Internationellt

Malis kvinnor har en avgörande roll i fredsarbetet

Foto: William Lloyd George/IPS
Kvinnor har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mali – och har en viktig roll att spela i arbetet för att uppnå fred. Samtidigt har coronakrisen haft en negativ inverkan för kvinnor, som fått betydligt svårare att under trygga förhållanden arrangera möten för att kunna utbyta erfarenheter.

Kvinnor drabbas mycket hårt av den pågående konflikten i Mali – men de har också en avgörande roll för att fred ska kunna uppnås. Samtidigt har coronapandemin slagit hårt mot kvinnornas möjligheter att verka för fred.

IPS

Arbetarbladet

 

 

Det säger Bassirou Gaye från Mali, som är medförfattare till en rapport om kvinnors roll i arbetet för att skapa fred i landet som gavs ut av det norska fredsforskningsinstitutet Prio förra året.

 

Coronakrisen har enligt Bassirou Gaye fått en mycket negativ effekt på fredsarbetet, genom att kvinnor fått betydligt svårare att mötas fysiskt för att utbyta erfarenheter. Ett annat problem är att många internationella organisationer som stöttar lokala kvinnogrupper har dragit in sin verksamhet.

 

Kvinnor står i centrum för konflikten och är ofta de första offren”

 

Krisen i Mali inleddes 2012 då en militärkupp genomfördes och en konflikt inleddes, vilken lett till att hundratusentals människor har tvingats på flykt. Enligt Bassirou Gaye har många kvinnor sedan dess engagerat sig i fredsarbetet – samtidigt som flera internationella organisationer har bidragit med utbildning och stöd.

 

– Kvinnor är mycket viktiga i fredsarbetet av många skäl. Kvinnor står i centrum för konflikten och är ofta de första offren – i form av påtvingade äktenskap, genom sexuellt våld och att de tvingas på flykt, säger Bassirou Gaye till IPS.

 

Men konflikten leder också till att kvinnor kan tvingas bära slöja och få sin frihet beskuren, eller att de får en minskad tillgång till vård.

 

– Av dessa skäl är kvinnor bättre på att beskriva de olika former av otrygghet som uppstår, och kan komma med förslag på konkreta lösningar. De är även bättre på att nå ut med kunskaper till alla andra kvinnor som inte känner till de regler och ramverk som handlar om kvinnors rättigheter, säger Bassirou Gaye.

 

Samtidigt ställs landets kvinnor som är engagerade i fredsarbetet inför en lång rad hinder. Det handlar bland annat om fördomar som gör gällande att kvinnor inte bör engagera sig i frågor som inte direkt berör familjen. Bassirou Gaye säger att det leder till att kvinnors särskilda kunskaper och potential inte tas tillvara i tillräckligt stor omfattning.

 

Dessutom råder det brist på utbildningsmöjligheter för kvinnor i frågor som berör fred och säkerhet. Ett annat problem är enligt Bassirou Gaye att det fortfarande finns en bristande vilja att låta kvinnor få ta del av det politiska beslutsfattandet.

 

För fem år sedan infördes en lag som slår fast att minst 30 procent av alla platser i de politiska församlingarna ska reserveras för kvinnliga kandidater. Men enligt Bassirou Gaye respekteras inte denna regel av den nuvarande regeringen.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE