MENY
Turva – Hymy

Kock: Regeringen skuldbelägger än en gång de arbetslösa

Kuva: Hildur Boldt

FSD:s ordförande  Viktor Kock beklagar att regeringen följer en modell som saknar stöd i undersökningar och skuldbelägger de arbetslösa.

 

Då regeringens så kallade aktiveringsmodell diskuterades i riksdagen på fredagen visade regeringspartiernas minst sagt bristfälliga närvaro hur lite de vill diskutera frågan. Först var nämligen inte en endaste riksdagsledamot från regeringen på plats, inte ens ansvariga ministrar (social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström, båda från Blå framtid). Snabbt dök Ben Zyskowicz (Saml) dock upp (men utan att stanna till slut). Under debatten var även två andra riksdagsledamöter från regeringen på plats turvis

SDP:s Anneli Kiljunen konstaterade att situationen i salen var talande då regeringens representanter inte var på plats för att presentera utskottets betänkande. Enligt Kiljunen är det symptomatiskt för regeringens inställning i frågan.

Zyskowicz sade att aktiveringsmodellen kommer att leda till att hundratals, kanske tusentals arbetslösa kommer få kortvariga arbetsförhållanden som hjälper dem vidare.

Oppositionens kritik var ändå hård. Eero Heinäluoma (SDP) beskrev aktiveringsmodellen som en sanktionsmodell. Enligt Heinäluoma ska man inte bestraffa en arbetslös arbetssökande som inte har lyckats få jobb.

Han kritiserade också den stora frånvaron och tidpunkten för diskussionen. Fredag eftermiddag innebär mindre bevakning i media. Därtill väcktes stor irritation då minister Mattila i sin frånvaro på Twitter önskade trevligt vecksolut och nämnde planer på att bada rökbastu.

Aktiveringsmodellen handlar om att arbetslösa arbetssökande förutsätts arbeta eller delta i sysselsättningsfrämjande verksamhet minst en vecka under en period på tre månader. Annars skärs arbetslöshetsunderstödet med nästan 5 procent.

– Någon sysselsättningsfrämjande verksamhet åläggs ändå inte TE-byrån att ordna och ifall man studerar mister man också arbetslöshetsunderstödet, konstaterar Viktor Kock.

Han beklagar att regeringen och de i oppositionen som godkänner modellen än en gång skuldbelägger de arbetslösa för att själv ha orsakat sin situation.

– Dessutom verkar man helt ha glömt bort varför arbetslöshetsunderstödet egentligen finns. Även om det är ett skydd för individen är arbetslöshetsskyddets betydelse för nationalekonomin nästan viktigare. Genom att trygga en viss köpkraft för de som blir arbetslösa kan man förhindra djupa ekonomiska kriser med massarbetslöshet som följd. Tanken om att ett lägre arbetslöshetsunderstöd skulle leda till en högre sysselsättningsgrad får inget understöd av undersökningar från Danmark och i Sverige hade man den lägsta arbetslösheten i början av 90-talet då arbetslöshetsunderstödet var 95 procnet av inkomsten, skriver Viktor Kock på Facebook.

Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig regeringens modell och vill istället se att man satsar på att ge arbetslösa möjlighet att utbilda om sig för att öka möjligheterna till sysselsättning.

Diskussion

FFC visar alternativ till aktiveringsmodellen – Förespråkar tjänster i stället för skrämsel

Aktiveringsmodellen måste upphävas, karenserna måste förenklas och servicen för de arbetslösa måste tryggas, slår FFC fast.

 

FFC publicerar i dag, tisdag, sin diskussionsöppning om hur sysselsättningstryggheten för arbetslösa kunde utvecklas.

I FFC:s sporrande sysselsättningsmodell, som är ett alternativ till aktiveringsmodellen, är karenserna klart lindrigare än nu.

Första gången får de arbetslösa i vissa fall endast en varning, varefter karenserna gradvis skärps. De arbetslösa kan också undvika karenserna genom att rätta sina fel eller genom att till exempel arbeta eller delta i utbildning eller annan service.

– Modellen ligger nära vår syn på hur arbetslösa ska behandlas i ett förtroendesamhälle. Vi utvecklar olika modeller under hela det här året och vi presenterar också förslag på fackförbundens och arbetslöshetskassornas möjligheter att hjälpa sina medlemmar att få jobb, konstaterade projektchefen Saana Siekkinen i dag när beslutsfattarna inom förbunden samlades i Helsingfors Mässcentrum.

– Aktiveringsmodellen måste upphävas och karenserna måste förenklas. De nuvarande karenserna är oskäliga och för komplicerade att förstå.

 

Se till var och ens situation

I stället för att skrämma med karenser uppmuntrar FFC:s modell de arbetslösa att söka jobb genom att garantera högklassig service och genom morötter för dem som till exempel tar emot kortjobb.

– Alla arbetslösa är sinsemellan olika, och därför behöver de individuell och personlig service. Det räcker inte med ett telefonsamtal, utan man måste träffa den arbetslösa ansikte mot ansikte genast i början av arbetslösheten, påpekar socialpolitiska chefen Pirjo Väänänen.

– Vid det första mötet kartlägger den arbetslösa och experten till exempel utbildnings- och servicebehovet samt arbetsförmågan, och skriver sedan in de här sakerna i den individuella sysselsättningsplanen.

De arbetslösa har också möjlighet att studera i sex månader utan begränsningar, förutsatt att de samtidigt gör de saker som står i sysselsättningsplanen och är beredda att ta emot arbete.

– Det är framför allt sådana arbetssökande som har svag utbildningsbakgrund som ska få ta del av arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen, och också karriärvägledningstjänsterna, måste få mer resurser, säger Väänänen.

 

Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsmodell genom att klicka här.

 

Diskussion

Viktor Kock: Nato-frågan ständigt på FSD:s bord

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– I debatten om Nato är ett av de vanligaste argumenten bland förespråkare att vi måste börja tala om frågan. Jag hoppas att de även lyfter upp frågan om Finland skall investera i fredsorganisationer eller krigsorganisationer på sina bord, säger FSD:s ordförande Viktor Kock.

 

I Yles senaste opinionsmätning om finländarnas inställning till Nato uppgav 53 procent att de är negativa till ett medlemskap medan 19 procent är positiva. Ifall Sverige ansöker om medlemskap ökade andelen som understöder ett finskt medlemskap till 30 procent men fortfarande är 50 procent negativa.

 

– Inom FSD har vi en ständig diskussion om det säkerhetspolitiska läget. Senast på fredagens styrelsemöte dryftades den oroväckande utvecklingen i Polen och Ungern där man gör stora inskränkningar i demokratin samtidigt som högerextrema rörelser stärker positionerna, säger Viktor Kock och tillägger att Natofrågan diskuteras väldigt ofta på FSD:s styrelsemöten. De ökade spänningarna runt Östersjön, upprustningen i Arktis och den farliga tuppfäktningen mellan Trump om Kim Jong-Un är för tillfället grunden till den diskussionen.

 

– Efter diskussionerna har vi alla gånger varit överens om att Finlands alliansfrihet är att föredra framom ett Natomedlemskap.

 

Det sistnämnda alternativet har dykt upp i media igen i och med att den nya moderatledaren, Ulf Kristersson, inför kommande riksdagsval vill göra Natofrågan till den stora valfrågan i Sverige. Viktor Kock understryker att Finlands säkerhetspolitik i vilket fall som helst inte ska styras av intressen vare sig från väst eller öst, den besluter vi själv om.

 

Natofrågan har förstås fått visst liv i och med presidentvalet där endast SFP:s kandidat Nils Torvalds öppet vill arbeta för ett medlemskap.

 

– Jag lyfter på hatten åt SU:s Christoffer Ingo som i samband med presidentvalet vill lyfta upp frågan även på SFP:s bord. Att Nils Torvalds förespråkar ett Natomedlemskap kan inte ha undgått någon men däremot tror jag det har gått fler förbi att det också är partiets linje, säger Viktor Kock och konstaterar att SDP:s åsikt är en annan.

 

Och det beror inte på att frågan inte skulle diskuteras, som Natoivrarna ofta påstår. Socialdemokraternas linje är, efter ständigt pågående diskussioner, att Finlands fredsarbete, som bör gynnas i alla situationer, inte gynnas av ett Natomedlemskap.

 

– Tyvärr beslöt riksdagen före jul att kraftigt minska finansieringen till fredsorganisationerna. SDP:s samtliga riksdagsledamöter motsatte sig nedskärningarna (medan så gott som alla från SFP röstade för nedskärningarna, Eva Biaudet undantaget, red.anm.).

 

– I debatten om Nato är ett av de vanligaste argumenten bland förespråkare att vi måste börja tala om frågan. Jag hoppas att de även lyfter upp frågan om Finland skall investera i fredsorganisationer eller krigsorganisationer på sina bord, säger Viktor Kock.

 

 

ÄMNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Utvecklingen i Ungern en stor utmaning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Maarit Feldt-Ranta på FSD:s styrelsemöte i Helsingfors den 19 januari.

EU har 40 gånger förlåtit länder som brutit mot ekonomiska överenskommelser, men fallet Ungern skiljer sig och handlar framför allt om mänskliga rättigheter, säger FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, nyss hemkommen från Budapest.

Lue lisää

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 3: Zigenarfrågan

Jacob Söderman.

Oberoende om jag ville eller ej, skapade min aktivitet i zigenarfrågan min offentliga profil för en lång tid framåt. Positiv, mänsklig i mångas ögon, men även sura kommentarer förekom…”

Lue lisää