Politiikka

Keskusta linjaa: Jokainen todellisessa hädässä oleva saa Suomesta turvapaikan

Lehtikuva / Markku Ulander
Irakilaiset turvapaikanhakijat osoittivat mieltä sisäministeriön edustalla viime syksynä.
Lehtikuva / Markku Ulander
Irakilaiset turvapaikanhakijat osoittivat mieltä sisäministeriön edustalla viime syksynä.
Lehtikuva / Markku Ulander
Irakilaiset turvapaikanhakijat osoittivat mieltä sisäministeriön edustalla viime syksynä.

Keskustan eduskuntaryhmä on valmistellut ajankohtaislinjauksen turvapaikkapolitiikasta. Sitä on vetänyt kansanedustaja Seppo Kääriäinen.

Puolue linjaa, että aidosti hädänalaisia ihmisiä, erityisesti naisia ja lapsia, on autettava mahdollisimman lähellä lähtömaita.

– Sen sijaan pelkästään parempaa elintasoa tavoittelevia ei ole perusteltua ottaa Suomeen turvapaikanhakijoina.

Keskusta lieventää kuitenkin kantaansa: ”He voivat tulla maahamme työperäistä maahanmuuttoa koskevien sääntöjen mukaisesti, mikäli maahantulon edellytykset ovat kunnossa”.

Puolue vaatii, että kansainvälisellä yhteistyöllä on mietittävä uusia keinoja ja kyettävä tekemään päätöksiä, joilla ehkäistään turvapaikanhakijoiden hallitsematon vaeltaminen maasta toiseen sekä laiton ihmissalakuljetus.

– Jokaisen Euroopan maan pitää alkaa noudattaa yhteisiä päätöksiä. Ensimmäinen turvallinen maa ottaa turvapaikanhakijan asian käsiteltäväksi Dublin-sopimuksen mukaisesti.

Auttaminen ja piilottelu ovat kaksi eri asiaa.

Keskusta on määritellyt myös, missä menevät kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden auttamisen rajat. Puolue painottaa, että auttaminen ja piilottelu ovat kaksi eri asiaa.

– Lähimmäisiä tulee auttaa. Kielteisen päätöksen saaneille voi tarjota muun muassa majoitusta ja ruokaa. Tällaisen auttamisen on aina hyvä olla kunnan koordinoimaa. Sen sijaan viranomaisia ei saa estää tekemästä työtään ja toimeenpanemasta lainvoimaisia päätöksiä.

Kansalaistottelemattomuuteen ja siihen yllyttämiseen keskusta suhtautuu kielteisesti.

– Pidämme välttämättömänä, että Suomessa noudatetaan lakeja sekä viranomaisten ja tuomioistuinten tekemiä lainvoimaisia päätöksiä. Lainsäätäjän on huolehdittava siitä, että lainsäädäntö vastaa kansalaisten oikeustajua ja kansainvälisiä sopimuksia.

Keskustan mielestä pakolaiskiintiötä voidaan nostaa, mikäli EU-ulkorajat saadaan pitäviksi, turvapaikkaa tarvitsevat saadaan rekisteröityä EU-rajojen ulkopuolella sekä jokainen EU-jäsenmaa noudattaa yhdessä sovittuja päätöksiä.

– Samalla se vähentäisi hallitsematonta muuttoliikettä, turvapaikanhakijoiden määrää ja ihmissalakuljetusta.

Laiton maassa oleskelu ei ole kenenkään etu.

Laiton maassa oleskelu ja niin sanotut paperittomat huolestuttavat keskustaa.

– Tarvitaan toimenpiteitä, joilla estetään heidän määränsä kasvu. Laiton maassa oleskelu paperittomana ei ole kenenkään etu, koska sellainen henkilö on joutunut yhteiskunnan ulkopuolelle. Hänellä ei ole mahdollisuuksia tehdä työtä, opiskella eikä saada sosiaaliturvaa. Tällainen ihminen voi ajautua helposti rikolliseen toimintaan ja sen uhriksi.

Käännytyksiin keskusta ottaa kovan linjan: Jos turvapaikanhakija tulee Suomeen turvallisesta maasta, hänet olisi pääsääntöisesti käännytettävä rajalta viipymättä.

Turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat Suomessa keskustan mielestä kohtuuttoman pitkiä.

– Ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset syövät resursseja auttaa ja kotouttaa aidosti hädänalaisia ihmisiä.

Puolue pitää työtä parhaana keinona kotouttaa. Työhön pääsyä pitäisi sen mielestä helpottaa esimerkiksi kohtuullistamalla tulorajoja ja poistamalla turhia kielivaatimuksia.

– Radikalisoitumiseen voimme jokainen vaikuttaa omalla suhtautumisellamme, kutsumalla turvapaikanhakijat mukaan mielekkääseen toimintaan ja edistämällä muutoin heidän kotoutumistaan. Jokaisen tulisi ilmoittaa poliisille havaitsemistaan radikalisoitumisen merkeistä, keskusta linjaa.

Keskusta vaatii ylipäänsä Suomen turvapaikkapolitiikkaan pitkäjänteisyyttä.

– Meidän on varauduttava siihen, että EU:n ulkorajat eivät pidä ja turvapaikanhakijoiden vaeltaminen Euroopassa kiihtyy uudelleen ja se kohdistuu myös Suomeen.

Keskusta esittääkin, että sisäministeriön alaisuuteen perustettaisiin ministerin johtama pyöreän pöydän foorumi, joka käsittelee laaja-alaisesti maahanmuuttopolitiikan kysymyksiä. Työhön kutsutaan kaikki eduskuntapuolueet.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat