MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Kvinnor leder brasilianska husockupanter

Kuva: Foto: Mario Osava/IPS
Elizete Napoleão (till vänster) och Lurdinha Lopes ingår i den nationella husockupationsrörelsen MNLM och är företrädare för huset Manoel Congo i hjärtat av Rio de Janeiro.

Genom ockupationen av ett hus har 42 fattiga familjer fått en egen bostad mitt i centrala Rio de Janeiro. Husockupanterna leds av kvinnor och i huset tolereras inget våld inom familjerna.

 

– Här arbetar vi för kvinnors rättigheter och accepterar inte våld inom familjen. Det är något vi betraktar som ett gemensamt problem, inte bara som en fråga inom familjen, säger Lurdinha Lopes, som är en av ledarna för den brasilianska husockupantrörelsen, MNLM.

I det ockuperade tiovåningshuset i Rio, som heter Manoel Congo och har varit ockuperat sedan 2007, är dessutom alkohol och droger förbjudna i de gemensamma lokalerna, och de 27 barn som bor i huset uppmanas att inte hoppa av skolan. Sammanlagt bor här 120 personer, varav en majoritet är kvinnor.

– En del av kvinnorna har flytt från relationer där de blev misshandlade av sina män, berättar Lurdinha Lopes.

Husockupanternas rörelse är inte lika känd i Rio de Janeiro som den är i en annan av landets jättestäder, São Paulo. Men även här tar aktivister över övergivna byggnader, med hänvisning till landets konstitution, som slår fast att alla fastigheter måste ha en social funktion.

– Det finns en tradition av husockupationer också i Rio de Janeiro, men den är inte lika synlig eftersom många ockupationer genomförs utanför stadens centrum, säger Lurdinha Lopes.

De flesta aktivisterna inom MNLM är kvinnor. Huset Manoel Congo, som har fått sitt namn efter ledaren för ett svart slavuppror som inträffade 1838, anses av aktivisterna vara en viktig symbol eftersom fattiga familjer genom huset har lyckats få en bostad mitt i stadens centrum. Det ligger precis bredvid byggnaden där stadsfullmäktige huserar och nära torget Cinelândia, där de flesta av de stora politiska demonstrationerna i staden genomförs.

– Att ha lyckats inta en plats i huvudstadens absoluta centrum är fantastiskt, säger Elizete Napoleão, som ingår i MNLM:s nationella ledning och är ordförande för organisationens sektion i Rio de Janeiro.

Husets 42 lägenheter har med tiden blivit renoverade och har i dag alla grundläggande bekvämligheter. Att de boende i dag bor säkert här beror på deras långvariga kamp, genom bland annat demonstrationer och flera rättsliga strider mot tidigare vräkningsbeslut. Till sist lyckades de boende få rätten att ta över huset, med hänvisning till dess sociala betydelse, och ockupanterna har även fått hjälp med den finansiering som krävdes för att rusta upp byggnaden.

Ockupationen inleddes vid en tid då de politiska förutsättningarna var gynnsamma. Dåvarande vänsterpresidenten Luiz Inacio Lula da Silva hade precis inlett sin andra ämbetsperiod, och var på väg att lansera ett program som syftade till att minska den stora bostadsbrist som fortfarande råder i landet.

MNLM är en av flera rörelser som menar att ett sätt att råda brist på bostadsbristen är att ta över tomma byggnader i städernas centrala delar.

– Det finns upp till tre hundra tomma byggnader i hamnområdet och i Rio de Janeiros centrala delar, säger Elizete Napoleão till IPS.

Lurdinha Lopes påpekar att stadens centrum erbjuder en helt annan tillgång till skolor, sjukhus, arbetsplatser och möjligheter till att livnära sig som gatuförsäljare. Vanligtvis är dock de fattiga i Rio de Janeiro hänvisade till bostäder i stadens utkanter, områden som till stor del kontrolleras av kriminella grupper.

 

ÄMNESORD

Diskussion

Vapenhandeln domineras av stormakterna

Kuva: Foto: Pixabay

Fyra av de fem länder i världen som exporterar mest vapen ingår i den grupp som har permanenta platser i FN:s säkerhetsråd, visar en ny rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri.

 

Tillsammans stod världens fem ledande vapenexportörer bakom 74 procent av den samlade vapenexporten mellan 2013 och 2017, enligt studien. Vid sidan av de fyra permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet – USA, Ryssland, Frankrike och Kina, ingår även Tyskland på topp-fem-listan.

Efterfrågan på konventionella vapen är stor samtidigt som många konflikter fortsätter att rasa i världen.

Dit hör det långa kriget i Syrien, där många av de stridande grupperna är beväpnade med vapen tillverkade i USA, Ryssland eller Iran. En annan långvarig konflikt är den som pågår i Jemen, där saudiska styrkor strider med USA-tillverkade vapen.

Vapenleveranserna fortsätter även oavbrutet till länder som Egypten, Libyen, Libanon, Iran, Indien, Förenade arabemiraten, Qatar, Kuwait, Afghanistan och Pakistan.

Även Storbritannien, som är den femte permanenta medlemmen av FN:s säkerhetsråd, har en omfattande vapenexport och landet slöt alldeles nyligen ett avtal värt många miljarder gällande stridsflygplan till Saudiarabien.

En FN-diplomat som inte vill bli citerad med namn säger syrligt IPS:

– Alla fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet predikar doktrinen om fredlig samexistens och om behovet av nedrustning – samtidigt som de inte har några problem att sälja dödliga vapen till krigszoner.

Enligt Sipri har de länder i Mellanöstern som är mest plågade av konflikter mer än fördubblat sina inköp av vapen under de senaste tio åren.

 

Väst säljer till Mellanöstern

Pieter Wezeman, forskare vid Sipris avdelning för militärutgifter, påpekar att de utbredda konflikterna i Mellanöstern tillsammans med en oro för brott mot mänskliga rättigheter har lett till en politisk debatt i Västeuropa och Nordamerika om att begränsa vapenhandeln till regionen. Samtidigt ligger USA tillsammans med europeiska länder bakom den största vapenexporten till Mellanöstern – och i stort sett alla vapen som importeras av Saudiarabien.

Pieter Wezeman säger till IPS att de konflikter som pågår i länder som Jemen, Syrien, Libyen, och flera andra länder i regionen, tillsammans med den utbredda uppfattningen att ett starkt försvar är viktigt, är de främsta orsakerna till den stora efterfrågan på vapen.

Han understryker att flera konflikter är intimt sammankopplade med att flera av länderna – i synnerhet Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Iran, Qatar och Turkiet – alla har ambitionen att stärka sina positioner som regionala stormakter.

Pieter Wezeman menar att den vidgade sprickan mellan Saudiarabien och Förenade arabemiraten gentemot Qatar ännu en gång visar hur snabbt nya spänningar kan uppstå i området – till och med mellan länder som fram till dess varit militärt allierade. Att den typen av spänningar kan uppstå så snabbt är troligen en av anledningarna till att flera länder i Mellanöstern satsar på att modernisera sina försvar, enligt Pieter Wezeman.

– De snabbt ökande vapeninköpen som görs av flera länder i regionen riskerar att leda till en regional kapprustning, säger Pieter Wezeman.

Han menar att de vapenexporterande länderna har visat få tecken på att försöka kyla ned spänningarna i regionen. I stället har den intensiva marknadsföringen av vapen fortsatt.

 

”Dåliga nyheter”

Natalie J. Goldring, expert på säkerhetsfrågor och verksam vid Georgetown-universitetet i USA, gör en dyster analys av innehållet i den nya studien.

– De nya data som presenteras av Sipri representerar goda nyheter för vapenhandlare och dåliga nyheter för oss andra, säger hon till IPS.

Studien visar att USA är världens största vapenleverantör, följt av Ryssland. De amerikanska vapentillverkarna stod bakom mer än en tredjedel av det totala värdet av de konventionella vapen som exporterades i världen under perioden mellan 2013 och 2017.

Natalie J. Goldring påpekar att den utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta under Donald Trumps ledning.

– Det är uppenbart att president Trump tyvärr kommer att fortsätta på samma linje som tidigare administrationer – med svaga kontroller av den amerikanska vapenexporten. I stället för att beakta de faror som kommer med svagt reglerade vapenaffärer ser han bara dollartecknen, säger hon.

Den nya studien visar samtidigt att Indien var det land som importerades mest vapen under perioden, då landet stod bakom tolv procent av importen. På andra plats kom Saudiarabien, vars vapenimport enligt Sipri ökade drastiskt jämfört med den föregående femårsperioden.

 

 

Diskussion

Omfattande legal handel med djur och växter från Afrika

Kuva: Foto: Pixabay

Över 1,3 miljoner levande djur och växter av närmare 1 000 arter exporterades legalt från Afrika till Asien mellan 2006 och 2015. Det visar en granskning gjord av organisationen Traffic.

 

Dessutom exporterade över 1,5 miljoner djurskinn och två tusen ton kött mellan kontinenterna under samma period. Tidigare har stort fokus legat på tjuvjakt och illegal handel med utrotningshotade djur. Detta är den första stora granskningen av den legala handeln och den kan ge viktiga signaler om både bevarandestatus och handelstrender.

Laglig handel med djur och växter kan ha både positiva och negativa följder, enligt organisationen. Positiva eftersom den ger inkomster och skatter till säljarna, särskilt om det gäller djur som fötts upp. Och negativa om den leder till utarmning av sårbara vilda arter.

Studien visar exempelvis att exporten av flodhästtänder från Malawi har ökat. Flodhästens hörntänder liknar betar och har börjat användas inom den kinesiska medicinen vid sidan av elefantbetar. Detta kan vara en varningssignal. En annan ny trend är att exporten av ål från Nordafrika har växt, som en reaktion på förbudet mot export av ål från Europa.

Vad gäller exporten av skinn dominerade krokodilskinn, varav de flesta kommer från krokodiler som fötts upp på rancher. Namibia låg i toppen vad gäller skinn från däggdjur genom sin export av sälskinn. Och över 11 000 elefantskinn exporterades från främst Zimbabwe och Sydafrika.

Från Sydafrika skedde också den största exporten av levande fåglar, djur och växter. Över 40 000 exemplar av papegojan grå jako och 35 000 solparakiter exporterades. Ingen av dessa båda arter finns ursprungligen i Sydafrika, utan fåglarna föds upp i fångenskap.

Vad gäller exporten av kött omfattande den bara tre arter: krokodil, ål och säl.

 

 

ÄMNESORD

Diskussion

Utlandsjobbet ska betala deras nya hus

Kuva: Foto: Bikram Rai/Arbetet-Global/IPS
Prajwal och Priya Tamang.

Världens gästarbetare skickar hem tre gånger mer pengar än det globala biståndet. För familjen Tamang, som bor i ett skjul i en by i Nepal, kan utlandsjobbet räcka till ett nytt hus och utbildning för deras son.

 

Byn har precis vaknat. Några hönor springer runt på gårdsplanen utanför plåtskjulet.
En buss passerar på vägen där nere som ringlar sig runt berget, det kommer att dröja flera timmar innan nästa passerar.

Den lilla byn Rayala ligger tre timmars bilresa sydväst om Nepals huvudstad Katmandu.

Det har snart gått tre år sedan marken skälvde och byggnader för­stördes.

I byn syns fortfarande spåren. Tak har rasat in, stora sprickor löper längs väggarna. Seismologerna beskrev det som att den indiska plattan kolliderade med den asiatiska. Men resultatet av den serie jordbävningar som drabbade Nepal våren 2015 blev förödande.

Nästan 3 000 männi­skor omkom, tiotusentals skadades.

Priya Tamang har satt sig på en liten pall (muda) i solen utanför plåtskjulet som efter jordbävningen numera är familjens hem. Några hus högre upp i sluttningen har hon en ko och en buffel vars mjölk hon säljer.

– Sedan bränner jag sprit också. Den säljer jag på marknaden, säger hon.

Familjen kämpar fortfarande för att bygga upp sitt hem igen.

Deras hus förstördes i jordbävningen. Priya Tamang lyckas tjäna ihop motsvarande 1 000 kronor i månaden, varav hälften går till mat och andra utgifter. De resterande 500 kronorna sparar hon.

Men det hade varit omöjligt att få ihop tillräckligt om inte hennes man, Gagan Tamang, hade åkt till Saudiarabien för att jobba.

– Han skickar hem mellan 80 000 och 90 000 rupees (motsvarande cirka 6 500 kronor) varannan månad, säger Priya Tamang.

Inne i skjulet leker den 9-åriga sonen Prajwal med grannbarnen. De smäller ballonger och går ut och in genom plåtskjulet.

 

Stor effekt på länders ekonomier

Det är många i byn som är i samma situation. Och inte bara i byn. Att jobba ihop pengar utomlands och skicka hem är en global företeelse. Det kallas remittering och pengaflödena är enorma.

Varje år skickas drygt 510 miljarder euro i remitteringar i hela världen. Mer än 3 900 miljarder kronor skickar gästarbetare tillbaka till medel- och låginkomstländer i världen.

Det är tre gånger så mycket som världens totala biståndsbudget och något mindre än hela Sveriges BNP.

– De pengar som skickas hem av arbetare har stor effekt för många länders ekonomier, säger Lisa Åkes­son på Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet.
Hon har forskat kring remitte­ring och säger att hemskickade pengar kan bli särskilt viktiga i konfliktområden.

Att organisera hjälp i form av bistånd kan ta lång tid och i vissa områden, som Syrien, kan konflikterna vara så allvarliga att befolkningen endast nås av begränsade insatser.

Pengar från utlandsarbete kommer in snabbare men går endast till enskilda familjer, till skillnad ifrån biståndet som är riktade insatser för att lindra nöd eller bygga demokratiska institutioner.

Trenden är att summan ökar. Det beror främst på att den globala migrationen ökar.

I dag uppgår antalet migranter i världen till cirka 250 miljoner. De allra flesta flyttar till ett annat land för att jobba och få en bättre inkomst.

När antalet migranter ökar växer också penningflödena. Pengarna har också lett till att många har kunnat sko sig på gästarbetare. Rekryteringsfirmor tar ofta betalt för att förmedla utlandsjobb, och banker och finansbolag tar ofta höga avgifter av gästarbetare som skickar hem pengar.

Enligt Världsbanken ligger avgiften för att föra över pengar på ett globalt genomsnitt på 7, 2 procent, vilket är långt över det globala mål som satts upp på en överförings­avgift på 3 procent.

 

Priya Tamangs vardag

”Jag går upp mellan klockan fyra och fem varje morgon. Då jag vaknar tar jag först hand om mina djur, en ko och en buffel. Jag mockar och ger dem gräs. Strax efter klockan åtta på morgonen går jag hem och gör i ordning mat och äter med min son innan han går till skolan. Sedan går jag ut i skogen för att samla ved och mat till djuren. Vid tre–fyra tiden på eftermiddagen går jag hem och börjar laga mat till min son.
På kvällen brukar jag titta på tv. Jag älskar indiska såpoperor. Vid niotiden går jag och lägger mig.”

 

En miljard är beroende av gästarbetarna

En miljard människor – var sjunde människa på jorden – är beroende av pengarna som drygt 200 miljoner gästarbetare skickar hem. De bidrar till att människor kan bygga hus, ge sina barn utbildning och betala för vård. Samtidigt splittras familjer då arbetare åker utomlands för att jobba och hela länders ekonomier kan bli beroende av sina gästarbetare. Länderna som är mest beroende av gästarbetarnas inkomster (räknat i procent av BNP) är:

Liberia: 31 %
Kirgizistan: 30 %
Nepal: 30 %
Haiti: 28 %
Tadzjikistan: 27 %

Källa: Världsbanken
Fotnot: Procent av BNP för länder med mer än en miljon medborgare. Störst penningflöde i absolu­ta tal går till Indien, Kina, Filippinerna, Mexiko och Pakistan.

 

ÄMNESORD

Diskussion

Ghouta ”en mänsklig katastrof” enligt FN-sändebud

Kuva: Foto: IPS

De syriska regeringsstyrkornas offensiv mot östra Ghouta fortsätter och den humanitära situationen uppges vara mycket svår. Enligt FN-sändebudet Jan Egeland har de stridande parterna i landet ”specialiserat sig på att förhindra att hjälporganisationer når fram till dem som är inringade av strider”.

 

Trots uppmaningar om vapenstillestånd har striderna fortsatt och tillgången på humanitär hjälp till civila förblivit mycket begränsad i östra Ghouta. Offensiven från den syriska regeringsarmén har under de senaste veckorna lett till att minst 1 180 civila har dödats, enligt det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet.

Omkring 400 000 civila beräknas befinna sig i det rebellkontrollerade området. IPS har intervjuat FN-sändebudet Jan Egeland om den mycket svåra humanitära situationen i Ghouta och i Syrien överlag.

 

Är konflikten i Syrien den värsta humanitära kris som det internationella samfundet för närvarande står inför?

– Den syriska konflikten är den blodigaste vi bevittnat under en generation. Den är fruktansvärd och unik på två sätt. För det första har vi under den sju år långa konflikten bevittnat hur ett ojämförligt brutalt våld riktas urskillningslöst mot civila. Jag känner inte till någon annan plats i världen där så många barn, mammor och pappor har tvingats fly för sina liv, eller har mördats eller skadats. Bara under januari tvingades en kvarts miljon människor på flykt från sina hem, i många fall för andra, tredje eller fjärde gången.

Dessutom är det skoningslösa kriget i Syrien unikt eftersom de stridande parterna har specialiserat sig på att förhindra att hjälporganisationer når fram till de befolkningar som är inringade av strider. Dagligen dör människor i onödan eftersom biståndsarbetare förhindras att leverera läkemedel, vatten och mat.

 

Vilka är de mest akuta behoven i östra Ghouta? Hur hanterar ni situationen?

– Det belägrade östra Ghouta upplever en verklig mänsklig katastrof. 400 000 människor är instängda utan någon säker väg ut. Bara under fem dagar i februari rapporterades om 24 attacker mot civila mål, däribland mot 14 sjukhus, 3 hälsocentraler och 2 ambulanser.

För flera generationer sedan stiftades internationella humanitära lagar i syfte att förhindra attacker mot civila och vårdinrättningar. De internationella lagarna respekteras inte alls när det gäller de belägrade befolkningar som finns i östra Ghouta och på andra platser i Syrien.

Det mest akuta humanitära behovet just nu är att alla sidor kommer överens om en verklig paus i striderna. Humanitära organisationer måste tillåtas att ta sig in för att förmedla varaktig service och kunna evakuera skadade och sjuka.

Det finns även dussintals andra platser i Syrien, däribland Idlib-provinsen med en miljon flyktingar, där våldet fortsätter och där det är de civila som drabbas hårdast av konflikten.

 

Vilka bär ansvaret för den bristande tillgången på humanitär hjälp? Har FN:s medlemsstater inte ställt tillräckliga krav eller beror det i första hand på de stridande parterna?

– Den främsta orsaken är den syriska regeringens vägran att utfärda de tillstånd som krävs för humanitära konvojer. FN har varit den viktigaste aktören för att nå ut till svårtillgängliga och belägrade områden, men regeringen och vissa av de väpnade oppositionsgruppernas position har hårdnat medan påtryckningarna från medlemsstaterna har varit mindre effektiva mot den syriska regeringen och andra väpnade aktörer.

 

Tharanga Yakupitiyage

 

 

ÄMNESORD

Diskussion

Kongo-Kinshasa: Bortglömd kris drabbar kvinnorna hårdast

Kuva: Foto: Badylon Kawanda Bakiman/IPS
Kvinnliga flyktingar i Kikwit i Kongo-Kinshasa.

Under förra året drevs nästan ytterligare två miljoner människor på flykt undan konflikten och det fortsatta våldet i Kongo-Kinshasa. Siffrorna över den humanitära krisen i landet är nästan ofattbara – och allra hårdast drabbas landets kvinnor och barn.

 

 

Kongo-Kinshasa drabbades under fjolåret även av den värsta kolerakrisen på 15 år, med fler än 55 000 insjuknade och över ett tusen dödsfall. Detta samtidigt som mängder av människor dödades eller skadades i konflikten – eller föll offer för sexuella övergrepp.

Den fortsatta krisen slår särskilt hårt mot de kvinnor som fått sina hem plundrade och nedbrända och lämnats med tomma händer, och de barn som inte får möjlighet att gå i skolan och löper risk att bli värvade som soldater.

Charlotte Ukuba, 60, tvingades på flykt och befinner sig nu i Kikwit, i provinsen Kwilu i sydvästra Kongo.

– Nu bor jag utomhus med mina åtta barn. Min man mördades förra året i det våld som bröt ut i provinsen Kasai. När jag kom hit bodde vi till en början i en kyrka tillsammans med andra familjer som var på flykt. Men förra veckan blev vi utkastade av prästen. Jag har inga pengar och måste köpa kläder till mina barn, berättar hon.

Hennes äldsta dotter är sjuk i malaria.

– Vi har inga mediciner till flickan. Jag vädjar om hjälp, säger Charlotte Ukuba.

I augusti 2016 bröt våldsamheter ut i Kasai efter att en lokal milis inlett ett uppror. Sedan dess har återkommande strider rasat mellan milisgrupper och säkerhetsstyrkor, som i sin tur har utlöst nya konflikter mellan olika befolkningsgrupper.

För ett par veckor sedan dog den 47-åriga Rose Thimbangula i Kikwit. Dödsorsaken var tbc som hade förvärrats av de skador hon drabbats av efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld. Hon hade inte råd att köpa några mediciner.

 

Helt utblottad

Marie Ntumbala befinner sig på flykt i Mweka i Kasai. Hon kommer från en by som ligger 15 mil bort, men tvingades fly undan våldet. Hon hade turen att träffa en lokal familj som gav henne tak över huvudet och en sovplats på golvet. Men hennes framtid är högst osäker.

– Jag kan inte besöka sjukhuset om jag skulle bli sjuk eftersom jag är helt utblottad. Regeringen måste ge hjälp till alla flyktingar i landet, säger 37-åriga Marie Ntumbala.

Hon är en av runt 4,5 miljoner internflyktingar i Kongo-Kinshasa, den högsta siffran i Afrika. Tanken var att val skulle ha hållits under förra året, men dessa sköts fram och ska nu enligt planerna hållas i slutet av innevarande år. Detta samtidigt som den politiska instabiliteten och striderna mellan soldater och olika milisgrupper förvärras. Det finns uppskattningsvis 120 stridande grupperingar i landet.

Humanitära organ har för 2018 vädjat till omvärlden om det största biståndet hittills till Kongo – cirka 1,7 miljarder dollar för att kunna ge hjälp till över tio miljoner människor. Samtidigt levererades endast hälften av det nödbistånd på 812 miljoner dollar som begärdes förra året.

Brigitte Kishimana är 28 år gammal och gravid i den sjätte månaden. Hon bor i ett flyktingläger i Kalemi.

– Jag är i behov av vård, och det är flera andra gravida kvinnor i lägret också. Om de inte får vård är deras liv i fara. Förra året dog fyra flyktingkvinnor här i samband med graviditet eller förlossning, säger hon till IPS.

 

Våldet fortsätter

Striderna har fortsatt i landet och FN:s migrationsorganisation IOM uppger att tillbakadragandet av biståndspersonal från flera regioner har lett till att många grupper blivit ännu mer sårbara.

IOM arbetar bland annat med att ge hjälp till en del av de många kvinnor som fallit offer för det omfattande sexuella våld som plågar Kongo-Kinshasa. Jean-Claude Bashirahishize vid IOM säger till IPS att det finns kulturella tabun som gör att det är svårt för kvinnor att tala om sina traumatiska upplevelser.

– Krisen i Kongo har under de senaste två åren ökat exponentiellt, säger Jan Egeland, generalsekreterare för Norska flyktingrådet, till IPS.

Han säger att striderna som pågår i dag skiljer sig från tidigare konflikter i landet.

– Regioner som tidigare var fredliga och stabila, som regionen Grand Kasai och Tanganyika är numera konflikthärdar där våld mellan olika grupper har lett till att hundratusentals drivits på flykt.

Enligt Jan Egeland leder konflikterna i Kongo-Kinshasa till att hela regionen kan hamna i en humanitär kris – eftersom tiotusentals människor tvingats på flykt till grannländer som Uganda, Burundi, Tanzania och Zambia.

– De humanitära behoven ökar explosionsartat och hjälpinsatserna räcker inte för att täcka de växande behoven, säger Jan Egeland.

Han uppmanar det internationella samfundet att prioritera den humanitära kris som pågår och som drabbat många miljontals människor.

– I annat fall kommer konsekvenserna att bli ödesdigra för landet och möjligen även för regionen.

 

 

ÄMNESORD

Diskussion