MENY

Konsulttjänster äter även studerandes pengar – ”Dyra konsulttjänster hör inte hemma i Studentkåren”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi ifrågasätter studentkårens fullmäktigebeslut om att köpa konsulttjänster för 15 000 euro.


– Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker, säger Jacob Storbjörk, FSD-profilen som är Gruppordförande för Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi och fullmäktigeledamot i studentkåren, i ett blogginlägg.

Studentkåren höll ett extrainsatt fullmäktigemöte i slutet av juli. Anledningen var ett par brådskande ärenden: Vad man skulle göra med de medel som överförs från Finlands svenska studerandes andelskassa till ÅAS genom likvidation och så ett förslag som strategisk satsning på inköp av konsulttjänster.

Det sistnämnda stötte på motstånd, men godkändes. Jacob Storbjörk kritiserar beslutet hårt. Studentkårens pengar, det vill säga kårmedlemmarnas pengar, ska enligt honom inte användas till konsulttjänster. Summan på 15 000 euro mostavar nästan 130 studerandes kåravgifter.

– Och det är enligt mig oetiskt att förvalta våra gemensamma medel på det här sättet, skriver Storbjörk under rubriken “ÅAS – Nu även konsulternas förlovade land”

Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker.

Tjänsterna som köps av ett konsultbolag handlar om hjälp med rekrytering (av socialpolitisk expert och en vikarie för generalsekreteraren) och hjälp med organisationsstrukturer och strategi.

– Styrelsen borde nog med egna krafter klara av de nödvändiga rekryteringarna och att implementera strategin i organisationen. För det behövs inga konsulter, skriver Storbjörk som anser att konsultköpet dessutom hade kunnat skötas med en öppen upphandling om det faktiskt måste bli av.

– Jag vill utnyttja det kunnande och engagemang som finns inom ÅAS och Åbo Akademi. Inte dyrköpta konsulter, skriver Storbjörk.

 

Liberala studerande LSK försvarar konsultköpet och skriver i ett genmäle till Storbjörks inlägg att vissa utmaningar kan kännas överväldigande för uppgifter som studerande sköter på fritiden och att man inte ska vara rädd för att anlita utomstående hjälp. Gruppen tror ”tror att denna moderata satsning på utvecklingsarbetet kommer att synas långt in i studentkårens framtid”.

 

Johan Kvarnström

MNESORD

Diskussion

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion