Nyheter

”Man sätter pengar i ena fickan men tar ur den andra”

Kari Hulkko
Kari Hulkko
Kari Hulkko

Regeringen backar i fråga om höjningen av dagvårdsavgifterna, man går in för att långtidsarbetslösa över 60 år ska få gå i pension – men SDP:s ordförande Antti Rinne sade i en kommentar till budgetpaketet på torsdag kväll att bl.a. utbildningssektorn blir en stor förlorare i regeringens politik.

Inte heller medborgarorganisationerna har någon anledning att hurra. Exempelvis har statsunderstöden för freds- och människorättsorganisationerna slopats i budgeten. För att finansiera organisationernas verksamhet under nästa år beviljar undervisning- och kulturministeriet i stället reservationsanslag. Nivån på finansieringen i nästa år, liksom hur stödet ska se ut framöver är frågor som ännu är öppna.

– Att främja demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet lyckas inte enbart med åtgärder från statens sida. Medborgarorganisationernas arbete är avgörande för att främja de här frågorna och de är beroende av ekonomiskt stöd från staten, säger verksamhetsledaren för Finlands fredsförbund, Laura Lodenius.

– Staten kommer under nästa år att anslå drygt 2,4 miljarder euro på det militära försvaret. Om ens en promille av de här pengarna – 2,4 miljoner – i stället för på vapen skulle satsas på fredsarbete skulle det mångdubbla fredsorganisationernas verksamhetsmöjligheter, säger verksamhetsledaren för organisationen Fredskämparna i Finland, Teemu Matinpuro.

Orättvisa linjen fortsätter

SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Sanna Marins bedömning av regeringens budget är att, vid sidan om enstaka korrigeringar (bl.a. dagvårdsavgifterna), så innebär den att regeringen fortsätter på sin orättvisa linje, där man skär ned för de svaga grupperna för att korrigera den ekonomiska situationen.

Marin anser heller inte att satsningarna på sysselsättningen är tillräckliga på lång sikt. Nedskärningslinjen fortsätter.

Däremot är det ett plus att regeringen nu återtar tidigare dåliga beslut.

– Att man återtar höjningen av dagvårdsavgifterna är definitivt ett steg i rätt riktning. Samtidigt är det skäl att påminna om att regeringens övriga politik vad gäller förskoleverksamheten, såsom skrotandet av den subjektiva rätten till dagvård och större grupper har varit skadliga och visionslösa.

– En annan god sak i budgeten är att de studerande ska kunna utnyttja det allmänna bostadsstödet. Men man använder också käppen mot de studerande, bl.a. med nedskärningarna i studiepenningen. Med andra ord: man sätter pengar i ena fickan och tar ur den andra.

Också det faktum att regeringen går in för att långtidsarbetslösa över 60 år ska kunna pensioneras är ett verkligt gott beslut, enligt Sanna Marin.

– Men vid sidan om enskilda element har regeringen inte förmått ta tag i de mest centrala problemen i vår ekonomi, som att möta behovet av en mångsidigare näringslivsstruktur och en satsning på sysselsättningsläget.

FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Minska fattigdomen inte på agendan

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson är nöjd med att oppositionens och olika organisationers långsiktiga arbete gett resultat, då regeringen backade i sina planer att höja dagvårdsavgifterna.

-Kvalitativ småbarnsfostran som alla har tillgång till är ett av de bästa sätten att förhindra att utbildning och fattigdom går i arv, att minska inkomstklyftorna och att öka invånarnas välfärd.

Att minska inkomstklyftorna och motarbeta fattigdom finns inte på denna regerings agenda, eftersom 2017 års budget förutom frysning av indexbundna förmåner dessutom innehåller nedskärningar i flera socialbidrag och barnbidraget. Regeringen tycks inte ha ett hum om hur stor betydelse varje euro har i låginkomsttagarnas vardag.

-Regeringens nödvändighetsretorik är obegriplig. Samtidigt som man förklarar nedskärningar som berör barnfamiljer och låginkomsttagare med nödvändighet finns det ändå råd i budgeten att sänka skatterna på bl.a. miljonarv. Regeringen har inte sina prioriteter i ordning. När tar denna regerings ”kompiskapitalism” slut och när börjar man i stället prioritera Finlands bästa?

Ökar det här medborgarnas förtroende?

På fredagen diskuterades regeringens budget också på de sociala medierna. Så här skriver FSD:s ordförande Viktor Kock på facebook:

”Talande för nuvarande regering: Det som man lyfte fram mest i presentationen av nästa års budgetförslag var att man inte genomför höjningen av dagvårdsavgifterna som man tidigare beslöt om. Det presenterades som en av de viktigaste åtgärderna för uppnå en högre sysselsättningsgrad.

Jag välkomnar en aktivare personlig kontakt från arbetsförmedlingen men ser inte hur det förbättrar situationen när möjligheterna till arbetskraftsutbildning samtidigt försvåras.

Tilltron till konkurrenskraftsavtalet som en räddande ängel saknar också verklighetsförankring. Inga nya jobb skapas av att de som redan är i arbetslivet utför 30 000 årsverken extra. Vi måste omvärdera definitionen av arbete och förkorta arbetstiden ifall vi verkligen vill höja sysselsättningsgraden på lång sikt. Frukterna av automatiseringen måste fördelas i fritid, inte i en ohållbar konsumtion.”

Olli-Pekka Koljonen tar upp själva den politiska processen i sitt inlägg på FB:
”Med risk för att jag verkar cynisk och som en glädjedödare förargar mig den rådande politiska kulturen där man jublar över återtagna beslut. Mönstret är alltid likadant. Ett ledsamt beslut fattas och man berättar för folket att det tyvärr är oundgängligt. Protester utbryter, experter kritiserar. Saken sväller över sina egna gränser och slutresultatet av det politiska spelet är att beslutet återtas. Plötsligt har man funnit ett alternativ till det tidigare beslutet.

Oftast är det ju bra att man återtar dåliga beslut, men det sätt på vilket man sedan jublar och ser det som en seger är minst sagt komiskt. Naturligtvis förstår jag att alla gör felbeslut och att det lönar sig att korrigera felstegen, men ökar det här sättet att göra politik på medborgarnas förtroende?”

Siv Åstrand

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 49 Demokraatti
KEVYET TULOKSET - Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa
LIISA JAAKONSAARI- Konkarimeppi kertoo oppineensa ainakin yhden asian -
TARKKA JA LENNON - Kirja-arvioissa muistelmia
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat