Politiikka

Myös EK tyrmää mietinnnön: ”Ei pysty vastaamaan työelämän haasteisiin”

Kari Hulkko
Kari Hulkko
Kari Hulkko

Työmarkkinajärjestöt eivät päässeet yhteisymmärrykseen nollatuntisopimuksista ja työaikalain muutoksista. Ne jättivät tänään lausuntokierrokselle lähteneeseen mietintöön eriäviä mielipiteitä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mielestä maan hallituksen ei tule aloittaa työaikalain uudistamista työryhmän mietinnön pohjalta. EK:n mukaan mietintö ei sisällä työmarkkinoiden kaipaamia uudistuksia, jotka johtaisivat työpaikkojen lisääntymiseen ja talouden kasvuun.

EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen painottaisi työaikalain uudistamisessa paikallista sopimista ja pykäläviidakon karsimista.

Työryhmän tehtävänä on ollut päivittää työaikalain säännökset 2020-luvun tarpeisiin ja ottaa huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet työelämän muutokset.

EK:n mielestä tavoite on tärkeä, jotta työaikalaki ja muu työlainsäädäntö eivät jää jälkeen yritysten toimintaympäristön muutoksista, eivätkä haittaa parempaa työllisyyskehitystä.

– Mietintö ei kuitenkaan pysty vastaamaan työelämän haasteisiin. Esitys pohjautuu voimassa olevaan työaikalakiin, eikä ota huomioon työtapojen muutoksia ja tulevaisuuden haasteita, EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen toteaa.

EK:n mielestä yötyö tulisi sallia kaikilla aloilla.

Työryhmän työssä ei EK:n mielestä myöskään ole otettu huomioon EU-lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia päivittää lait nykyaikaan.

– EU-sääntelyn liikkumavara on mietinnössä jätetty käyttämättä esimerkiksi yötyön osalta. Toisin kuin EU-sääntely määrittää, yötyön säännöllinen teettäminen on mietinnössä lähtökohtaisesti kiellettyä. Rajoitusten säilyttäminen voisi pahimmillaan mitätöidä jopa kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen. EK:n mielestä yötyö tulisikin sallia kaikilla aloilla, Kärkkäinen anoo.

EK:n mielestä asiantuntijat tulisi entistä useammin voida rajata lain soveltamisen ulkopuolelle, koska työ ei ole aikaan tai paikkaan sidottua.

EK kannattaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämistä erityisesti työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Lakiesityksen mukaan paikallinen sopiminen voitaisiin kuitenkin estää työehtosopimuksella.

Myös palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja  STTK kritisoivat työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän työaikalakia ja nollatuntisopimuksia käsittelevää mietintöä.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat