MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

 

I paneldebatten ledd av Viveca Dahl, ledarskribent och debattredaktör på Vasabladet, diskuterades FSD-historiken Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974 – 2014. Panelen bestod av historikens författare Alf-Erik Helsing, Stefan Sjöberg, tidigare verksamhetsledare för FSD, Jacob Storbjörk, aktiv inom studentpolitiken och förtroendevald i Jakobstad, Per Hellman, Vasapolitiker och mångårig aktiv inom FSD, och Rebecca Åkers, ordförande för FSUD.

 

Viveca Dahl inledde med att fråga Alf-Erik Helsing om varför han skrev historiken.

 

– Det började med att Jacob (red. anm. Storbjörk) intervjuade mig en sommar för ABL om min tid i rörelsen. Jag snackade om 1970-talet så som jag skulle med en jämnårig, som varit med om allt det där. Det var dumt av mig, jag borde ha förklarat bakgrunden tydligare, för hur ska en som är född på 1990-talet förstå sammanhangen då. Det är viktigt att ge bakgrundsförklaring så man kan förstå händelserna idag och därför har jag skrivit så som jag gjort, berättar Alf-Erik Helsing.

 

Historiken är uppbyggd kring olika teman och genom personintervjuer med dem som haft centrala roller i rörelsen under tiden 1974 till 2014.

 

– Jag tycker det är intressant att skriva om människoöden, varför man kommit med i rörelsen och hur man sett på sin roll. Det ger en tilläggsdimension till det som hände på det centrala planet.  Det går inte heller att enbart skriva kronologiskt utan man måste hitta teman som berättar en historia som bygger på varandra, säger Alf-Erik Helsing.

 

Helsing fick beröm och tack av publiken för att antagit sig uppgiften att skriva om den intressanta tidsperioden.

 

– Jag vill rikta ett stort tack till dig Affe för att du skrev boken och för sättet du skrev den på. Det är intressant då du går in på människoöden. Det beskriver bättre och djupare hur det gick som det gick, ibland mera höger och ibland mera vänster. Boken är ärlig och gömmer inte bort spänningar som uppstod efter vissa frågor, säger Rebecca Åkers.

 

Var det arvet eller miljön?

I boken inleds flera av personintervjuerna med frågan om det var arv eller miljö som ledde personen till arbetarrörelsen. För paneldeltagarna Per Hellman och Stefan Sjöberg, som anslöt sig på 1970-talet, var det miljön och ideologin som lockade.

 

– Jag rycktes med av bland annat fredsfrågorna och miljöfrågorna. Mina föräldrar var inte aktiva men jag fick fullt stöd hemifrån, säger Per Hellman.

 

Stefan Sjöberg växte upp i Munsalaideologin, senare också kallad för Munsalasocialismen i folkmun. Med en pappa som var predikant leddes man till att stödja de fattiga i samhället.

 

– Under tiden på social- och kommunalhögskolan debatterades det ofta. Vi socialdemokrater sågs som ”gråsossar” som alltid kunde kompromissa, men det är ju vi som är kvar i dag med samma värderingar, säger Sjöberg.

 

Författaren själv säger sig vara en produkt av klimatet som rådde på sena 1950-talet och tidiga 1960-talet.

 

– Man blev nästan förlamad av undergångsstämningen, det var kapprustning, kärnvapenprov och kalla kriget. Jag trodde inte jag skulle bli gammal. Det som var avgörande för min aktivering var tv:ns ankomst. Tv:n öppnade upp omvärlden och speciellt Vietnamkriget kom närmare än något annat krig. Inget censurerades och man såg den råa verkligheten. Det blev en etisk plikt att engagera sig. Man måste göra det lilla man kan. Ensam kan man lite men tillsammans kan man mer, säger Alf-Erik Helsing.

 

För Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers som gick med i SDP kring 2010–2011 var det ideologiska frågor som lockade.

 

– Jag växte upp i Jakobstad, där det fanns en stark socialdemokratisk närvaro. Socialdemokratins syn på samhället och ekonomi stämde överens med min egen och därför valde jag dem då jag ville gå med och påverka. Senare har övertygelsen förstärkts då jag träffat europeiska socialdemokrater som brinner för samma värderingar.

 

För Rebecca Åkers kom vändpunkten efter en riksdagsvalsdebatt som hölls i hennes skola. Efter att ha tittat igenom alla partiers broschyrer stod valet klart att det var SDP som stämde överens med hennes värderingar.

– En tid innan hade mina föräldrar skilt sig. Tillsammans med min pappa och småsyskon bodde vi i en enrummare som kommunen försett oss med. Då man vet hur det är att leva på bidrag förstår man varför det är viktigt och att det ska lyftas upp i diskussioner, säger Åkers.

 

Viveca Dahl frågade om Alf-Erik Helsing stötte på politiska överraskningar under arbetet med historiken.

 

– Jag var med under samma tid så det är svårt att överraskas. Men efteråt vill jag påstå att Finlands Svenska Arbetarförbund hade större påverkan än vad man kunde förutspå enligt dess storlek, säger Helsing.

 

Finlands Svenska Arbetarförbund fungerade bland annat som partiets länk till Norden och fick föra partiets talan i svenska frågor i Finland.

 

Socialdemokratin i dag

– Socialdemokratin målas ofta upp som ett parti i kris, är det så, frågade Viveca Dahl av deltagarna i panelen.

 

Stefan Sjöberg kontrade med att det finns mycket att jobba för fortfarande.

 

– I arbetslivet finns det inte längre någon arbetstid. Den nya generationen måste vara uppkopplade hela tiden, det sätter stor press på arbetaren. Det är ju inte en åttatimmars arbetsdag, så det är en utmaning att ta tag i. Internationellt måste vi hjälpa och ta hand om dem som flyr sina hemländer.

 

Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers anser att det finns ett behov av de grundläggande socialdemokratiska värderingarna och att den nya löntagaren har anledning att rösta socialdemokratiskt.

 

– Jag tror en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott. Vi borde också använda andra begrepp och ord. Folk är inte alltid bekväma med ord som arbetarrörelse och kamrat för det kan associeras med Sovjetunionen. Vi är en inkluderande rörelse och borde använda inkluderande ord som folk förstår, säger Storbjörk.

 

Rebecca Åkers tycker också att vi godtar mera nu än under tidsepoken som skildras i historiken och det måste ändras.

– Vi går med på mycket. Vi godkänner de internationella marknadskrafterna, för det anses konservativt och bakåtsträvande att kritisera. Vi går med på att inte ha fast arbete för det verkar oundvikligt, men man måste våga ifrågasätta, säger Åkers.

 

Alf-Erik Helsing hoppas också att socialdemokratin skulle jobba mer tillsammans över gränserna eftersom vi lever i en globaliserad värld.

 

– Och vi vinner inte val genom att ge efter för de populistiska strömmarna och en avhumaniserad politik, säger Alf-Erik Helsing.

 

 

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää

Anette Karlsson: Vardagen borde vara kvinnodag

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Jämställdhetsfrågor riskerar att hamna i skuggan av blomsteruppvaktningar, enligt Anette Karlsson.

 

 

Hon är bland annat ordförande för Nylands socialdemokratiska kvinnor och vice ordförande för FSD. Årets internationella kvinnodag har gått i de politiska uppdragens och det politiska jobbets tecken. Jag ringer henne för att diskutera dagens roll då vi skriver 2018. Hon säger inledningsvis så här:

 

– För mig betyder internationella kvinnodagen att sätta fokus på frågor om jämställdhet och inse att jämställdheten ännu inte är uppnådd. Det finns mycket att göra för jämställdheten på arbetsmarknaden med tanke på den låga andelen kvinnor i ledande uppdrag i företag och i politiken. Därtill har Me too-kampanjen visat hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är.

 

Finns det en risk för att vi tänker för mycket att de stora jämställdhetsproblem är globala, långt borta och att vi därför blir för passiva för omständigheterna i vårt eget land?

 

– Det finns alltid något ställe där det är värre, men det betyder inte att andra saker vore oviktiga. Det är väldigt viktigt att arbeta för jämställdhet även i världens mest jämställda länder för inte ens i dessa är jämställdheten uppnådd.

 

– En risk jag ser är att internationella kvinnodagen här handlar mycket om rosor och uppvaktning. De viktigare budskapen riskerar hamna i skymundan av firandet. Det behövs inte rosor utan arbete för mer jämställdhet och mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Vad gäller våld i familjen ligger Finland högt på listan i statistiken för Europa.

 

På vilka punkter behövs det åtgärder för mer jämställdhet här i Finland?

 

– Familjeledigheten är en sådan sak. Det är ledsamt att regeringen kastade in handduken och inte var redo att ta emot idéer från oppositionen. Det behövs en reform dels för att pappor ska vara mer hemma och bli en starkare del av hemmet, dels för att kvinnorna nu är i en ekonomiskt ogynnsam situation. Vi måste minska fattigdomen bland kvinnor i pensionsåldern, det problemet är reellt och beror på föräldraledigheterna. En ung kvinna som jag är ofta ett rött skynke på arbetsmarknaden, arbetsgivare är rädda att vi ska bli hemma med barn, varpå kvinnor ofrivilligt oftare har snutt- och deltidsjobb.

 

– Ansvar för hem och familj vilar ännu för ojämlikt på kvinnan trots små steg åt rätt håll. I Sverige har man öronmärkt månader för papporna och då har de också använt dem mer. Samhället måste visa vägen i den här frågan.

 

Hur ser du på nuvarande regeringens jämställdhetspolitik?

 

– Det har till och med talats om kvinnohatarregeringen och jag skulle inte uttrycka mig riktigt så grovt, men ingen rök utan eld. Först tvångslagar och semesterpengsnedskärningar, sedan konkurrenskraftsavtalet Kiky som drabbat speciellt kvinnodominerade branscher. Regeringens nedskärningar har speciellt riktat sig mot branscher med kvinnor med låga löner. Att man tog bort den subjektiva dagvårdsrätten var också illa, samt tillät större dagvårdsgrupper. Exemplen är flera. Det är talanade att jämställdheten glömdes bort helt då regeringen inledde sitt arbete.

 

Karlsson understryker att frågorna som ska sättas i fokus på internationella kvinnodagen inte får falla i glömska under årets övriga dagar, tvärtom.

 

– Varje dag måste man göra saker för att stärka jämställdhet och för kvinnornas roll i samhället. Under Finlands självständiga tid har landet haft 500 ministrar, varav endast 80 har varit kvinnor. Balansen är långt ifrån nådd.

 

– Alla kan vi i vår vardag lyfta fram vad kvinnor gör för bra saker, tacka och stödja varandra, tro på att kvinnor kan och vet. Det är vardagen som borde vara kvinnodag, säger Anette Karlsson.

 

 

Diskussion