x

Karu viesti yrittäjiltä: ”Ei riitä”

Suomen Yrittäjien mukaan työmarkkinajärjestöjen neuvottelema yhteiskuntasopimus ei riitä auttamaan Suomea nousuun. Järjestön mukaan se ei myöskään täytä hallituksen tavoitteita, jotka koskivat paikallista sopimista.

– Jos tämä neuvottelutulos toteutetaan, korporatismi voittaa ja demokratia ja työllisyys häviävät, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus tiedotteessa.

Hän vaatii, että hallitus toteuttaa rohkeasti ohjelmansa. STT:lle hän täsmentää, että Suomen Yrittäjät haluaisi hallituksen säätävän paikallisesta sopimisesta lainsäädännöllä.

Ainakin toimihenkilökeskusjärjestö STTK asetti yhteiskuntasopimuksen hyväksymisen ehdoksi sen, että hallitus pidättäytyy valmistelemasta erillislakia paikallisesta sopimisesta.

Näin ollen Suomen Yrittäjien havittelema paikallista sopimista koskeva lainsäädäntö voisi jopa kaataa koko yhteiskuntasopimuksen.

– Laaja mahdollisuus paikalliseen sopimiseen on mittaluokaltaan eri luokan kysymys kuin yhteiskuntasopimus kokonaisuudessaan, Järventaus perustelee STT:lle.

Järventaus sanoo, että paikallisessa sopimisessa tarvittaisiin laaja rakennemuutos.

Työajan lisäys ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentaminen ovat oikeantyyppisiä päätöksiä, mutta eivät korvaa tekemättä jäänyttä rakennemuutosta, Suomen Yrittäjät linjaa.

Keskustelua aiheesta

Lämmitätkö puusaunaa? Älä tee sitä pimeällä, äläkä varsinkaan märillä puilla – päästömäärät aliarvioitu

Kuva: Lauri Oilinki

Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että puun polton hiukkaspäästöt lisääntyvät merkittävästi päästön ikääntyessä ulkoilmassa, jo noin kolmen tunnin aikana. Päästön lisääntyminen johtui erityisesti niin sanotun sekundäärisen orgaanisen aerosolin (SOA) muodostumisesta, jossa poltosta vapautuneita kaasumaisia orgaanisia yhdisteitä hapettuu ilmakehässä ja tiivistyy hiukkasiin. Havainto on merkittävä, koska tällä hetkellä päästöinventaarioissa ei huomioida polttolaitteiden SOA-päästöjä laisinkaan.

Tutkimukset tehtiin Itä-Suomen yliopiston ILMARI-tutkimuslaboratoriossa yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa, osana eurooppalaista HICE Helmholtz Vitual Institute -tutkimusverkoston toimintaa. Laboratoriokokeissa havaittiin, että erityisesti tulisijan puiden syttymisen yhteydessä vapautuu runsaasti orgaanisia kaasumaisia aineita, jotka muodostavat sekundäärisiä hiukkaspäästöjä ilmakehässä. Sytyttämistavan havaittiin vaikuttavan merkittävästi päästön suuruuteen. Erityisen korkeita päästöjä muodostuu, jos poltetaan liian kosteaa puuta. Sen sijaan muun muassa pellettikattila ei tuota juurikaan SOA-päästöjä.

Saunassa, takassa, kuten muussakaan tulisijassa ei kannata siis polttaa märkiä puita.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että sillä on merkitystä vapautuuko päästö ilmaan valoisaan vai pimeään vuorokauden aikaan. Pimeällä päästön ikääntyessä SOA-päästöjen muodostuminen oli vähäisempää, mutta sen aikana havaittiin muodostuvan ilmakehäaktiivisia organonitraattiyhdisteitä, joiden päästölähteet ovat olleet suurelta osin hämärän peitossa. Ilmakehän hiukkasfaasin nitraattiyhdisteistä 34–44 prosenttia on havaittu olevan organonitraattimuodossa. Päästöjen Ikääntymisprosessista kerätyn mittausdatan yksityiskohtainen analyysi toi myös esille, että suurin osa puun poltossa syntyvistä primäärisistä orgaanisista hiukkaspäästöistä (POA), muuntui ilmäkehässä ikääntymisen aikana, toisin kuin aikaisemmin oli ajateltu.

Aerosolien ikääntymisessä tapahtuvilla muutoksilla on merkitystä päästöjen terveys- sekä ilmastovaikutuksiin ja niitä selvitetään parhaillaan osana kansainvälistä, monitieteistä tutkimusverkostoa. Suomen akatemian ASTRO-kärkihankkeessa palamispäästöjen ikääntymistutkimusta tehdään soveltamalla siihen uutta erikseen kehittyä virtausreaktoria, jossa ilmakehäikääntymistä voidaan skaalata tunneista viikkoihin täydentäen merkittävästi kammiossa tehtäviä tutkimuksia.

Keskustelua aiheesta

Lakimuutoksen seuraus: Ryhmäkokojen kasvu koski yli 15 000 lasta

Kuva: Kari Hulkko

Yli puolet Manner-Suomen kunnista on rajannut varhaiskasvatusoikeutta sen jälkeen, kun laki on sen sallinut. Oulun yliopistossa tehtyyn kyselyyn osallistuneista kunnista 132 oli rajannut varhaiskasvatusoikeutta ja 77 kuntaa oli säilyttänyt oikeuden ennallaan. Varhaiskasvatusoikeuden rajaus oli vaikuttanut noin 5 500 lapseen.

Viime vuoden elokuussa astui voimaan laki, jonka myötä kunnilla on ollut mahdollisuus rajata lasten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntiin viikossa.

Puolet kunnista oli nostanut aikuisten ja lasten välistä suhdelukua päiväkotiryhmissä. Ryhmäkokojen kasvu koski yli 15 000 lasta. Lakimuutos mahdollisti myös ryhmäkokojen kasvattamisen.

Selvitys perustuu kyselyaineistoon, johon vastasi 212 johtajaa Manner-Suomen kunnista.

Vain harvat kyselyyn vastanneet pitävät päiväkotiryhmien muutoksia lasten kannalta myönteisinä.

Keskustelua aiheesta

VR aikoo liittää junamatkaan muitakin liikennemuotoja

Kuva: lehtikuva / teemu salonen

VR rakentaa Suomeen maan kattavat matkaketjut. VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen sanoo, että tarkoituksena on pala palalta liittää junamatkaan eri liikennemuotoja ja palveluja.

VR:n mukaan matkaketjujen avulla matkustamisesta tulee sujuvampaa ja huolettomampaa. Matkaketjuja kehitetään useissa Euroopan maissa ja esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa rautatieyhtiöt ovat mukana rakentamassa palveluja.

Pilotit alkavat tänä keväänä. VR on solminut kumppanuuksia jo useiden toimijoiden kanssa. VR:n mukaan liikkuminen palveluna on kokonaisuus, jossa VR voi toimia maan kattavana runko-operaattorina.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Helsingin opetusviraston jupakka paisuu – anastetut laitteet myytiin kotimaan markkinoille

Kuva: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Helsingin opetusviraston laitetoimitusten epäselvyydet ovat melkein yhdeksän miljoonaa euroa, kertoo poliisi. Tutkittavat laitetilaukset ovat olleet muun muassa tietokoneita, puhelimia ja viihde-elektroniikkaa.

Pääepäiltynä korruptiotutkinnassa on viraston silloinen tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemi. Hän työskenteli myöhemmin turvallisuuspäällikkönä, ja opetusvirasto irtisanoi hänet aiemmin tässä kuussa. Poliisi epäilee, että mies on tehnyt, hyväksynyt ja vastaanottanut laitetilaukset.

– Suurin osa laitteista on myyty eteenpäin. Osa rikoshyödystä ja rikoksella viedyistä laitteista on saatu takaisin, kertoo rikostarkastaja, tutkinnanjohtaja Urpo Mäkelä tiedotteessa.

Tutkinnassa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä useita ihmisiä, ja kolme heistä on ollut vangittuna. Suoniemi on ollut vangittuna epäiltynä muun muassa törkeästä petoksesta. Kukaan ei enää ole vangittuna.

Myös laitetoimittajia on kuulusteltu rikoksesta epäillyn asemassa, koska tilaukset ja toimitustavat ovat olleet epätavallisia. Poliisin tutkinnan perusteella viraston henkilökunnalla on ollut laitteita omassa käytössään.

Esitutkinnan yhteydessä on lisäksi selvitetty Helsingin kaupungin opetusviraston virkamiehiin kohdistuvia virkarikosepäilyjä sekä opetusviraston työntekijöihin kohdistuvia kavallus- ja petosepäilyjä, Mäkelä sanoo.

Myyty kotimaan markkinoille

Rikostarkastaja Ismo Siltamäki kertoo STT:lle, että epäilyjen mukaan laitteita ovat myyneet henkilöt, jotka eivät ole olleet opetusviraston työntekijöitä. Henkilöitä on ollut muutama.

– He ovat olleet osa tätä järjestelmää, hän sanoo.

Siltamäki ei kommentoi, onko myyjiksi epäillyillä rikostaustaa.

– Silloinen tietohallintopäällikkö on se keskeinen henkilö, joka tässä on järjestänyt näitä laitetilauksia ja välittänyt niitä sitten eteenpäin myyntiin.

Laitteet näyttävät hänen mukaansa päätyneen kotimaan markkinoille erilaisia kanavia pitkin. Siltamäki kuvailee, että epäillystä rikoshyödystä takaisin on saatu huomattava määrä, vaikkakin murto-osa miljoonaepäilyistä.

Esitutkinta on kohdistunut vuosien 2006–16 laitetilauksiin ja pääasiassa kolmeen laitetoimittajaan, jotka eivät ole tilaushetkellä olleet Helsingin kaupungin sopimustoimittajia, poliisi kertoo. Siltamäki ei yksilöi tarkemmin, mitä laitetoimittajia vyyhdessä on ollut.

– Se on tietysti hyvä kysymys, miten tämä on ollut mahdollista. Voi päätellä, että valvonta siinä on pettänyt.

Jutun tutkinta on loppusuoralla. Se siirtynee loppukeväästä syyteharkintaan.

Useita irtisanomisia ja varoituksia

Viikko sitten Helsingin opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen kertoi STT:lle, että Suoniemen irtisanominen liittyy lähinnä epäilyihin hankintalain rikkomisesta.

– Suoniemi on pilkkonut hankintoja alle 30 000 euron osiin, Pohjolainen sanoi.
Hankintalain mukaan alle 30 000 euron julkista tavarahankintaa ei tarvitse kilpailuttaa.
Suoniemen lisäksi opetusvirasto irtisanoi kolme muutakin työntekijää. Lisäksi kolme työntekijää sai kirjallisen varoituksen.

Pohjolaisen mukaan työntekijät ovat vieneet kotiinsa ja omaan käyttöönsä tarvikkeita, jotka on hankittu viraston rahoilla. Hän kertoi, että joukossa on muun muassa taulutelevisioita ja kameroita.

Opetusviraston mukaan Suoniemeä ja muita työntekijöitä kuultiin ennen irtisanomisia ja varoituksia.

Suomessa vietettiin keväistä päivää, mutta Norjassa vasta lämmintä oli

Puuskittainen kova tuuli puhaltaa Pohjanmaalla ja on leviämässä kaakkoon ja eteläisempään Suomeen illan aikana, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Puuskittainen tuuli puhalsi Kokkolan seudulla iltapäivällä 24–25 metriä sekunnissa ja merellä melkein 29 metriä sekunnissa. Voimakas matalapaine liikkuu nopeasti itään kaakon kulmalle.

Päivystävän meteorologin mukaan kovimpien puuskien odotetaan osuvan iltaan. Kova tuuli on aiheuttanut lukuisia sähkökatkoksia. Illan aikana ainakin 25 000 asiakasta on ollut ilman sähköjä. Esimerkiksi Elenian asiakkaista sähköttä on ollut tuhansia Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Itä-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Merialueille on annettu kovan tuulen varoituksia. Varoitukset koskevat Merenkurkkua, Perämeren eteläosaa, Selkämeren etelä- ja pohjoisosaa, Saaristomerta, Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosaa, Ahvenanmerta, koko Suomenlahtea sekä Saimaan eteläosaa.
Ajokeli on illalla huono Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Länsinaapurit kellivät jo kesäisessä säässä

Meteorologin mukaan tänään mittarin lämpölukemat olivat Jomalassa Ahvenanmaalla 17,4 astetta, joka on kymmenyksen päässä maaliskuun lämpöennätyksestä. 17,5 plusasteen lämpöennätys mitattiin päivälleen tasan 10 vuotta sitten Helsinki-Vantaalla.
Ruotsin puolella puolestaan on mittailtu korkeita lukemia, ja Norjassa on ollut melkein 22 astetta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Huomenna kylmenee muutamaksi päiväksi

Huomenna sää kylmenee ja samalla tuuli heikkenee, kertoo päivystävä meteorologi. Lähinnä maan itä- ja pohjoisosissa tule heikkoja lumikuuroja. Lämpötilat ovat nollan tuntumassa, mutta lännessä on laajalti melko poutaista ja lämpöasteita on pari astetta. Meteorologin mukaan tuuli tekee sen, että huominen ei tunnu niin lämpimältä.

Torstaina sää saattaa etelässä lämmetä, jos ilma virtaa lännen suunnasta, mutta idässä ja pohjoisessa pysytellään tuolloinkin nollan tuntumassa.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta