Politiikka

Liitot vetoavat meppeihin: ”Työllisyys muistettava ilmastotavoitteissa”

Lehtikuva / Timo Jaakonaho
Lehtikuva / Timo Jaakonaho
Lehtikuva / Timo Jaakonaho

Puuliitto ja Paperiliitto toivovat, että europarlamentaarikot ottavat huomioon työllisyyden ja yritysten tasavertaisuuden, kun he äänestävät ensi viikolla metsien käytön pelisäännöistä ilmastonmuutostyössä.

– Ympäristöpoliittiset tavoitteet pitäisi määritellä niin, etteivät ne heikennä jäsenmaiden työllisyyskehitystä eivätkä vinouta yritysten välistä kilpailuasetelmaa.

Liittojen mielestä metsäteollisuuden hakkuille täytyisi löytää oikeudenmukainen yhtenäinen linja. Arvioiden mukaan Suomessa metsien vuosikasvu nousee nykyisestä 110 miljoonasta kuutiometristä 115–120 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä. Hakkuumäärien puolestaan arvioidaan nousevan noin 72 miljoonasta kuutiometristä 80–85 miljoonaan kuutiometriin, mikäli metsäteollisuuden nykyiset investointisuunnitelmat toteutuvat.

– Suomalaisen metsäteollisuuden toiminta on näin ollen hyvinkin pysymässä kestävän kehityksen raamin sisällä, liitot laskevat.

Tällainen menneisyyteen lukittu malli vinouttaisi yritysten välistä kilpailuasetelmaa.

Europarlamentin ympäristövaliokunta esittää, että metsien hiilinielun laskennan viitevuodet olisivat 2000–2012. Puuliitto ja Paperiliitto pitävät mallia hankalana Suomelle, koska tuolloin talousmetsiä hakattiin hyvin vähän.

– Jos Suomi joutuisi ostamaan päästöoikeuksia kaikista vuosien 2000–2012 tason ylittävistä hakkuista, vaikuttaisi se mitä todennäköisimmin kielteisesti metsäteollisuusyritysten investointihalukkuuteen Suomessa.

Liitot varoittavat, että Suomen kansantalouden ja työllisyysasteen nousu vaikeutuisi.

– Olisi valitettavaa, jos Suomessa vireillä olevat metsäteollisuuden investointisuunnitelmat eivät toteutuisi tai ne siirtyisivät EU-alueen ulkopuolelle.

Liittojen mielestä malli palkitsisi niitä maita, joissa hakkuutaso on ollut viiteajanjaksolla korkea ja rankaisisi niitä maita, joissa hakkuumäärä on ollut alhainen.

– Tällainen menneisyyteen lukittu malli vinouttaisi yritysten välistä kilpailuasetelmaa. Se ei ole sopusoinnussa avoimen markkinatalouden kilpailukriteerien kanssa.

Liitot esittävätkin, että metsien hiilinielu määriteltäisiin metsien tulevan kasvun perusteella.

 

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat