MENY
Turva – Hymy

Konsulttjänster äter även studerandes pengar – ”Dyra konsulttjänster hör inte hemma i Studentkåren”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi ifrågasätter studentkårens fullmäktigebeslut om att köpa konsulttjänster för 15 000 euro.


– Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker, säger Jacob Storbjörk, FSD-profilen som är Gruppordförande för Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi och fullmäktigeledamot i studentkåren, i ett blogginlägg.

Studentkåren höll ett extrainsatt fullmäktigemöte i slutet av juli. Anledningen var ett par brådskande ärenden: Vad man skulle göra med de medel som överförs från Finlands svenska studerandes andelskassa till ÅAS genom likvidation och så ett förslag som strategisk satsning på inköp av konsulttjänster.

Det sistnämnda stötte på motstånd, men godkändes. Jacob Storbjörk kritiserar beslutet hårt. Studentkårens pengar, det vill säga kårmedlemmarnas pengar, ska enligt honom inte användas till konsulttjänster. Summan på 15 000 euro mostavar nästan 130 studerandes kåravgifter.

– Och det är enligt mig oetiskt att förvalta våra gemensamma medel på det här sättet, skriver Storbjörk under rubriken “ÅAS – Nu även konsulternas förlovade land”

Dyra konsulttjänster hör enligt mig inte hemma i en organisation som Åbo Akademis Studentkår och därtill innebär det stora risker.

Tjänsterna som köps av ett konsultbolag handlar om hjälp med rekrytering (av socialpolitisk expert och en vikarie för generalsekreteraren) och hjälp med organisationsstrukturer och strategi.

– Styrelsen borde nog med egna krafter klara av de nödvändiga rekryteringarna och att implementera strategin i organisationen. För det behövs inga konsulter, skriver Storbjörk som anser att konsultköpet dessutom hade kunnat skötas med en öppen upphandling om det faktiskt måste bli av.

– Jag vill utnyttja det kunnande och engagemang som finns inom ÅAS och Åbo Akademi. Inte dyrköpta konsulter, skriver Storbjörk.

 

Liberala studerande LSK försvarar konsultköpet och skriver i ett genmäle till Storbjörks inlägg att vissa utmaningar kan kännas överväldigande för uppgifter som studerande sköter på fritiden och att man inte ska vara rädd för att anlita utomstående hjälp. Gruppen tror ”tror att denna moderata satsning på utvecklingsarbetet kommer att synas långt in i studentkårens framtid”.

 

Johan Kvarnström

ÄMNESORD

Diskussion

Tuula Haatainen: Nu kör vi för fullt!

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen.

Arbetarbladet ställer fem frågor till SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen då förhandsröstningen står för dörren. 

Lue lisää

”Att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas”

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen ser ojämlikhet som den största säkerhetsrisken och betonar jämlikhet, hållbar utveckling och jämställdhet i sin kampanj.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock ser den så kallade aktiveringsmodellen som ett exempel på skillnader i presidentkandidaternas värdegrund. Nu gäller det att rösta på Tuula Haatainen, inget är ännu avgjort, enligt Kock.

Lue lisää

Diskussion

FFC: Demonstration mot aktiveringsmodellen – ”innehåller många problem”

Kuva: Jari Soini

FFC sammankallar beslutsfattarna inom förbunden och ordnar en politisk demonstration den 2 februari mot regeringens aktiveringsmodell.

 

Finlands största löntagarorganisation sammankallar förbundens beslutande organ till ett gemensamt möte den 23 januari.

Medborgarna upplever att aktiveringsmodellen är orättvis och det medborgarinitiativ som motsätter sig modellen har snabbt samlat nästan 130 000 underskrifter.

FFC förundrar sig över regeringens ohörsamhet.

– Medborgarinitiativet förtjänar en noggrann behandling i riksdagen. Vid mötet med förbundens beslutande organ går vi igenom vad vi kan föra för att få initiativet att framskrida snabbare, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Han påminner om att regeringen redan har skurit ner arbetslöshetsskyddet med 200 miljoner euro, när längden på arbetslöshetsskyddet förkortades med 100 dagar och självrisktiden förlängdes från fem till sju dagar. Dessutom har pendlingsregionerna förstorats och yrkesskyddet för arbetslösa har försvagats.

– Statsministerns påstående om att aktiveringsmodellen skulle förbättra arbetslöshetsskyddet stämmer inte. Aktiveringsmodellen förkortar självrisktiden med två dagar, men det handlar om att man tar tillbaka en nedskärning som tidigare har gjorts. Regeringens agerande är planlöst och går än hit, än dit.

– Att man intervjuar de arbetslösa med tre månaders mellanrum är en förbättring jämfört med tidigare, men också i den reformen haltar förverkligandet och långt ifrån alla arbetslösa har fått ta del av intervjuerna, påpekar Eloranta.

 

Många problem

Regeringen bereder som bäst en andra aktiveringsmodell som ytterligare skärper karenserna för dem som är arbetslösa. FFC föreslår att regeringen ska avbryta beredningen av den andra modellen och riva upp aktiveringsmodellen som trädde i kraft vid årsskiftet.

– Aktiveringsmodellen innehåller många problem. Hur kan man till exempel garantera att de arbetslösa snabbt får intyg av arbetsgivarna för kortjobb de utför, så att utbetalningen av dagpenning inte försenas.

Eloranta betonar att man i stället för att utöka byråkratin i arbetslöshetsskyddet måste gallra bland karenserna och förenkla systemet. Dessutom måste regeringen se till att det finns tillräckliga resurser för servicen för arbetslösa och göra det lättare för folk att flytta efter arbete.

FFC presenterar sin egen modell för aktiv jobbsökning vid mötet med förbundens beslutsfattare den 23 januari.

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 2: Experten

Kuva: Kari Hulkko
I denna artikelserie minns Jacob Söderman tillbaka på sitt liv och sin politiska bana.

”Mina krigstida somrar i Björköby hade gett mig en övertygelse att hjälpa skärgårdens, landsbygdens människor.”

Lue lisää

Historisk gärning för att hedra de som dog i fångläger eller dödades

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Maarit Feldt-Ranta är ordförande för Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs.

– Vi måste beskriva vad som skedde 1918 realistiskt men också blicka framåt, säger Maarit Feldt-Ranta som leder Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs.

Lue lisää