”Man sätter pengar i ena fickan men tar ur den andra”

Kuva: Kari Hulkko

Regeringen backar i fråga om höjningen av dagvårdsavgifterna, man går in för att långtidsarbetslösa över 60 år ska få gå i pension – men SDP:s ordförande Antti Rinne sade i en kommentar till budgetpaketet på torsdag kväll att bl.a. utbildningssektorn blir en stor förlorare i regeringens politik.

Inte heller medborgarorganisationerna har någon anledning att hurra. Exempelvis har statsunderstöden för freds- och människorättsorganisationerna slopats i budgeten. För att finansiera organisationernas verksamhet under nästa år beviljar undervisning- och kulturministeriet i stället reservationsanslag. Nivån på finansieringen i nästa år, liksom hur stödet ska se ut framöver är frågor som ännu är öppna.

– Att främja demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet lyckas inte enbart med åtgärder från statens sida. Medborgarorganisationernas arbete är avgörande för att främja de här frågorna och de är beroende av ekonomiskt stöd från staten, säger verksamhetsledaren för Finlands fredsförbund, Laura Lodenius.

– Staten kommer under nästa år att anslå drygt 2,4 miljarder euro på det militära försvaret. Om ens en promille av de här pengarna – 2,4 miljoner – i stället för på vapen skulle satsas på fredsarbete skulle det mångdubbla fredsorganisationernas verksamhetsmöjligheter, säger verksamhetsledaren för organisationen Fredskämparna i Finland, Teemu Matinpuro.

Orättvisa linjen fortsätter

SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Sanna Marins bedömning av regeringens budget är att, vid sidan om enstaka korrigeringar (bl.a. dagvårdsavgifterna), så innebär den att regeringen fortsätter på sin orättvisa linje, där man skär ned för de svaga grupperna för att korrigera den ekonomiska situationen.

Marin anser heller inte att satsningarna på sysselsättningen är tillräckliga på lång sikt. Nedskärningslinjen fortsätter.

Däremot är det ett plus att regeringen nu återtar tidigare dåliga beslut.

– Att man återtar höjningen av dagvårdsavgifterna är definitivt ett steg i rätt riktning. Samtidigt är det skäl att påminna om att regeringens övriga politik vad gäller förskoleverksamheten, såsom skrotandet av den subjektiva rätten till dagvård och större grupper har varit skadliga och visionslösa.

– En annan god sak i budgeten är att de studerande ska kunna utnyttja det allmänna bostadsstödet. Men man använder också käppen mot de studerande, bl.a. med nedskärningarna i studiepenningen. Med andra ord: man sätter pengar i ena fickan och tar ur den andra.

Också det faktum att regeringen går in för att långtidsarbetslösa över 60 år ska kunna pensioneras är ett verkligt gott beslut, enligt Sanna Marin.

– Men vid sidan om enskilda element har regeringen inte förmått ta tag i de mest centrala problemen i vår ekonomi, som att möta behovet av en mångsidigare näringslivsstruktur och en satsning på sysselsättningsläget.

FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Minska fattigdomen inte på agendan

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson är nöjd med att oppositionens och olika organisationers långsiktiga arbete gett resultat, då regeringen backade i sina planer att höja dagvårdsavgifterna.

-Kvalitativ småbarnsfostran som alla har tillgång till är ett av de bästa sätten att förhindra att utbildning och fattigdom går i arv, att minska inkomstklyftorna och att öka invånarnas välfärd.

Att minska inkomstklyftorna och motarbeta fattigdom finns inte på denna regerings agenda, eftersom 2017 års budget förutom frysning av indexbundna förmåner dessutom innehåller nedskärningar i flera socialbidrag och barnbidraget. Regeringen tycks inte ha ett hum om hur stor betydelse varje euro har i låginkomsttagarnas vardag.

-Regeringens nödvändighetsretorik är obegriplig. Samtidigt som man förklarar nedskärningar som berör barnfamiljer och låginkomsttagare med nödvändighet finns det ändå råd i budgeten att sänka skatterna på bl.a. miljonarv. Regeringen har inte sina prioriteter i ordning. När tar denna regerings ”kompiskapitalism” slut och när börjar man i stället prioritera Finlands bästa?

Ökar det här medborgarnas förtroende?

På fredagen diskuterades regeringens budget också på de sociala medierna. Så här skriver FSD:s ordförande Viktor Kock på facebook:

”Talande för nuvarande regering: Det som man lyfte fram mest i presentationen av nästa års budgetförslag var att man inte genomför höjningen av dagvårdsavgifterna som man tidigare beslöt om. Det presenterades som en av de viktigaste åtgärderna för uppnå en högre sysselsättningsgrad.

Jag välkomnar en aktivare personlig kontakt från arbetsförmedlingen men ser inte hur det förbättrar situationen när möjligheterna till arbetskraftsutbildning samtidigt försvåras.

Tilltron till konkurrenskraftsavtalet som en räddande ängel saknar också verklighetsförankring. Inga nya jobb skapas av att de som redan är i arbetslivet utför 30 000 årsverken extra. Vi måste omvärdera definitionen av arbete och förkorta arbetstiden ifall vi verkligen vill höja sysselsättningsgraden på lång sikt. Frukterna av automatiseringen måste fördelas i fritid, inte i en ohållbar konsumtion.”

Olli-Pekka Koljonen tar upp själva den politiska processen i sitt inlägg på FB:
”Med risk för att jag verkar cynisk och som en glädjedödare förargar mig den rådande politiska kulturen där man jublar över återtagna beslut. Mönstret är alltid likadant. Ett ledsamt beslut fattas och man berättar för folket att det tyvärr är oundgängligt. Protester utbryter, experter kritiserar. Saken sväller över sina egna gränser och slutresultatet av det politiska spelet är att beslutet återtas. Plötsligt har man funnit ett alternativ till det tidigare beslutet.

Oftast är det ju bra att man återtar dåliga beslut, men det sätt på vilket man sedan jublar och ser det som en seger är minst sagt komiskt. Naturligtvis förstår jag att alla gör felbeslut och att det lönar sig att korrigera felstegen, men ökar det här sättet att göra politik på medborgarnas förtroende?”

Siv Åstrand

AVAINSANAT

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion