Politiikka

”Loimaan kassan” video johti harhaan – SAK:laiset työttömyyskassat saivat osavoiton oikeudessa

Thinkstock
Thinkstock

SAK:laiset työttömyyskassat saivat markkinaoikeudessa merkittävän niskalenkin Yleisestä työttömyyskassasta YTK:sta, joka tunnetaan myös Loimaan kassana. Oikeus totesi hiljattain tekemässään päätöksessään, että YTK:n markkinointi oli vuosina 2013–2015 osin harhaanjohtavaa.

Koko prosessin taustalla oli Julkis- ja hyvinvointialojen liitosta lähtenyt kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2014. Kantelu koski YTK:n tv-markkinointitempausta, jossa se mainosti JHL:n mielestä oman työttömyyskassansa jäsenyyttä väärin perustein muiden kassojen jäsenyyttä halvemmaksi.

Ratkaisu meni markkinaoikeuden päätettäväksi. Selvittämistä vaati JHL:n työttömyyskassan lisäksi kahdeksan muuta SAK:laisen liiton kassaa.

JHL:n työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen on 75-prosenttisesti tyytyväinen markkinaoikeuden päätökseen.

– Puoli voittoa oli jo se, että markkinaoikeus ylipäänsä tutki asian. Markkinoinnille saadaan näin selkeät pelisäännöt lainsäädännössä.

Perusteena sille oli unionin tuomioistuimessa vuonna 2013 annettu ennakkoratkaisu, jossa katsottiin saksalaisen sairauskassan olevan markkinointidirektiivissä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Markkinaoikeus katsoi, että elinkeinonharjoittajan käsite soveltui myös työttömyyskassa-kiistaan.

Puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista, jotka ovat siirtyneet liittojen kassoista YTK:n kassaan.

Toinen osavoitto SAK:n kassoille oli se, että markkinaoikeus totesi yhden YTK:n mainosvideon harhaanjohtavaksi, kun siinä vertailtiin eri työttömyyskassojen jäsenmaksuja. ”Loimaan kassa” ei ole edullisin, vaikka se antoi sellaisen mielikuvan.

– Tämä harhaanjohtava mainos on omiaan vaikuttamaan palkansaajan taloudelliseen käyttäytymiseen tai aiheuttamaan vahinkoa kilpailijalle, oikeus linjasi.

YTK on jo vetänyt väärää tietoa sisältäneen videonsa pois.

– SAK:laiset kassa voittivat 75-prosenttisesti, Koskinen laskee, vaikka markkinaoikeuden päätös ei olekaan vielä lainvoimainen.

100-prosenttinen voitto jäi saamatta, koska markkinaoikeus piti työttömyyskassojen kieltovaatimuksia niiden esittämässä muodossa liian tiukkoina. Oikeuden mielestä kieltovaatimus olisi estänyt YTK:lta hintavertailun markkinoinnissa esimerkiksi tietyn tulotason palkansaajille.

JHL:n työttömyyskassa taas pitää oikeuden tulkintaa kieltovaatimuksesta ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta vääränä. Kassa aikoo Koskisen mukaan todennäköisesti valittaa päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, mikäli se saa siihen valitusluvan.

YTK:n tietojen mukaan sillä on tällä hetkellä lähes 400 000 jäsentä. Koskinen toteaa, että tässä vaiheessa on vaikea arvioida, kuinka paljon Loimaan kassan harhaanjohtavaksi oikeudessa todettu markkinointi on ehtinyt viedä SAK:laisilta työttömyyskassoilta jäseniä.

– Puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista, jotka ovat siirtyneet liittojen kassoista YTK:n kassaan, Pasi Koskinen laskee.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat