Politiikka

”Matkailutulot ovat jo yli 14 miljardia vuodessa” – Ihalainen kehottaa kehittämään tätä työllistävää rahasampoa

LEHTIKUVA / OTTO PONTO
Suomi houkuttelee yhä enemmän ulkomaalaisia matkailijoita. Kuva Levi-tunturilta.
LEHTIKUVA / OTTO PONTO
Suomi houkuttelee yhä enemmän ulkomaalaisia matkailijoita. Kuva Levi-tunturilta.
LEHTIKUVA / OTTO PONTO
Suomi houkuttelee yhä enemmän ulkomaalaisia matkailijoita. Kuva Levi-tunturilta.

Kansanedustaja, ex-työministeri Lauri Ihalainen (sd.) kehottaa hallitusta nostamaan palvelualat, myös matkailun, nykyistä vahvemmin kärkihankkeeksi.

– Myös seuraavan hallituksen pitää tiedostaa elinkeinopolitiikassaan, mikä merkitys palvelualoilla on kasvulle, viennille ja työllisyydelle, hän painottaa.

Ihalainen perustelee esitystään sillä, että palvelualojen merkitys kasvaa uudistuvassa elinkeinopolitiikassa ja se myös työllistää entistä enemmän. Hän muistuttaa, että myös teollisuus ja rakentaminen käyttävät runsaasti palveluja, joten eri alat tukevat toisiaan.

– Historiallisesti elinkeinopoliittinen ajattelu ja toimenpiteet ovat ankkuroituneet vahvasti teollisuuteen ja vientiin. Matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin.

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat palvelualojen suurin työllistäjä, mutta muutkin työllistävät mukavasti: tukku- ja vähittäiskauppa noin 280 000, koulutuspalvelut noin 180 000 ja kuljetukset noin 157 000 henkilöä. Matkailu työllistää nyt noin 140 000 henkilöä. Ihalaisen mukaan ennusteet alan työllistävästä vaikutuksesta kasvavat.

Ihalainen nostaakin esille erityisesti juuri matkailun, joista tuloja tulee vuosittain yli 14 miljardia euroa. Ulkomaisia vieraita saapuu Suomeen yhä enemmän ja he jättävät useita miljardeja. Matkailu on noussut jo viidenneksi suurimmaksi vientialaksi Suomessa.

– Suomen matkailun vetovoimaisuus ja vahvuudet perustuvat puhtaaseen luontoon ja ilmaan sekä luonnon rauhallisuuteen ja turvallisuuteen. Venäjä naapurina tuo lisää matkailumahdollisuuksia, Ihalainen arvioi.

Kaikenlainen työsuhteilla keinottelu myös näillä aloilla tulee kitkeä pois.

Hän uskoo, että Suomessa voidaan kehittää eri alueille vetovoimaisia palvelukeskittymiä. Hänen mukaansa se edellyttää kunta- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä.

– Varsinkin pienten toimijoiden tulisi vielä paremmin verkostoitua.

Ihalainen kehottaa kuntia kehittämään matkailua entistä ponnekkaammin. Hän muistuttaa, että se vaatii tie- ja rataverkoston hyvää kuntoa ja saavutettavuutta. Myös lentoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta välttämätöntä.

– Helsinki-Vantaan lentoasemaa palveluineen on tärkeää kehittää vahvana toimijana muun muassa Aasian matkailuvirtojen saamiseksi Suomeen ja Suomen kautta muualle.

Matkailuala tulee investoimaan lähivuosina.

– Valtion ja kuntien kannattaisi yhdessä matkailuyritysten kanssa panostaa vetovoimaisiin matkailukohteisiin niin, että matkailijat viipyisivät pidempään Suomessa.

Ihalainen peräänkuuluttaa myös hyvää palvelua.

– Tämä puolestaan vaatii, että alan työntekijöiden asema on arvostettu ja työehdot ovat sopimusten mukaisia. Kaikenlainen työsuhteilla keinottelu ja alipalkkaus myös näillä aloilla tulee kitkeä pois, Lauri Ihalainen vaatii.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat