”Naisia ei jätetä sortamatta” – liittojohtaja: Tässä on asia, jossa hallitus osoittaa vankkaa johdonmukaisuutta

Kari Hulkko
JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolestunut: – Esitetyt heikennykset työsopimuslakiin vaikuttavat vahvasti kunta-alan työntekijöihin.
Kari Hulkko
JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolestunut: – Esitetyt heikennykset työsopimuslakiin vaikuttavat vahvasti kunta-alan työntekijöihin.
Kari Hulkko
JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolestunut: – Esitetyt heikennykset työsopimuslakiin vaikuttavat vahvasti kunta-alan työntekijöihin.

– Hallituksen aikeet pidentää koeaikaa, lyhentää takaisinottovelvoitetta ja helpottaa määräaikaisten työsuhteiden käyttöä sotkevat työmarkkinoita, moittii ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Muutokset murentavat Elorannan mukaan työntekijöiden taloudellista turvallisuutta ja saattavat heidät työmarkkinoilla yhä epävarmempaan asemaan.

Hallituksen työelämän huonontamisen projekti etenee pala palalta, Eloranta sanoo.

Sipilän hallitus on tuonut halpuuttamisen työelämäänkin.

Koeajan pidentäminen ja määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottaminen vahvistavat työantajan valtaa suhteessa työtekijöihin.

– Työntekijät eivät uskalla puuttua epäkohtiin tai pitää kiinni eduistaan, kun pelko työpaikan menettämisestä on yhä aiheellisempi.
Määräaikaiset työntekijät ovat monilta osin vakituisia työntekijöitä heikommassa asemassa, Eloranta huomauttaa.

– Heidän palkkakehityksensä, urakehityksensä ja mahdollisuutensa päästä työantajan tarjoamaan koulutukseen ovat heikommat kuin muilla.

Määräaikaisia työsuhteita on erityisen paljon naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla, kuten kunta-alalla.

– Tässä kohtaa maan hallitus osoittaa jälleen vankkaa johdonmukaisuutta. Naisia ei jätetä sortamatta.

– Laskun maksajana on sama  joukko, joihin niin sanotut työelämän pakkolait kohdistuvat kaikkein kovimmin, Eloranta jatkaa.

Tällä hetkellä reilu viidennes kunta-alan työntekijöistä työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa. Joukossa on paljon vuosia määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleitä työntekijöitä, joiden työsuhde saadaan vakinaistettua vasta oikeudenkäynnillä.

Laskun maksajana on sama  joukko, joihin niin sanotut työelämän pakkolait kohdistuvat kaikkein kovimmin.

Eloranta arvioi määräaikaisten työsuhteiden lisääntyvän jatkossa, kun perusteita ei nykyisellä tavalla enää tarvita.

Esitetyt heikennykset työsopimuslakiin vaikuttavat vahvasti kunta-alan työntekijöihin. Eloranta ei usko, että muutokset merkittävästi lisäisivät alan työpaikkoja.

– Uuden lainsäädännön vaikutuksia on seurattava ja arvioitava tarkasti.

– Jos työsuhteen purkaminen koeajalla yleistyy tai määräaikaisten työsuhteiden määrän kasvaa, lainsäädäntöä on korjattava työntekijän eduksi.

Yksi merkittävä arviointirasti on tuleva työehtosopimuskierros.

Silloin on Eloannan mielestä arvioitava tarve parantaa työehtosopimuksella määräaikaisten työtekijöiden asemaa kunta-alalla.

– Määräaikaisuudet ovat koko kunta-alan vitsaus työntekijäryhmästä ja koulutuksesta riippumatta. Tavoite siis yhdistää työntekijöitä edustavia liittoja.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on kunta-alan suurin henkilöstöjärjestö.

 

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat