Turva – Hymy

Millainen on hallituksen budjettiesitys? – Demokraatti listasi

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig
Valtiovarainministeri Petteri Orpo, pääministeri Juha Sipilä ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho hallituksen kaksipäiväisen budjettiriihen päätösinfossa valtioneuvoston linnassa.

Hallitus julkisti aikaisemmin tänään vuoden 2018 budjettiesityksensä. Esitys kulkee juhlallisella nimellä: ”Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti”. Sisällöltään budjettiesitys ei tarjonnut yllätyksiä. Demokraatti keräsi esityksen keskeisimpiä kohtia.

Suomen talouden kääntyminen nousukauteen ei muuta budjettiesityksen finanssipolitiikkaa, joka tulee jatkumaan aikaisemmalla linjalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen aikaisempina vuosian toteuttamat kestävyysvajeen umpeenkuromiseen tähtäävät toimet jatkuvat.

Esimerkiksi kilpailukykysopimukseen ei siis ole tulossa muutoksia eikä esimerkiksi SDP:n vaatimia julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaleikkauksia tulla näkemään.

Budjettiehdotuksen loppusumma on 55,7 miljardia euroa. Summa on samaa tasoa kuin vuonna 2017. Hallitus esittää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa kasvavat panostukset kärkihankkeisiin sekä nousevat eläkemenot.

Määrärahatasoa toisaalta alentavat hallitusohjelman mukaiset, jo aiemmin sovitut sopeutustoimet sekä alenevat maahanmuuttomenot ja työttömyysturvamenot. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi, että hallitus pyrkii lopettamaan Suomen velkaantumisen vuoteen 2021 mennessä.

Solidaarisuusveron alaraja pysyy myös ensi vuonna nykyisessä 72 300 eurossa.

Paljon julkista keskustelua herättäneen solidaarisuusveron alaraja pysyy myös ensi vuonna nykyisessä 72 300 eurossa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) korosti, että vuoden 2019 tilannetta katsotaan ensi vuonna. Vuonna 2015 hallitus päätti tiputtaa solidaarisuusveron alarajan 90 000 eurosta nykyiseen suuruuteensa, mutta päätös koski vain vuosia 2016 ja 2017.

Hallitus kertoi myös, että perhevapaauudistuksen valmistelu käynnistetään. Sipilä totesi tiedotustilaisuudessa, että perhevapaauudistus valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa hallitusjohtoisesti. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vetää työtä, ja sen on tarkoitus astua voimaan 2019. Lisäksi hallitus on päättänyt varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta.

Hallituksen esityksessä työn verotus säilyy lähes ennallaan. Hallitus päätti budjettiriihessä 270 miljoonan euron ansiotuloveron kevennyksistä kaikille tuloluokille.

Hallitus esittää alkoholiveroa korotettavaksi 100 miljoonalla eurolla.

Työn verotuksen keventämisen rahoittamiseksi hallitus kertoo päättäneensä korottaa alkoholiveroa 100 miljoonalla eurolla sekä lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja nettomääräisesti 45 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti myös tupakkaveron korotuksia jatketaan vuosina 2018 – 2019, vuonna 2018 68 miljoonalla eurolla. Takuueläkettä hallitus aikoo nostaa noin 15 eurolla kuukaudessa.

Turun puukkoiskun ja viime vuosien yleisen kehityksen seurauksena hallitus päätyi lisäämään 17 miljoonaa euroa sisäiseen turvallisuuteen. Summa jakautuu siten, että oikeusministeriölle menee 5 miljoonaa, ja 12 miljoonaa osoitetaan poliisille ja suojelupoliisille.

Lisäksi Hallitus kertoi käyvänsä läpi Suomen terrorismilainsäädännön ja tekevänsä siihen muutoksia. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (s.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että suunnitelmissa on muuttaa kansalaisuuslakia siten, että kansalaisuus otetaan pois kaksoiskansalaisilta, jotka syyllistyvät terroritekoon.

Turvapaikkavalitusten käsittelyjonojen purkamista varten korkein oikeus saa 1,49 miljoonaa euroa ja hallinto-oikeudet 2,2 miljoonaa euroa. Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tulee 500 000 euroa.

Yritystukien uudistamista pohtimaan perustetaan parlamentaarinen työryhmä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edistämiseen hallitus on varannut vuodelle 2018 300 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kansalliset it-panostukset aiotaan toteuttaa uuden perustettavan sotedigi-yhtiön kautta. Panostuksiin kuuluvat muun kansallisten sähköisten terveyspalveluiden eli niin sanottujen Kanta-palveluiden muutokset.

Hallitus aikoo panostaa myös peruskoulujen tasa-arvoon yhteensä 25 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan muun muassa haastavilla alueilla toimivia peruskouluja. Lisäksi hallitus aikoo lisätä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja erityisesti aloilla, joilla on työvoimatarvetta. Muuntokoulutuskokeilu muutetaan pysyväksi.

Lisäksi hallitus kertoi varanneensa autojen romutuspalkkioon 8 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Petteri Orpo kertoi myös, että väylähankkeista kehyksiin mahtuu Kokkolan väylä. Hailuodon sillan voi hänen mukaansa suunnitella niin, että se rahoitetaan lossista säästyvillä varoilla. Yritystukien uudistamista pohtimaan perustetaan Orpon mukaan puolestaan parlamentaarinen työryhmä.

Eikö parlamentarismi maistu suomalaisille? – Evan kyselyssä presidentille halutaan nykyistä enemmän valtaa

Kuva: Jemina Rauhansalo

Suomalaiset haluavat presidentille lisää valtaa, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta.

Jopa 61 prosenttia antaisi presidentille ainakin melko paljon valtaa eduskunnan lainsäädäntötyöhön.

Keskeisiin valtion virkanimityksiin ainakin melko paljon valtaa presidentille antaisi puolestaan 55 prosenttia vastaajista. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ainakin melko paljon valtaa haluaisi antaa 82 prosenttia vastaajista.

Tulokset perustuvat reilun 2 000 henkilön antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 2.–15. tammikuuta.

SDP:n Haatainen luottaa yhä arvojen voimaan – Tutkija: Vallankäytön painotukset riippuvat pitkälti presidentistä

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen kampanjoi Narinkkatorilla Helsingissä tammikuun alussa.

Paraikaa kohti ensimmäistä kierrosta kirmaavassa presidentinvaalitaistossa ei ole rakentunut yhtä vahvaa vastakkainasettelua arvoteemoissa kuin aikaisemmissa vaaleissa, akatemiatutkija Hanna Wass arvioi.

– On kiinnostavaa, että arvojohtajuudesta puhutaan, mutta sen määritteleminen ja ehdokkaita jakavat linjat ovat yhä vaikeampia löytää, Wass toteaa Demokraatille.

Maailma monimutkaistuu, ja perinteiset arvomittarit eivät enää tahdo päteä. Wassin mukaan keskustelu on jäänyt hivenen ontoksi myös presidentin muuttuneiden valtaoikeuksien seurauksesta. Ei ole täysin selvää, mitä arvojohtajuudella tarkoitetaan.

Kun presidentin roolia kavennettiin, valtaa ei täysmääräisesti onnistuttu siirtämään kenellekään.

– Vaikka perustuslaissa presidentin vallankäytölle asettamat raamit ovat selkeät, niin kirjaukset jättävät aina toimijoille omaa tilaa, hän huomauttaa.

– Tämä on nähty kaikkien presidenttien kohdalla.

Presidentti on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen arvojohtaja ja mielipidevaikuttaja.

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen kertoo Demokraatille kampanjan loppurutistuksen keskeltä halunneensa tuoda heti alusta pitäen arvoja mukaan vaalikeskusteluun.

– Olen ilokseni huomannut, että arvokeskustelu on saanut enemmän huomiota.

Haatainen korostaa, että presidentti on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen arvojohtaja ja mielipidevaikuttaja sekä myös yhteiskunnan viestinviejä maailmalla.

– Tämän vuoksi on tärkeää, että ehdokkaiden arvot tulevat selkeästi esiin vaalikeskusteluissa.

Haatainen uskoo yhä, että lopulta ihmiset kuitenkin tekevät valintansa ehdokkaan arvojen perusteella. Mutta millainen arvojohtaja olisi presidentti Tuula Haatainen?

– Olisin itse aktiivinen keskustelussa EU:n vakaasta tulevaisuudesta ja nostaisin Suomen roolia YK:ssa. Suomen on nostettava profiilia myös ilmaston muutoksen hillitsemiseksi, eriarvoistumisen vähentämiseksi sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustamiseksi.

Haatainen toteaa, että aikuisten on kannettava vastuuta siitä, että kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen seuraukset otetaan vakavasti.

– Lukemattomat ihmiset ovat kannustaneet pitämään esillä, että nuorilla säilyy usko tulevaisuuteen ja että ikääntyvillä on oikeus riittävään toimeentuloon ja mahdollisuus arvokkaaseen elämään.

– Haluan myös pitää esillä työelämän reiluja pelisääntöjä. Työntekijöillä ja töitä hakevilla on oltava oikeus kunnon toimeentuloon, jolla elättää itsensä ja perheensä. Presidenttinä olisin ääni niiden puolesta, joiden ääni ei nyt riittävästi kuulu.

Vallankäytön määrä ja painotus pohjautuvat pitkälti kulloisestakin viranhaltijasta.

Mutta miten paljon henkilökohtaiset arvot voivat näkyvät presidentin toiminnassa? Akatemiatutkija Wassin mukaan vallankäytön määrä ja painotus pohjautuvat pitkälti siitä, kuinka pätevä ja halukas viran kulloinenkin haltija on tuuppimaan niitä rajoja, joita laki asettaa.

Ennen kuin Sauli Niinistö antoi tasavallan presidentin juhlallisen vakuutuksen, häntä pidettiin oikeistolaisena poliitikkona, joka kehotti lapsia kiipeilemään puissa mikäli varoja kiipeilytelineisiin ei ollut.

Presidenttinä Niinistö on keskittynyt taasen ulkopolitiikkaan. Silloin, kun hän on puhunut ”pehmeistä teemoista”, on hän korostanut pienen ihmisen asiaa ja yhtenäisyyden retoriikkaa.

– Siinä on viety vastaehdokkailta pontta pois, Wass analysoi.

Istuva presidentti onkin pyrkinyt häivyttämään perinteistä presidentinvaaleissa nähtyä ideologista vastakkainasettelua.

– Pyrkimys nousta päivän politiikan yläpuolelle ei kuitenkaan ole Niinistön omaa keksintöä, vaan samaa käytti aikanaan jo esimerkiksi Tarja Halonen, Wass huomauttaa.

Kokoomusministeri puolustaa Ilkassa aktiivimallia ja puuttuu jo lakko-oikeuteenkin: ”Pitäisi määritellä tarkemmin, mikä on laiton tai laillinen”

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Sanomalehti Ilkan mukaan oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei pistäisi pahakseen, vaikka Suomessa käytäisiin perusteellinen poliittinen keskustelu työrauhakysymyksistä.

– Lakko-oikeus on perustavanlaatuinen, mutta pitäisi määritellä tarkemmin, mikä on laiton tai laillinen lakko, mikä oikeutettu. Sitä rajaustyötä pitäisi tehdä ripauksen verran enemmän, Häkkänen sanoo lehdessä.

– Kansainvälinen kilpailu muuttuu tulevina vuosina Suomen kannalta erittäin vaikeaksi, eikä meidän kannattaisi itse ruokkia tällaista kilpailuhaittaa, mitä työmarkkinoiden levottomuudet ovat, hän jatkaa.

SAK:n jäsenliitot pohtivat tänään osallistumistaan keskusjärjestön 2.2. mielenilmaukseen. Häkkänen sanoi Ilkalle, jonka haastattelu oli tehty jo ennen jäsenliittojen kokousta, ettei mitään erityisterveisiä liitoille ole lähettää.

– Pitkän linjan työmarkkinavaikuttajat tietävät kyllä, että hallituksen toimet ovat jo nyt nopeuttaneet sekä työllisyyden että talouden kasvua.

– Jos ay-liikkeen johtajat närkästyvät jo aktiivimallista, tuovat tekoälykehitys ja robotisaatio todella isoja haasteita. Niihin on pakko lähteä mukaan tai muuten kansainvälinen kehitys ajaa ohi.

– Miksi pitää järjestää työmarkkinapoliittista hässäkkää ennen kuin on edes nähty lain vaikutukset, hän myös sanoo.

Häkkänen nostaa myös esiin sen, että valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut lisää resursseja työllisyyspalveluihin.

– Mikä tässä vielä on ongelma? Eikö voitaisi katsoa, toimiiko aktiivimalli, ja vetää siitä yhdessä johtopäätökset. Jos on tullut enemmän ongelmia kuin hyötyjä, puututaan niihin sitten, ministeri sanoo Ilkalle.

Keskustelua aiheesta

Ennakkoäänestys nousi uuteen ennätykseen – vanha rikkoutui 4 903 äänellä

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
Äänestäjiä presidentinvaalien viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä kauppakeskus Citycenterissä Helsingissä 23. tammikuuta 2018.

Ennakkoääniä annettiin nyt 1 532 640, kun edellinen ennätys oli kuuden vuoden takaisella toisella kierroksella, 1 527 737 ääntä. Ennätys rikkoutui 4 903 äänellä. Äänestysprosentti on nyt 36,1.

Ennakkoäänestyslukuihin lisätään vielä myöhemmin muun muassa ulkomailla äänestäneet, joita arvion mukaan on noin 22 000–25 000.

Presidentinvaalien varsinainen äänestyspäivä on ensi sunnuntaina.

”Jäsenten ei tarvitse pelätä seurauksia” – PAM ilmoittaa mielenosoituksesta valtakunnansovittajalle ja EK:lle

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo, että liiton jäsenet voivat tulla turvallisesti työpäivänä mielenosoitukseen Senaatintorille Helsinkiin 2.helmikuuta.

PAMin hallitus kannustaa kaikkia pamilaisia osallistumaan SAK:n järjestämään poliittiseen mielenosoitukseen, johon kokoonnutaan 2. helmikuuta Helsingin Senaatintorille. Mielenosoituksella vaaditaan maan hallitusta perumaan aktiivimalli ja luopumaan työttömyysturvan lisäkiristyksistä.

PAMin hallitus päätti jo aiemmin osallistumisesta SAK:n järjestämään poliittiseen mielenosoitukseen. PAMin puheenjohtaja Ann Selin korostaa, että mielenosoitus on vakava viesti maan hallitukselle.

– Ensi viikon perjantaina Senaatintorin mielenosoituksessa pamilaiset ovat vahvasti mukana osoittamassa maan hallitukselle, että työttömiä kyykyttävä aktiivimalli on peruttava. Torilla tätä tulevat vaatimaan rinta rinnan, niin työttömät kuin työssä olevat, korostaa Selin.

PAMin hallitus päätti ilmoittaa järjestöpäätöksestään valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliitoille, vaikkei siihen mikään laki tai sopimus velvoitakaan.

– Tällä toimenpiteellä haluamme turvata jokaisen PAMin jäsenen oikeuden osallistua mielenosoitukseen pelkäämättä seuraamuksia. Toivommekin, että mahdollisimman moni rohkenee nyt tehdä päätöksen mielenosoitukseen lähtemisestä, Selin kannustaa.

– Poliittinen mielenosoitus ei ole suunnattu työnantajia vastaan. Mielenosoitukseen osallistumisesta työajalla on ilmoitettava ennakkoon työnantajalle. Työnantajilla ei ole oikeutta estää osallistumista, eikä rankaista osallistumisesta, kertoo Selin.

PAMin hallitus kehottaa myös ammattiosastoja toimimaan sen puolesta, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus päästä mielenosoitukseen.

SAK:n järjestämä poliittinen mielenosoitus on 2.2.2018 klo 11.00 Senaatintorilla Helsingissä.