Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Kiuru vaatii tiedustelulakeihin liittyvien ongelmien ratkaisemista

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Tiedustelulakeja aletaan käsitellä eduskunnan suuressa salissa ensi viikolla. Hallitus toivoo että siihen liittyvä perustuslain muutos etenee kiireellisellä käsittelyllä 5/6 enemmistöllä. Opposition suhtautuminen asiaan on ratkaisevaa.

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru on ollut tiedustelulainsäädäntöä valmistelevan parlamentaarisen seurantaryhmän varapuheenjohtajana. Kiuru toteaa, että SDP:n eduskuntaryhmä joutuu tarkkaan punnitsemaan hallituksen esitystä säätää tiedustelulakiesitykseen sisältyvä perustuslain muutos kiireellisenä jo tällä vaalikaudella.

– Kiistatta turvallisuuden näkökulmasta kiireellisyyttä on puollettu, mutta nähtäväksi jää, riittävätkö oikeudelliset perusteet perustuslakimuutoksen tekemiseen kiireellisessä järjestyksessä. Lähtökohta on ollut, että perustuslain muutokset tulee tehdä kaksilla eri valtiopäivillä, jotta kansalaisilla on riittävästi mahdollisuuksia ottaa kantaa. Nyt on syytä odottaa perustuslakivaliokunnan käsittelyä ja katsoa, minkä kannan valtiosääntöoppineet ottavat. Uskon, että on järkevää arvioida asiaa vasta sen jälkeen, kun on saatu lisätietoja.

– Tässä vaaditaan vielä lisätoimia sille, että yksityisyydensuoja voidaan sovittaa turvallisuuden kanssa yhteen niin, että ihmiset voivat kokea perusoikeutensa turvatuiksi, Kiuru toteaa edessä olevasta eduskuntakäsittelystä.

Mikäli asiasta ei päätettäisi kiireellisesti, se etenisi vaalien yli toisen eduskunnan käsittelyyn ja vaatisi siellä kahden kolmasosan enemmistön.

Perustuslain muutos kaventaa yksityisyydensuojaa, koska se laajentaa viranomaisten valtuuksia kerätä tietoja kansalaisten viestinnästä.

Perustuslakivaliokunnalla on työntäyteinen kevät soten kanssa, joten aikakin saattaa olla kortilla tiedustelulakien etenemisessä. Mikäli asiasta päättäminen venyisi pitkälle syksyyn, kiireellinen lainsäätämisjärjestys ei enää nopeuttaisi kovin paljon lakien astumista voimaan.

”Tiedustelulait tarvitaan.”

Krista Kiuru summaa, että maailman muutos vaatii, että turvallisuusuhkiin suhtaudutaan vakavasti.

– Kyllä tiedustelulakeja tarvitaan, hän painottaa.

Kiurun mukaan hallituksen tämänhetkinen esitys ei kuitenkaan ota huomioon kaikkia niitä näkökulmia, joita oppositiosta on korostettu lainvalmistelun aikana.

– Isoin kysymys on, että voimme uskottavalla tavalla todeta, että yksityisyyden suoja on sovitettu turvallisuuden kanssa yhteen niin, että kansalaisten perusoikeudet toteutuvat, Krista Kiuru tiivistää.

Tästä seuraa myös kysymys tiedustelun laajuudesta. Kiuru huomauttaa, että tiedustelukokonaisuuden toteuttamiseen on tulossa suuri määrä uusia virkoja, reilusti yli sata.

– Herää kysymys, onko tiedustelun volyymi oikeassa suhteessa. Lakiesitys sallisi tällä hetkellä vieläkin aika massiivisen tiedustelun. Tältä osin pitää olla selkeä yksimielisyys eduskuntakäsittelyssä siitä, ettei laki salli massavalvontaa, ja että linjaus toteutuu myös käytännössä.

Mikäli perustuslakia lähdetään muuttamaan, Kiurun mukaan muutoksen yhteydessä täytyy pitävästi varmistaa, ettei perustuslain muutos mahdollista kohdentamatonta massavalvontaa.

– Lähtökohta pitää olla, ettei pitkälläkään aikavälillä perustuslain muutosta voida käyttää massatiedusteluun.

Kiurun mukaan Eduskuntakäsittelyn kuluessa on saatava selkeät perusteet sille, miten tietoliikenteeseen kohdistuvan tiedustelun rajat määritellään.  Sellaista vapaata valtakirjaa ei voi antaa, jossa tietojen keräämistä ei rajoiteta. Pelko on, että liian moni voi joutua tiedustelun kohteeksi, vaikka ei olisi rikokseen syyllistynytkään.

Saavatko ulkomaiset toimijat liian suuret valtuudet?

Kiurun mukaan myös se kiinnostaa, millaiset valtuudet ulkomaalaisille tiedustelupalveluille syntyvät toimia Suomessa.

– Nykyinen esitys sisältää mahdollisuuden myös siihen, että ulkomaiden tiedusteluagentti voisi saada Suomessa Supon avustuksella tiedustelukäyttöön myös pakkokeinoja. Eli käytännössä jokin ulkomaan tiedusteluagentti voisi Supon ohjauksessa toimiessaan esimerkiksi käyttää suomalaiselle polisiihenkilölle sallittua seuraamis- ja jäljittämisoikeuksia.

Kiuru nostaa esiin kriittisiä huomioita myös tiedustelukeinojen käyttöä koskevien lupien ja päätösten voimassaoloajasta, jota on hänen mielestään pidettävä pitkänä.

– Tiedustelukeinoja koskevat luvat olisivat voimassa 6 kuukautta kerralla kaikkien muiden keinojen osalta paitsi niiden, jotka suoraan kajoavat viestin luottamuksellisuuteen ja joissa voimassaoloaika on 3 kuukautta.

Kiurun mukaan myös sitä on pohdittava, mikä elin valitsisi tiedustelun laillisuusvalvontaa hoitavan tiedusteluvaltuutetun. Valitsijaksi esitetään valtioneuvostoa, mutta Kiurun mukaan on syytä käydä keskustelu siitä, olisiko valitsijaksi parempi nimetä eduskunta. Tähän kysymykseen on kiinnittänyt blogikirjoituksessaan huomiota myös professori, perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin.

 

Muun muassa seuraaviin asioihin Kiuru toivoo kiinnitettävän huomiota tiedustelulakeja säädettäessä:

Ovatko tiedustelutoiminnan kriteerit määritelty tarpeeksi tarkasti ja tiukasti?

Mahdollistaako ehdotettu perustuslain muutos myöhemmät lakimuutokset, joilla tiedustelutoimintaa voitaisiin viedä lisää massavalvonnan suuntaan? 

Onko tietojen luovuttaminen näissä lakiesityksissä tarpeeksi tarkasti rajattu? Kuka kontrolloi, että tiedustelunlainsäädännön nojalla luovutetut tiedot eivät todella mahdollista kenenkään yksilöintiä?

Onko tiedustelun resurssien mitoitus oikea esimerkiksi suhteessa tiedustelutoiminnan valvonnan resursseihin?

Voiko Supo tehdä turvallisuusselvityksen tiedusteluvaltuutetuksi tai tiedusteluvalvontavaliokuntaan hakevilta? Valvoa omia valvojiaan?

Onko valtioneuvosto oikea taho valitsemaan tiedusteluvaltuutetun, jonka valvonta liippaa myös valtioneuvostoon toimintaa? Eduskunta valitsijana kytkisi laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan paremmin yhteen.

Miten päätetään tiedustelulla hankittujen tietojen luovuttamisesta esimerkiksi toisten maiden viranomaisille ja millä rajoilla? Nyt tätä koskeva sääntely on erillisissä lakiesityksissä, jotka eivät ole vielä eduskunnassa. Pitäisikö poliittisesti merkittävät tietopyynnöt käsitellä esimerkiksi UTVA:sssa?

Onko kontrollia sille, miten tiedusteluviranomaiset käyttävät muiden maiden tiedusteluorganisaatioilta saamaansa tietoa? Vaarana, että tiedusteluorganisaatioille muodostuu mahdollisuus kiertää lainsäädännön rajoituksia hankkimalla tietovaihdon kautta sellaista tietoa oman maan kansalaisista, jota ne eivät saisi itse tiedustelulla hankkia.

Millä edellytyksillä Supo tekee tiedusteluyhteistyötä ulkomaisten tiedusteluorganisaatioiden kanssa?

Keskustelua aiheesta

”Kokoomuksen pitää katsoa Kehä ykköstä kauemmas” – Orpo vastasi omiensa kritiikkiin

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi omiensa kritiikkiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella pitämässään puheessa, että ”viime aikoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan”.

– Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, hän sanoi.

Puheessaan Orpo painotti omilleen voimakkaasti, että sote- ja maakuntauudistus on nyt vietävä maaliin, vaikka se ei ole täydellinen.

– Kyllä, kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Keskeinen tavoite lyhentää hoitotakuun aikoja 

Puheenjohtaja otti kantaa myös oman väen, muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäen esittämään kritiikkiin.

– Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu.

Orpo muistutti, että valinnanvapaus erikoistasolla on sidottu hoitotakuuseen, jota kokoomus haluaa lyhentää nykyisestä.

– Olen sitä mieltä, että kuusi kuukauttakin jonossa on liian pitkä aika. Kokoomuksen tavoite on lyhentää hoitotakuun aikoja. Se on yksi keskeisimpiä tavoitteitamme tulevaisuudessa.

Orpo on paljosta kiitollinen kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorelle, mutta tämän julkinen kritiikki selvästi ärsyttää häntä.

– Maakuntahallintoa vastaan erityisen voimakkaita puheenvuoroja on käyttänyt Helsingin pormestari. En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa Kehä ykköstä kauemmas, hän sivalsi.

Orpon mukaan helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät uudistuksen myötä heikkene.

– Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna, kun esimerkiksi Pohjanmaa häviää noin 250 euroa/asukas.

STT–SANNA NIKULA

Orpo tavoittelee jatkokautta kokoomuksen puheenjohtajana

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee tavoittelemaan jatkokautta Turun puoluekokouksessa kesäkuussa. Orpo kertoi aikeestaan puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella.

– Minusta on ollut upeaa olla tämän joukkueen puheenjohtaja. Olen niin ylpeä teistä kaikista. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä. Minä haluan olla yhdessä teidän kanssanne viemässä Suomea ja kokoomusta seuraavan sadan vuoden matkan alkuun, hän sanoi puheessaan. 

Orpolla on kokoomusaktiivien vankka kannatus. Ylen kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia ei toivo hänelle edes haastajaa puheenjohtajakisaan.

Puolustusministeri ei pidä MPK:n kursseja ”nuorison militarisoimisena” – heittää pallon Antti Rinteelle: ”Pitääkö partio kieltää?”

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) pitää MPK:n toimintaa isänmaan etuna.

SDP:n kansanedustajat Erkki Tuomioja ja Sirpa Paatero vaativat, että puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) puuttuisi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) alaikäisille antamaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen.

Puolustusministeri Niinistö sanoo blogissaan, että sotilaallista valmiutta palvelevaa kurssitarjontaa ”ei voi pitää nuorison militarisoimisena”, vaan se antaa valmiuksia varusmiespalveluksen suorittamiseen ja vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta.

Hän erottelee sotilaallisen koulutuksen sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta. Ensin mainitussa on kyse sotilaallisten taitojen kehittämisestä aseellista selkkausta varten.

– Sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella, johon taistelijapari Tuomioja-Paatero tulensa suuntaa, tarkoitetaan muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kuten esim. suunnistusta, kartanlukua ja yleensä luonnossa selviytymistä.

Niinistö mainitsee MPK:n kurssitarjonnasta lukiolaisten turvakurssit ja ”intti tutuksi -tyyppiset tapahtumat”.

– Olen tutustunut näihin kursseihin paikan päällä. Ne ovat sangen suosittuja ja opettavat mielestäni hyödyllisiä kansalaistaitoja.

Puolustusministeri Niinistö sanoo blogissaan tutustuvansa Tuomiojan ja Paateron kirjalliseen kysymykseen, mutta aikovansa jatkossakin kannustaa MPK:a järjestämään sotilaallisia valmiuksia antavaa koulutusta nuoremmille ja vanhemmille.

Puolustusministerin mukaan maanpuolustus kuuluu kaikille ja MPK:n toiminta Suomen lain mukaista sekä isänmaan etua palvelevaa. Blogissaan hän heittää vastakysymyksen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle:

– Edustaako Tuomiojan ja Paateron ajattelu laajemminkin SDP:n kantaa vapaaehtoiseen maanpuolustukseen? Pitääkö partio kieltää, koska sekin palvelee varusmiespalveluksesta suoriutumista?

Keskustan omakehu- ja syytöskampanja jatkuu, nyt kohteena SDP – Rinteen erityisavustajalta kuitti: ”Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?”

Kuva: Kari Hulkko
Dimitri Qvintus muistuttaa Twitterissä keskustaa puolueen vaalilupauksista.

Keskusta on käynnistänyt sosiaalisessa mediassa kampanjan, jossa muun muassa syytetään muita puolueita pelottelijoiksi ja otetaan omalle puolueelle kunniaa Suomen talouskasvusta.

Iltalehti uutisoi kampanjasta alkukuusta.

Tällä kertaa keskustan hampaissa on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Videon Twitter-saatteessa viitataan edelliseen hallitukseen, mutta video Antti Rinteen puheesta on tältä vaalikaudelta. Siinä Rinne kritisoi Sipilän hallituksen toimia.

Keskustan mukaan muut puhuvat, mutta puolue on saanut esimerkiksi velkaantumisen kasvun taittumaan.

Rinteen erityisavustaja Dimitri Qvintus on reagoinut keskustan tviittiin.

– Miten meni keskusta noin niin kuin omasta mielestä vaalilupauksen pitäminen? Qvintus kysyy ja viittaa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän vaalilupaukseen eduskuntavaalien 2015 alla.

Eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään, Sipilä lupasi.

– Kyllä, tasoa ei leikata, Sipilä vakuutti tuolloin Ilta-Sanomille.

Toisessa tviitissään Qvintus kertoo, miten Sipilän lupauksille on käynyt:

– Keskustan johdolla kaikilta noilta ryhmiltä on leikattu. Vaalilupaus petettiin törkeästi, siitä ei ole kahta sanaa.

Katso video ja tviitit alta:

Keskustelua aiheesta

Kokoomuskentän maakuntakritiikki ei yllätä Orpoa – ”Kyllä se tuki sieltä löytyy”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Puolet kyselyyn vastanneista kokoomuksen aktiiveista vastustaa maakuntamallia, etenkin maakuntien määrä (18) hiertää kenttäväkeä, ilmenee Alma Median tänään tekemästä kyselystä.

Tampereella on parhaillaan koolla noin 550 kokoomusaktiivia puolueen Tulevaisuuspäivillä. Kyselyyn vastasi 193 ihmistä.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauden kannalla on 70 prosenttia vastaajista.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ylläty aktiivien maakuntakritiikistä. Se on ollut hänen tiedossaan.

– Hallintomallin vastustaminen ja siihen epäluuloisesti suhtautuminen on ymmärrettävää. Kokoomuslaiset eivät ole olleet maakuntamallisen pohjan kannattajia, Orpo sanoi Tampere-talossa medialle.

Orpo kuitenkin uskoo, että mitä enemmän tietoa asiasta jakaa, sitä enemmän mallille löytyy myös tukea.

– Maakuntamalli virtaviivaistaa valtion aluehallintoa, keskittää byrokratiaa samaan paikkaan ja karsii turhaa hallintoa. Hyviä perusteluita löytyy, ja kun ne käydään läpi, kyllä se tuki sieltä löytyy.

Maakuntien määrä voi vielä supistua

Kokoomusministerien kyselytunnilla ministerit joutuivat puolustamaan keskustan juhlimaa maakuntamallia varsinkin espoolaisille aktiiveille.

Puheenjohtaja lohdutti lukumäärän kritisoijia muistuttamalla puolueen lakiin kirjaamasta niin sanotusta evoluutiolausumasta. Se oli hänen mukaansa yksi keskeisiä kokoomuksen saavutuksia, kun maakuntamallista neuvoteltiin.

– Meillä on tiukat tulostavoitteet. Jos maakunta ei pysty toteuttamaan niitä sote-palveluita, joita sen asukkaat tarvitsevat, alkavat nopeasti neuvottelut sen maakunnan liittämiseksi toiseen maakuntaan.

Orpon mukaan lainsäädännöllä luodaan pohja ja edellytykset, mutta vasta toimeenpanon aikana ratkaistaan todellisuudessa se, kuinka hyvä järjestelmä pystytään luomaan.

Kokoomus siis luottaa siihen, että maakuntien määrä supistuu näin luonnollisesti?

– En halua antaa tuomioita etukäteen, mutta se pitää silloin tehdä ihmisten palveluiden turvaamiseksi, että yhdistetään maakunnat ja myös niiden hallinto, Orpo sanoi STT:lle.

STT–SANNA NIKULA