduskunta voi tyytyä muuhun kuin nollatoleranssiin. Häirintätapauksia on edelleen ja työtä jatketaan.”

Eduskunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan käsitellyt toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.

Useita kansanedustajien avustajia ja eduskuntaryhmien työntekijöitä on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi tämän vaalikauden aikana eduskunnassa. Asia käy ilmi Ylen tekemästä kyselystä, johon vastasi 95 ihmistä.

Suurimmassa osassa vastauksista toistuu kertomus, että ahdistelijalla on ollut valta-asema suhteessa ahdisteltavaan. Näissä tapauksissa uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin.

Eduskunta keskustelee tänään seksuaalisesta häirinnästä. Aloitteen ajankohtaiskeskustelusta on tehnyt suurin oppositiopuolue SDP. Sen mukaan kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta aiheesta

AVAINSANAT

Kokoomuslaiset sanovat nyt suoraan: ”Tuhansien tekijöiden joukkoon mahtuu valitettavasti kuitenkin myös mätiä omenia”

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Kokoomuksen kansanedustajate, entiset huippu-urheilijat Pauli Kiuru, Sari Multala (purjehdus), Veera Ruoho ja Sinuhe Wallinheimo vetoavat, että liikunta- ja urheiluharrastusten parissa tapahtuvaan häirintään puututaan vakavasti.

Kansanedustajien mukaan olisi syytä myös tarkastella, voisiko lainsäätäjä tehdä vielä lisätoimia asiaan puuttumiseksi.

”Lasten ja nuorten liikunnan parissa työskentelee satojatuhansia vapaaehtoisia. He tekevät arvokasta työtä, josta meidän on syytä olla kiitollisia. Tuhansien tekijöiden joukkoon mahtuu valitettavasti kuitenkin myös mätiä omenia. Koko urheilukentän tulee kantaa kortensa kekoon, jotta jokaisella urheiluharrastajalla on mahdollisuus turvalliseen harrastamiseen”, kolmikko sanoo tiedotteessaan.

Vuonna 2014 tuli voimaan ”laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä”. Tavoitteena oli suojella alaikäisten lasten henkilökohtaista koskemattomuutta. Lain toimeenpanossa on kuitenkin ilmennyt haasteita.

Vuonna 2016 rikostaustaote pyydettiin vain 3 427 henkilöstä, vaikka hallituksen esityksessä vuosittaiseksi määräksi arvioitiin 20 000–40 000 otetta. Selvityksen pyytäminen on lisäksi lain mukaan vapaaehtoista. Menettelyä haittaa myös se, että rikostaustaotteen pyytämiseen pitää olla kirjallinen suostumus vapaaehtoiseksi pyrkivältä. Lisäksi lakia sovelletaan vain sen voimaantulon jälkeen toimintaan mukaan tulleisiin vapaaehtoisiin, jolloin laaja pitkään toimineiden vapaaehtoisten joukko jää lain soveltamisalan ulkopuolelle, kokoomuskansanedustajat muistuttavat.

”Nyt voisi olla hyvä paikka kutsua lasten ja nuorten kanssa töitä tekevät harrastusjärjestöt koolle ja arvioida sitä, kuinka hyvin laki on ottanut paikkansa harrastustoiminnassa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa ilman häirintää. Kaikki, mitä asian eteen voidaan tehdä, on tehtävä.”

Keskustelua aiheesta

”Uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin” – Ylen kysely: seksuaalista häirintää myös eduskunnassa

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Useita kansanedustajien avustajia ja eduskuntaryhmien työntekijöitä on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi tämän vaalikauden aikana eduskunnassa.

Asia käy ilmi Ylen tekemästä kyselystä, johon vastasi 95 ihmistä. Heistä 13 sanoi joutuneensa häirinnän kohteeksi kuluvan vaalikauden aikana. Loput eli 82 vastaajista ei ollut kokenut häirintää työssään eduskunnassa.

Suurimmassa osassa vastauksista toistuu kertomus, että ahdistelijalla on ollut valta-asema suhteessa ahdisteltavaan. Näissä tapauksissa uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin.

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki häirinnästä kertoneet ovat naisia.

Kysely lähetettiin kaikille eduskunta-avustajille ja -ryhmien työntekijöille eli yhteensä 223 ihmiselle.

Eduskunta keskustelee tänään seksuaalisesta häirinnästä. Aloitteen ajankohtaiskeskustelusta on tehnyt suurin oppositiopuolue SDP. Sen mukaan kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta aiheesta

Haatainen avaa tänään eduskunnan ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä

Kuva: Meeri Koutaniemi
SDP:n Tuula Haatainen on ensimmäinen allekirjoittaja #Metoo-keskustelualoitteessa, jota on tuettu myös muista puolueista.

Eduskunta keskustelee tänään seksuaalisesta häirinnästä.

Aloitteen ajankohtaiskeskustelusta on tehnyt suurin oppositiopuolue SDP. Sen mukaan kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta aiheesta.

Sosiaalisesta mediasta liikkeelle lähtenyt #metoo-kampanja on nostanut seksuaalisen häirinnän otsikoihin kotimaassa ja maailmalla, mutta Suomen politiikassa asia ei ole noussut puheenaiheiden kärkeen.

– Nyt on tullut aika, että poliittiset päättäjät ottavat asian esille ja alkavat tehdä töitä sen eteen, että seksuaalinen häirintä saadaan kitkettyä yhteiskunnastamme, SDP vaati aloitteessaan.

SDP:n presidenttiehdokas, kansanedustaja Tuula Haatainen avaa keskustelun aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana. Hän katsoo, että keskeisten poliitikkojen, kuten ministerien, kansanedustajien ja puolueiden puheenjohtajien, pitää ottaa kantaa häirintää vastaan.

– Keskeinen asia tässä on se, että tehdään selväksi, että tämä ei ole oikein, vaan se on raukkamaista käyttäytymistä, jos toista painostetaan ja harrastetaan seksuaalista häirintää, sanoi Haatainen STT:lle.