Kela lähestyy kymmeniätuhansia

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 33 850 opintotuen saajaa ansaitsi yli vuositulorajan vuonna 2014. Määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Opintotukea sai vuonna 2014 noin 325 600 opiskelijaa.

– Perintäehdotusten määrään vaikuttavat opintotuen riittävyys, tulorajojen muutokset ja työllisyystilanne, toteaa vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä.

– Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut, Lahtinen jatkaa.

Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee Kelan mukaan 1 345 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on 45,5 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2014 olivat 7 715 euroa (ilman opintotukea).

Opiskelija voi 17.3.2016 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajansa ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat