Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Missä menet, SDP? – ”Satavuotinen taistelu päättyi sosialidemokratian voittoon. Ja silti olemme yhä köysissä”

Mikkel Näkkäläjärvi, Kaisa Penny, Antti Rinne ja Matti Ahde keskustelivat tiistaina SDP:n tilasta.

Mikä on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen tila vuonna 2018? Tiistaina Helsingin Juttutuvassa oltiin paljon vartioina, kun Poliittisen historian klubin järjestämässä paneelissa paneuduttiin vastaamaan mainittuun kysymykseen. Klubin yleisestä kaavasta poiketen historian sijaan tilaisuudessa katsottiin kuitenkin tulevaisuuteen.

Panelistina keskusteluun osallistunut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne analysoi, että sosialidemokraattien kulta-aikojen 1970- ja 80-lukujen jälkeen on Suomessa ja Euroopassa siirrytty kohti ”ahneuden aikaa”.

– Julkinen puoli nähdään vanhana, tehottomana ja jähmeänä. Yksityinen sektori puolestaan dynaamisena ja tavoiteltavana, uusliberalismi on vahvistunut, Rinne pohti.

– Sosialidemokraatit ovat hahmottaneet kehityksen vähän huonosti. Ei ole löydetty sitä omaa vaihtoehtoa. Liikkeen keskeinen sydän on hieman hämärtynyt.

Nyt Rinteen mukaan sosialidemokraattien piirissä ollaan pääsemässä tämän keskustelun ytimeen ja hakemaan vaihtoehtoja niin Suomessa kuin Euroopassa.

– Suomessa ollaan tämän rintaman etujoukoissa.

Työskentely on lähtenyt liikkeelle ”hemmetin hyvin”.

Rinne nosti esiin puolueessa käynnissä olevan työryhmätyöskentelyn, johon liikkeessä on hänestä tartuttu jälleen aivan uudella otteella.

Hän kehaisi, että työskentely on lähtenyt liikkeelle ”hemmetin hyvin”.

– Työryhmät ovat olleet tämän liikkeen sielu ja ydin ja niiden varaan on voitu rakentaa poliittisia linjauksia.

– Meillä on tällä hetkellä 400 ihmistä osallistumassa tähän työhön. Heillä kaikilla on työskentelyssä lähtökohtana YK:n kestävän kehityksen periaatteesta saatu yhteinen tavoite: Saavuttaa kestävä kehitys taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti.

– Työelämän ja tekoälyn kehitys, globalisaation vaikutukset talouteen, ilmastonmuutos sekä Afrikan pakolaisvirta ovat kaikki isoja asioita, joihin täytyy löytää tulevaisuudessa ratkaisuja. Samalla täytyy kuitenkin huolehtien pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta sekä Euroopan yhtenäisyydestä.

Rinne huomautti, että noudattamalla näitä päämääriä puolue tekee politiikkaa, joka vaikuttaa lopulta tavallisten ihmisten arkeen.

Hän katsoikin tärkeäksi, että isojen asiakokonaisuuksien rinnalla politiikassa tulisi puhua myös tavallisten ihmisten arkielämästä.

– Jos haluamme voittaa vaalit, tulee meidän puhua ihmisten asioista.

Tulevaisuuden visio johtaa luottamukseen.

Kuten politiikassa yleensäkin, keskustelun taustajuonteena pohdittiin sitä, kuinka SDP varmistaa asemansa Suomen valtapuolueena. Kalevi Sorsa -säätiön vt. toiminnanjohtaja Kaisa Penny korosti luottamuksen merkitystä.

– Luottamus puolueeseen on tietysti sekä tekoja että historiaa. Mutta tänä päivänä se on ennen kaikkea visioita tulevaisuudesta. Kansan luottamuksen vaaleissa saa se puolue tai taho, joka kykenee tarjoamaan tulevaisuudesta uskottavan vision, Penny analysoi.

Hän luonnehti, että tuleviin vaaleihin mentäessä puolueen pitäisi asettaa tähtäin vähintäänkin viiden vuoden päähän, mielellään myös pidemmälle. Ei ensi kevääseen.

– Ensi vaalit ovat oikeastaan mittatikku vain sille, mitä tässä yhteiskunnassa halutaan saavuttaa viiden vuoden päästä. Mille hallituskokoonpanolle annetaan mandaatti tehdä asioita neljä vuotta.

Nuorien ääntä paneelissa edustanut Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi muistutti keskustelukumppaneita ja yleisöä siitä, että politiikkaa tehdään 2010-luvulla hyvin erilaisista lähtökohdista kuin ”kultaisina vuosikymmeninä”. Uusi vuosituhat tarvitsee uudenlaista politiikkaa.

– Edustan ikäluokkaa, jonka sukupolvikokemuksena on finanssikriisi. Sosialidemokratian kulta-aikoja muistellaan aina. Silloin yhteiskuntaa rakennettiin erityyppisessä maailmassa: julkinen talous ja väestö kasvoi voimakkaasti.

– Nyt nuoret ikäluokat ovat yhä pienempiä ja suuret ikäluokat ovat siirtymässä kovaa kyytiä eläkkeelle. Aikaisemmin tehdyt ratkaisut eivät voi enää toimia.

Näkkäläjärvi korostikin, että SDP:n on siirryttävä yhä vahvemmin sosiaalisten uudistusten puolueeksi ja muistettava samalla kansainvälinen solidaarisuus.

– Nuoret sukupolvet vaativat myös vastauksia luontoon, ympäristönsuojeluun, tekoälyn kehitykseen ja sen eettisiin pohdintoihin liittyviin kysymyksiin. Ja ennen kaikkea on muistettava tulevien sukupolvien toivon palauttamisen näkökulma.

Keskeinen konsensus panelistien välillä löydettiin koulutuksesta.

Paneelia juontaneen SDP:n pitkäaikaisen poliitikon, puheenjohtajan ja Suomen nuorimpana ministerinä tunnetun Ulf Sundqvistin johdatuksella keskustelussa haettiin vastauksia myös siihen, millaiset aiheet ja teemat pitäisi nostaa sosialidemokraattien politiikan ytimeen.

Keskeinen konsensus panelistien välillä löydettiin koulutuksesta.

– Miten huolehditaan siitä, että perusopetuksessa kaikki oppilaat pärjäävät? Mikä on ryhmäkokojen suuruus? Mitä tapahtuu toiselle asteelle? Miksi koulutukseen satsaaminen on tärkeätä, Antti Rinne luetteli koulutuksen keskeisiä kysymyksiä.

– Työelämän murroksen keskellä vain ja ainoastaan sellaiset kansakunnat pärjäävät, jotka kehittävät osaamista, joissa on korkea koulutusaste sekä todella vahvat järjestelmät huolehtia myöskin aikuiskoulutuksesta.

Rinne korosti myös, että suomalaisessa yhteiskunnassa on sellaisia osa-alueita, joita ei pitäisi altistaa markkinoille.  Hän toi esiin, kuinka perusopetuksessa ja osittain yliopisto-opetuksessa Suomessa on periaatteena se, että voittoa ei pidä tehdä.

– Luulen, että tätä keskustelua pitää laajentaa käsittelemään myös varhaiskasvatusta ja sosiaali- ja terveyspalveluja. Esimerkiksi vammaisten asiassa pitää päästä malliin, jossa voittoa ei tavoitella.

– Yhteiskunta rakentuu sen varaan, että pidetään heikoimmista huolta, eikä alisteta sitä voiton tavoitteluun.

Ahde korosti pehmeiden arvojen olevan osa aitoa sosialidemokratiaa.

Pitkän linjan kansanedustaja ja ministeri Matti Ahde korosti puolestaan talouspolitiikan merkitystä. Hän kertoi toivovansa, että tuleva hallitus pystyisi SDP:n johdolla rakentamaan uskottavan linjan, jossa tulot jakautuisivat oikeudenmukaisemmin kansalaisten kesken.

– Yhteiskunnan peruspalvelut tulisi turvata samalla entistä paremmin niille ihmisille, jotka yhteiskunnan turvaa kaikkein eniten tarvitsevat. Porvarilliset hallitukset ovat pyrkineet nakertamaan hyvinvointivaltion keskeisimpiä pilareita, ja ovat tässä osin onnistuneetkin.

Ahde kertoi myös kaipaavansa sosialismia sosialidemokratiassa ja korosti pehmeiden arvojen, kuten kulttuurin, urheilun ja ympäristöpolitiikan olevan osa aitoa sosialidemokratiaa.

– Kaipaisin sosialidemokraattiselle liikkeelle sitä selkärankaa, joka meille on aina ollut. Nyt puolue vähän kelluu. On tärkeä ymmärtää, että sosialismi on meille humanistinen aate, ei dogmi, Ahde luonnehti viitaten sosialismitermin ”häpäisseisiin” kommunisteihin.

– Sosialidemokratian ja kommunismin välinen satavuotinen taistelu päättyi sosialidemokratian voittoon. Ja silti olemme yhä köysissä. Ei ole osattu ottaa johtavan vasemmistolaiset, edistyksellisen työväenliikkeen johtajan roolia. Mutta se avaa mielestäni suuria mahdollisuuksia liikkeelle.

Tuloerojen tasaamista jo ennalta.

Penny muistutti puolestaan periaateohjelman tärkeydestä. Hän korosti, että vaikka työ on nyt käynnissä, on se vielä pahasti kesken. Hän kertoi myös katsovansa, että vaikka talouspoliittinen linja on tärkeä, ei se yksin riitä.

– Pitää esittää ratkaisuja myös siihen, miten eriarvoisuuteen voidaan puuttua laajemminkin kuin tulonsiirrollisilla toimilla, hän ehdotti.

Pennyn mukaan vasemmistoliikkeiden poliittinen tila kaikkialla maailmassa on tällä hetkellä niin pieni veropolitiikan ja tulonjaon uudelleen miettimisen suhteen, ettei vasemmiston omalla poliittisella painoarvolla saada eriarvoistumiseen puututtua tarpeeksi merkittävästi.

Hänen mielestään katse pitäisi kääntää siihen, mitä muuta yhteiskunnassa voidaan tehdä.

– Vasemmistolaisissa edistyksellisissä tutkijapiireissä puhutaan nyt ensijaosta.

– Kuinka rakenteita voidaan muuttaa siten, että tulonsiirtoihin ei tarvitse turvautua, vaan tuloeroja ja eriarvoisuutta voitaisiin tasata jo ennalta.

Ei vain nykytilan kysymys, vaan oikeastaan koko 2000-luvun asia.

Näkkäläjärvi tunnusti, että häntä kiusaa jossain määrin keskustelu siitä, kenen asialla politiikkaa tehtäessä ollaan. Hän ei usko kaikkien kansalaisten tekevän äänestyspäätöstä sen mukaan, kuka ajaa kaikista eniten heidän asiaansa.

– On ihmisiä, jotka välittävät toisistaan paljon. Pitäisi pystyä yhdistämään jälleen erilaisia väestöryhmiä sen sijaan, että tehtäisiin politiikkaa sen pohjalta minkä kulloinkin arvellaan olevan suosittua.

– SDP:n on historiassa ollut uudistusliike. Puolueella ei ole mielestäni ole ongelmaa siinä, ettemmekö kykenisi esittämään ratkaisuja arjen haasteisiin. Ongelmat ovat sillä puolella, että olemme olleet liian varovaisia, lyhytjännitteisiä ja poukkoilevia. Se ei ole vain nykytilan kysymys, vaan oikeastaan koko 2000-luvun asia.

Näkkäläjärvi muistutti, että puolueiden ja kansanliikkeiden toiminnan ytimessä on ollut ihmisten innostaminen jonkin asian puolesta.

–  Jotta ihmiset saadaan toimintaan mukaan, on heidät saatava liikkeelle, innostumaan ja uskomaan viestiimme.

– Minusta tämä ollaan nyt hieman hukattu. Nyt täytyy löytää se juju, jolla saadaan ihmiset mukaan meidän politiikkaan.

Keskustan omakehu- ja syytöskampanja jatkuu, nyt kohteena SDP – Rinteen erityisavustajalta kuitti: ”Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?”

Kuva: Kari Hulkko
Dimitri Qvintus muistuttaa Twitterissä keskustaa puolueen vaalilupauksista.

Keskusta on käynnistänyt sosiaalisessa mediassa kampanjan, jossa muun muassa syytetään muita puolueita pelottelijoiksi ja otetaan omalle puolueelle kunniaa Suomen talouskasvusta.

Iltalehti uutisoi kampanjasta alkukuusta.

Tällä kertaa keskustan hampaissa on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Videon Twitter-saatteessa viitataan edelliseen hallitukseen, mutta video Antti Rinteen puheesta on tältä vaalikaudelta. Siinä Rinne kritisoi Sipilän hallituksen toimia.

Keskustan mukaan muut puhuvat, mutta puolue on saanut esimerkiksi velkaantumisen kasvun taittumaan.

Rinteen erityisavustaja Dimitri Qvintus on reagoinut keskustan tviittiin.

– Miten meni keskusta noin niin kuin omasta mielestä vaalilupauksen pitäminen? Qvintus kysyy ja viittaa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän vaalilupaukseen eduskuntavaalien 2015 alla.

Eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään, Sipilä lupasi.

– Kyllä, tasoa ei leikata, Sipilä vakuutti tuolloin Ilta-Sanomille.

Toisessa tviitissään Qvintus kertoo, miten Sipilän lupauksille on käynyt:

– Keskustan johdolla kaikilta noilta ryhmiltä on leikattu. Vaalilupaus petettiin törkeästi, siitä ei ole kahta sanaa.

Katso video ja tviitit alta:

Keskustelua aiheesta

Kokoomuskentän maakuntakritiikki ei yllätä Orpoa – ”Kyllä se tuki sieltä löytyy”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Puolet kyselyyn vastanneista kokoomuksen aktiiveista vastustaa maakuntamallia, etenkin maakuntien määrä (18) hiertää kenttäväkeä, ilmenee Alma Median tänään tekemästä kyselystä.

Tampereella on parhaillaan koolla noin 550 kokoomusaktiivia puolueen Tulevaisuuspäivillä. Kyselyyn vastasi 193 ihmistä.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauden kannalla on 70 prosenttia vastaajista.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ylläty aktiivien maakuntakritiikistä. Se on ollut hänen tiedossaan.

– Hallintomallin vastustaminen ja siihen epäluuloisesti suhtautuminen on ymmärrettävää. Kokoomuslaiset eivät ole olleet maakuntamallisen pohjan kannattajia, Orpo sanoi Tampere-talossa medialle.

Orpo kuitenkin uskoo, että mitä enemmän tietoa asiasta jakaa, sitä enemmän mallille löytyy myös tukea.

– Maakuntamalli virtaviivaistaa valtion aluehallintoa, keskittää byrokratiaa samaan paikkaan ja karsii turhaa hallintoa. Hyviä perusteluita löytyy, ja kun ne käydään läpi, kyllä se tuki sieltä löytyy.

Maakuntien määrä voi vielä supistua

Kokoomusministerien kyselytunnilla ministerit joutuivat puolustamaan keskustan juhlimaa maakuntamallia varsinkin espoolaisille aktiiveille.

Puheenjohtaja lohdutti lukumäärän kritisoijia muistuttamalla puolueen lakiin kirjaamasta niin sanotusta evoluutiolausumasta. Se oli hänen mukaansa yksi keskeisiä kokoomuksen saavutuksia, kun maakuntamallista neuvoteltiin.

– Meillä on tiukat tulostavoitteet. Jos maakunta ei pysty toteuttamaan niitä sote-palveluita, joita sen asukkaat tarvitsevat, alkavat nopeasti neuvottelut sen maakunnan liittämiseksi toiseen maakuntaan.

Orpon mukaan lainsäädännöllä luodaan pohja ja edellytykset, mutta vasta toimeenpanon aikana ratkaistaan todellisuudessa se, kuinka hyvä järjestelmä pystytään luomaan.

Kokoomus siis luottaa siihen, että maakuntien määrä supistuu näin luonnollisesti?

– En halua antaa tuomioita etukäteen, mutta se pitää silloin tehdä ihmisten palveluiden turvaamiseksi, että yhdistetään maakunnat ja myös niiden hallinto, Orpo sanoi STT:lle.

STT–SANNA NIKULA

Alma-kysely: Kokoomusaktiivit eivät lämpene maakuntauudistukselle – puolet vastustaa

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Antti Häkkänen, Sanni Grahn-Laasonen, Paula Risikko, Petteri Orpo ja Kai Mykkänen kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Tampereella.

Kokoomuksen kenttäväen enemmistö ei kannata maakuntamallia. Asia selviää Alma Median kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Tampereella toteuttamasta ovensuukyselystä.

Kyselyyn vastasi 193 kokoomusaktiivia, joista puolet sanoo vastustavansa maakuntauudistusta. Maakuntamallia kannatti alle puolet, 40 prosenttia. Vastaajat olivat huolissaan maakuntien suuresta määrästä sekä byrokratian lisääntymisestä.

Valinnanvapausmallia sen sijaan kannatti 70 prosenttia vastaajista. Vastustajia oli 19 prosenttia ja 11 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

Kyselyn toteutti Alma Median lehdet Aamulehti, Iltalehti ja Uusi Suomi. Kokoomuksen puheenjohtajapäiville osallistuu 550 puolueen aktiivia.

Kansanedustajat kuuluttavat lapsisotilassopimuksen hengen perään – vaativat puolustusministeriä puuttumaan alaikäisille tarjottavaan kyseenalaiseen koulutukseen

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

SDP:n kansanedustajat Erkki Tuomioja ja Sirpa Paatero vaativat puolustusministeriä puuttumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta alaikäisille. Tuomioja ja Paatero ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Yhdistyksen koulutuskalenterista vuodelle 2018 löytyy useita kursseja, joihin alaikäiset voivat osallistua. Koulutukset ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

Tuomioja ja Paatero muistuttavat, että tällaiseen koulutukseen on samaisessa laissa määritelty ehdoton 18 vuoden alaikäraja.

– Maanpuolustuksesta annetun lain esitöissä ikärajaa perustellaan lapsisotilassopimuksen kirjausten noudattamisella. Kyse on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjasta koskien lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin. Suomi on ratifioinut kyseisen lisäpöytäkirjan vuonna 2002, Tuomioja sanoo tiedotteessa.

Sotilaallisia taitoja harjoittavia kursseja pidetään ja markkinoidaan myös alaikäisille

Tuomiojan mukaan pöytäkirja määrää, että pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisikä on 18 vuotta. Se ei kiellä alle 18-vuotiaan vapaaehtoista asepalvelusta, mutta Suomessa lainsäädäntö noudattaa Unicefin suositusta, eikä asepalvelusta voi suorittaa vapaaehtoisestikaan alle 18-vuotiaana.

– On huolestuttavaa, että tämä lapsisotilassopimuksen henki ei ulotu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen asti, vaan sotilaallisia taitoja harjoittavia kursseja pidetään ja markkinoidaan myös alaikäisille, Tuomioja toteaa.

Tutustumista, ei lasten ja nuorten militarisoimista opettamalla heille sotilaallisia valmiuksia

Kansanedustajat pitävät kyseenalaisena, että maanpuolustuksesta annetun lain ikärajavelvoitetta kierretään sillä, että huoltajien suostumuksella näillä kursseilla lapsille luodaan sotilaallisia valmiuksia. Kurssien sotilaallisesta luonteesta ja valmiuskouluttamisesta kertoo muun muassa se, että täysi-ikäisille näiltä kursseilta myönnetään rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Tämä tarkoittaa sitä, että Puolustusvoimat pitää kurssilla opittua sotilaallisina taitoina.

– Lapsilla ja nuorilla on muun muassa koulujen ja järjestöjen kautta mahdollisuus tutustua monien eri viranomaisten toimintaan, kuten Puolustusvoimat, Poliisi, pelastuslaitos ja rajavalvonta. Tällaiset molemminpuoliset tutustumiset ovat luonteva kanava kertoa lapsille ja nuorille, miten suomalaiset viranomaiset toimivat, eikä niissä ole kyse minkäänlaisesta koulutustoiminnasta. Myös maanpuolustuksen osalta toiminnan luonteen tulee olla tutustumista, ei lasten ja nuorten militarisoimista opettamalla heille sotilaallisia valmiuksia, Paatero kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessään kansanedustajat kysyvät muun muassa sitä, miten puolustusministeri aikoo puuttua maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia alaikäisille opettaviin koulutuksiin.

Keskustelua aiheesta

20 vuotta, 1/3 työpaikoista katoaa – Ihalainen vaatii ison reformin käynnistämistä pikaisesti

Kuva: Johannes Ijäs
Lauri Ihalaisen (sd.) mukaan Suomen koulutusjärjestelmän seuraava iso reformi tarvitaan aikuiskoulutukseen ja erityisesti ammatilliseen aikuiskoulutuksen kehittämiseen.

Aikuiskoulutuksen puutteista uhkaa tulla merkittävä koulutuksen ja työelämän epätasa-arvon malliesimerkki, entinen työministeri, SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen kirjoittaa Keskisuomalaisessa.

– Menossa on työelämän murros, jossa teknologinen kehitys sekä hävittää vanhaa työtä että luo uutta työtä. Digitalisaation myötä Suomesta katoaa arviolta kolmasosa nykyisistä työpaikoista seuraavien 20 vuoden aikana. Työtehtävät muuttuvat nopeasti, hän toteaa.

Ihalainen muistuttaa, miten uudet työpaikat usein edellyttävät uudenlaista osaamista, tietoja ja taitoja sekä myös ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

– Työn murroksessa työstään joutuvat luopumaan usein ne, joilla ei ole eväitä selviytyä niistä uusista töistä, jossa digitalisaatiolla on vahva paikkansa. Siksi tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle tarvitaan joustavimpia, elinikäiseen oppimiseen tähtääviä oppimisalustoja ja osaamisen täydentämistä työelämässä. Avoimen korkeakoulun kehittäminen on tässä yksi mahdollisuus.

Demokraatille Ihalainen toteaa vastaavansa kirjoituksellaan samalla myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tämänviikkoisiin puheisiin, joiden mukaan miljoona suomalaista on koulutettava uudelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

”Robotisaatio voi olla yksi keino lisätä työpaikkoja.”

Ihalaisen mukaan Suomen koulutusjärjestelmän seuraava iso reformi tarvitaan aikuiskoulutukseen ja erityisesti ammatilliseen aikuiskoulutuksen kehittämiseen.

– Tällainen työ tulee käynnistää pikaisesti – laajalla valmisteluryhmällä. Ammatillinen aikuiskoulutus on sirpaleista, eikä se riittävästi ennakoi tai tue työllistymistä ja työssä pärjäämistä. Alalta toiselle vaihtavat ovat koulutuspalveluissa väliinputoajia.

– Ammatillisen aikuiskoulutuksen uudistuksessa tulee yhdistää työpaikoilla tapahtuva koulutus ja yhteiskunnan koulutuspalvelut. Kun työntekijät vaihtavat työtä ja ammattia koulutuksen avulla, tarvitaan sellaisia malleja, joissa oikeus opiskeluun säilyy yli yhden työsuhteen. Yksi keino on rakentaa henkilökohtainen koulutustilimalli niin, että näitä oikeuksia voidaan käyttää seuraavassakin työsuhteessa.

Ihalainen näkee, että myös robotisaatio voi olla yksi keino lisätä työpaikkoja.

– Muuttuvassa maailmassa työ on määriteltävä uudelleen, entistä monipuolisemmin. Työtä ja toimeentuloa ei pidä repiä irti toisistaan, mutta joudumme hakemaan uudella tavalla työn, toimeentulon ja sosiaaliturvan yhtäaikaista kehittämistä tosiaan tukeviksi ratkaisuiksi.

Tärkeintä, että kaikki pysyvät mukana.

Ihalainen muistuttaa, että monityösuhteisuus lisääntyy, ja siinä ihmisellä on yhtä aikaa ja peräkkäin useita työsuhteita tai hän toimii itsensä työllistäjänä.

– Olennaista on tehdä siirtyminen työn tekemisen muodosta toiseen turvallisemmaksi muun muassa koulutuksella sekä kannustavan sosiaali- ja työttömyysturvan avulla.

Hän summaa, että iso kysymys työn murroksessa on, haurastuuko tähänastisen kasvun, tuottavuuden, työllisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan toisiaan tukeva yhteys.

– Myös alustatalouden töiden osuus kasvaa. Alustataloustöitä jaetaan digitaalisen alustan kautta kerta- ja keikkaluonteisina tehtävinä korvausta vastaan. Perustana ei ole työsuhde vaan työn palkkiopohjaisuus. Haasteena ovat työntekijäturva ja alustatalouden pelisäännöt.

Jos pelisäännöt ovat kunnossa, alustataloustyö voi Ihalaisen mukaan auttaa pääsyssä työmarkkinoille.

– Tärkeintä työelämän murroksen keskellä on huolehtia, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

Keskustelua aiheesta