Huvudnyheter

”Kortsiktig politik har bromsat arbetet för mer jämställdhet”

Anette Karlsson och Rebecca Åkers.
Anette Karlsson och Rebecca Åkers.
Anette Karlsson och Rebecca Åkers.

I dag uppmärksammas Internationella kvinnodagen. En dag som enligt socialdemokraterna Anette Karlsson och Rebecca Åkers påminner oss om vilket enormt arbete som återstår för att uppnå jämställdhet.

 

– Dagen är en påminnelse om hur Finland ännu år 2019 inte är ett jämställt land, säger Åkers som leder Finlands svenska unga socialdemokrater (FSUD).

 

Hon fäster särskild uppmärksamhet vid våldsbrott som utförs mot kvinnor. En forskning gjord på EU-nivå år 2014 berättar att Finland har näst mest våld mot kvinnor i EU. Enligt denna rapport har nästan hälften av kvinnorna över 15 år utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, eller bådadera.

 

– Det är nedslående siffror som visar på ett systematiskt problem.

Och vi vänjer oss. Kvinnor uppmuntras att inte gå hem ensamma, utbildas i hur vi ska undvika att bli överfallna, veta hur vi ska försvara oss. Det finns inte en kvinna som aldrig varit rädd för att bli

våldtagen när hon går någonstans ensam i mörkret. Många kvinnor känner instinktiv rädsla när de ser en främmande man och de är ensamma, även om denna man med statistisk sannolikhet aldrig har

eller skulle göra ett brott, säger Åkers.

 

Hon understryker att det mesta våldet mot kvinnor, både sexuellt och annat våld, utförs av män som kvinnan i fråga har ett förhållande med.

 

– Hela 30 procent av kvinnor över 15 har utsatts för fysiskt

och/eller sexuellt våld av sin nuvarande eller tidigare partner. Dessa är problem som är svåra att behandla, både för individen och samhället, säger Åkers.

 

Hon anser att Sverige kommit längre i arbetet mot våldet i och med att landet har en särskild lagstiftning riktad mot att straffa just de särskilda situationer som kvinnor upplever.

 

– Brottsbenämningen kvinnofridskränkning handlar till exempel om upprepade vålds-, frids- eller sexualbrott som kvinnor utsätts för av sin partner. Deras strafflag kring våldtäkt bygger dessutom på samtyckesprincip, vilket innebär att den omdefinierar vad en våldtäkt innebär. Under en våldtäktssituation reagerar många med att frysa till och inte göra något, och enligt den finska lagstiftningen räknas detta då inte som våldtäkt, säger Åkers.

 

En nypublicerad rapport från Amnesty visar att offer för våldtäkt ofta upplever skuldbeläggande och oförståelse av det finska rättssystemet.

 

– Detta är väldigt nedslående, med tanke på att det redan är

en så liten del av de som överlever en våldtäkt som anmäler den till polisen, säger Åkers och konstaterar att de fällande domarna är få i förhållande till anmälda brott och att det i flera av de friande fallen konstaterats att samtycke saknades.

 

Vad kan då göras? Åkers lyfter fram följande:

 

Att investera i att hjälpa kvinnor som utsatts för våld genom att se till att det finns tillräckligt med skyddshem och att de behandlas respektfullt av rättssystemet är ett sätt. Ett annat, lika viktigt, sätt är att försöka

förändra vår kultur genom att satsa förebyggande på att ändra attityder. Vi måste lära pojkar och män att våld inte är en lösning. Vi måste reformera strafflagen så att den är anpassad för de brott

som särskilt drabbar kvinnor. Vi måste definiera sex som något som bygger på samtycke.

 

Risar regeringens politik

Anette Karlsson som leder Nylands socialdemokratiska kvinnor beklagar att arbetet för jämställdhet gått i fel riktning under valperioden som nu lider mot sitt slut. Det är inget tyckande utan fakta som konstateras i statsrådets utredning från september i fjol.

 

– Där konstateras att män har gynnats mer av regeringens politik och att största delen av förlorarna är kvinnor. Det började med hot om tvångslagar som utmynnade i ett konkurrenskraftsavtal som drabbade speciellt kvinnor, säger Karlsson och hänvisar till att offentligt anställda, som oftast är kvinnor, miste sin semesterpeng och samtidigt fick längre arbetstid.

 

Därtill drabbades kvinnor – och Finlands framtid i stort – av nedskärningar i utbildning och småbarnspedagogik, enligt Karlsson.

 

– Det har förts en kortsiktig politik. Konkurrenskraftsavtalets orättvisor och nedskärningarna får inte fortsätta. Vi måste satsa på barn och unga. Då ska de som arbetar i dessa sektorer bli mer jämställt behandlade. Finland var på god väg framåt mot jämställdhet men nu blev det steg bakåt, säger Karlsson som ser att stort arbete återstår för lika lön oavsett kön och jämnt fördelad familjeledighet.

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 7 Demokraatti
VUODEN VALTUUTETTU - Minna Räsänen vei pisimmän korren
MINÄ-MINÄ-ERO! - Sipilä otti ja lähti
NORJA - Hoitotyön onnela
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast