Nyheter

Konsulttjänster äter även studerandes pengar – ”Dyra konsulttjänster hör inte hemma i Studentkåren”

Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström

Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi ifrågasätter studentkårens fullmäktigebeslut om att köpa konsulttjänster för 15 000 euro.


– Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker, säger Jacob Storbjörk, FSD-profilen som är Gruppordförande för Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi och fullmäktigeledamot i studentkåren, i ett blogginlägg.

Studentkåren höll ett extrainsatt fullmäktigemöte i slutet av juli. Anledningen var ett par brådskande ärenden: Vad man skulle göra med de medel som överförs från Finlands svenska studerandes andelskassa till ÅAS genom likvidation och så ett förslag som strategisk satsning på inköp av konsulttjänster.

Det sistnämnda stötte på motstånd, men godkändes. Jacob Storbjörk kritiserar beslutet hårt. Studentkårens pengar, det vill säga kårmedlemmarnas pengar, ska enligt honom inte användas till konsulttjänster. Summan på 15 000 euro mostavar nästan 130 studerandes kåravgifter.

– Och det är enligt mig oetiskt att förvalta våra gemensamma medel på det här sättet, skriver Storbjörk under rubriken “ÅAS – Nu även konsulternas förlovade land”

Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker.

Tjänsterna som köps av ett konsultbolag handlar om hjälp med rekrytering (av socialpolitisk expert och en vikarie för generalsekreteraren) och hjälp med organisationsstrukturer och strategi.

– Styrelsen borde nog med egna krafter klara av de nödvändiga rekryteringarna och att implementera strategin i organisationen. För det behövs inga konsulter, skriver Storbjörk som anser att konsultköpet dessutom hade kunnat skötas med en öppen upphandling om det faktiskt måste bli av.

– Jag vill utnyttja det kunnande och engagemang som finns inom ÅAS och Åbo Akademi. Inte dyrköpta konsulter, skriver Storbjörk.

 

Liberala studerande LSK försvarar konsultköpet och skriver i ett genmäle till Storbjörks inlägg att vissa utmaningar kan kännas överväldigande för uppgifter som studerande sköter på fritiden och att man inte ska vara rädd för att anlita utomstående hjälp. Gruppen tror ”tror att denna moderata satsning på utvecklingsarbetet kommer att synas långt in i studentkårens framtid”.

 

Johan Kvarnström

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa