”Jos annat aseen toisen käyttöön, on sinulla aikamoinen vastuu” – Halonen vertasi populismia asekauppaan

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
Mikael Jungner, Tarja Halonen ja Matti Putkonen Vale, emävale, populismi -tilaisuudessa Suomi Areenassa.

Ruotsidemokraatit on kitkenyt rasistiset möläytykset puolueesta perussuomalaisia paremmin, arvioi populismia tutkinut Mari K. Niemi Suomi-areenan paneelissa. Niemi arvioi syyksi puolueen varhaiset kytkökset natsismiin.

– Ruotsidemokraatit ovat taitavia siinä, että pystyvät tuomaan asioita esille aika jyrkästikin, mutta tuntevat (rasistisen puheen) rajan perussuomalaisia paremmin, Niemi tarkensi paneelin jälkeen.

Niemi uskoo, että myös perussuomalaisten retoriikka muuttuu, kun puolue oppii yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa.

Timo Soini ei ole enää tulppana siinä yhteistyössä. Haluja siihen on nyt varmasti molemmin puolin.

Niemen lisäksi populismista keskustelivat lavalla MTV:n päätoimittaja Merja Ylä-Anttila, perussuomalaisten puoluetyöntekijä Matti Putkonen, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja presidentti Tarja Halonen.

Halonen vertasi populismia Suomen harjoittamaan asekauppaan.

Kaikista kovimman puheenvuoron paneelissa käytti Halonen. Hän vertasi populismia Suomen harjoittamaan asekauppaan konfliktialueille, mikä on hänen mukaansa loannut maan mainetta.

– Jos annat aseen toisen käyttöön, on sinulla aikamoinen vastuu. On se ase sitten ohjus, populismi tai propaganda.

Täysin toisella laidalla oli Putkonen.

– Perussuomalaiset on varmasti populistinen puolue. Se on kansanvaltaa parhaimmillaan ja demokratian tae. Kunnon populismi kuuntelee kansaa, eikä ole vain kuuntelevinaan. Ja vie tätä viestiä vallan kammareihin.

Hallituskriisi sataa populistien laariin.

Jungner arvioi, että hallituskriisi ja sen jälkeiset tapahtumat satavat todennäköisesti populistien laariin. Hän kuvailee muun muassa hallituksen ja Sinisen tulevaisuuden ympäri kieppuneita arvolinjauksia rasismista ”uskomattomaksi näytelmäksi.”

Jungnerin mukaan pääministeri Juha Sipilä ja kumppanit olivat hajottamassa hallitusta, kunnes vakaus osoittautui tärkeämmäksi. Soinin retoriikassa rasistien vastustaminen nousi keskeiseksi teemaksi vasta sen jälkeen, kun lähtö hallituksesta olisi ollut ilmeistä ja puolue hajosi.

Ainakin osa oppositiosta kärkkyi jo hallitusvastuuta, mikä myös muutti retoriikkaa.

Niemen mukaan esimerkiksi Soinin on pitänyt muuttaa puhetta, koska perussuomalaiset uudistuu tekemättä mitään ja Sinisen tulevaisuuden elintila on iso kysymysmerkki.

– (Maanantaina Suomi-areenassa) sanottiin, että Sininen tulevaisuus ei ole rasistinen. Samallahan annetaan ymmärtää, että perussuomalaiset on. Perussuomalaisia ja sen äänestämistä yritetään tehdä kyseenalaiseksi äänestäjälle.

STT yritti kysyä näkemystä Sinisen tulevaisuuden populismista ryhmän Simon Elolta, Soinilta ja Sampo Terholta. Soini kieltäytyi avustajan välityksellä vastaamasta lomalta ja muut jättivät vastaamatta.

Eero Heliövaara ei aio hakea jatkokautta valtion omistajaohjausosaston päällikkönä

Kuva: Lehtikuva

Valtion omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heliövaara ei aio hakea jatkokautta. Heliövaara kertoo STT:lle haluavansa siirtyä kohti uusia haasteita. Hän sanoo, että kesällä ollut kohu Finnairin lisäeläkkeistä ei vaikuttanut yksittäisenä asiana hänen päätökseensä.

Heliövaara sanoo jo aiemmin valmistautuneensa henkisesti luopumaan pestistä, sillä hänen edeltäjällään olisi ollut oikeus palata tehtävään. Nyt paikka on avoimessa haussa.

Keskustelua aiheesta

Näin perussuomalaiset hajosivat: Simon Elo ja Juho Eerola kohtaavat lavalla

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheejnjohtaja Simon Elo ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja, pitkäaikainen vaikuttaja Juho Eerola astuvat Helsingin kirjamessutorstaina 26.10. lavalle ensi kertaa perussuomalaisten hajoamisen jälkeen.

Tilaisuus on samalla Lauri Nurmen kirjoittaman kirjan Perussuomalaisten hajoamisen historia -kirjan yleisöjulkistus.

Politiikan toimittaja Nurmi lupaa kertoa kirjassaan uutta tietoa perussuomalaisten sisäisistä jännitteistä, Jussi Halla-ahon noususta puolueen johtoon, etukäteen laaditusta soinilaisten varasuunnitelmasta ja muiden hallituspuolueiden osuudesta perussuomalaisten hajoamisessa.

Kirjassa esiintyvät omilla nimillä muun muassa Timo Soini, Halla-aho, Jussi Niinistö, Matti Putkonen, Sampo Terho ja EerolaLisäksi lukuisat kokoomuslaiset ja keskustalaiset ovat antaneet nimettöminä haastatteluja.

Jutta Urpilainen antaa sijoitusvinkin: Tällä toimella rahat 7-kertaisesti takaisin

Kuva: LEHTIKUVA / HANDOUT / JOHANNES JANSSON

SDP:n kansanedustaja, entinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) jatkaa tänään maanantaina päiväkotivierailujaan Lapualla.

”Päiväkodit ovat olleet hyvin erilaisia, sillä osa toimii vuoropäiväkotina, osa oli kaksikielisiä, osassa taas maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on yli 80 prosenttia kaikista lapsista. Osassa kiinteistöt olivat aivan uusia, kun taas osassa päiväkoti toimi hyvinkin vanhoissa tiloissa. Vaikka vierailemani päiväkodit olivat erilaisia, on niillä myös ollut yhtäläisyyksiä. Kaikkia päiväkoteja on yhdistänyt osaava ja omistautunut henkilökunta, joka on saanut laadukkaan koulutuksen vastuullista tehtävää varten.”

Urpilainen kirjoittaa asiasta Pohjalaisessa.

”Monessa kunnassa päiväkodeissa näkyvät myös Sipilän hallituksen säästötoimet, joiden myötä varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ovat kasvaneet. Hallitus nimittäin päätti säästää varhaiskasvatuksesta rajaamalla subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Onneksi hallitus kuitenkin päätti vetää alkuperäisen esityksensä varhaiskasvatuksen maksujen korottamisesta pois ja päätyi keventämään pienituloisten varhaiskasvatusmaksuja. Tämä oli askel oikeaan suuntaan.”

Urpilaisen mukaan varhaiskasvatukseen kannattaa panostaa.

”Euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa takaisin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että se tasoittaa lasten erilaisia kotoa saatuja lähtökohtia ja edistää lapsen mahdollisuuksia tasapainoiseen kasvuun.”

Suomessa yli 4-vuotiaista 75 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen, kun Ruotsissa vastaava luku on 96 prosenttia.

”Varhaiskasvatus on tehokas keino parantaa oppimisen edellytyksiä, vähentää työttömyyttä ja kaventaa tuloeroja sekä vähentää huono-osaisuuden periytymistä. Varhaiskasvatukselle kuuluu vahva asema yhteiskunnassamme ja siellä työtä tekevät ansaitsevat meidän kaikkien kiitoksen”, Urpilainen kirjoittaa.

Malmin lentokenttä taas tapetilla: Perustuslakivaliokunta lausuu asiasta

Kuva: Ella Kaverma

Perustuslakivaliokunta pyrkii antamaan lausunnon Malmin lentokenttää koskevasta kansalaisaloitteesta huomisessa kokouksessaan, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.).

Perustuslakivaliokunta antaa lausunnon Lex Malmi -aloitetta käsittelevälle liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Aloitteen tarkoituksena on säilyttää Helsinki-Malmin lentopaikka ilmailukäytössä, kehittää lentopaikan oheistoimintaa ja säilyttää sen kulttuuriympäristöarvot.

AVAINSANAT

Keskustan varapuheenjohtaja arvostelee Jan Vapaavuorta Suomenmaassa: Sairaanhoitajan pitää pystyä asumaan Helsingin kantakaupungissa

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Keskustan varapuheenjohtaja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Kat­ri Kul­mu­ni sanoo Suomenmaassa, että Helsingin pormestarin Jan Va­paa­vuo­ren toi­min­ta ker­too pait­si por­mes­ta­rin kun­ni­an­hi­mos­ta myös ko­vas­ta ko­koo­mus­lai­ses­ta ar­vo­maa­il­mas­ta.

– Jos por­mes­ta­ri oli­si enem­män köy­hän asi­al­la, ei tar­vit­si­si ih­me­tel­lä kau­pun­gi­no­sien eriy­ty­mis­tä. Kes­kus­ta ha­lu­aa, et­tä jo­kai­sen ih­mi­sen pi­tää pys­tyä asu­maan myös Hel­sin­gis­sä. Ny­ky­ään opet­ta­jan tai sai­raan­hoi­ta­jan pal­kal­la ei pär­jää kan­ta­kau­pun­gis­sa.

Kul­mu­nin mukaan Va­paa­vuo­ren toi­min­ta tar­jo­aa kes­kus­tal­le mah­dol­li­suu­den ol­la kes­kus­te­lun toi­nen ää­ni ja po­la­ri­saa­ti­on toi­nen pis­te.

– Suo­mea on ra­ken­net­ta­va ha­jau­te­tus­ti, jot­ta kaik­ki voi­ma­va­rat tu­le­vat käyt­töön. Kes­kit­tä­mäl­lä ih­mi­set yh­teen paik­kaan oli­sim­me hä­din tus­kin Pie­ta­rin ko­koi­nen.