Politiikka

Näin ensi vuosi muuttaa Kelan etuuksia – työttömien ja opiskelijoiden arki mullistuu eniten

Kari Hulkko
Kari Hulkko
Kari Hulkko

Vuoden alku tuo tullessaan muutoksia Kelan maksamiin etuuksiin. Erityisesti työttömyysturva ja opintotuki joutuivat myllerrykseen hallituksen käsissä.

Sen sijaan kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrään ei tule ensi vuonna korotusta. Takuueläke kuitenkin suurenee, kun siihen tulee 15,01 euron korotus. Näin täyttä takuueläkettä saavalle ropsahtaa 775,27 euroa kuukaudessa.

Eduskunta hyväksyi tänään niin sanotun aktiivimallin, joka tietää ”raippaa” työttömille. Jotta saa täyden työttömyysetuuden, täytyy 65 maksupäivän ajankohtaan sisältyä vähintään 18 tuntia työskentelyä tai 5 päivää osallistumista työllistymistä edistäviin toimiin.

Jos nämä ehdot eivät täyty, työttömyysetuus pienenee 4,65 prosenttia seuraavaksi 65 maksupäiväksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että työtön menettää noin yhden työttömyyspäivän korvauksen. Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna 32,40 euroa päivässä.

Lisäksi työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee viiteen päivään seitsemästä päivästä.

Työn vastaanottaminen helpottuu, kun liikkuvuusavustuksen ehtoja lievennetään. Sitä voi saada myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. Avustusta voidaan maksaa myös koulutuksen ajalta.

Vanhempien tulot eivät vaikuta enää 18–19-vuotiaan opintorahaan.

Opiskelijoille luvassa on joitakin parannuksia. Vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan, 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään. He voivat näin saada perusmääräisen opintorahan, joka on 250,28 euroa kuukaudessa.

Opintotukeen tulee vuoden alusta myös muita muutoksia. Vuositulorajoja korotetaan 1 %:lla, ja opintotuen maksupäivä muuttuu kuukauden 1. päiväksi.

Lisäksi eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan alle 18-vuotiaan lapsen huoltajan opintorahaan lisätään huoltajakorotus, joka on 75 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuen perusosa suurenee ensi vuonna. Yksin asuva saa tukea 491,21 euroa kuukaudessa.

Lääkeostoihin tulee helpotusta, kun yli 1 000 euroa maksavaa lääkettä voi ostaa yhdellä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto ylittyy.

Lääkekatto säilyy ennallaan (605,13 euroa/kalenterivuosi). Jos se ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 euroon päivässä. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 euroa.

Perhe-etuuksiin on luvassa joitakin korotuksia. Yksinhuoltajakorotus suurenee 53,30 euroon kuukaudessa, josta maksetaan lapsilisää (48,55 e/kk vuonna 2017). Laki odottaa vielä presidentin vahvistusta.

Täysi elatustuki suurenee ja on 156,39 euroa kuukaudessa. Lisäksi elatustukeen liittyvä maksukyvyttömyysraja nousee. Elatusvelvollisen uusi maksukyvyttömyysraja on 1 103,43 euroa kuukaudessa.

Eläkkeensaajan asumistukeen tulee muutoksia. Asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,8 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Eläkkeellä oleva voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi ensi vuonna ansaita enintään 737,45 euroa kuukaudessa. Ansioraja on sama kuin vuonna 2017.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat