Kotimaa

Kuntaliitto selvitti: Peräti 91% kiittää erityisesti tätä kunnallista palvelua

Jari Soini
Jari Soini
Jari Soini

Tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on kasvanut verrattuna tilanteeseen kaksi vuotta sitten, ilmenee Kuntaliiton kyselytutkimuksesta, johon vastasi 12 000 suomalaista. Kyselyyn vastanneista yhteensä 90 prosenttia arvioi olevansa tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin.

– Kuten aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, on tyytyväisyys suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua. Arviot kuntapalveluista ovat puolestaan kriittisempiä niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka arvioivat yksittäistä kunnallista palvelua ainoastaan mielikuvien perusteella,Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

Kyselyn perusteella kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin (91%), jätehuoltoon (81%), äitiys- ja lastenneuvolaan (79%), kansalais- ja työväenopistoihin (79%) sekä liikuntapalveluihin (79%). Myös kierrätykseen ja esiopetukseen ollaan hyvin tyytyväisiä.

Tyytyväisyyden eroja selittävät erityisesti ikä ja ammatti, mutta myös sukupuoli ja äidinkieli.

Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset olivat toimeentulotukeen, lapsiperheiden kotipalveluun, teiden ja katujen hoitoon sekä vanhusten laitoshoitoon.

Näistä palveluista toimeentulotuki on ainoa palvelu, johon suhtaudutaan pikemmin kriittisesti kuin positiivisesti. Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Kyselyn tulokset heijastavat siten muutosvaiheen tilannetta, Pekola-Sjöblom huomauttaa.

Kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä yhteensä 43 eri palvelusta, tyytyväisyydestä siihen ja palvelun saatavuudesta.

Tyytyväisyyden eroja selittävät erityisesti ikä ja ammatti, mutta myös esimerkiksi sukupuoli ja äidinkieli. Tyytyväisimpiä kunnallisiin palveluihin ovat vähintään 70-vuotiaat, kansa- tai peruskoulun käyneet ja eläkeläiset. Lisäksi naiset ovat jonkin verran tyytyväisempiä kuin miehet ja ruotsinkieliset tyytyväisempiä kuin suomenkieliset.

– Eri sektoreista suurimpia vaihteluita on nähtävissä sosiaalipalveluissa, vähiten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä teknisissä palveluissa, Pekola-Sjöblom kuvailee tuloksia.

Parhaat arviot palvelusta ja saavutettavuudesta annettiin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat