Huvudnyheter

Nordiska rådet samlas för session i Oslo – “samarbetet är starkt och mångfacetterat”

Magnus Fröderberg/Norden.org
Pyry Niemi vid sessionen i Helsingfors 2017.
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pyry Niemi vid sessionen i Helsingfors 2017.
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pyry Niemi vid sessionen i Helsingfors 2017.

Det nordiska toppmötet har en huvudrubrik om “andra länders försök att påverka våra samhällen och demokratiska processer” men betydligt fler ämnen kommer att tas upp. Därtill har den nordiska debatten och sammankomsten ett egenvärde.

 

Nordiska rådets 70:e session pågår i Oslo från den 30 oktober till 1 november och en sak är redan klar, i varje fall väldigt sannolik:

 

Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer att stjäla rubrikerna då hon i brexit-tider väljer att träda fram i ett framgångsrikt land som valt att stå utanför EU.

 

– Storbritannien är en av de viktigaste partnerna för våra nordiska länder, inte minst när det gäller handel, ekonomi och säkerhet. Vi har ett mycket gott samarbete med Storbritannien och vill självfallet arbeta för att våra relationer fortsättningsvis ska vara utmärkta. Ett fortsatt gott samarbete har alla parter nytta av, säger Nordiska rådets president Michael Tetzschner i rådets pressmeddelande.

May besöker sessionen på tisdag och deltar under sitt besök också i Northern Future Forum, ett nordiskt forum och toppmöte mellan Storbritanniens premiärminister samt de nordiska och baltiska statsministrarna. Mötets officiella tema är hälsoteknologi.

 

Sessionen kommer att behandla frågor om demokrati under press och hot mot demokratin.

– Vi ser tydligt att vissa länder inte drar sig för att på olika sätt försöka påverka demokratiska val och skapa splittring i våra samhällen. Det är av yttersta vikt att vi samarbetar, inte bara i Norden utan även i EU och globalt, och sätter in alla resurser för att gemensamt kunna stå emot när våra demokratier utsätts för press, säger Tetzschner i ett annat av rådets pressmeddelanden.

 

Mer samarbete, färre hinder

En som ser fram emot sessionen är svenska socialdemokratiska riksdagsledamoten Pyry Niemi. Han talade om EU och det nordiska samarbetet under Onsdagsklubbens besök i Helsingfors på torsdagen.

 

– Det nordiska samarbetet är starkt och mångfacetterat. Nordiska rådets framtid är god, sade Niemi.

 

Från de senaste åren lyfte han upp överenskommelser kring digitalisering, integration och företagarnas villkor. Han har själv axlat ordförandeskapet i utskottet för tillväxt och utveckling.

 

– Vi har fått Nordiska ministerrådet att agera i flera frågor, som hållbar turism, sade Niemi och berättade att han “insett att Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets betydelse är omfångsrik och viktigt”.

 

De nordiska ländernas välstånd gynnas av handel mellan länderna och interna arbetskraftsmigrationen.

 

– Möjligheten att kommunicera på skandinaviska öppnar för många möjligheter och borttagande av gränshinder är en viktig del av nordiska samarbetet, sade Niemi som tror att det går att göra ett än mer öppet Norden.

 

Temat om färre gränshinder och mer rörlighet och mindre byråkrati är ett tema som tas upp på onsdag då de nordiska samarbetsministrarna möts.

 

– Sessionen ska bli spännande och lärorik. Då sessionen avslutas brukar man vara stärkt i sin nordiska identitet, sade Pyry Niemi.

 

Hur har det då varit att samarbeta i Norden för en svensk socialdemokrat när övriga länder har haft högerregeringar? Relativt bra, enligt Pyry Niemi.

 

Språklösning efter kompromiss

SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta ser också fram emot sessionen och konstaterar att den omfattat många viktiga saker. En sådan som fått mycket uppmärksamhet är frågan om rådets arbetsspråk och finskans och isländskans ställning.

 

– Nu har frågan beretts under året på många olika möten och jag tycker att slutförslaget är tillfredsställande.

 

Det här rapporterade Nordiska rådet i somras:

 

“På sitt möte den 27.6 enades Nordiska rådets presidium om att arbeta vidare med ett kompromissförslag som skiljer mellan samarbetets officiella språk och sekretariatets arbetsspråk. De officiella språken skulle enligt förslaget bli danska, norska, svenska, finska och isländska, medan arbetsspråken på sekretariatet skulle vara de tre skandinaviska språken.”

 

– Det är också viktigt att alla socialdemokrat från hela Norden kommer samman. Vi kommer säkert tala om bland annat läget i Sverige, säger Feldt-Ranta.

 

Vidare är det mycket formellt och traditionellt och kulturellt som hör sessionen till, från val till olika organ till prisutdelningarna.

 

– Och allt vi jobbat med i olika utskott ska behandlas i plenum. Där är många saker som framskrider en bit igen. Det är inget revolutionerande men viktigt, säger Feldt-Ranta.

 

Hennes FSD-kamrat Anette Karlsson, som är politisk rådgivare för Socialdemokraterna i Nordiska Rådet, tror att även klimat- och arbetsmarknadsfrågor kommer ventileras och diskuteras på sessionen.

 

– Speciellt klimatfrågor hade en stor roll på senaste mötet på Grönland. Min känsla är att klimatfrågan starkt på agendan även i Oslo oberoende av om den är på programmet eller inte. Jag tror där också finns intresse att höra om arbetsmarknadssituationen i Finland, säger Karlsson.

 

Fakta:

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Det bildades 1952 och har medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast