Mielipiteet

Miksi SDP tarvitsee jäsenvaalia puheenjohtajasta?

Me sosialidemokraatit haluamme johtavaksi demokratiapuolueeksi. Tämä selviää puolueen periaateohjelman pohjapaperista, jonka mukaan demokratia tulee ymmärtää tulevaisuudessa paljon nykyistä laveammin. Sen tulee ulottua myös talouteen ja markkinoiden ohjaamiseen, mikä on aivan oikein.

SDP tukee myös vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa poliittinen järjestelmä luo kansalaisille vahvan vaikuttamisen kanavan suoraan poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toimintakanaviksi nähdään puolueiden lisäksi muun muassa ammattiyhdistysliike ja erilaiset edunvalvontatahot.

Parhaimmillaan tämä tarkoittaisi sitä, että poliittiseen toimintaan osallistuvia ihmisiä virtaisi toimintaan mukaan ruuhkaksi asti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan poliittinen toiminta niin SDP:ssä kuin muissakin puolueissa on akkaantunut ja ukkoontunut, minä mukaan lukien!

Ihmiset vieraantuvat politiikasta, koska eivät koe, että politiikalla voidaan vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Ihmisten vieraantuminen politiikasta johtuu mielestäni kolmesta perussyystä.

Ensinnä markkinatalous on sellaisessa kriisissä, ettei sen pitkään jatkunutta taantumaa ole pystytty korjaamaan poliittisen järjestelmän toiminnalla ja päätöksenteolla. Ihmisilta puuttuu tämän vuoksi toivo tulevaisuudesta, joka johtaa osallistumattomuuteen.

Toiseksi vaikeaa yhteiskunnallista tilannetta on käytetty niin meillä kuin koko Euroopassakin suorastaan irvokkaasti hyväksi rasististen ja populististen liikkeiden ja puolueiden toimesta, mikä on muodostunut jo selkeäksi turvallisuusuhkaksi. Ihmiset ovat peloissaan tulevaisuudesta, joka sekin vaikuttaa poliittista toimintaa lamaannuttavasti.

Mutta ehkä vakavin asia on vieraantumisen kolmas syy. Ihmiset vieraantuvat politiikasta, koska eivät koe, että politiikalla voidaan vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Jotta onnistuisimme, on meidän avattava poliittinen vaikuttaminen jäsenten tasolle, jokaista on kuultava!

Politiikka siis näyttäytyy kansalaisten keskuudessa ihmisten vastaisena toimintana. Ja juuri tämän ongelman korjaamisessa on meillä sosialidemokraateilla suuri vastuu, jos mielimme johtavaksi demokratiapuolueeksi.

Jotta onnistuisimme, on meidän avattava poliittinen vaikuttaminen jäsenten tasolle, jokaista on kuultava! Poliittiset tavoitteet on löydettävä jäsenten päistä ja jäsenten on kyettävä myös vaikuttamaan suoraan siihen, ketkä yhteisiä tavoitteita ajavat eteenpäin.

Nykyaikaiselle somekansalaiselle ei enää riitä kuukausikokouksen kannanotto ja 500 valiojäsenen tekemä puoluejohdon valinta puoluekokouksissa. Siksi jäsenten on päästävä vaikuttamaan sekä politiikan sisältöön että johtajiemme valintaan nykyistä enemmän.

Ja siksi on puheenjohtajan valinta alistettava jäsenvaaliin ja siihen liittyvät päätökset on tehtävä seuraavassa puoluekokouksessa!

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat