”Kunnat suosivat kilpailutuksissa yrityksiä, jotka rikkovat työehtosopimusta” – JHL:n Eloranta: Kuntien on noudatettava tilaajavastuuta

Kari Hulkko
Jarkko Eloranta on huolissaan, koska työehtoja rikkovat yritykset pärjäävät kuntien kilpailutuksissa.
Kari Hulkko
Jarkko Eloranta on huolissaan, koska työehtoja rikkovat yritykset pärjäävät kuntien kilpailutuksissa.
Kari Hulkko
Jarkko Eloranta on huolissaan, koska työehtoja rikkovat yritykset pärjäävät kuntien kilpailutuksissa.

– Kuntien henkilökohtaisen avun kilpailutuksia ovat voittaneet yritykset, jotka eivät noudata niitä velvoittavaa yleissitovaa työehtosopimusta. Kuntien on noudatettava tilaajavastuuta ja valvottava tiukemmin yrityksiä, joilta ne ostavat palveluja, vaatii Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Kolme henkilökohtaista apua tarjoavaa yritystä on voittanut kilpailutuksia muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella.

JHL:n tiedotteen mukaan ne rikkovat yksityisen sosiaalipalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä muun muassa sairausajan palkan, vuosilomien ja lisien osalta: ”Yrityksistä esimerkiksi Sortso ja Medicum eivät noudata yleissitovaa työehtosopimusta henkilökohtaisen avun osalta lainkaan.”

Työehtojen taso ja noudatettavat työehtosopimukset ovat kuntien ulkoistamissa palveluissa laajempi ongelma.

JHL peräänkuuluttaa kunnilta tilaajavastuuta palveluja kilpailutettaessa. Alihankintana palveluja tarjoavia yrityksiä on liiton mielestä valvottava nykyistä paremmin. Kilpailutusten kriteereissä työehtojen tason ja noudatettavan työehtosopimuksen on oltava mukana, jotta työehtodumppausta voidaan estää.

– On aivan varmaa, että samalla tavoin toimitaan myös muissa kunnissa kuin niissä, joissa tapauksia on tullut ilmi. Esimerkiksi Sortsolla on toimipisteitä myös muualla Suomessa, sanoo Eloranta.

JHL:n puheenjohtaja arvioi, että kyse on puhtaasta matematiikasta: henkilökohtaisen avun vuotuinen asiakkaiden määrä on Suomessa nelinkertaistunut vuosikymmenessä. Kunnat pyrkivät leikkaamaan kustannuksia. Samalla ne suosivat kilpailutuksissa yrityksiä, jotka rikkovat työehtosopimusta: kilpailutusten tuntihinta tai palvelusetelin hinta on määritelty niin alhaiseksi, että palvelua ei voi tuottaa noudattamalla työehtosopimuksen vähimmäisehtoja.

Osa ongelmaa on se, että työehtoja rikkovat yritykset käyttävät paljon niin sanottuja nollatuntityösopimuksia. Nollatuntisopimuksella työskentelevät eivät uskalla lähteä ajamaan omaa asiaansa työtuntien menettämisen pelossa.

Kuntien päätöksentekijöiden tulee varmistaa, että alihankinnassa ei poljeta työehtoja, edellyttää puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

– Näin erityisesti siksi, että palveluja on siirtymässä entistä enemmän kunnilta yksityisten yritysten hoidettavaksi, hän huomauttaa.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat