MENY

Kolumn

Yrsa Stenius

Moralens väktare förstörde bokmässan

Göteborgsmässan, det svenska kulturetablissemanget och det svenska rättsväsendet ter sig i mina ögon chockerande oförmögna att hantera bråkmakarnas provokationer, skriver Yrsa Stenius.

 


Årets bokmässa i Göteborg förstördes av marscherande nassar och halsstarriga högerextremister som för andra året i följd trängde sig på bokkalaset med sin blaska Nya Tider och annan utgivning.

Detta är väl den politiskt korrekta uppfattningen i Sverige och förmodligen i Finland också, åtminstone bland de författare och utställare som hade varit på plats och som till en del fick se sig snuvade på den uppmärksamhet årets tema ”Finland 100 år” hade ställt i utsikt. Antalet mässbesökare var färre än någonsin på grund av allt bråk som omgav bokmässan.

Själv skulle jag fördela skulden till det inträffade på många parter och bara delvis lägga den på provokatörerna. Mässan, det svenska kulturetablissemanget och det svenska rättsväsendet ter sig i mina ögon chockerande oförmögna att hantera bråkmakarnas provokationer.

Den svenska offentligheten – politiken, journalistiken, kulturlivet och kulturdebatten – har visat sig ha synnerligen svårt att tackla den politiska reaktion från höger som har gjort sig gällande i samhället sedan Sverigedemokraterna började sin marsch mot Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.

Alltför länge var de ”anständiga” politikerna och samhällsjournalisterna förvissade om att Sverigedemokraterna bör ignoreras. Sedan SD i väljarbarometrarna har etablerat sig som landets näst största parti låter sig detta inte riktigt göras. Fortfarande uppvisar dock svensk politik och debatt en anmärkningsvärd beröringsskräck gentemot SD, vilket gör Sverige svårstyrt – alla kategorier – då SD:s väljarunderstöd är nästan 20 procent.

 

Annat ljud i skällan har det visat sig bli inför de skäligen marginella rörelser på den extrema högerkanten som försöker stjäla uppmärksamhet från stora, publika evenemang där de tränger sig på för att påminna om sin existens. Mot dem ska fajten tas. Alla ska bli varse de blåsvarta lössens existens och applådera den rätt tänkande svenska intelligentians kamp mot ohyran, som resulterade i att sabotörerna fick precis den uppmärksamhet de ville ha medan mässan själv och människorna som upprätthåller den humanistiska traditionen i samhället tog stryk.

Jag har i likhet med många andra som avskyr Nya Tider svårt att förstå varför Göteborgsmässan släpper in dem bland utställarna. Bokmässan är inget institut underställt offentlig förvaltning med skyldighet att behandla alla i verksamheten involverade aktörer lika. Bokmässan är ett privat marknadsförings- och opinionsbildningsinstitut som har rätt välja vilka som får vara med. Ungefär som en tidnings ansvariga utgivare väljer vilka skribenter han eller hon publicerar och vilka inte.

När nu mässledningen i Göteborg har beslutat att Nya Tider får vara med kan man förstås bli arg på denna ledning. Men det är varken klokt eller rationellt att bekämpa Nya Tider genom att stympa mässan. Här om någonstans hade det varit klokt att ignorera – arbeta för en lyckad mässa och låta Nya Tider häcka i sitt hörn så länge det roade dem som höll på.

 

Jag har synnerligen svårt att förstå varför polisen i Göteborg ansåg sig skyldig att ge huliganerna som skyltar med naziemblem och annan nazirekvisita demonstrationstillstånd? Ursprungligen ville slöddret tåga från Mässan förbi en synagoga (på Yom Kippurdagen som enligt judisk tradition är försoningens högtid) på väg till Götaplatsen där talen skulle hållas men den rutten godkände inte Göteborgspolisen – av ordningsskäl. Demonstrationen fick ta annan väg och blev till sist en ganska platt historia men polisen hade inte behövt ge något som helst demonstrationstillstånd till nassarna.

Nazismens teori och praktik definierades vid krigsansvarighetsprocessen i Nürnberg som ett brott mot mänskligheten. Om Göteborgspolisens jurister hade bestått sig med något slags politisk/juridisk analys hade de utan att darra på manschetten kunnat avslå ansökan om demonstrationstillstånd med en rak och enkel hänvisning till att demonstrationens syfte var olagligt.

Så skedde inte i något slags slapp vidsynthets namn. Nazister ska få demonstrera som alla andra konstaterade polisen utan djupare eftertanke.

Också jag tycker att Nya Tider och nassarna är otäcka företeelser. Men det var en slapp och vidsynt polis samt moralens väktare i samhällsdebatten som förstörde bokmässan i Göteborg.

Yrsa Stenius

Kolumn

Britta Lindblom

Samtal med Nikos – en taxichaufför

Nikos min chaufför var en pratsam person. Hans liv var som ett ekonomiskt bokslut över de problem som finns i Grekland, skriver Britta Lindblom.

Lue lisää

Britta Lindblom

Britta Lindblom.

Kolumn

ABL

Begreppet ”hushåll” måste uppdateras till 2010-talet

Socialdemokratiska Studerande vid Åbo Akademi anser att en reform av det allmänna bostadsbidraget behövs och att begreppet ”hushåll” måste uppdateras till 2010-talet.

Lue lisää

Ursula Korpijärvi

Kolumn

ABL

Socialdemokratiska studerande: Regeringens bostadsreform drabbar unga hårt

SONK:s (Sosialidemokraattiset Opiskelijat) höll sin 50:e kongress i Tammerfors föregående veckoslut och kom med följande ställningstagande:

 

Det är mycket beklämmande att regeringen i sin budget för år 2018 valt att binda det allmänna bostadsbidraget till  levnadskostnadsindex i stället för hyresindexet. Skillnaden är att hyrorna vuxit med nästan en fjärdedel på sju år, medan till exempel konsumentpriserna överlag stigit med en betydligt lägre procent i jämförelse. Bostadsbidraget knyts alltså till ett index som vuxit långsammare än hyrorna, framför allt i städerna. Därtill väljer regeringen att införa delbostadsnormen, vilket innebär att endast 80 procent av de maximala boendeutgifterna tas i beaktande när man räknar ut bostadsbidraget för dem som hyr en del av en lägenhet eller en lägenhet på mindre än 20 kvadratmeter.

Samtliga åtgärder försämrar alltså de studerandes privatekonomi kraftigt på sikt och leder till ökade inkomstklyftor.  Enda sättet att på ett hållbart sätt lösa bostadsbristen och stävja hyreshöjningarna är att gynna bostadsbyggandet av framförallt nya ettor på studieorterna.

En ändamålsenlig och trevlig bostad är en förutsättning för ett bra liv, det kan vi säkert alla vara överens om. SONK:s 50:e kongress kräver att regeringen inte gör besparingar på studerandes bekostnad och att alla studerande har möjlighet till ett drägligt boende, oberoende av ens socioekonomiska bakgrund!

pressi_jj2016

Jääskeläinen haluaa lähteä kehittämään Sonkista maan johtavaa ja kiinnostavinta poliittista opiskelijaliikettä

Kolumn

Jacob Söderman

Jacob Söderman: Vi skall inte ge oss utan kamp!

Attackerna mot svenskan är inga tillfälligheter. Det är fråga om en genuint illvillig politik mot landets svensktalande befolkning och en uttalad nonchalans om grundlagens stadganden om två nationalspråk, finska och svenska, skriver Jacob Söderman om regeringens språkpolitik i en kolumn som bygger på ett tal han höll i Helsingfors på Svenska dagen.

Lue lisää

jacob-söderman

Jacob Söderman

Kolumn

Gunnar Lassinantti

Putin skyr begreppet revolution

Oktoberrevolutionens hundraårsdag kommer inte att firas. Dagen är vanlig arbetsdag i Ryssland. Putin lutar sig mera mot Rysslands traditionella nationalistiska arv, skriver Gunnar Lassinantti.

Lue lisää

Gunnar Lassinantti

Gunnar Lassinantti.