Uutiset

Kaupungin investoinnit ja velka kasvavat Tampereella

Timo Sparf
Tampere satsaa lähivuosina peruskouluihin ja päiväkoteihin vuosittain noin 40 miljoonaa euroa.
Timo Sparf
Tampere satsaa lähivuosina peruskouluihin ja päiväkoteihin vuosittain noin 40 miljoonaa euroa.
Timo Sparf
Tampere satsaa lähivuosina peruskouluihin ja päiväkoteihin vuosittain noin 40 miljoonaa euroa.

– Kasvu haastaa meitä ja aiheuttaa suuria investointipaineita. Verotulojen suotuisasta kehityksestä huolimatta myös kaupungin lainamäärä kasvaa. Lainamäärän nopea kasvu ja käyttömenojen korkea taso haastavat tulevien vuosien taloudenpidon. Tästä syystä niihin tartutaan heti vaarantamatta peruspalveluja, pormestari Lauri Lyly sanoo.

Investointitaso pysyy Lylyn mukaan vahvasti kasvavassa kaupungissa edelleen korkeana. Kehitysohjelmat, kuten Viiden tähden keskusta, Hiedanranta ja raitiotie, tukevat kaupungin elinvoimaa. Ne lisäävät Tampereen vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä edistävät työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

Ulkoiset nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 203,1 miljoonaa euroa. Uutta lainaa varaudutaan ottamaan 136 miljoonaa euroa, mikä nostaa asukaskohtaisen lainamäärän 3040 euroon. Lainamäärä on Lylyn mukaan suurista kaupungista pienimpiä, mutta velkaantumisen vauhti on liian kovaa.

Lyly muistuttaa, että Tampereelle on aina ollut leimallista halu uudistua, tehdä rohkeita päätöksiä ja olla edelläkävijä.

– Vuoteen 2030 mennessä Tampereen on mahdollista olla 300 000 asukaan viihtyisä, elävä ja sujuvan arjen kaupunki, pormestari maalaa.

– Niinpä panostamme myös kaavoitukseen, jotta voisimme varmistaa tonttien riittävän tarjonnan. Lisäksi kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen rahoitusta nostetaan. Uusi maauimala valmistuu ja rakennamme uusia hyvinvointikeskuksia. Remontoitu pääkirjasto Metso laajentaa aukioloaikojaan.

Digitalisaatio, Smart Tampere -ohjelma ja uudet teknologiat avaavat Lylyn mukaan paljon uusia mahdollisuuksia kaupungin vetovoimaisuuden, elinkeinorakenteen ja kaupungin omien palvelujen toteuttamisessa.

Peruskouluihin ja päiväkoteihin vuosittain 40 miljoonaa euroa

Tampereen kaupunki osoittaa talonrakennushankkeisiin ensi vuonna 50,6 miljoonaa euroa. Koko taloussuunnitelmakaudella varaudutaan peruskoulujen ja päiväkotien talonrakennushankkeisiin vuosittain lähes 40 miljoonalla eurolla.

Kaupunkiympäristön kehittämisen perusinvestointeja tehdään ensi vuonna 46 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä investointeja ovat uusien alueiden rakentaminen Kauppiin, Lahdesjärvelle sekä Tarasten kaava-alueelle, Hämeensillan perusparannus ja raitiotien rakentamiseen liittyvät rinnakkaishankkeet.

Kehitysohjelmien investointeja tehdään 35 miljoonalla eurolla ja Tampereen Vesi liikelaitoksessa 23 miljoonalla eurolla. Talousarvioon sisältyy 19,6 miljoonan euron oman pääoman sijoitus Tampereen Raitiotie Oy:öön. Vastaavan suuruinen summa arvioidaan saatavan valtion rahoitusosuutena raitiotieinfran vuoden 2018 rakentamiskustannuksiin. Talousarviovuonna jatketaan tämän vuoden lopulla alkavan Kannen ja Areenan rakentamista.

Henkilöstömenot laskevat 54,6 miljoonaa euroa

Talousarvion mukaan kaupungin henkilöstömenot vähenevät kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden 57,6 miljoonaa euroa (-8,2 %). Henkilöstömenojen lasketaan olevan ensivuonna 612,4 miljoonaa euroa, ja henkilöstön määrä laskee 13 158 henkilötyövuoteen.

Yli tuhannen ihmisen henkilöstövähennykset syntyvät pääosin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen että maakuntauudistukseen varautumisen tuomista muutoksista, kuten Hatanpää sairaalan yhdistyminen Taysiin. Henkilöstön määrää vähentävät myös kaupungin liikelaitosten yhtiöttäminen esimerkkinä Tilakeskus Liikelaitos. Yksiköt ovat sisällyttäneet talousarvioihinsa kaupunginhallituksen edellyttämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä muuan muassa vähentämällä henkilöstömenoja ja henkilötyövuosia.

Eläkeikänsä saavuttaa vuosittain noin 250–300 ihmistä, mikä muun vaihtuvuuden lisäksi antaa kaupungille  mahdollisuuksia toiminnan uudelleenarviointiin ja tehtäväjärjestelyihin. Noin 50 tehtävää jätetään täyttämättä. Myös työnantajamaksujen lasku vähentää kaupungin henkilöstömenoja, noin 4,6 miljoonaa euroa.

Palkkatuetun henkilöstön osuus on ensi vuonna 220 henkilötyövuotta.

Tampereen kaupungin talousarvio 2018 lukuina: Asukasluku 31.12.2018  233 500, tuloveroprosentti 19,75 prosenttia,  toimintakatteen muutos            0,3 prosenttia, verorahoituksen muutos 1,1 prosenttia, vuosikate 95,3 miljoonaa euroa, tulos -15,7 miljoonaa euroa, investoinnit yhteensä (netto)  203,1 miljoonaa euroa, lainamäärä per asukas 3040 euroa.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat