ehdokasmainos

Kolumni

Mari Lahti

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori.

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori.

Mieletöntä touhua

Mitä tapahtuisi jos poliittista päätöksentekoa ohjaisi entistä enemmän näyttöön perustuva päätöksenteko? Se, että poliittiset päättäjät perustelevat päätöksensä tarkoin harkittuun parhaaseen mahdolliseen näyttöön ja tutkittuun tietoon, nykyisen sulle-mulle kaverikapitalismin sijaan? Tämä ajatus tuntuu kaukaiselta tämän päivän poliittisessa Suomessa. Vallalla on vähättelevä näkemys tiedon tuottajia kohtaan. Kaikki varmasti muistamme viimekeväiset pääministerin puheet ”kaiken maailman dosenteista”.

Joskus voisi olla hyvä kuunnella niitä, joilla on asiasta viimeisin tutkimustieto ja vuosikymmenen kokemus aiheesta.

Miksi ihmeessä päättäjiä ei kiinnosta mahdollisuus säästöön tulevaisuuden Suomessa?

Mielenterveysongelmista kärsii joka viides aikuinen ja puolet vakavista mielenterveydenongelmista alkaa jo lapsuudessa. Mielenterveysongelmista kasautuu suorien ja epäsuorien kulujen kautta yhteiskunnalle miljardien lasku. Tästä huolimatta mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn käytettävä rahasumma on pieni ja suurin osa käytettävistä rahoista menee kalliiseen korjaavaan hoitoon. Mielenterveyshäiriöt aiheuttavat paljon pitkäaikais- ja yhteissairastavuutta. Ne ovat yleisin syy päätymiseen työkyvyttömyyseläkkeelle ja keskeinen syy sairauslomille. Mielenterveydenhäiriöistä johtuva taakka yhteiskunnalle on kaikista sairausryhmistä suurin.

Miksi ihmeessä päättäjiä ei kiinnosta mahdollisuus säästöön tulevaisuuden Suomessa?

Poliittiset päätökset pitäisi aina arvioida. On kovin kestämätöntä, että tällä hetkellä tehdään lyhytnäköistä kvartaalipolitiikkaa. Silloin vaikutusten arviointi helposti unohdetaan. Tai on helppo unohtaa. Päätöksenteon tulee olla nykyistä läpinäkyvämpää, jotta me muut voisimme arvioida avoimesti, kuinka tehty päätös vaikuttaa kuntalaisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Moni päätettävä asia vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti kuntalaisen arkimielenterveyteen. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat vaikkapa terveydenhuollon saatavuus tai subjektiivinen oikeus päivähoitoon, työllistämispolitiikasta puhumattakaan.

Päätöksenteon tulee olla nykyistä läpinäkyvämpää, jotta me muut voisimme arvioida avoimesti, kuinka tehty päätös vaikuttaa kuntalaisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimusten mukaan poliittinen päättäjä, esimerkiksi kunnan luottamushenkilö, turvautuu kovin vähän parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon ja näyttöön päätettävästä asiasta. Tähän on varmasti olemassa monta syytä. Ensinnäkin, poliittisella päättäjällä on usein monta rautaa tulessa ja aika yksittäisen asian päättämiseen voi olla hyvin niukkaa. Toiseksi, saatavilla oleva paras mahdollinen näyttö päätettävästä asiasta, voi riippua esimerkiksi siitä, kuinka paljon viranhaltijat ehtivät tuottamaan tätä tietoa päätöksenteon tueksi.

Minusta tässä on jotain kummaa.

Meillä Suomessa on arvioitu olevan maailman paras koulutusjärjestelmä, mutta jostain syystä avoin dialogi ja vuoropuhelu tiedon tuottajien kanssa ovat vähentyneet. Erilaiset korkeakoulut, tiedeyhteisöt ja valtion tutkimuslaitokset tuottavat meille valtavan määrän tietoa, mutta jostain syystä tämä tieto ei valu päätöksenteon tueksi asti. Otetaanpa nyt vaikka esimerkiksi viimeaikainen keskustelu sotesta. Tutkimusten mukaan vain 20 % mielenterveyspotilaista saa laadukasta ja hyvää hoitoa. Ja noin puolet on kokonaan vailla hoitoa.

Mielenterveysongelmien takia hoitoa hakevista joka kymmenes joutuu odottamaan hoitoon pääsyään ja valtaosa ei saa sitä hoitoa mitä tarvitsee.

Sote-uudistuksessa puuhataan valinnanvapautta pirstaleisessa monituottajamallissa. Tämä taas sisältää riskejä mielenterveyspotilaan näkökulmasta. Osalle mielenterveyspotilaista palvelun tarjoaja on haasteellista valita, koska sairaus saattaa vaikeuttaa harkintaa ja toimintakykyä ja näin heillä ei ole samoja edellytyksiä valita palveluita. Tämän vuoksi tulee pitää erityisesti huolta siitä, että tuleva uudistus ottaa myös heidät huomioon. Toivon todella, että tässä tehdään riittävän laaja päätösten vaikutusten arviointi ennen uudistuksen täyttöön panoa.

Mielenterveysongelmien takia hoitoa hakevista joka kymmenes joutuu odottamaan hoitoon pääsyään ja valtaosa ei saa sitä hoitoa mitä tarvitsee. Jos tässä olisi kyse vaikka sydänperäisistä ongelmista niin uskoisinpa, että hoidon arviointi ja hoitoon pääsy olisi ratkaistu jo parhaalla mahdollisella tavalla. Suomessa edelleen mielenterveysongelmista kärsiviä syrjitään ja he kokevat stigmaa. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja koituu yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Ilman oikeaa diagnoosia ja hoitoa asiakkaan tila voi heikentyä ja todennäköisyys korjaavaan kalliiseen hoitoon kasvaa.

Mielenterveysongelmista kärsivän ihmisen tulisi saada ajoissa hoitoa, jota tarvitsee.

Jos voisin suunnitella yhden asian toisin valtakunnan tasolla, se olisi seuraavaa: mielenterveyspalveluihin suunnattaisiin rahaa edes samassa suhteessa kuin somaattisten sairauksien hoitoon.

Koska muun muassa koulutus on myös hallituspuolueille sydämen asia, tässä muutama vinkki, miten satoja miljoonia saataisiin helposti käytettäväksi vaikka homekoulujen korjaamiseen. Mielenterveysongelmista kärsivän ihmisen tulisi saada ajoissa hoitoa, jota tarvitsee. Satsatkaa enemmän rahaa ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin. Vaatikaa kaikista poliittisista päätöksistä mielenterveysvaikutusten arviointi. Uskon, että näin saisimme säästettyä pitkässä juoksussa satoja miljoonia euroja yhteiskunnalle.

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori. Mari Lahti

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori.

Kolumni

Antti Mäki

Kirjoittaja on kaarinalainen varaosamyyjä, joka opiskelee yhteisöpedagogiksi.

Antti Mäki

Työllisyys kuntoon toimeentuloa leikkaamalla?

“Hallitus haluaa sisäänheittopalkan” – näin kuuluu otsikko Turun Sanomissa 6.9.2016. Tämän voisi siis suomentaa seuraavanlaiseksi: Hallitus haluaa luoda Suomeen matalapalkkatyömarkkinat ja ajaa työtä tekevät sosiaalitoimen luukuille, jotta he pystyisivät elämään.

Työnteolla on pystyttävä elämään!

Ratkaisuna maamme heikohkoon työllisyystilanteeseen ei voi olla se, että työntekijöitä nöyryytetään päivästä ja uutisesta toiseen. Ensin hallitus yritti saada pitkäaikaistyöttömät tekemään töitä ilmaiseksi niin sanotun työnäytteen nimissä. Ajatus työnäytteestä ei kantanut työministeri Jari Lindströmin työhuonetta pidemmälle. Nyt ministeriöstä kuitenkin yritetään ajaa pitkäaikaistyöttömille vain osittaista palkkaa.

Nykyisen hallituksen kikkailut, vatuloinnit ja omien ehdotusten kaatamiset ovat ihmisiä nöyryyttäviä.

Ovatko pitkäaikaistyöttömät, heikossa asemassa olevat ihmiset keskustalaisille, perussuomalaisille ja kokoomuslaisille vain 60-80% arvoisia ihmisiä? Tampereen yliopiston erikoistutkija Simo Aho kutsuu Turun Sanomien jutussa hallituksen toimia epätoivoisiksi. Lisäisin tähän vielä, että nykyisen hallituksen kikkailut, vatuloinnit ja omien ehdotusten kaatamiset ovat ihmisiä nöyryyttäviä.

Hallituksemme lisäksi työntekijöitä nöyryyttäviä ehdotuksia ja kommentteja mediaan tuo jatkuvalla tahdilla Suomen Yrittäjät. Tällä kertaa Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen ihmettelee miksi heitä ei ole kutsuttu hallituksen työllisyystyöryhmän toimintaan.

Siis järjestö, jolla ei ole minkäänlaista neuvotteluasemaa työmarkkinoilla ja järjestö, joka haluaa pakottaa paikallisen sopimisen lakiteitse, irtisanoa työntekijöitä helpommalla ja poistaa työntekijöiden sunnuntaikorvaukset. Toisin sanoen, Mäkynen ihmettelee, että miksi tällaista absoluuttista, neuvotteluasematonta ja pelkästään keppiä tarjoavaa järjestöä ei haluta mukaan työllisyystilanteen kehittämisneuvotteluihin.

Jospa Suomen Yrittäjät ottaisivat kerrankin osaa työmarkkinakeskusteluihin luovalla ja kehittävällä tavalla. He voisivat esimerkiksi tuoda kerrankin sovittelevan esityksen työmarkkinaosapuolten tietoisuuteen.

Oikeat työmarkkinaosapuolet kykenevät keskusteluun ja neuvotteluun, ne eivät pelkästään heitä räikeitä, omaa etuaan ajavia huuteluita lehdistölle.

Esimerkkiä voisi ottaa vaikkapa SAK:sta – järjestöstä, jolla on työmarkkinoilla neuvotteluasema – joka pyrkii kehittämään työmarkkinoitamme tuomalla uudistavia asioita työllisyystyöryhmälle. SAK:n listalla on nyt perhevapaiden uudistaminen ja työttömien opiskelumahdollisuudet. Tällaisten asioiden uudistaminen muokkaa työmarkkinoitamme tasa-arvoisemmiksi ja luovat parempia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Oikeat työmarkkinaosapuolet kykenevät keskusteluun ja neuvotteluun, ne eivät pelkästään heitä räikeitä, omaa etuaan ajavia huuteluita lehdistölle.

Suomen hallituksen olisi otettava uusi suunta työllisyystavoitteidensa saavuttamiseksi – nöyryyttämällä työntekijöitä keskustalta ja perussuomalaisilta loppuvat ennen pitkää kaikki äänestäjät.

Antti Mäki Antti Mäki

Kirjoittaja on kaarinalainen varaosamyyjä, joka opiskelee yhteisöpedagogiksi.

Kolumni

Mari Lahti

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori.

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori.

Mielipuolista pajatsoa valinnanvapauslain nojalla

Mielenterveystyöllä on pitkä ja monivaiheinen historia. Seilin saaren 1600-luvulla perustettu hospitaali on ehkä ollut historiamme tunnetuin mielisairaala, joka tunnettiin myös nimellä Houruinhoitola. Houruinhoitolassa potilashuoneita ei siivottu, tuuletettu ja kesälläkin ikkunat pidettiin lukittuina. Monen potilaan asema oli säädyttömän huono. Seilin saaren asukkaiden kohtelu oli huonompaa kuin yleisten vankiloiden vankien. Tuona aikana ei ollut vielä kunnollista sairaanhoitajan koulutusta mielenterveyshoitotyöhön. Ensimmäiset koulutukset mielenterveystyöhön aloitettiin vasta vuonna 1913 Lapinlahden sairaalassa.

Uskaltaako kukaan edes ajatella, mitä mielenterveyspotilaille tapahtuu valinnanvapauslain toteutuessa?

Vuonna 2016 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tekee tuloaan. Kaunis ajatus uudistuksessa oli, että kaikille kansalaisille taataan yhtäläiset mahdollisuudet hyvään palveluun ja hoitoon. Uskaltaako kukaan edes ajatella, mitä mielenterveyspotilaille tapahtuu valinnanvapauslain toteutuessa? Jos tuon kunniaksi järjestettäisiin juhlat, kuinka moni artisti peruuttaisi tuolloin keikkansa asian tolan selvitessä?

Suomessa on uudistettu mielenterveyshoitotyötä monella tavalla kuluneiden vuosikymmenten aikana. On pyritty pois laitosmaisesta hoidosta kohti avohoitoa, avustettua asumista ja kotia. On otettu kolmas sektori mukaan tarjoamaan palveluita ja kokemusasiantuntijat alkavat olla arkipäivää. Tästä huolimatta Suomessa psykiatrisessa sairaalahoidossa on paljon potilaita ja paikoin hoitotakuu ei kaikilta osin toteudu. Vieläkin surullisempaa on, että hoidossa puututaan yksilön vapauteen ja käytetään erilaisia pakkotoimia.

Sote uudistuksessa puhutaan siitä, että asiakkaalla olisi valinnanvapaus siihen, kenen tuottajan palveluita hän käyttää ja minne hän tahtoo hoitoon.

Yksi asia minua kummastuttaa tässä keskustelussa.

Jos perustoimeentulevalle työssäkäyvälle ihmiselle tuottaa hankaluuksia ymmärtää, mitä hänen tulisi valita, niin miten se ihminen, jonka voimavarat ovat vähentyneet ja sairaus mahdollisesti haittaa perustellun päätöksen tekoa, voisi valita itselleen parhaan mahdollisen hoidon?

Psykiatrisessa sairaalahoidossa hoidetaan entistäkin vaikeampia potilaita yhä pienemmillä resursseilla.

Tässä kuviossa piilee se vaara, että mielenterveyspotilaalla ei ole kaikilta osin mahdollista tehdä perusteltua ja hyvin harkittua päätöstä siitä, keneltä palveluntuottajalta hoitonsa haluaa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tarvittu hoito viivästyy ja henkilön tilanne pahenee. Tai henkilö pyrkii löytämään, usean eri palvelun tarjoan joukosta sen, joka määrää hänelle toivotut lääkkeet. Sairaudentunnoton potilas ei aina havaitse oman tilan heikkenemistä ja tällöin ei pysty itse tekemään perusteltua päätöstä omasta hoidontarpeestaan. Toki tässä tilanteessa hän ei kenties edes hakeutuisi hoitoon lainkaan vaan hoitoon ohjaus jää yhteiskunnan tehtäväksi.

Entäs laitoshoidon supistaminen ja avopuolen tarjonnan lisääminen? Näitä kahta asiaa on pidetty hyvänä trendinä, ainakin kauniissa poliittisissa korulauseissa. Tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että psykiatrisessa sairaalahoidossa hoidetaan entistäkin vaikeampia potilaita yhä pienemmillä resursseilla. Kysymys kuuluu, tuleeko jatkossa hoitoon vielä tästäkin heikommassa kunnossa olevia potilaita?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ”Mieli-ohjelman” tavoitteena oli mm. vähentää psykiatrisessa sairaalassa tapahtuvaa pakkohoitoa 40 % vuoteen 2015 mennessä.

Yli puolet mielenterveysongelmista alkaa jo ennen 14-vuoden ikää.

Valitettavasti tähän ei päästy. Uutta ohjelmaa ei myöskään olla tekemässä vaikka Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat näin toivoisivat.

Onneksi kuitenkin uudessa peruskoulun opetusohjelmassa on tuotu mielenterveystaidot osaksi opetussuunnitelmaa. Tämän näen tärkeänä asiana, sillä yli puolet mielenterveysongelmista alkaa jo ennen 14-vuoden ikää. Voidaanko olettaa, että vuoden 2016 ekaluokkalaiset omaksuvat peruskoulussa positiivisen mielenterveyden taidot, tunnistavat mahdollisia mielenterveyden ongelmia paremmin ja osaavat hakeutua nopeammin hoitoon, mikäli tarvetta?

Pidän vakavana huolena sitä, että lähitulevaisuuden sote-Suomessa mielenterveyspotilaat eivät saa sitä hoitoa mitä tarvitsevat ja päätyvät huonompikuntoisena psykiatriseen sairaalaan ja joutuvat entistä useammin pakkotoimien kohteeksi. Kohta ollaan kaukana siitä, mihin pakkotoimien vähentämisessä Mieli-ohjelmakaudella päästiin.

Ja lähempänä Seilin saarta.

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori. Mari Lahti

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, mielenterveystyön tutkija ja lehtori.

Kolumni

Raimo Korhonen

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen.

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen.

Yhtiöittämisen vaaroista

Kolme kiinalaista kaverusta Bu, Chu ja Fu muuttivat Amerikkaan ja perille päästyään he päättivät muuttaa nimensä amerikkalaisiksi: Bu muutti nimekseen Buck, Chu muutti nimekseen Chuck. Fu päätti lähteä takaisin Kiinaan.

Selvä virhearvio, toki herra Fulla olisi ollut muitakin vaihtoehtoja. Samoin vaihtoehtoja olisi ollut myös meillä demareilla, mutta niinpä vain sote-kannanotto kytkettiin taas kerran kuntiin. Eipä siinä mitään, jos kuntatalous olisi hyvissä voimissa, mutta kun ei ole.

Lisäresursseja perusterveydenhuolto kuitenkin kaipaa, ei integraatiota. Julkisen sektorin perusterveydenhuollossa on kaksi vakavaa ongelmaa: 1) lääkäriin ei pääse yhtä sujuvasti kuin yksityisellä sektorilla ja 2) kun lääkäriin pääsee, lääkäri ei kirjoita lähetettä sairaalaan, koska se tulee kunnalle liian kalliiksi. Sairaalaan pääsee vain ambulanssilla – tai yksityislääkärin lähetteellä. Näihin ongelmiin demarien sote-kannanotto ei tarjoa ratkaisua, tosin eipä tarjoa hallituskaan, säästöjä vain.

Julkisella sektorilla työskentelee noin 24 prosenttia kaikista työllisistä, 76 prosenttia työskentelee siis yksityisellä sektorilla, pääosa siis – yhtiöissä.

Sosiaalipalveluissa yksityisen osuus henkilöstöstä oli 31 prosenttia, terveyspalveluissa 20 prosenttia.

Demarin artikkelissa 4.8.2016 Jouko Marttila totesi varsin osuvasti: ”Puolueiden välistä eroa yritetään ylläpitää retoriikalla ja korostetaan vanhoja ideologisia argumentteja, joilla ei ole enää tarttumapintaa äänestäjissä eikä todellisuudessa.” Erityisesti tämä mielestäni koskee keskustelua julkisen ja yksityisen sektorin työnjaosta.

Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että parjaamalla yksityistä sektoria ja yhtiöitä SDP torjuu sekä yksityisellä sektorilla työtä tekevät että yksityisiä palveluja käyttävät – ja leimautuu vain valtion ja kuntien työntekijöiden edunvalvojaksi. Näillä eväillä ei nousta suurimmaksi puolueeksi, ei edes suurimmaksi kuntapuolueeksi.

Ymmärrettävää on huoli ylikansallisten yhtiöiden kasvavasta roolista sote-sektorilla: emme halua verovarojen valuvan suuryhtiöiden voittoihin. Tähän on kuitenkin olemassa yksinkertainen lääke. Valtio voi tulevana maksajana määrittää palveluille niin alhaisen taksan, että kohtuuttomia voittoja ei synny – vai onko joku kuullut voittoa tuottavasta sairaanhoitopiiristä? Ja sairaanhoitopiirit saavat rahansa kunnilta raha seuraa potilasta –periaatteella.

Kiintoisaa, että Suomessa on olemassa sairausvakuutus, jota Kela pyörittää ja jokainen maksaa tuloistaan sairausvakuutusmaksua. Kummallista, että kukaan ei ole esittänyt, että tällä järjestelmällä voitaisiin sote-rahoitus hoitaa. Aivan varmasti ihmiset maksavat mieluimmin sairausvakuutusmaksua kuin maakuntaveroa tai aluekuntaveroa. Siis jos palvelut pelaisivat.

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen. Raimo Korhonen

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen.

Kolumni

Petra Peltonen

Kirjoittaja on Turun SDP:n tiedotussihteeri.

Kirjoittaja on Turun SDP:n tiedotussihteeri.

Hallituksen perustulokokeilu ei ole vastaus sosiaaliturvan ongelmiin

Lakiesitys perustulokokeilusta on lähetetty lausuntokierrokselle ja välitön reaktio esitystä kohtaan on tyrmäys. “Kokeilu” kattaisikin vain 2000 työtöntä, eikä ollenkaan muiden sosiaalisten ryhmien edustajia. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula totesi osuvasti, että “nyt ollaan kokeilemassa työttömyysturvan perusosan vastikkeettomuutta, ei mitään perustuloa”.

Julkitullut lakiesitys osoittaa, että kannatus perustuloa kohtaan voi olla suurta, mutta jokainen ymmärtää termin eri tavalla. Hallitukselle perustulo tarkoittaa sitä, että työtön saa muiden tukiensa lisäksi 560 euroa kuukaudessa verovapaata tuloa, jonka määrää ei vähennä “perustulon” saajan muut tulot.

Sille on syynsä, että kokeilun kohdejoukko on vain 2000 henkeä.

Opiskelija, hoitovapaalla oleva, freelancer tai pienituloinen työläinen ei kuulu hallituksen perustulo-käsitteen piiriin. Erilaisten tukimuotojen, kuten viime päivinä paljon puhuttaneen asumistuen, vaikutuksia ei oteta huomioon.

Hallituksen suunnittelema kokeilu ei ole sellainen malli, jonka voisimme ottaa laajemmassa mittakaavassa käyttöön. Se on aivan liian kallis. Sille on syynsä, että kokeilun kohdejoukko on vain 2000 henkeä. Kaikissa yhtään realistisissa perustulomalleissa perustulo verotetaan tavalla tai toisella pois niiltä henkilöiltä, jotka eivät sitä enää tarvitse.

On luonnollista, että oikeistohallitus käyttää perustulon lisääntyvää suosiota täysin omiin päämääriinsä. Tämä “perustulomalli” voisi hyvinkin johtaa siihen perustulon vastustajien kauhukuvaan, että työnantajat pyrkivät laskemaan palkkoja samassa suhteessa, kun työllistyville maksetaan perustuloa.

Toisaalta jotta mallia voitaisiin kokeilun jälkeen laajentaa, olisi muusta sosiaaliturvasta leikattava merkittävästi. Ei kuulosta siis myöskään sellaiselta ihmisarvoiselta ja helpolta sosiaaliturvajärjestelmältä, josta perustulon kannattajat yleensä puhuvat.

Hallitus myöntää suoraan, että tämän kokeilun tavoite ei olekaan sosiaaliturvan yksinkertaistaminen, vaan työllisyyden kohentaminen. Hyvä tavoite sekin, mutta ei vastaa sitä tarkoitusta, joka kokeilulla alunperin oli. Vuosille 2017–2018 kaavailtu perustulokokeilu ei ole vastaus sosiaaliturvamme ongelmiin.

Nyt onkin aika ottaa Demarinuorten Yleisturva-malli SDP:n viralliseksi linjaksi.

Meidän onkin tehtävä täysin selväksi, että hallituksen “perustulomalli” on puutteellinen ja vie järjestelmäämme väärään suuntaan.

Vaikka pitkään odotettu perustulokokeilu osoittautuikin jo tässä vaiheessa järjettömäksi, meillä ei ole aikaa odotella sosiaaliturvan uudistamisen kanssa. Nyt onkin aika ottaa Demarinuorten Yleisturva-malli SDP:n viralliseksi linjaksi. Kolmiportaisessa mallissa tukien maksatusta yksinkertaistetaan ja nopeutetaan, mutta tuen saamisessa käytetään silti tarveharkintaa.

Yleisturvassa on ratkaistu perinteisten perustulomallien järjestelmään jättämät kannustinloukut, tekemättä sosiaaliturvasta sen enempää oikeiston päämäärää palvelee halpuuttamisjärjestelmää kuin perinteisten perustulon kannattajien havittelemaa raha-automaattiakaan.

Sosiaaliturvaa on modernisoitava askel askeleelta ja tärkeimpänä tavoitteena tulee olla käyttäjälle yksinkertainen ja kannustava malli.

Kirjoittaja on Turun SDP:n tiedotussihteeri. Petra Peltonen

Kirjoittaja on Turun SDP:n tiedotussihteeri.

Kolumni

Raimo Korhonen

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen.

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen.

Nimi on enne?

Lokakuun vallankumouksen jälkeisessä sekavassa tilanteessa Pietarissa kävi niin, että ennen omaa lihakauppaa pitänyt Ivanov sai tehtäväkseen pitää sosialisoitua valtion lihakauppaa. Kun häneltä sitten kysyttiin, mitä eroa on entisellä yksityisellä ja sosialisoidulla valtion kaupalla, hän vastasi: Kyllä on eroa. Ennen kaupan ikkunan yläpuolella oli kyltti, jossa luki ’Ivanov’ ja sisällä oli lihaa. Nyt kyltissä lukee ’Lihaa’ ja sisällä on – Ivanov.

Tällaista tuli mieleen männäviikolla, kun postilaatikosta tupsahti lehti, jonka etusivun koko leveydeltä otsikko julisti: ”Feministipuolue tähtää kuntavaaleihin”. Minkähän lehden olin erehtynyt tilaamaan? No, lehtihän oli iso D eli Demokraatti. Jotenkin olin odottanut ko. lehden kertovan, mihin SDP tähtää. No, ehkä toimitus ei sitä tiennyt? Ehkä sitä ei tiedä kukaan?

Jokunen viikko aikaisemmin lehdessä oli käyty keskustelua puolueen nimestä, siis siitä, pitäisikö nimessä säilyttää sosialismi vai oltaisiinko vain demokraatteja. Yllättävää kyllä, sosialismille löytyi kannatusta. Millaista sosialismia haluttaisiin, sitä ei sanottu.

Jos sosialismia korostetaan, päästään helposti Kommunistisen Työväenpuolueen lukemiin.

Sosialismi pelkistettynä on tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus. Otettakoon esimerkiksi kaksi valtiota, joissa tätä toteutetaan. Esimerkki yksi: Pohjois-Korea, jossa on menty pitemmälle, tuotantovälineiden lisäksi valtio omistaa jokseenkin kaikki. Esimerkki kaksi: Kiina, muodollisesti keskusjohtoinen sosialistimaa, jossa suurin osa tuotantovälineistä on yksityisomistuksessa ja jossa asustaa suurin osa maailman miljardööreistä.

No, kun haastatellut eivät maininneet, kumpaa mallia kannattavat, spekuloidaanpa, millainen Suomen malli olisi, tukeutuen nykyisiin valtionyhtiöihin ja valtion omistajaohjaukseen.

Valtionyhtiöistä puheen ollen on kestoaiheena ollut johtajien ylisuuret palkat, asia nousi taas viikolla otsikoihin. Toki muitakin teemoja on keskustelussa ollut.

Hyvä esimerkki on tapaus Finavia, jossa yhtiön aikaisempi johto hävisi johdannaisseikkailuissa 40 miljoonaa euroa. Yhtiön nykyinen johto olisi halunnut aikaisemman johdon vastuuseen, ehkä myös korvausvastuuseen. Ministeri Anne Berner omistajaohjasi ja kielsi kanteiden nostamisen.

Asia sai runsaasti julkisuutta, jopa niin paljon, että eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps) vaati Finavian yhtiökokousta koolle asiaa käsittelemään. Turunen tosin hiljeni siinä vaiheessa, kun hänelle selvisi, että yhtiökokous olisi ollut – Anne Berner. Tällaista se suomalainen sosialismi olisi.

Demarien kannatus on varsin kaukana esim. 50 prosentista, joka jo mahdollistaisi toimeen ryhtymisen ilman muiden myötävaikutusta. Jos sosialismia korostetaan, päästään helposti Kommunistisen Työväenpuolueen lukemiin.

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen. Raimo Korhonen

Kirjoittaja on toisinaanajattelija, sosiologi ja eläkeläinen.