Laitilan demareiden ehdokashaku hyvässä vauhdissa

Kuva: Jaana Vasama
Pertti Pokki, Laitila
Pertti Pokilla on kokemusta kaupunginvaltuustosta seitsemän vaalikauden verran.

Laitilan kaupunginvaltuustossa vuodesta 1989 istunut Pertti Pokki kertoo, että ehdokashaku ensi kevään vaaleihin on Laitilassa hyvässä vauhdissa. Sosialidemokraateilla on koossa jo saman verran ehdokkaita kuin viime vaaleissa yhteensä.

Pokilla itsellään on tähtäimessä kahdeksas kausi kaupunginvaltuustoon. Uusia nimiäkin on listalle saatu, myhäilee mies tyytyväisenä. Laitilassa tärkeiksi vaaliteemoiksi nousevat muun muassa vanhuspalvelut sekä palveluiden mahdollinen ulkoistaminen.

Laitilassa valtuuston koko pienenee neljällä valtuutetulla. Tällä hetkellä valtuustossa istuu kuusi demaria. Pokki uskoo, että kevään vaaleissa saavutetaan samat kuusi paikkaa ja jos oikein hyvin onnistutaan, yksi lisäpaikkakin on mahdollinen.

Pertti Pokki valittiin Varsinais-Suomesta myös puoluekokousedustajaksi ensi helmikuussa järjestettävään SDP:n puoluekokoukseen. Hän odottelee kokousta rauhallisin ja samalla innostunein mielin.

– Toivottavasti keskustelu on avointa ja eteenpäin vievää. Silloin onnistumme, kun katsomme historian kautta tulevaisuuteen, kiteyttää Pokki.

 

Jaana Vasama, Uusikaupunki

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Opetuslautakunnan demarit Turussa: Varhaiskasvatuksen kustannuksia voidaan alentaa laadusta tinkimättä

Kuva: Kari Hulkko

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan sd-jäsenet Mari-Elina Koivusalo ja Jarmo Aalto katsovat, että Turussa on mahdollista alentaa varhaiskasvatuksen kustannuksia laadusta tinkimättä. Lautakunta käsitteli tällä viikolla selvitystä varhaiskasvatuksen kohonneista kustannuksista suhteessa muihin kuusikkokaupunkeihin.

– Selvityksestä käy ilmi, että kustannusten nousu johtuu ennen kaikkea tasa-arvoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamisesta mutta myös palvelusetelijärjestelmän tarpeettomasta paisuttamisesta, toteavat Aalto ja Koivusalo.

– Kustannukset on laskettu vuoden 2016 tilanteesta, jolloin omassa toiminnassa on ollut paikkoja runsaasti tyhjänä samalla kun perheille ollaan myönnetty palveluseteli. Kahden järjestelmän ylläpitäminen ei ole kestävää, kun oma toiminta on vajaakäytöllä. Maksamme omien päiväkotien tiloista ja henkilöstöstä sekä palvelusetelistä ja samalla menetämme asiakasmaksutulot yksityisille, selvittää lautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo.

Koivusalon mukaan on toki olennaisinta, että jokainen lapsi saa varhaiskasvatusta olipa päiväkoti yksityinen tai julkinen, mutta kaupunki ei voi moittia omaa toimintaansa kalliiksi, jos sitä ei edes yritä käyttää tehokkaasti.

Opetuslautakunnan demarit katsovat myös, että kustannusten suitsiminen laatua heikentämällä ei ole vaihtoehto.

– Turku on halunnut säilyttää subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon kaikille lapsille eikä ole kasvattanut ryhmäkokoja. Näin tulee olla jatkossakin, eikä tällaisille laatua ja tasa-arvoa tukeville arvovalinnoille saa asettaa hintaa, toteaa lautakunnan toinen sd-jäsen Jarmo Aalto.

18.10. kokoontunut kasvatus- ja opetuslautakunta päätyi SDP:n esityksestä ja vihreiden, vasemmistoliiton sekä RKP:n tuella antamaan kaupunginhallitukselle kustannusselvityksen, jossa ei kannateta laatua tai tasa-arvoa heikentäviä toimenpiteitä, ja asetetaan selkeät tavoitteet toiminnan tehostamiselle edellyttämällä oman toiminnan päiväkodeille 100% täyttöastetta ja tähän tavoitteeseen myös palveluohjauksella on pyrittävä.

Keskustelua aiheesta

Turussa lautakunta käsitteli useita merkittäviä uudis- ja täydennysrakentamisen mahdollistavia kaavoja

Uudisrakentamisen tahti Turussa on tällä hetkellä kovaa. Jatkuvasti kasvavat tarpeet laittavat Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan koville.

Kaupunginhallitukseen etenevä Hirvesalon osayleiskaava jäi lautakunnassa kuitenkin tiistaina vielä viikoksi pöydälle. Tänä aikana lautakunnan jäsenet käyvät tutustumassa kaava-alueeseen paikan päällä. Turun SDP näkee tärkeänä, että kaupungin tulisi Hirvensalon alueella vastata positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin luontoa kunnioittavalla monipuolisella rakentamisella.

– Teknisistä haasteista huolimatta Latokari-Lauttaranta alueen kaavoitusprosessia tulisi kaavoituksessa pitää keskiössä, mikä mahdollistaa merellisen kaupunginosan rakentumisen keskustan palveluiden välittömään läheisyyteen 2030-luvulla, kertoo Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen Ville Lintunen (sd.).

– Uusi merellinen kaupunginosa tukisi valmistuvaa Syvälahden monitoimitaloa, suunniteltuja kevyen liikenteen väylä- ja siltaratkaisuja sekä mahdollistaisi vesitse tapahtuvien joukkoliikennepalveluiden kehittämisen, Lintunen jatkaa.

Olisi kohtuutonta, että alueen asukkaat joutuisivat olemaan vielä vuosia epätietoisuudessa.

Lautakunnan kokouksessa SDP asettui kannattamaan poikkeamispäätöksen myöntämistä Kakolan alueelle rakentuvalle uudisrakennukselle. SDP:n ryhmän kannalta keskeistä oli, että rakentamista nopeuttava poikkeamispäätös ei kasvata rakennusoikeutta ja vastaa asemakaavassa tontille suunniteltua rakennusta.

– Koimme, että Kakolan alueen asukkaille sekä sieltä asunnon hankkiville turkulaisille on parempi, että Kakolan alue rakentuu valmiiksi mahdollisimman nopeasti 2020-luvun alkupuolella.

– Olisi kohtuutonta, että alueen asukkaat joutuisivat olemaan vielä vuosia epätietoisuudessa asuinympäristönsä lopullisesta muodosta sekä pahimmassa tapauksessa rakennustyömaan jatkuvassa läheisyydessä jopa 2020-luvun puolivälin ylitse, Lintunen perustelee.

Linnafältin alueelle monipuolisia asumismuotoja tuovan Turku Energian tontin asemakaavoituksen osalta SDP:n ryhmä kannatti velvoittavuutta suunnitelmassa esitettyjen viherkattojen rakentamiselle. Kohteena Turku Energian kortteli toimiikin hyvänä pilottina Turun viherkatto rakentamiselle.

Helsinginkadun kaaren asemakaavan muutoksen osalta SDP:n ryhmä kannatti Vasemmistoliiton muutosesitystä, joka olisi vähentänyt kaavaesityksestä yhden sisäpihalle suunnitelluista asuinkerrostaloista. Muutos olisi mahdollistanut kerrostalojen väljemmän sijoittelun ilman vastakkaisia ikkunoita sekä kasvattanut asuinviihtyvyyttä suuremman piha-alueen myötä. Tälle ei lautakunnassa vasemmistoliittoa lukuun ottamatta löytynyt kuitenkaan kannatusta.

Varsinais-Suomen SDP: Yhteistyöstä voimaa koko maakuntaan

Kuva: Lehtikuva

Varsinais-Suomen SDP otti piirikokouksessaan lauantaina kantaa maakunnan positiiviseen rakennemuutokseen.

– Varsinais-Suomessa on meneillään positiivinen rakennemuutos. Meyerin Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdas johtavat talouden nousua, josta hyötyy myös muu elinkeinoelämä ja koko maakunta. Varsinais-Suomi toimii tällä hetkellä veturina koko maan kasvulle. Tätä kehitystä tulee vahvistaa. Koko maakunnan kattavalla hyvällä yhteistyöllä löydämme vastauksia isoihin asiakysymyksiin, kuten tarvittavan asuntotuotannon kasvattamiseen ja suotuisaa kehitystä tukeviin liikennejärjestelyihin, piirikokous totesi.

– Kasvavan teollisuuden tarpeisiin tarvitaan myös osaavaa työvoimaa. Tämä edellyttää maakunnan koulutuksen järjestäjiltä tiivistä yhteistyötä. On perusteltua kouluttaa maakunnassa tarvittavat osaajat mahdollisimman lähellä niitä toimijoita, jotka mahdollistavat positiivisen rakennemuutoksen jatkumisen. Varsinais-Suomen SDP edellyttää, että Suomen hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asian kuntoon saattamiseksi.

– Varsinais-Suomella on mahdollisuus jatkossakin toimia Suomen talouden veturina. Varsinais-Suomen SDP edellyttää hyvää maakunnallista yhteistyötä ja vaatii valtion tukea tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Puljujärvi jatkaa Varsinais-Suomen SDP:n johdossa

Vuokko Puljujärvi jatkaa Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana.

Turkulainen Vuokko Puljujärvi on valittu jatkamaan Varsinais-Suomen SDP:n johdossa myös vuosina 2018–2019. Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous päätti asiasta tänään Raisiossa. Puljujärvi on toiminut Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2014.

Piirin varapuheenjohtajina jatkavat Pertti Pokki Laitilasta ja Mari Kesälä Sauvosta. Piirihallitukseen valittiin Hannu Aalto Naantalista, Susanna Kiukainen Piikkiöstä, Riitta Lehtinen Somerolta, Saku Nikkanen Salosta, Jouni Ojala Loimaalta, Petra Peltonen Turusta, Pirjo Pesola Uudestakaupungista, Miika Vanne Turusta sekä Timo Virkkula Kaarinasta. Toni Raitanen Salosta valittiin piirihallituksen varajäseneksi.

Keskustelua aiheesta

Yle: Häkämies ja Itälä vetäytyvät Turun kaupunginjohtajakisasta – jäljellä enää kokoomuksen ja demareiden ehdokkaat

Kuva: Kari Hulkko
Kokoomuksen Kari Häkämies haki Turun nokkamieheksi, mutta veti hakemuksensa pois. Hän on nykyään Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.

Kisassa on mukana enää kaksi ehdokasta, kokoomuksen Minna Arve ja demareiden Jarkko Virtanen, kertoo Turun Ylen toimitus.

Kokoomuksen nimimiehet Kari Häkämies ja Ville Itälä jättäytyvät pois Turun kaupunginjohtajakisasta.

Häkämies on vetänyt johtopäätöksensä valtuustoryhmien päätösten perusteella.

Ville Itälä sanoo Ylelle perusteluksi sen, että hänellä ei ole mahdollisuuksia tulla valituksi. Hän haluaa selkiyttää tilannetta jättäytymällä pois kisasta.

Jarkko Virtanen (sd.) uskoo omaavansa hyvät mahdollisuudet tulla valituksi Turun uudeksi kaupunginjohtajaksi. Hän kertoo saaneensa tukea useista eri ryhmistä.

Virtanen katsoo antaneensa vahvat näytöt osaamisestaan toimittuaan lähes 15 vuotta Turun apulaiskaupunginjohtajana.

Minna Arve (kok.) ei koe olevansa ennakkosuosikki. Sukupuolellakaan ei hänen mielestään ole merkitystä. Arve arvioi osan valtuutetuista tekevän ratkaisunsa vasta viime metreillä, Yle kertoo.

Vaa’ankieliasemassa oleva vihreiden ryhmä on ilmoittanut jäsentensä tukevan joko Arvea tai Jarkko Virtasta. Kokoomuksen ja vihreiden valtuustoryhmät ovat koolla vielä sunnuntaina, ja kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.

Turun valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan maanantaina 16. lokakuuta. Nykyinen kaupunginjohtaja Aleksi Randell siirtyy Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajaksi.

Keskustelua aiheesta