MENY

Krav på enad front för fred i Sydsudan

Kuva: Foto: Pixabay
Armé i Sydsudan.

De långvariga insatserna för att främja fred har misslyckats och Sydsudan står inför den svåraste humanitära situationen på många år.

– Fred är inte något som skapas på en dag utan kräver gemensamma ansträngningar, sade Sydsudans vicepresident Taban Deng Gai i ett tal i FN:s generalförsamling nyligen.

– Det här är sista chansen att rädda fredsavtalet i Sydsudan. Vi måste besluta oss nu, både individuellt och kollektivt, att göra mer för att få ett slut på denna konflikt, sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley vid ett möte i säkerhetsrådet.

Fler än 2,5 miljoner människor har drivits på flykt till följd av konflikten i Sydsudan. Omkring 830 000 har flytt till grannländerna, främst till Etiopien, Kenya, Sudan och Uganda, enligt hjälporganisationen Oxfam America.

Trakasserier och godtyckliga fängslanden av journalister, tvångsrekrytering av barnsoldater, utbrett sexuellt våld och begränsade möjligheter för fredsbevarande styrkor att förflytta sig kännetecknar konflikten i Sydsudan enligt människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty International.

– Under de 30 år som Oxfam har arbetat i Sydsudan har vi aldrig mött så akuta behov och svåra villkor, säger Abby Maxman från Oxfam America.

– Landet är mer sårbart än någonsin med konflikten som slagit mot många delar av landet samtidigt och en större tillgång till allt mer avancerade vapen. Samtidigt har landet en kollapsande ekonomi, en osäker livsmedelsförsörjning och risken för hungersnöd ökar. Utan tydliga åtaganden från det internationella samfundet är landet mer sårbart än någonsin, säger Noah Gottschalk, senior rådgivare vid Oxfam.

Även om det är de olika grupperingarnas ansvar att ta itu med problemen i landet är det internationella samfundets uppgift att vägleda arbetet för en fredlig lösning för de tolv miljoner sydsudaneser som inte gett upp hoppet.

– Vi har inte gett upp om dem och vi har inte glömt dem. Vårt land är en vän som backar upp dem, sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley.

FN, Afrikanska unionen och den regionala samarbetsorganisationen för Afrikas horn, Igad, enades nyligen om att förena sina ansträngningar för att återuppliva den politiska processen i Sydsudan. De uppmanar alla parter att fokusera på att fredsavtalet som skrevs under 2015 genomförs fullt ut inklusive den permanenta vapenvilan.

– Det här är sista chansen att rädda fredsavtalet i Sydsudan. De olika parterna i konflikten måste ägna de kommande veckorna åt att engagera sig fullt och helt i processen och slutföra detta, sade Nikki Haley.

-För att få landet på fötter igen måste vi först konstatera vad konflikten är och inte är. Det handlar inte om en stamkonflikt, eftersom etnisk identitet inte är avgörande för lojaliteten. Det handlar inte om en militär konflikt, eftersom det är civila och inte soldater som drabbas värst av våldet. På många sätt är det inte heller en politisk konflikt eftersom det skulle innebära att det handlar om konkurrerande visioner för landet. Det handlar snarare om en slags gisslansituation, säger Abby Maxman från Oxfam America.

I juli i år möttes Afrikanska unionens kommission, sydsudanesiska representanter och FN-representanter i Juba för att diskutera möjligheterna att upprätta en hybriddomstol i Sydsudan för att pröva krigsförbrytelser. De kom då överens om de sista detaljerna, uppger Human Rights Watch.

Sydsudan är inte medlem av Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Landets ledare kan bara ställas till svars av domstolen genom en begäran från Sydsudans regering eller en begäran från FN:s säkerhetsråd.

Sydsudan, världens yngsta nation, har fyllt sex år. Två år efter att landet blev en självständig stat bröt ett inbördeskrig ut när president Salva Kiir som tillhör folkgruppen dinka avsatte hela regeringen och anklagade sin forne vicepresident Riek Machar, som tillhör folkgruppen nuer, för att ha planerat en kupp. Tre månader efter att ett fredsavtal undertecknats i december 2015 upplöste presidenten indelningen i 10 delstater och skapade 28 nya delstater. Det ledde till ökat våld i flera områden i landet. En övergångsregering skapades i april 2016 men det lyckades inte minska våldet och sammandrabbningar fortsatte över hela landet. När president Salva Kiir utsåg general Taban Deng Gai till ny vicepresident – Riek Machars politiska bundsförvant – väckte det häftiga reaktioner bland Riek Machar och hans anhängare. Det ledde till att oppositionen splittrades vilket förvärrade konflikten. En vapenvila bröts kort efter att Riek Machar flytt från huvudstaden.

ÄMNESORD

Diskussion

Fler agerar mot antibiotikaresistens – men mycket mer krävs

Kuva: Foto: Pixabay

Närmare 700 000 människor dör varje år på grund av de växande problemen med antibiotikaresistens, som orsakas av den fortsatta överanvändningen av läkemedel bland både människor och boskap. Fler länder har genomfört åtgärder för att vända utvecklingen – men mycket mer krävs.

Lue lisää

ÄMNESORD

FN vill få fler att ratificera folkmordskonventionen

Kuva: Foto: Farid Ahmed/IPS
Flyktingar från Burma anländer till Bangladesh efter att ha lyckats fly undan våldet i hemlandet genom att ta sig över floden Naf, som skiljer länderna åt.

Inför att det nästa år har gått 70 år sedan FN:s konvention mot folkmord antogs uppmanar nu världsorganisationen fler länder att ratificera dokumentet. Detta samtidigt som riskerna för nya folkmord lever kvar.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

”Skammen håller oss kvar”

Kuva: Foto: Daan Bauwens/IPS
Bamba Drissa från Elfenbenskusten var en av över 61 500 migranter som korsade Medelhavet i januari 2016.

Trots bedrövliga levnadsvillkor, ensamhet och arbetslöshet väljer många afrikanska migranter i Italien att stanna – även när de har möjligheten att återvända.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

Tusentals barn föds i bangladeshiska flyktingläger

Kuva: Foto: Kamrul Hasan/IPS
En kvinna med sitt barn i ett av de många flyktingläger som upprättats för rohingyer i Bangladesh.

Närmare 50 000 av alla de rohingyer som lyckats ta sig till Bangladesh beräknas vara gravida eller är kvinnor som har mycket små barn. Det är en grupp som har ett särskilt behov av stödinsatser.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

Doug Jones segrade i Alabama

Kuva: Foto: Pixabay

Demokraten Doug Jones segrade knappt i fyllnadsvalet till USA:s senat i Alabama som utlystes efter att Jeff Sessions tillträdde som justitieminister. Delstaten har varit en extremt svår nöt att knäcka för en demokrat under senare år och Alabama har haft två republikanska senatorer redan i 20 års tid.

Lue lisää