ehdokasmainos

Miesten ja naisten väliset palkkaerot johtuvat osin kulttuurista

wp_20160930_002
Maritta Pohls avasi esitelmällään Miina Sillanpää -seminaarin. Puhetta johti SAK:n historiaakin tutkinut Marjaana Valkonen.

Syyt naisten mataliin, miesten palkkoja pienempiin ansioihin löytyvät osin kulttuurista. Samat syyt selittävät naisten miehiä kivikkoisempaa tietä johtajiksi. Näin arvioitiin Miina Sillanpää -seminaarissa perjantaina Tampereella. Seminaarissa pohdittiin naisten asemaa työelämässä ja ammattiyhdistysliikkeessä. Miina Sillanpään syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta.

Historiantutkija Maritta Pohls tarkasteli naisten aseman kehitystä työelämässä hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden näkökulmasta. Pohls on kirjoittanut muun muassa Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton historian ”Viini, laulu ja taustajoukot”, missä hän on tutkinut myös alan työntekijöitä ja heidän elämäänsä 1930-luvulta 1990-luvulle.

Pohls katsoi, että alan henkilöstön järjestäytyminen alkoi vasta 1930-luvulla kieltolain lakkauttamisen ja vuonna 1932 voimaan tulleen uuden alkoholilain myötä. Sitä ennen kahviloiden, ravintoloiden ja majoitusliikkeiden työväki oli pitkälti samassa asemassa kuin kotiapulaiset tai piiat, jotka usein myös asuivat työnantajansa taloudessa.

– Miesten ja naisten palkkaerotkin pohjautuivat maatalousvaltaisen yhteiskunnan käytäntöihin. Piian palkka oli 60 prosenttia rengin palkasta. Palkka perustui fyysiseen voimaan.

Naisten matala palkka johtui ja johtuu myös heidän miehiä suuremmasta vastuustaan kodista ja perheestä.

– Lisäksi naiset eivät olleet urahakuisia. He tyytyivät aputöihin. Moni työskenteli elämänsä keittiötyöntekijänä. Joidenkin ura huipentui emännyyteen. Miehet taas olivat viinureita ja hovimestareita. He työskentelivät myös muualla Euroopassa kartuttaen ammatti- ja kielitaitoaan, Pohls kertoi.

Huonomaineisuus alan rasitteena

Naisten ainoa kilpailuvaltti oli matala palkka. Kun järjestäytymisastekin oli alhainen, muutos parempaan antoi odottaa. Palkkaukseen heijastui myös alan huonomaineisuus. Ravintolatyöntekijät yhdistettiin sotavuosina  ja niiden jälkeenkin mustan pörssin kauppaan. Huonomaineisen naisen leimoja jaettiin herkästi.

– Sodan jälkeen alalle oli vaikea saada työntekijöitä juuri sen huonon maineen vuoksi, Pohls kertoi.

Samanaikaisesti hotelli- ja ravintola-alankin palkkaukseen  vaikutti palkkasäännöstely. Naisten palkat pysyivät miesten palkkoja pienempinä. Syynä edelleen fyysisen voiman arvostaminen.

Muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa 1960-luvun alussa, jolloin massa kiellettiin sukupuoleen perustuva syrjintä palkoissa. Taustalla oli kymmenkunta vuotta aikaiseemmmin Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) tehdyt päätökset.

Murros 1970-luvulla

Pohlsin mielestä 1970-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui laaja-alainen murros, mikä merkitsi muun muassa erilaisia sosiaalipoliittisia uudistuksia. Kaikki tämä vapautti ja vahvisti naisten asemaa.

– Syntyi itsenäinen, työssäkäyvä nainen, joka ansaitsi omaa palkkaa ja jolla saattoi olla käsilaukussaan E-pillerit, Pohls kuvaili.

Samalla palkkarakennetta ryhdyttiin muuttamaan niin, että naisten kannatti mennä töihin. 1980-luvulla naisen palkka oli noussut 80 prosenttiin miehen palkasta. Koko maassa eri aloilla tapahtunut kehitys vaati lisää työvoimaa.

Tämä näkyi myös niin, että naisten määrä SAK:ssa ja siihen kuuluvissa liitoissa kasvoi. Naiset eivät suostuneet enää kiltin rooliin. Naiset ottivat 1970-luvulla voimakkaasti kantaa palkkoihinsa ja työoloihinsa. Tunteita kuumentavia lakkojakin koettiin. 1990-luvun lama vauhditti alkanutta kehitystä.

Naisten taistelu postissa 40-luvulla

Posti- ja logistiikka-alan unionin puheenjohtaja Heidi Nieminen ajoitti naisten taistelun asemastaan Postissa 1940-luvulle. Jatkosodan aikana posteljooneista 95 prosenttia oli naisia. Miehet olivat rintamalla.

Rauhan tultua naisten odotettiin palaavan koteihinsa. Kaikki eivät niin tehneet. Vaikka naisposteljoonien joukossa oli myös heikosti järjestäytyneitä maalaiskirjeenkantajia, naiset alkoivat vaatia samoja oikeuksia kuin mitä miehillä oli. Tämä taas ei sopinut miesposteljooneille.

Riita ilmeni voimakkaana etenkin Helsingin ammattiosastossa. Sopua toivoi niin SAK kuin työnantajakin. Molemmat asettuivat naisten näkemysten kannalle.

– Miehet katsoivat, ettei postin raskas työ sopinut naisille. Lisäksi he väittivät naisten alentavan postin työn arvostusta ja sitä kautta palkkoja. Miehet eivät hyväksyneet naisia virka-, korkeintaan työsuhteeseen. Vuonna 1948 Posti sai kuitenkin ensimmäiset naisposteljoonit virkasuhteisiin, Nieminen kertoi.

Postin palveluksessa olevien miesten ja naisten kädenvääntö jatkui vielä vuosia. Ensimmäiset naiset, joskaan ei kaikkia, hyväksyttiin alan ammattiliittoon 1960-luvun alussa.

– Nyt, vuonna 2016 liitossamme ei ole yhtään sellaista tehtävää, jossa naista ei olisi ollut, Nieminen kertoi.

Julkinen sektori nyt tapetilla

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine puolestaan kertoi taistelun naisten palkoista olevan ajankohtaista julkisella sektorilla juuri nyt.

– Maan hallitus puhuu esimerkiksi sote-uudistusta tehdessään säästettävistä rahasummista eikä niinkään siitä, minkälaisia palveluita uudistus tuo tai vie. Sosiaali- ja terveysalalla on paljon naisia, jotka miettivät tulevaa palkkaansa. Tuntuu siltä kuin hallitus laskisi naisten joustavan loputtomasti. Ikään kuin he eivät jaksaisi enää kapinoida.

Kulttuuri esteenä myös naisjohtajuudelle

Suomalainen työkulttuuri ei ole asettanut rajoja ainoastaan arkisia töitä tekeville naisille. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä kulttuuriin sidotut tekijät ovat estäneet myös naisten työuralla etenemistä.

– Yhteiskunnassamme on tosin tehty paljon tasa-arvon eteen. Naisilla on tietoa ja taitoa. Kuitenkin kulttuuriin liittyvät käytännöt estävät naisten valitsemista johtajiksi.

Paavolan mielestä miehet yleensä katsovat kotitöiden kuuluvan naisille. Siltikin, että työt kotona voidaan jakaa puolisoiden ja koko perheenkin kesken.

– Jos nainen haluaa johtajaksi, häneltä vaaditaan paljon työtä. Lisäksi naisen on oltava pirteä, hyvännäköinen ja paljon miestä osaavampi.

Johtajuus vaatii myös uhrauksia. Paavolan mielestä johtaja ei käytännössä ole koskaan kokonaan lomalla. Esimerkiksi puhelimeen pitää olla aina valmis vastaamaan.

– Sellaiset naiset, jotka haluavat johtajaksi on löydettävä. Heitä on etsittävä. Niin työnantajakin tekevät, Paavola kannusti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hyvinvointiosaston johtaja Tuire Santamäki-Vuori puolestaan katsoi, että uusien ammattien myötä vanhasta, naisia syrjivästä palkkapolitiikasta on mahdollisuus päästä eroon.

– Purkamalla segregaatio, voidaan purkaa palkkaerot.

Santamäki-Vuorikin katsoi miesten ja naisten erilaisen roolin ja palkkauksen olevan osin kulttuurilähtöistä.

– Jo Kalevalassa sankaruus ja johtajuus katsottiin miehille tyypillisiksi ominaisuuksiksi.

Hän painotti, että itse johtajuuden suhteen miehillä ja naisilla ei ole suuria eroja. Naiset pärjäävät siinä missä miehetkin.

– Täytyy tahtoa ja uskaltaa. On myös syytä huomata, että ihmiset arvostavat usein omalle sukupuolelleen tyypillisiä ominaisuuksia. Aina ei ole kyse tietoisesta syrjinnästä.

Keskustelua aiheesta

valittu_artikkeli02

Tampere torjui sote-palvelujen pakkoyhtiöittämisen – mukana myös hallituspuolue

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
sotea

Tampereen kaupunginvaltuusto vastustaa sote-uudistuksessa kaavailtua sosiaali- ja terveyspalveluiden pakkoyhtiöittämistä.

Valtuusto antoi lausunnon maan hallituksen kaavailemaan maakuntalakiin istunnossaan maanantaina illalla, ja apulaispormestari Pekka Salmen (sd.) tekemä pakkoyhtiöittämisen torjuva muutosesitys voitti äänin 41-24.

– Pidän tärkeänä, että ainakin yhdestä isosta kaupungista tulee selkeä kielteinen kanta, Salmi sanoo.

Muutosesityksen perusteet oli Salmen mukaan otettu Kuntaliiton maakuntauudistusta koskevasta lausuntoluonnoksesta. Kuntaliiton mukaan asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa voitaisiin laajentaa muutenkin kuin palveluja yhtiöittämällä, esimerkiksi käyttämällä laajemmin palveluseteleitä. Lisäksi pakkoyhtiöittäminen tekisi Kuntaliiton mukaan sote-palveluista muun muassa vaikeammin hallittavia.

Tampereen kaupunginvaltuusto vastusti Salmen esityksestä myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja palvelujen tuottamisen erottamista toisistaan, koska siitä syntyisi muun muassa tarpeetonta ja päällekäistä hallintoa. Myös tämä muutosesitys hyväksyttiin äänin 41-24 ja sen pohjana käytettiin Kuntaliiton luonnosta.

– Kuntaliitto on kriittinen ja edustaa kunta-alan asiantuntemusta. Jää nähtäväksi onko hallitus niin ideologisesti virittäytynyt, että se haluaa uudistuksen väkisin läpi. On se aikamoista touhua, jos mennään vain niin kuin poikien kanssa on sovittu.

Maan hallituksen esityksiä vastustavaa lausuntoa kannatti SDP:n ja vihreiden ohella myös Tampereen kaupunginvaltuuston perussuomalaiset.

Kaupunginvaltuusto jätti ratikan pöydälle

wp_20161024_008-1
Johanna Loukaskorpi vastusti voimakkaasti Ratikan pöydälle jättämistä.

Tampereen kaupunginvaltuusto jätti ratikan tulevaisuuden pöydälle äänin 40 – 16, 11 valtuutettua äänesti tyhjää. Ennen päätöstä pöydälle jättämisestä valtuuston kokouksessa väännettiin kättä paitsi itse ratikasta juuri pöydälle jättämisestä eli ”pöytäämisestä”, kuten termi kuului. Pöydälle jättämisen otti puheeksi, joskaan ei sitä esittänyt, valtuutettu Ilkka Sasi (kok). Hän arveli ainakin osan valtuutetuista tarvitsevan vielä lisää tietoa hankkeesta.

Sasin puheita ”pöytäämistä” eivät hyväksyneet ainakaan kolmen seuraavan puheenvuoron käyttäjät Johanna Loukaskorpi (sd), Irene Roivainen (vihr) ja Sirkkaliisa Virtanen (vas). Joidenkin valtuutettujen mielestä ratikan vastustajat halusivat asian pöydälle jättämisellä ainoastaan pitkittää sen lopullista päättämistä.

Tunteita kuumentava keskustelunsa käytiin myös siitä, pidettiinkö salissa ryhmäpuheenvuoroja vai ei. Valtuustoryhmät sopivat viime perjantaina, ettei varsinaisia ryhmäpuheenvuoroja ratikkahankkeesta  pidetä. Puheenjohtajan salliessa kaikille ryhmille suuruusjärjestyksessä vuoron perään kolmen minuutin puheenvuoron, oli soppa valmis.

Kun jotkut lukivat puheensa paperista, toiset tulkitsivat sen valmistelluksi ryhmäpuheenvuoroksi. Tätä tulkintaa esitettiin etenkin valtuuston pienistä oppositioryhmistä, joilla menettelystä ei ollut etukäteen tietoa. Ei tosin ollut valtuuston puheenjohtajan mukaan suurillakaan ryhmillä. Hän kun päätti menettelystä vasta kokouksessa.

Vähän uutta

Ennen pöydälle panoa käydyssä, liki viisi tuntisessa keskustelussa ei kuitenkaan esitetty järisyttävän uusia asioita. Asetelma ratikan puolesta tai sitä vastaan oli sekin ennallaan. Ratikan kannattajilla vaikutti edelleen olevan niukka enemmistö.

Keskustelun alustanut pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) totesi, että ratikan suunittelu on edennyt päätösvaiheeseen.

– Meillä on päätöksentekoon hyvät eväät. Asiaa on suunniteltu 10 vuotta. Kolme eri valtuustoa on tehnyt asiasta päätöksiä, joten sen suhteen ei ole hätiköity.

Ratikka ei pormestarin mukaan ole ainoastaan kaupungin vaan myös kaupunkiseudun ja valtion yhteinen hanke. Valtion tavoitteena on vauhdittaa kasvukeskusten asuntorakentamista, mihin ratikkareitin varsi sopii hyvin. Tampereella ratikan kulkuväylän varteen on laskettu asettuvan 16 000 asukasta.

Hanke täyttää kaupungin tavoitteet, mutta se on Ikosen mielestä merkittävä hanke koko kaupunkiseudun kannalta. Ratikan odotetaan yltävän kulkunsa tulevaisuudessa esimerkiksi Pirkkalaan ja Ylöjärvelle.

Valtion osuus vielä auki

Ikonen myönsi, että Ratikan kustannusten nousu alkuperäisistä laskelmista on merkittävä, mutta niin on hyötyjenkin. Ne ylittävät pormestarin mukaan 1,3 kertaisesti kustannukset. Siitä osallistuuko valtio kohonneisiiin kustannuksiin, neuvotellaan pormestarin mukaan edelleen.

Ratikkahankkeen hyötyjen laskemiselle on Ikosen mukaan naureskeltu, mutta ne ovat tämän päivän asiantuntijoiden käsialaa. Ikonen kertoi, että kun Hämeenlinnasta aikoinaan jatkettiin Helsingin rata Tampereelle, se merkitsi kaupungin asukasmäärän nopeaa kasvua. Rautatiellä oli myös kaupunkikehityksellisiä seurauksia. Se antoi vauhtia muun muassa Kyttälän kaupunginosan saneeraamiselle.

Kokoomuksen puheenvuoron pitänyt Leena Kostiainen nosti ratikkahankkeesta esiin kaksi asiaa. Ratikka on hänen mielestään koko Suomen hanke, mistä osoituksena valtion tuki. Ratikka on myös kaupunkikehityshanke, joka houkuttelee investointeja ja uusia asukkaita.

– Tästä ratkaisusta hyötyvät tulevat sukupolvet. Sitä ovat toivoneet monet nuorten järjestöt. Se lisää Tampereen oppilaitosten vetovoimaa. Toisen asteen oppilaitoksista useat sijaitsevat ratikkareitin äärellä.

Kauaksi kantava hanke

Demariryhmän Pekka Salmen mielestä ratikka nostaa joukkoliikenteen Tampereella kokonaan uudelle tasolle niin käytettävyytensä kuin käyttöasteensakin johdosta.

Lisäksi ratikka lisää merkittävästi joukkoliikenteen matkustajamäärää ja selkeästi bussivaihtoehtoa enemmän. Vertailukohteena voi käyttää vaikkapa Norjan Bergeniä. Bussiliikenteen kehittämismahdollisuudet ovat sen sijaan rajalliset.

– Kapasiteetiltaan, välityskyvyltään ja energiatehokkuudeltaan ratikka on ylivoimainen mihin tahansa vaihtoehtoon verrattuna. Varsinkin kun ajatellaan Tampereen sijaintia kapealla kannaksella, missä liikenteen ruuhkautuminen on ainainen huoli, Salmi totesi.

Ratikka on Salmen mielestä paitsi liikenne- myös kaupunkikehityshanke. Ratikka mahdollistaa tiiviin ja tehokkaan kaupunkirakenteen hyvien yhteyksien varsille. Ratikan reiteille rakentuu paitsi asuntoja myös työpaikkoja ja palveluita. Se luo ennustettavuutta investoijille.

Salmi korosti myös ratikan työllistäviä vaikutuksia. Suurimmat työllisyysvaikutukset syntyvät paitsi itse ratikkareitin myös ratikan mahdollistamasta asuntojen ja infran rakentamisesta.

Salmi kiitteli myös ratikan sujuvia käyttömahdollisuuksia, jotka palvelevat myös esteettömyydestä hyötyviä erityisryhmiä. Huolensa hän ilmaisi ainoastaan ”uusien rajapintojen syntymisestä katuympäristössä”. Niinpä hän esitti ponnen, jonka mukaan ”kaupunginvaltuusto edellyttää, että perustettava yhtiö organisoidaan siten, että raideinfran kunnossapito- ja korjauspalvelut hankitaan kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen toimesta ja koordinoimana.” Päätös asian pöydälle jättämisestä esti ponnen käsittelyn.

Pienyrittäjätkin hyötyvät

Vihreiden Anna-Kaisa Heinämäki puolestaan katsoi, että kaikkien menestyvien kaupunkien ytimessä on menestyvä joukkoliikenne. Ratikan valinnan myötä kaupunginvaltuusto valitsee Heinämäen mielestä joko menestyvän tai taantuvan kaupungin. Satsaus ratikkaan näkyy hänen mielestään myös kuntalaisten liikkumisen sujuvuudessa ja tasa-arvossa.

– Ratikka tukee elinkeinoelämää. Se parantaa myös pienyrittäjien toimintaa. Ratikkareitin varteen rakennettava asuntokanta on halpaa, kun infra on valmiina. On tehtävä päätöksiä, jotka lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja ekologisuutta, Heinämäki sanoi.

Vasemmistoliiton Mikko Aaltonen puolestaan patisti valtuustoa päätöksentekoon, koska sen käytettävissä on ollut ja on paremmat selvitykset kuin koskaan.

– Tampere kasvaa edelleen. Se on positiivinen asia. Sitä on pidettävä yllä. Tampereen haasteena on kapea kannas, joka sumputtaa liikennettä. Liikennettä on paras hoitaa ratikalla. Ei tarvitse omistaa autoa voidakseen liikkua sujuvasti kaupungissa.

Oppositio pelotteli velkojen kasvulla

Perussuomalaisten Lassi Kalevan mukaan tamperelaiset olivat kertoneet ”meidän ryhmälle, etteivät ratikkaa halua”. Hänen mukaansa kaupungin talous ei kestä ratikkaa, koska konsernitasolla velkaa on jo nyt liikaa. Hän epäili myös rakennuskustannusten nousevan edelleen.

Hän esitti kahta pontta. Toisen mukaan ratikan kustannusten mahdollisesti noustessa nykyisestä arviosta maksumiehiksi laitettaisiin ao. virkamiehet ja ratikkaa kannattavat valtuutetut. Toisen ponnen mukaan Keskustorille tulisi laittaa ratikkabudjettikello, joka kertoisi kulloisetkin ratikan kustannukset. Näistäkään ponsista ei päästy puhumaan.

Keskustan Mikko Alatalo ei nähnyt ratikalle tilaa velkaantuvassa kaupungissa. Häntä pelottivat jäljet Länsi-Metron kustannusten nousussa. Alatalon mukaan monissa kaupungeissa on valittu bussijärjestelmät, jotka ovat huomattavasti ratikkaa huokeampia.

– Hankkeeseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi mitä ajattelevat kuntalaiset, jotka eivät hyödy ratikasta.

Kristillisten Satu Sipiläkin vastusti ratikkaa kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Kukaan ei hänen mukaansa voi tietää kaupungin taloudellista tulevaisuutta, ”kun Sote-uudistuskin tulee”.

– Ratikka autioittaa kaupungin keskustaa ja tyhjiä liikehuoneistoja tulee entistä enemmän, Sipilä sanoi.

Tampereen puolesta ryhmän Yrjö Schafeitel hämmästeli ”tällaisia suuria suunnitelmia”  kaupungin ollessa konkurssin partaalla. Hänen mukaansa ratikkahankkeessa on kyse vain matkustajien siirtämisestä busseista ratikkaan.

SKP:n Jari Heinosenkin mielestä suuri este ratikalle löytyy kaupungin taloudesta.

– Meillä on menossa ja tulossa isoja investointeja. Jos kaikki toteutetaan samanaikaisesti, investoinnit nousevat ylisuuriksi kuten myös velat. Heinonen laski ratikan kokonaiskustannuksiksi kalustoineen kaikkineen 440 miljoonaa euroa. Summan hän ennusti nousevan 590 miljoonaan euroon.

– Jos päätämme ratikasta hätiköiden, merkitseekö se Tampereen sähkölaitoksen myymistä, Heinonen kysyi.

Ryhmä Raevaaran Aarne Raevaara kävi läpi puheenvuorossaan ratikan väitettyjä hyviä puolia, jotka hänen mielestään eivät toteudu.

Valtuusto yrittää uudestaan päätöstä ratikan kohtalosta ylimääräisessä kokouksessaan 7. marraskuuta.

Keskustelua aiheesta

Tampere sopeuttaa taloutta menoista pihistämällä

wp_20161024_002
Rantaväylän tunnelin viimeistelytöihin satsataan ensi vuonna vajaat 10 miljoonnaa euroa. Tunnelin suuaukkojen ympäristöäkin ehostetaan.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan Tampereen kaupungin talouden sopeuttamista on jatkettava tulevinakin vuosina. Konsti on kaikille tuttu: Pitämällä menojen kasvu tulojen sallimissa rajoissa saadaan talous tasapainoon taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020. Tampereen tilinpäätös on ollut useana vuonna alijäämäinen. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen esitteli budjettiehdotuksensa ensi vuodelle maanantaina 24. lokakuuta. Talousarvion tulos on miinuksella 18,8 miljoonaa euroa.

– Talousarviossa pysyminen edellyttää, että tuloarviot pitävät. Lisäksi palveluiden määrää ja laatua on uudelleenarvioitava ja tehostettava toimintoja. Menojen sopeuttaminen verotulojen tasolle asettaa suuria vaateita suunnitelluille muutoksille, Yli-Rajala sanoo.

Ensi vuonnakin kaupungin menojen kasvu pyritään pitämään maltillisena. Nettomenot ovat ensi vuonna arviolta 1,1 miljardia euroa. Talousarviossa kaupungin nettomenot vähenevät kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna 51 miljoonaa euroa (4,4 %). Muutos ei kuitenkaan ole vertailukelpoinen, sillä toimeentulotuen siirto vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi ja kilpailukykysopimus vähentävät kaupungin toimintakatetta. Tuloveroprosentti, 19,75, säilyy ennallaan, kiinteistöveroprosentteja korotetaan.

Talouden taantuma on heikentänyt verotulojen kasvua ja valtionosuuksia on leikattu.

Henkilöstömenoissa tuntuva säästö

– Tilikauden tulos pysyy alijäämäisenä. Kaupungin toimintayksiköiltä alijäämäinen talousarvio edellyttää, että talouden tasapainottamista jatketaan sekä tarvittavat rakenteelliset muutokset tehdään, Yli-Rajala sanoo.

Kaupungin ensi vuoden henkilöstömenoiksi arvioidaan 666,8 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot vähenevät kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden 18,7 miljoonaa euroa (- 2,7 %).

Henkilötyövuosien arvioidaan vähenevän 82:lla.. Eläkeikänsä saavuttaa vuosittain noin 350 – 400 henkilöä, mikä antaa mahdollisuuden työtehtävien järjestelyihin.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu lomarahojen 30 prosentin määräaikainen leikkaus ja työnantajamaksujen yhteensä 1,44 prosenttiyksikön lasku vähentävät kaupungin henkilöstömenoja ensi vuonna noin 14 miljoonaa euroa. Lisäksi eläkemenoperusteisen maksun euromäärän ennakoidaan laskevan. Laskennallinen säästö kaupunkitasolla on noin 4,7 miljoonaa euroa.

– Samaan aikaan kilpailukykysopimus kuitenkin vähentää kaupungin kunnallisverotuloja noin 15 miljoonalla eurolla.
Kilpailukykysopimuksessa on sovittu myös vastikkeettomista työajan pidennyksistä. Käytännössä työajan pidentäminen tarkoittaa työajan lisääntymistä keskimäärin 30 minuuttia viikossa.

Investointeihin noin 200 miljoonaa euroa

Vuonna 2017 kaupungin nettoinvestoinnit ovat noin 197 miljoonaa euroa. Talousarviossa lainamäärän kasvuksi arvioidaan 85 miljoonaa euroa. Lainamäärän kasvua pyritään hillitsemään myymällä strategisesti vähemmän tärkeää omaisuutta, toteuttamalla palvelutuotantoon rakenteellisia muutoksia ja pitämällä toimintamenojen kasvu matalalla.

Ensi vuonna palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi etenkin talonrakennukseen kuluu rahaa – 82 miljoonaa euroa. Summasta lähes puolet osoitetaan peruskoulujen ja päiväkotien rakennushankkeisiin, joihin koko taloussuunnitelmakaudella panostetaan vuosittain lähes sama summa eli noin 40 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön kehittämisen investoinnit ovat 55 miljoonaa euroa, mistä Keskusta-hankkeen osuus on 10,3 miljoonaan euroa ja Rantaväylän tunnelin viimeistelytöiden osuus 9,6 miljoonaa euroa. Tampere Veden osuus on 16,7 miljoonaa euroa.

Raitiotiehankkeeseen talousarviossa varaudutaan 15 miljoonan euron sijoituksella. Vastaavan suuruinen summa on varattu investointien rahoitusosuuksiin. Hankkeen toteuttaa perustettava yhtiö. Kaupunki varautuu myös Kannen ja monitoimiareenan rakennustöiden edistämiseen.

Uudet asuinalueet vaativat paljon

Merkittävimpiä investointeja ovat Ranta-Tampellan, Lentävänniemen, Härmälänrannan sekä Taysin kaava-alueiden ja Ratapihankadun rakentaminen. Joukkoon mahtuu myös Viinikan liikenneympyrän uudistaminen.

Erillisiä kevyen liikenteen rakennuskohteita ovat muun muassa Näsijärven rantaväylä Lielahdessa sekä Hatanpään valtatie Suvanto– ja Vuolteenkadun välillä. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan kaavahankkeiden yhteydessä.

Tärkeimpänä siltahankkeena on Myllysaaren alikulkusillan rakentamisen jatkaminen. Santalahden puiston rakentaminen käynnistyy. Ulkovalaistusverkon peruskorjaamista jatketaan Pyynikinharjun kevyen liikenteen väylillä sekä Hervannan valtaväylällä.

Kehitysohjelmilla pyritään strategisiin muutoksiin

Kaupungin merkittävien strategisten muutosten toteuttamista viedään eteenpäin kehitysohjelmilla. Ne ovat laajoja, usein kahta tai kaikkia kolmea kaupungin palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joissa yhdistyy yhteistyö yritysten ja eri sidosryhmien kanssa.

Ensi vuonna käynnistyvällä Smart Tampere -kehitysohjelmalla tuetaan elinkeinorakenteen uudistumista ja haetaan älykaupungin innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työpaikkoja. Työllisyydenhoidon kuntakokeilussa Tampereella etsitään keinoja työllisyydenhoidon palvelujen tehostamiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi.

Hiedanrannan uuden kaupunginosan jatkosuunnittelu käynnistyy ehdotusten pohjalta, ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma jatkuu vahvistaen keskustan asemaa kaupan ja palvelujen keskittymänä.

Yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä vahvistavaa toimintaympäristöä kaupunki rakentaa yhdessä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Tampere on mukana toteuttamassa T3 -hanketta, jonka tarkoitus on yhdistää kaupungin kolme korkeakoulua.

Palvelut turvataan

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen mukaan ensi vuonna kaupunki jatkaa palvelutuotannon rakenteen muutoksia. Lähtökohtana on painopisteen siirtäminen perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn.

– Talouden tasapainoa ei vielä saavuteta, mutta kaupunkilaisten palvelut turvataan ja kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastataan toimintatapoja uudistamalla. Hyvinvoinnin palvelualueella jatketaan rakennemuutoksia ikäihmisten palveluissa, lasten ja nuorten palveluissa sekä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Vauhditamme digitalisaatiota, ja kehitämme yhdessä henkilöstön kanssa palveluprosesseja ja -sisältöjä entistä asiakaslähtöisemmiksi, pormestari lupaa.

Hänen mukaansa talousarviossa on yhtäaikaisesti pyritty vastaamaan kolmeen tavoitteeseen eli palvelutarpeisiin, tiukkaan menokuriin sekä aluetalouden, kasvun ja kilpailukyvyn edellytysten vahvistamiseen.

Uusi toimintamalli ensi vuonna

Kaupungin uusi toimintamalli käynnistyy vuoden 2017 aikana. Kaupunkiorganisaatio on uudessa toimintamallissa jo vuoden alusta alkaen ja poliittiset toimielimet kevään kuntavaalien jälkeen. Uudella toimintamallilla tavoitellaan aikaisempaa tehokkaampia ja halvempia palveluita. Kyse ei ole vain organisaatiorakenteen muutoksesta vaan toimintatapojen uudistamisesta.

– Uudistuminen on välttämätöntä, ja uudistusten avulla selätämme meitä vaanivat talouden ongelmat. Muutoksen keskiössä on asiakas, johtamisen selkiyttäminen, henkilöstö kehittäjänä -periaate ja vahva yhteisöllisyys, Ikonen linjaa.

Tampereen kaupungin talousarvio 2017 lukuina
Asukasluku 31.12.2017 : 230 100
Tuloveroprosentti: 19,75
Toimintakatteen muutos: 4,4 prosenttia
Verorahoituksen muutos: -2,9 prosenttia
Vuosikate: 88 miljoonaa euroa
Tulos: -18,8 miljoonaa euroa
Investoinnit yhteensä (netto): 197 miljoonaa euroa
Lainamäärä/asukas: 2506 euroa per asukas
Talousarviosta lisää: tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/talousarvio

Keskustelua aiheesta

Ylen tulevaisuus huolettaa Pirkanmaan demareita – ”Tekijät ja ohjelmat häviävät vähitellen”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Pirkanmaan sosialidemokraattien ja alueen sosialidemokraattisten kansanedustajien mielestä Ylen asemaa koko kansan viestimenä ja suomalaisen kulttuurin yhtenä kivijalkana ollaan murentamassa.

– Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Tampereen Tohlopin televisiotuotantoa ollaan ajamassa systemaattisesti alas, pirkanmaalaisten kannanotossa sanotaan.

– Tohlopissa oli vielä jokin aika sitten laadukas ja aktiivinen ajankohtais-, dokumentti-, viihde- ja draamatuotanto. Nyt tekijät ja ohjelmat häviävät vähitellen, eikä korvaavia tule tilalle. Esimerkiksi päivittäissarja Uusi päivä on loppumassa vuonna 2017.

SDP:n kansanedustajat Jukka Gustafsson, Sanna Marin, Ilmari Nurminen ja Pia Viitanen sekä Pirkanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Roope Lehto muistuttavat, että Ylen päätösvallan ja tuotannon keskittämisellä Helsinkiin heikennetään maakunnissa olevaa osaamista. Samalla heidän mielestään köyhdytetään suomalaista televisiokulttuuria.

– On syytä muistaa, että Yle-vero kerätään koko maasta. Yleä on kehitettävä koko kansan viestimenä siten, että kaikki voivat tuntea Ylen omakseen asuinpaikasta riippumatta.

– Palveleva ja laadukas Yle ei ole mahdollinen ilman maakunnallisia toimintoja ja osaamista, he linjaavat.

SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat tekemässä asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Apulaispormestari Salmi on vakuuttunut ratikan ylivoimaisuudesta

raitiovaunupaasikivenkadulla
Ratikka tukee Tampereen länsiosien kehittämistä ja yhdistää sen aikaisempaa tehokkaammin kaupungin muihin osiin.

Apulaispormestari, sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi on vakuuttunut ratikan hyödyllisyydestä Tampereen kaupungille. Syitä on monia. Ensinnäkin ratikka on hänen mielestään paras saatavilla oleva joukkoliikenneratkaisu Tampereelle. Se nostaa joukkoliikenteen kokonaan uudelle tasolle niin käytettävyytensä kuin käyttöasteensakin johdosta.

– Kapasiteetiltaan, välityskyvyltään ja energiatehokkuudeltaan ratikka on ylivoimainen mihin tahansa vaihtoehtoon verrattuna. Varsinkin kun ajatellaan Tampereen sijaintia kapealla kannaksella, missä liikenteen ruuhkautuminen on ainainen huoli.

Salmen mukaan raitiotie lisää merkittävästi joukkoliikenteen matkustajamäärää ja selkeästi bussivaihtoehtoa enemmän. Raideliikenteen vetovoimasta löytyy tutkimustietoa paljon. Vertailukohteena voi käyttää vaikkapa Norjan Bergeniä. Bussiliikenteen kehittämismahdollisuudet ovat sen sijaan rajalliset. Uusia merkittäviä avauksia ei ole näköpiirissä.

Ratikka tukee kaupunkirakennetta

Ratikka on paitsi liikenne- myös kaupunkikehityshanke. Sen avulla varaudutaan Tampereen nopeaan väestökasvuun. Ratikka mahdollistaa tiiviin ja tehokkaan kaupunkirakenteen hyvien yhteyksien varsille. Ratikan reiteille rakentuu paitsi asuntoja myös työpaikkoja ja palveluita.

– Ratikka kiinnittää yhdyskuntarakenteen ja luo ennustettavuutta investoijille. Tämä voidaan myös lukea useista elinkeinoelämän toimijoiden antamista virallisista lausunnoista. Ratikka mahdollistaa Länsi-Tampereen tasapainoisen kehityksen. Hiedanrantaan voidaan asuttaa enemmän ihmisiä kuin bussivaihtoehdossa. Näin kaupunkirakenteen tasapaino paranee nykyisestä, apulaispormestari korostaa.

Jos menot, niin tulotkin kasvoivat

Salmi sanoo itsekin olevansa pettynyt siihen, että 250 miljoonan euron kustannuskehys ei pitänyt. Eri hankkeiden yleisen tason suunnittelusta yksityiskohtaiseen suunnitteluun siirryttäessä tulee kuitenkin usein vastaan asioita, joita hankkeiden alussa on jopa mahdotonta havaita.

– Halusimme kuitenkin, että kaikki kustannukset kerrotaan mahdollisimman tarkasti ja avoimesti. Näin vältytään lisärahan pyytämiseltä heti hankkeen käynnistymisen jälkeen.

– Budjetti on realistinen, ja allianssin muut osapuolet ovat siihen sitoutuneet. Ne jakavat myös riskit mahdollisista ylityksistä lukuunottamatta pilaantuneiden maiden poistamisesta ja raaka-aineiden hintojen noususta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Tilaajalla on kuitenkin oma riskivarauksensa tällaisia tilanteita varten, Salmi jatkaa.

Apulaispormestari korostaa, että myös tulopuolen ennuste ylittyi reippaasti. Kaupungin saamat tulovirrat nousivat 70 miljoonalla eurolla yhteensä 128 miljoonan euroon. Lisäksi kaupunki saa epäsuoraa hyötyä 100 miljoonan euron edestä. Netto ylityksien osalta on plusmerkkinen.

– Ratikka on suuri investointi, joka kasvattaa kaupungin lainamäärää. Olemme kuitenkin kohtuullisen hyvässä tilanteessa verrattuna moneen muuhun kaupunkiin. Lisävelkaa pystytään ottamaan. Kaupunki saa lainaa poikkeuksellisen edullisella korolla, Salmi sanoo

Tarjolla myös työtä

Apulaispormestarin mukaan kaupungin ja kotitalouksien kannalta ei voida vähätellä myöskään ratikan työllistävää vaikutusta, joka rakennusaikaisina suorina vaikutuksina on 2400 henkilötyövuotta.

– Suurimmat työllisyysvaikutukset syntyvät kuitenkin ratikan mahdollistamasta asuntojen ja infran rakentamisesta. Ratikan on arvioitu johtavan pitkällä aikavälillä noin seitsemän miljardin investointeihin, jotka ovat pääasiassa yksityisiä. Investoinnit puolestaan kiihdyttävät väestönkasvua entisestään ja turvaavat osaltaan kaupungin elinvoimaa. Vastaavia investointeja ei ole saatavissa bussireittien varaan rakentuvassa mallissa. Tässä talous- ja työllisyystilanteessa olisi suorastaan hullua kääntää selkänsä tällaisille mahdollisuuksille.

Sujuva arki, turvallisuus ja ympäristö

Salmen mukaan joukkoliikenteen käyttö ei ole käyttäjän näkökulmasta tekninen kysymys, vaan kysymys on helppoudesta, sujuvuudesta ja käyttäjäkokemuksesta. Oleellinen kysymys hänen mielestään on, miksi yksityisautoilija vaihtaisi yhtäkkiä bussiin, jos se on pidempi tai toimii kaasulla. Sekä tutkimus että käytännön kokemus osoittavat, että ratikka on kaikkien kansalaisryhmien suosima liikenneväline, jonka käyttökokemusta pidetään miellyttävänä.

– Esteettömyys on ollut ratikan suunnittelun kulmakivi. Pysäkit, kalusto, pysäkkikuulutukset ja vaihtojen helppous luovat kaikki osaltaan esteetöntä kaupunkiympäristöä. Se palvelee paitsi erityisryhmiä, myös meitä kaikki muita kuntalaisia. Ratikka lisää myös tasa-arvoa, koska se tarjoaa todellisen liikkumisen vaihtoehdon autottomille kotitalouksille. Lisäksi ratikka parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksien määrää.

 

Keskustelua aiheesta