ehdokasmainos

Kansanedustaja: ”Siirtolaisuuden on sovittava vastaanottavien maiden sosio-ekonomiseen tilanteeseen”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä pitää valitettavana sitä, että on luotu väärää mielikuvaa siitä, että syyrialaisia autettaisiin nimenomaan Välimerellä. Todellisuus on hänen mielestään jotain aivan muuta..

Kärnä on parhaillaan eduskunnan hallintovaliokunnan kanssa Italiassa tututumassa EU:n Välimerioperaatioon (EUNAVFOR MED) ja siirtolaistilanteeseen.

Kärnä kirjoittaa matkasta blogissaan.

”Syyrialaisia ei tänne Välimeren yli juurikaan saavu, vaan erityisesti nigerialaisia, pakistanilaisia, gambialaisia, norsunluurannikkolaisia sekä senegalilaisia. Paikallisen UNHCR:n arvion mukaan ainoastaan noin 30% tulijoista on kansainvälisen suojelun tarpeessa ja noin 70% saapuu ainoastaan paremman elintason perässä.”

Kärnä kysyy, voisimmeko käyttää resurssejamme paremmin aidosti hädänalaisten auttamiseen.

”Minusta voisimme. Samoin voisimme tiedottaa aktiivisesti turvallisiin lähtömaihin, että ihmissalakuljettajien matkaan ei kannata lähteä, sillä turvapaikkaan ei välttämättä ole Euroopassa oikeutta. Tulijoiden odotukset ovat usein täysin epärealistiset. ”

Kärnän mukaan pakolaiset ja turvapaikkaan oikeutetut on käsiteltävä erillisenä asiana, mutta nyt ei ole kyse ensi sijassa siitä.

”On kyse laittomasta siirtolaisuudesta. Siirtolaisuudessa ei sinällään ole mitään pahaa, mutta sen on aina oltava valinta, joka sopii vastaanottavien maiden sosio-ekonomiseen tilanteeseen.”

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja asekaupoista: ”Ollaanko jälleen tilanteessa jossa media tietää valiokuntaa paremmin?”

Kuva: Kari Hulkko
mikakari12

Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna suomalaisyhtiöiden myyvät hallituksen luvin tarkka-ampujien kivääreitä monille Jemenin sodassa mukana oleville arabimaille.

Uutisen jälkeen on pohdittu muun muassa, onko Suomen linja aseidenviennissä muuttunut. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiisti Ylen Pääministerin haastattelutunnilla linjamuutoksen ja katsoi, että ihmisoikeusnäkökulma on asepolitiikan määräävä periaate.

”Miten pääministeri voi sanoa, että hallituksen aseidenvientipolitiikassa on ihmisoikeusnäkökulma ykkösasia. Hallituksella ei ole sydäntä eikä omaatuntoa, mikä on näkynyt myös perheiden yhdistämistä koskevissa kysymyksissä. Kansainvälisillä sopimuksillla pyyhitään pöytää”, europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) arvosteli Sipilää.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) on pyytänyt puolustusministeriöstä selvityksen valiokunnalle aseviennistä. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) toteaa Demokraatille niin ikään, että valiokunnan on saatava asiasta selvitys.

– En ota kantaa muiden valiokuntien tiedontarpeeseen, mutta toivoisin, että myös eduskunnan muita valiokuntia informoidaan asiasta, Kari toteaa.

Hän myöntää Helsingin Sanomien uutista lukiessa miettineensä, ollaanko jälleen siinä tilanteessa, että medialla on paremmat tiedot kuin valiokunnalla.

Kysymys linjanmuutoksesta on asiallinen.

Karin mukaan nyt on selvitettävä, onko Suomen linja ase- ja puolustustarvikkeiden viennissä muuttunut.

– Toivon, että eduskunnassa nyt laajemminkin katsottaisiin, mikä hallituksen linja on. Asiallla on taloudellisia, ulkopoliittisia ja eettis-moraalisia vaikutuksia, jotka pitää arvioida.

Kari itse on Hämeen vaalipiiristä, jossa on puolustustarviketeollisuutta.

– Myös puolustustarviketeollisuuden saralla on läpikäytävä se, että teemme kauppaa niihin maihin, joihin eurooppalaiset sivistysvaltiot tekevät ja pidättäydymme tekemään kauppaa niissä maissa, joihin se ei ole eurooppalaisen ja pohjoismaisen moraalikäsityksen mukaan oikeudenmukaista ja perusteltua.

Kari toteaa valtioita sen koommin yksilöimättä, että sellaisiin valtioihin, jotka käyttävät puolustustarvikkeita tai aseita omaa kansaa vastaan, ei pidä aseita myydä.

– Se on luonollisesti täysin selvää. Minulla ei ole tietoa, onko myyty tai ollaanko myymässä tällaisiin maihin. Usein puolustustarvikekauppa on hallitusten välistä bisnestä, hallitukset sopivat kaupoista.

Kari toteaa, että jo Helsingin Sanomien uutista lukiessa hänelle nousi mieleen kysymys siitä, onko Suomen asekaupan linja muuttunut.

– Haluan tämän asian itselleni tämän viikon aikana selvittää ja tulen tekemään tarvittavia kysymyksiä, ennen kuin teen oman johtopäätökseni asiasta. Yritän saada kuva, minkätyyppisiä neuvotteluja Suomi tällä hetkellä käy puolustustarviketeollisuuden tuotteiden myymiseksi.

Kari painottaa vakavaa suhtautumista asiaan.

– Olemme allekirjoittaneet kansainvälisiä sopimuksia, jotka määrittelevät aseiden ja puolustustarvikkeiden myyntiä. Taustalla on tietenkin myös eettinen pohja, joka on viitoittanut Suomen puolustustarvikkeiden myynnin pitkää linjaa. Nyt on asiallinen kysymys, onko tämä pitkä linja muuttunut.

Johan nyt on markkinat! – ja tätä kun on varottu kuin ruttoa – metsänomistajat lahottavat vapaaehtoisesti puitaan metsiin

Riukuuntuneet männyt ja lahot lehtipuut katkaisevat sähköjä joka vuosi myrskyjen aikaan. Nyt niille on löydetty hyötykäyttöä.

MTK  ja Energiateollisuus ryhtyvät tuottamaan lahopuuta ja kolopuita sähkölinjojen reunoille. Tämä lisää metsien monimuotoisuutta, parantaa sähkönjakelun luotettavuutta sekä tuo kustannussäästöjä. Sähkökatkoksia aiheuttavista riskipuista tehdään tekopökkelöitä metsänomistajan suostumuksella.

MTK:n ja Energiateollisuuden yhteistyönä käyttöön otettavalla toimintamallilla lisätään metsien monimuotoisuudelle arvokasta kolo- ja lahopuuta sähkölinjojen reuna-alueiden ja vierimetsien hoidossa. Toimintamalli päivittää järjestöjen vuonna 2011 yhdessä hyväksymät sähköjohtojen vierimetsien hoitosuositukset.

– Monimuotoisuudesta huolehtiminen on edellytys metsien kestävälle ja kasvavalle käytölle. Tällä mallilla halusimme tuoda työkalupakkiin yhden uuden lisän. Yksittäisillä haavoilla, raidoilla ja koivuilla voi olla suuri merkitys hömötiaiselle. Metsätalouden kannattavuutta niiden pökkelöiminen ei vaaranna, toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Metsissämme on noin 70 000 kilometriä ilmajohtoja. Erityisesti lehtipuut ja riukuuntuneiden mäntyjen katkeaminen ja taipuminen sähköjohtojen päälle aiheuttavat ongelmia.

– Vaikka sähköverkkoja uusitaan lähivuosina voimakkaasti ja ilmajohtoja muutetaan maakaapeliksi, säilyvät ilmajohdot metsissä vielä pitkään. Metsissä linjojen raivausta ja vierimetsänhoitoa tullaan jatkossa lisäämään. Olemme mielellämme viemässä eteenpäin MTK:lta tullutta aloitetta ja testaamme, kuinka se soveltuu käytännössä erilaisiin tilanteisiin, sanoo johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä

Toimintamallin yksityiskohtia testataan pilottihankkeessa yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa. Pilotoinnin perusteella tarkennetaan ohjeistusta mm. soveltuvien kohteiden, hakkuutapojen, puiden valintaperusteiden sekä kustannusten ja niiden jakautumisen osalta. Toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahopuun lisäämiseen. Maanomistaja saa kuitenkin viime kädessä päättää, hyödyntääkö mahdollisuuden.

Metsien eliölajeista neljännes, noin 500 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Kuolleen ja lahonneen puuaineksen väheneminen on tavallisin näiden lajien uhanalaisuuden syy. Lahopuuriippuvaisia lajeja löytyy kovakuoriaisista kääpiin ja monet kolopesivät linnut tarvitsevat pystykeloja ja pökkelöitä.

Aiemmin metsänhoidon alkeisiin kuului korjata lahopuu pois metsästä tuholaisten pelossa. Siksi monelle lajille tarpeellinen ravinto- ja pesäaines on monin paikoin kadonnut kokonaan.

Teenko työtä, vai oleilenko? – Työ ja vapaa-aika sekoittuvat omaishoitajilla

Kuva: Jukka-Pekka Flander
omaishoito
Omaishoitajien työtä on monenlaista. Ei ole helppo tietää, milloin on töissä, milloin vapaalla.

Omaishoitajalla on lakimuutoksen ansiosta kuukaudessa vähintään kaksi vapaapäivää. Määrä voi kuulostaa pieneltä, mutta toisinaan omaishoitajuus muistuttaa vapaa-aikaa: yhdessäoloa läheisen kanssa.

– Milloin vietän aikaa poikani kanssa äitinä ja milloin omaishoitajana? pohtii alakouluikäistä Mikael-poikaansa hoitava Monica Björkell-Ruhl.

Joskus vapaa-aika on kaukana. Mikaelin perinnöllinen kromosomipoikkeama aiheuttaa muun muassa lievän kehitysvamman, sydänvian ja uniongelmia. Päiväkoti-ikäisenä Mikael oli jatkuvasti sairaalassa. Vaikeita leikkauksia tehtiin useita. Lapsi saattoi saada milloin tahansa silmittömän raivokohtauksen ja nukkui yönsä huonosti. Äiti kamppaili unenpuutteen ja oman jaksamisensa kanssa.

15 prosenttia ilman vapaita

Ennen lakimuutosta noin 15 prosentilla omaishoitajista ei ollut lainkaan vapaapäiviä. Laki tuli voimaan heinäkuun alussa, ja sen toteutuminen tarkastetaan 1. huhtikuuta.
Omaishoitajaliiton mukaan tietoa muutoksen toteutumisesta on vielä niukasti.

– Sen olen kuullut, että puuttuvat vapaapäivät on lisätty joihinkin sopimuksiin, kertoo järjestöpäällikkö Merja Purhonen Omaishoitajaliitosta.

Muun muassa palkkion suuruuden määräävän omaishoitosopimuksen tekee hoidettavan kotikunta.

Jos hoitaja on jatkuvasti sidottu hoitoon, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta. Monica Björkell-Ruhlilla on yhteensä kuusi vapaapäivää kuukaudessa, koska pojan hoitaminen on niin kuormittavaa.

Äidin vapaapäivinä Mikael on hoitopaikassa, jossa on muitakin lapsia. Björkell-Ruhlin mukaan pääasia on, että vanhemmat saavat levätä, mutta hoitopaikka on hyvä myös pojalle.

– Lapset tekevät kaikenlaista: käyvät jumppaamassa, museoissa, puistoissa. Se on vähän kuin harrastus.

Uudistus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen ikäihmisten kotihoidon kehittämisestä ja omaishoidon vahvistamisesta. Omaishoitoa aiotaan tukea muun muassa tarjoamalla valmennusta, terveystarkastuksia, kuntoutusta ja vapaiden sijaistuksia.

 

STTK:n tutkimus: Mitä alempi palkka, sitä halukkaampi purkamaan palkkasalaisuuden

Palkkasalaisuus on paitsi lailla säädetty, myös monelle myyttinen asia.

Enemmistö (58 %) suomalaisista olisi valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi. Naiset (64 %) ovat miehiä (51 %) valmiimpia salaisuuden purkamiseen. Tämä selviää STTK:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 776 suomalaista syyskuussa.

Ikäryhmittäin valmiimpia palkkasalaisuuden purkamiseen ovat 35–64-vuotiaat, joista myönteisellä kannalla on 62 prosenttia vastaajista. Ammattiryhmittäin vaihtelut ovat hyvin pieniä, eniten palkkasalaisuuden purkamisen kannattajia on työntekijöissä (60 %).

Toisin sanoen näyttää siltä, että  mitä alempaan palkkaryhmään kuuluu, sitä valmiimpi ihminen on purkamaan palkkasalaisuutta.

Suomen lainsäädännön perusteella yksittäisen työntekijän palkkatiedot ja niiden osat eivät ole julkisia.

– Yhteistoimintalaki edellyttää, että työnantajan on kerran vuodessa annettava kunkin henkilöstöryhmän edustajalle tilastot tämän edustaman henkilöstöryhmän palkoista. Tiedot on mahdollista pyytää myös ammattiryhmittäin eriteltynä, mutta yksittäisen työntekijän palkkatietoja ei ole lupa kertoa. Tämä on johtanut siihen, että työpaikoilla on hyvin vaikea sopia palkankorotuksista ja siksi yleiskorotukset ovat tyypillisin tapa sopia niistä, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.

STTK:n mielestä palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkoista sopimista paikallisesti ja myös palkkatasa-arvon toteutumista. Se olisi myös askel kohti parempaa tuottavuutta.

Jotta näin tapahtuisi, luottamushenkilöillä tulisi olla oikeus saada edustamiensa työntekijöiden palkkatiedot ja –perusteet. Kuitenkin jokaisella työntekijällä on edelleen oltava oikeus kieltää omien palkkatietojensa julkistaminen, Murto esittää.

Murron mielestä myös nykyistä avoimemmat tulos- ja bonuspalkkajärjestelmät edistäisivät tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Periaatteista olisi aina sovittava työpaikkatasolla.

Saksa purkaa palkkasalaisuutta

Hiljattain Saksassa hallitus on sopinut, että yli 200 henkeä työllistävien yritysten työntekijöillä on oltava mahdollisuus vertailla miesten ja naisten nimettömiä palkkatietoja. Uuden säännön arvellaan koskevan noin 14 miljoonaa työntekijää yksityisellä ja julkisella puolella. Lain voimaantulosta ei ole vielä päätetty.

Murto arvioi, että Suomessa palkkasalaisuuden poistaminen ei ole helppoa ja herättäisi aluksi myös epäluuloja.

– Hyvien käytäntöjen edistäminen vähentäisi epäluuloja sekä lisäisi oikeudenmukaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä työpaikoilla. Lainsäädäntöä tulisi tarkastella tältä osin, mutta pakottamalla ei palkkasalaisuutta pidä ensisijaisesti lähteä murtamaan, Murto korostaa.

Palkkausjärjestelmät ovat usein monimutkaisia. Työntekijä ei välttämättä edes aina tiedä, mistä kokonaispalkka muodostuu, miten työn vaativuutta on arvioitu tai mikä on henkilökohtaisen palkan osuus työkavereihin verrattuna.

– Tämä ei luo kuvaa oikeudenmukaisesta palkkauksesta eikä palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta. Myös esimiesten ja johtajien osaamista vahvistamalla oikeudenmukaisuus palkkauksessa ja palkitsemisessa lisääntyisi, Murto arvioi.

STTK on nostanut loppusyksyn teemaksi työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Aihetta käsitellään eri näkökulmista mm. STTK:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä sekä viestintäkanavissa. Teema on #tasavertainen, jolla viitataan sekä tasa-arvoon että yhdenvertaisuuteen. Ketään ei saa syrjiä millään perusteella.

SAK saanut useita yhteydenottoja – kannustaa työnantajia sopimaan myös englanniksi

Kuva: Lehtikuva/Kalle Parkkinen
LKS 20160606  - SAK:n kolmepäiväinen edustajakokous Tampereella 6. kesäkuuta 2016. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Palkansaajakeskusjärjestö SAK toivoo, että yrityksen tarjoaisivat mahdollisuutta englanninkieliseen työsopimukseen palkatessaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Keskusjärjestö kertoo saaneensa useita yhteydenottoja, joissa on pyydetty kääntämään suomeksi laadittu työsopimus englanniksi.

– Englanninkielinen sopimus vähentäisi väärinkäsityksiä työpaikoilla. Ei ole työnantajan eikä työntekijän etu, jos vieraskielinen yrittää selvittää sopimuksensa sisältöä esimerkiksi netin automaattikääntäjällä, Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Anna-Liisa Häkkinen tähdentää.

Lisäksi ulkomaalaistaustaiset ottavat keskusjärjestöön yhteyttä esimerkiksi palkkaan, työaikaan tai työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Maahanmuuttajilla on hyvin samanlaisia työelämäpulmia kuin kantasuomalaisilla, mutta ne ovat vaikeammin hoidettavissa kielivaikeuksien vuoksi, Häkkinen sanoo.

Englanninkielisiä sopimuksia solmivat SAK:laisilla aloilla yleensä suuret yritykset, joissa työkielenä on englanti.

Muidenkin työnantajien olisi Häkkisen mukaan helppo tarjota englanninkielisiä vaihtoehtoja. Käännöksiä löytyy muun muassa joidenkin alojen työehtosopimusten liitteistä sekä Työsuojelun verkkosivuilta.

– Käännetyn version näyttäminenkin auttaa jo ymmärtämään sovitun. Lopullista työsopimusta ei siis tarvitse tehdä englanniksi, Häkkinen selvittää.

Juttua on täydennety SAK:n tiedotteella.

AVAINSANAT