MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Ledare: #dammenbrister och det angår oss alla

ABL:s chefredaktör Johan Kvarnström.

Den våg som nu sveper fram för med sig hemska vittnesmål och en kulturell blindhet för sexuella trakasserier, men också ett starkt hopp om förändring och ett bevis på kraften i att tala ut tillsammans.

 

LEDARE

 

Det är våldtäkter. Det är tafsningar. Det är att gå över gränsen för andras integritet på olika sätt. Det är rädsla att förlora jobbet. Det är chefen som sopar problem under mattan. Det är läraren som utnyttjar eleven.

 

Det är hundratals vittnesmål och tusentals namn bakom uppropet som i #metoo-kampanjens eskalering nått Svenskfinland genom #dammenbrister. Dammen brast med sådan kraft att hemsidan i fråga i skrivande stund har kraschat av all trafik.


Förhoppningsvis kommer “ankdammen” att vara en plats med mer respekt framöver. Men det målet är inte nått i och med uppropet. Det arbetet börjar på allvar i dag.

 

Att #metoo fått större slagkraft och faktiskt fått följder i Sverige har delvis beskrivits som ett tecken på svenskarnas känslighet och benägenhet att vara lättkränkta. Ordet känslig användes flera gånger i Yles tv-nyheter om skillnaden mellan rörelsen i Sverige och Finland.

Men det handlar inte om känslighet då man protesterar mot att bli våldtagen, hotad eller tafsad på. Skillnaden mellan länderna i denna fråga visar endast på att arbetet för jämställdhet och feminism nått längre i vårt västra grannland. Där har yrkesgrupp efter yrkesgrupp gjort upprop, från skådespelare (#tystnadtagning) till lärare (#ickegodkänt). Tusentals och åter tusentals säger ifrån. Med all rätt.

 

Problemen finns i princip överallt, även här i Svenskfinland. Då nu #dammenbrister ska strukturella och kulturella problem både uppmärksammas och sköljas bort utan att glömmas. De ska ersättas med en miljö där trakasserier tas på allvar, där integriteten respekteras i hemmen, i skolor, på arbetsplatser, på gatan, ja överallt.

 

Övergrepp har tystats ned för länge. Alla utsatta som vågar berätta måste få vara säkra på att få stöd och tas på allvar. Det är viktigt att det är kollektivet som nu säger ifrån. Gemenskapens goda styrka används för att sätta de gränser som aldrig borde ha överskridits.

Må varje människa behandlas med respekt. I andra fall ska vi alla säga ifrån. Det innebär nya krav på alla, speciellt alla med makt. I Sverige talar man träffande om krav på de blinda chefernas avgång. Ingen kan längre säga att den inte känner till att sexuella trakasserier är vanligt förekommande.

 

Ansvaret är allas och det finns mycket att åtgärda i vår sociokulturella bild av manlighet. I Finland saknas ännu männens kampanj för att förbättra attityderna och skapa en mer jämställd värld. I Sverige startade exempelvis redan 2014 en kampanj för detta vid namn “Fatta man!” och nu finns projektet MÄN som agerar under rubriken “#allamän kan engagera sig mot mäns våld”. Det är den vägen som gäller nu. Prat om att “inte alla män…” är bara försök att sopa problem under mattan och nedvärdera vittnesmålen.

Det är också beklämmande att diskussionen delvis utmynnat i funderingar om risken med att någon nu blir oskyldigt anklagad. Det ska ingen förstås bli, men i sammanhanget är en sådan reaktion helt absurd och snarast ett uttryck för den inställningen som skapat problemen. Våldtäkternas mörkertal och en omgivning där flickor och kvinnor i skrämmande stor utsträckning blir trakasserade är ett tusenfaldigt mer angeläget problem.

Det är delvis sant att “inte alla män…” men då #dammenbrister blir alla blöta av ansvar för att motarbeta trakasserier enligt bästa förmåga. Att vända strålkastaren åt andra håll är att avsäga sig det ansvaret. Det är skäl att upprepa en sak som redan nämnts och den tål upprepas gång efter annan: Alla män kan engagera sig mot mäns våld.

 

Det behövs både diskussion och handling på alla nivåer.

I och med att #dammenbrister talas det om detta i hela Svenskfinland i dag och en lång tid framöver.

Även i riksdagen ska sexuella trakasserier diskuteras efter Socialdemokraternas debattinitiativ.

Uppropet bland elever och tidigare elever vid Vasa övningsskola ska enligt rektorn leda till att varje fall undersöks.

Även de uppmärksammade trakasserierna inom försvarsmakten måste leda till åtgärder.

 

En sak är i varje fall klar: det rör på sig.

Äntligen.

 

 

Läskunnigheten halkar efter

Kuva: Jari Soini

I fjol firade man 500-årsjubileet för reformationen. En av de viktigaste värderingarna som den lutherska läran medförde var idén om jämlikhet, om att alla människor är jämlika. Man ville till exempel att alla ska kunna läsa. För att få folk att lära sig läsa, belönades läskunniga med lov att ingå äktenskap. Förr lärde kyrkan både kvinnor och män att läsa på husförhör, senare tog folkskoleväsendet över denna viktiga uppgift.

 

Luthers läror stämmer i dag mer än på länge, för antalet svaga läsare och skrivare har ökat redan i två decennier. Denna oroande trend kom fram i de senaste PISA-mätningarna från 2015. Finland placerar sig fortfarande i läskunnighet på toppnivå, fjärdeplats, i jämförelse med 73 länder. Samtidigt finns det ändå ungefär 6 000 unga, det vill säga 11 procent av finländska ungdomar, som slutar grundskolan fastän de förstår och tillgodogör sig texten så dåligt att de inte klarar sig i vardagliga situationer. De har så svaga läskunskaper att det kan sätta stopp för vidareutbildning och arbetslivet. Andelen svaga läsare har ökat bland både flickor och pojkar, men särskilt gäller det pojkar. Hur är det möjligt att nio år i grundskolan ger så svaga resultat?

 

Varför är läskunnigheten då så viktig? Läsning och skrivning är metakunskaper som behövs när man studerar olika läroämnen och i livet överhuvudtaget. Vi lär oss genom att läsa och gör våra kunskaper synliga genom att skriva. Det är svårt att svara på skrivna uppgifter i matematik om man inte på riktigt förstår vad som sägs i texten.

 

Läskunnigheten utvecklar förmåga att tänka, uppfatta och förstå stora, komplicerade helheter samt ger kunskaper att se orsakssammanhang och skaffa sig information. Den utbreder förståelse för världen och förbättrar förmåga att upptäcka vad som är sant och vad som är lögn. Det sistnämnda är särskilt viktigt i den nuvarande digitala världen där rätta nyheter och alternativa sanningar konkurrerar om läsarens uppmärksamhet.

 

Läs- och skrivkunskaper behövs i alla skeden i livet. Hela det organiserade samhället grundar sig på information. Allt fler tjänster kommer att flytta till nätet där man ska kunna sköta sina ärenden på e-formulär via självbetjäning. Enbart det att man vill sköta ett ärende  på folkpensionsanstalten, FPA, kräver språkliga kunskaper. Vad händer då för dem som inte har dessa kunskaper?

 

På individuell nivå säkerställer läskunnigheten barns och ungas möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den är nyckeln utan vilken man inte kan öppna dörrar till ett meningsfullt liv. Läskunnigheten förhindrar också känslan av utanförskap och utslagning samt social ojämlikhet.

 

Luthers krav på att var och en har rätt till att kunna läsa och dess betydelse för jämlikheten är mycket aktuellt också idag. Trots att föräldrars och familjers betydelse för att läsa för barnen och för att uppmuntra läsning är viktiga, kan läskunnigheten inte lämnas endast till deras ansvar, eftersom det leder till ojämlikhet bland barnen.

 

Läskunnighet är en sådan sak som samhället och skolan bör ta huvudansvaret för. En central lösning för att förbättra läskunnigheten bör vara uppdatering av läroplanen och undervisningsmetoderna. Ett bra exempel på att främja saken kunde vara att enligt Norges modell grunda centrum för läsning och skrivning, som skulle samla ihop olika parter för att göra försök, skapa material och lärmiljöer samt öka förståelse för läs- och skrivkunnigheten. Låt oss sträva efter att var och en ungdom har ordet i sin makt!

 

Skribenten är riksdagsledamot för SDP och ledamot av riksdagens kulturutskott

Diskussion

För att kunna leva

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Medan jag tittar på strösändningar från olympiska spelen i Sydkorea, i PyeongChang undrar jag… Vadå? Jo, jag undrar hur grannlandet Nordkorea uppfattar det hela?

Enligt nordkoreanska resonemang är Sydkorea en kloak, en utfattig koloni till de amerikanska svinen. Amerikaner omtalas aldrig bara som amerikaner, det är för respektfullt. Amerikanska svin är den korrekta benämningen.

Jag läser detta i en bok av Yeonmi Park, In Order to Live, från 2015. Den svenska utgåvan är från 2016 och heter För att kunna leva – en nordkoreansk flickas resa till frihet. Boken är en grym vittnesbörd, en brutal historia om svält, sjukdom, okunskap, avgudadyrkan av ledarna och grova förvrängningar av hur världen utanför landet ser ut och fungerar.

Ett ord som KÄRLEK existerar inte, om du undantar den dyrkan som ägnas tre generationer av diktatorer, Kim Il Sung, Kim Jong Il och Kim Jong Un.

År 2007 lyckas Yeonmi fly över Yalufloden tillsamman med sin mamma. Hon är då 13 år gammal. Hennes två år äldre syster Eunmi har försvunnit tidigare under flykt till Kina. Flickornas pappa har dött i cancer, kremerats och samlats ihop medan askan ännu var varm och begravts på en bergssluttning. Ingen urna används, ben och aska samlas i en papplåda med faderns fotografi.

 

Flickorna drömde om att få äta sig mätta. En hink med bröd, tyckte Yeonmi. Tio hinkar med bröd, tyckte Eunmi. Nej, hundra hinkar med bröd, tyckte Yeonmi. Deras barndom var en ständig kamp mot svält, kyla, brist på elektricitet och rent vatten. De kunde stå i timmar i kö med ett ämbar för att få det fyllt.

De lärde sig leva med ett dubbelseende, på morgonen kritik av kapitalismen, på eftermiddagen köande för att kanske skaffa illegalt insmugglad sydkoreansk kosmetik.

När deras pappa fängslas och torteras för smuggling reser deras mamma för att hjälpa honom. Hon lämnar flickorna en månad ensamma, 8 och 10 år gamla med en säck ris och lite matolja. Och hoppas att de skall klara sig. Riset tog förstås slut. Och utan hjälp av grannar som delade med sig av det lilla de hade så hade flickorna svultit ihjäl. På den här tiden låg döda spädbarn i gränderna. Och bakom sjukhusen staplades liken upp som en vedtrave medan råttorna tuggade på dem. De började med ögonen, för de var mjuka.

 

Yeonmis resa mot friheten innebär så många fasor att det är ofattbart att flickan, senare kvinnan, klarat sig med förståndet i behåll. Hon såldes som slav, utsattes för våldtäkter av människosmugglare, arbetade med trafficking (hennes egen mamma såldes), var själv offer för trafficking, arbetade med en sexchat på nätet. Och tar sig slutligen genom Gobiöknen i 40 minusgrader vidare.

 

Fem år senare är hon toppstuderande vid ett universitet i Seoul med polisadministration som huvudämne. Och har förenats med både sin mamma och sina storasyster.

Hon behövde inte mera drömma om en hink med bröd.

Vid 21 års ålder är hon en kämpande människorättsaktivist. Men Nordkoreas propaganda har stämplat henne som “En giftig svamp som växte ur en sophög”!

Bokens titel För att kunna leva är ett citat av författaren Joan Didion: För att kunna leva berättar vi historier för oss själva.

Yeonmis bok tillägnas henne familj och alla i världen som kämpar för frihet.

 

Diskussion

Den andra verkligheten hos de äldre människorna

Kuva: Jari Soini

Var och en är värd en god äldreomsorg och anständig försörjning, skriver riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta (SDP).

 

Förra veckan bekantade jag mig med Operaatio Ruokakassi-verksamheten. Föreningen delar ut cirka 135 000 matkassar till de fattiga varje år. Hjälpen är ett viktigt stöd för tusentals låginkomsttagare. Enligt frivilligarbetare har de allra äldsta på sistone varit en speciellt stor grupp bland de nya som hämtar ut matkassar. Många av dem har berättat att efter att ha fått matkassar har de råd att köpa sina receptbelagda läkemedel. Situationen är särskilt besvärlig i början av året då man inte har nått årstaket och läkemedelskostnader tar en stor del av inkomsten.

Allt fler äldre säger detsamma; priserna stiger och eftersom initialsjälvriskerna för medicin och serviceavgifterna har höjts, räcker en låg pension inte längre till ett skäligt liv. Detta drabbar särskilt åldringar som bor ensamma. Man blir bitter när man måste pruta på allt. Många av dem som hela sitt liv varit låginkomsttagare får lika mycket pension som garantipensionen och bostadsbidraget gör totalt. Det finns flest pensionärer med låga inkomster bland de 75-åringar som bor ensamma, varav var fjärde, det vill säga 25 procent har låga inkomster. Även 27 procent av ensamboende kvinnor lever på begränsade medel.

Det bästa sättet att förbättra ställningen för pensionstagarna med de allra lägsta inkomsterna är att höja garantipensionen och folkpensionens nivå. Att minska beskattningen är också ett effektivt sätt att förbättra pensionärernas uppehälle. Sänkningen av serviceavgifterna och betalningstaket, samt förbättringen av ersättningsnivån för läkemedel, förhöjningen av bostadsbidrag och vårdförmåner för pensionärer skulle hjälpa till. Alltså på många sätt i motsats till vad regeringen har gjort.

Förra våren behandlade riksdagen ett medborgarinitiativ för att ändra arbetspensionsindex. Vi socialdemokrater föreslog då att en snabb behandlingsplan skulle upprättas för att lösa pensionärernas inkomstproblem och pensionärsfattigdomen. I den skulle man ha ägnat uppmärksamhet främst åt äldre kvinnors och låginkomsttagares roll. Som en del av det hela borde man ha undersökt bland annat alternativ för att höja folkpensions nivå och göra skatteförändringar samt effekten av pensionstagarnas bostadsbidrag, tjänster och serviceavgifter. Tyvärr förlorade vi vid omröstningen 63-99.

Pensionärsfattigdom och låga inkomster är verkliga problem som man måste hitta lösningar åt. Därför borde regeringen enligt vårt förslag omedelbart börja upprätta ett program för att minska pensionärsfattigdom och trygga pensionärernas uppehälle samt dra tillbaka de beslut som undergräver levnadsvillkoren hos äldre personer. Var och en är värd en god äldreomsorg och anständig försörjning.

 

 

Diskussion