[pro_ad_display_adzone id=68868]

Nuorisotila Poppari halutaan säilyttää – ”Nuoriin panostamalla panostamme myös parempaan Rovaniemeen”

Kuva: Jenna Valtonen
Nuorten tila Poppari asuu kauppakeskus Revontulen tiloissa Rovaniemellä.

Rovaniemellä on ollut tänä vuonna tavanomaisesta poikkeava tilanne, kun kaupungin nuorisotilat ovat olleet kauppakeskus Revontulessa. Alun perin ne olivat PopUp-nuorisotilat, jotka korvasivat remontissa olleen Korkalovaaran nuorisotilan. Kävijämäärät ovat kuitenkin nousseet poikkeuksellisen korkeiksi, noin sataan kävijään päivässä.

SDP:n valtuutetut Eemeli Kajula ja Maria-Riitta Mällinen ovat huolissaan nuorisotila Popparin tulevaisuudesta. Se on vaakalaudalla, koska sille ei ole varattu varoja vapaa-ajanlautakunnan ensi vuoden budjetissa.

Kauppakeskus Revontulessa toimiva Poppari hyödyttää Kajulan ja Mällisen mukaan sekä Rovaniemen nuorisoa että itse kauppakeskusta.

– Revontulen kauppakeskuspäällikön mukaan nuorisotila on vähentänyt nuorisoon liittyviä häiriöilmoituksia niin asiakkailta kuin työntekijöiltä jopa sata prosenttia. Nuorten keskittyminen nuorisotilalle kauppakeskuksen käytävien sijaan lisää myös koko kauppakeskuksen houkuttelevuutta, Kajula ja Mällinen muistuttavat kannanotossaan.

Revontuli voisi osoittaa haluavansa todella edistää Rovaniemen nuorisokulttuuria.

– Revontuli voisi osoittaa haluavansa todella edistää Rovaniemen nuorisokulttuuria, sekä olla edelläkävijöiden joukossa parantamassa keskusta-alueiden viihtyvyyttä tarjoamalla tilan maksutta, demarivaltuutetut ehdottavat.

Mällinen ja Kajula muistuttavat vapaa-ajanlautakunnan noudattaneen vuosien mittaan kaupungin eri toimielimiltä vaadittua tiukkaa menokuria. Budjetteja ei ole ylitetty, vaan toimintaa on jouduttu sopeuttamaan eli leikkaamaan.

– Nyt, kun meillä on mahdollisuus edistää nuorten hyvinvointia ja arkea, siihen kannattaisi tarttua ja pyrkiä sopuun tilan hinnasta Revontulen kanssa ja antaa lisämääräraha nuorisotoimelle, he sanovat.

– Nuoret ovat Rovaniemen tulevaisuus ja heihin panostamalla panostamme myös parempaan Rovaniemeen, valtuutetut painottavat.

Popparissa on riittänyt kävijöitä. Nuoret viihtyvät tilassa muun muassa pelaten. (Kuva: Jenna Valtonen / Rovaniemen nuorisopalvelut)

Muokattu 3.7.: Jutusta on poistettu valtuutettujen toive, että Revontuli vuokraisi tilat markkinahintaa edullisemmin, koska vuokra on jo neuvoteltu alle markkinahinnan. 

Keskustelua aiheesta

[pro_ad_display_adzone id=139047]

SDP:n valtuustoryhmän PJ Eemeli Kajula: Valtuuston tehtävä on nyt kuunnella eikä vain kuulla kuntalaisia

Kuva: Thinkstock

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 12.3. kokouksessaan uimahalli-investoinnin jatkoa. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että uuden uimahallin suunnittelu Ounasvaaralle käynnistetään varaamalla vuoden 2018 talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen kohtaan osakkeet ja osuudet 600 000 euron suunnittelumääräraha ja Vesihiiden korjaussuunnittelu etenee omana hankkeenaan kahden hallin mallin mukaisesti.

– Kaupunginhallituksen on nyt tällä kirjauksella sitouduttava peruskorjaamaan uimahalli Vesihiisi ja siten turvattava kuntalaisten peruspalvelu jatkossakin helposti saavutettavassa paikassa, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eemeli Kajula vaatii.

Uimahallipäätös tulee seuraavan kerran päätöksentekoon, kun Rovaniemen kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 19.3 suunnittelumäärärahan mahdollisesta lisäämisestä talousarvioon.

– Valtuuston tehtävänä on nyt kuunnella eikä vain kuulla kuntalaisia. Päätös koskettaa kymmeniä tuhansia kuntalaisia, Vesihiiden uimahallin kävijämäärät ovat vuosittain yli sadan tuhannen.  Vesihiiden säilyminen myös jatkossa on varmistettava konkreettisella kirjauksella sitoutuen peruskorjaukseen säilyttäen kaupungissa kaksi uimahallia valtuustosopimuksen mukaisesti, Kajula toteaa.

Keskustelua aiheesta

[pro_ad_display_adzone id=139132]

Kemi kielsi nollatuntisopimukset koko kuntakonsernissa

Kuva: lehtikuva / panu pohjola

Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.2. pidetyssä kokouksessaan uuden konserniohjeen. SDP:n valtuustoryhmän aloite nollatuntisopimusten kieltämisestä hyväksyttiin äänestyksen jälkeen osaksi ohjetta.

– SDP:n valtuustoryhmän mielestä kunnan tulee myös yhtiömuodossa toimiessaan olla ensiluokkainen työnantaja, joka kantaa lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi vastuun myös kohtuullisista työehdoista, valtuustoaloitteen tekijä Pirita Hyötylä painottaa.

Hyväksyessään konserniohjeen kaupunginvaltuusto päätti myös, että henkilöstöedustajilla on oikeus osallistua neljännesvuosittain konserniyhtiön hallituksen kokouksiin.

 

Keskustelua aiheesta

[pro_ad_display_adzone id=139152]

Saamelaiset juhlivat kansallispäiväänsä

Kuva: Lehtikuva

Saamelaiset juhlistavat tänään kansallispäiväänsä. Saamelaisten kansallispäivä pääsi suomalaiseen almanakkaan vuonna 2004, mutta saamelaiset päättivät juhlapäivästään jo vuonna 1992.

Juhlapäivän taustalla on ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, joka pidettiin 101 vuotta sitten Norjan Trondheimissä.

Päivä on luonnollisesti yksi saamelaisten liputuspäivistä. Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaiset suosittelevat kuitenkin myös yleistä liputusta.

Tiistaina koulut kutsutaan viettämään saamelaisten kansallispäivää – Näkkäläjärvi kiittää: ”Sopii viettää kaikissa Suomen kouluissa, ei vain saamelaisalueen kouluissa”

Kuva: Lehtikuva
Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi kannustaa kaikkia kouluja viettämään saamelaisten kansallispäivää.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuvat viettämään saamelaisten kansallispäivää tiistaina 6.helmikuuta. Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi tviittaa kiitoksen saamelaisten kansallispäivän huomioimisesta.

– Saamelaisten kansallispäivää sopii viettää kaikissa Suomen kouluissa, ei vain saamelaisalueen kouluissa. Tätä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilakin taisi aiemmin ehdottaa.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen mukaan saamelaisten kansallispäivän vietto kouluissa toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Heinosen mukaan se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta ja vastuullista toimintaa. Kouluyhteisöissä tulee tunnistaa, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus.

– Saamelaisten kansallispäivä antaa hyvän mahdollisuuden tutustua saamelaisiin Euroopan ainoana alkuperäiskansana sekä saamelaisten kulttuuritraditioihin, Heinonen sanoo Opetushallituksen sivuilla.

Opetushallitus on nimennyt saamelaiset ja saamelaisen kulttuurin pääteemaksi eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden 2018 vietossaan.

Kulttuuriperintöä halutaan vaalia

Opetushallituksen sivuilla kerrotaan, että juuri valmistuneen kulttuuriperintöbarometrin tulokset osoittavat selvästi, että omaa kulttuuriperintöä ja -ympäristöä halutaan vaalia. Tärkeimmiksi vaalittaviksi asioiksi vastaajat nimesivät luonnon, ympäristön, tavat, perinteet ja kädentaidot sekä kielen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät ovat neuvotelleet kolmivuotisesta etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämistoiminnasta, jonka avulla voitaisiin parantaa erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien lasten mahdollisuuksia saada täydentävää saamen kielen opetusta.

– Oma äidinkieli on se väline, jolla parhaiten ilmaisemme itseämme, tunteitamme, ajatuksiamme sekä kommunikoimme muiden kanssa. On ollut hieno huomata, kuinka saamelaisnuoret arvostavat omaa kieltään ja kulttuuriperintöään ja haluavat varmistaa sen jatkuvuuden, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Aineistoa kansallispäivän viettoon

Saamelaisten kansallispäivän vietossa voi hyödyntää aineistoa, jonka Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa. Oktavuohta-sivustolta löytyy tietoa saamelaisista, saamen kielistä, saamen kulttuurista sekä materiaalia ja työkaluja opetuksessa hyödynnettäviksi.

Kiinalaisten kuskien tulo teille hirvittää lappilaisia – jo nyt tiellä pysähdellään: ”Siinä turistit kuvailevat kaikessa rauhassa maisemia”

Kuva: LEHTIKUVA / Aku Häyrynen
Lapin poliisi ei odota muutosta pelonsekaisin tuntein, mutta lappilaisia kuskeja kiinalaisten turistien tulo liikenteeseen jännittää.

Lappilaiset pelkäävät henkensä puolesta. Vaara vaanii teillä, jotka ovat liukkaat, lumiset, tuiskuiset, pimeät ja vilisevät poroja – ja joilla ajelee pian todennäköisesti yhä enemmän ulkomaalaisia, tähän kaikkeen tottumattomia kuskeja.

Kiinalaiset ajokortit ovat kelvanneet Suomessa helmikuun alusta alkaen, kun uusi ajokorttilaki on tullut voimaan. Kiinalaisten uskotaan tarttuvan mahdollisuuteen, koska omatoimimatkailu kiinnostaa yhä enemmän myös pitkään ryhmämatkailua suosineita kiinalaisia. Näin kertoo Lapin Liiton matkailuasiantuntija Satu Luiro.

Ajokorttilain muutoksella halutaan yhtenäistää kansainvälisiä käytäntöjä, kertoo hallitusneuvos Eija Maunu liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM). Ponnin lain muuttamiseen tuli matkailuyrittäjiltä ja autovuokraajilta, hän sanoo. Sitä puolsi myös työ- ja elinkeinoministeriö.

Nyt LVM sysääkin vastuuta juuri autonvuokraajille ja matkailuyrittäjille. Heidän tulisi kertoa turisteille suomalaisesta liikennekulttuurista, mutta mikään pykälä ei heitä tähän velvoita.

Autoja vuokrattu luvatta

LVM:n mukaan kiinalaiskuskit aiemmin hyväksyneistä Ruotsista tai Norjasta ei ole saatu viitteitä, että kansainväliset kuljettajat törmäilisivät muita enemmän.
Lapin poliisin ylikomisario Rauno Pätsin mukaan ulkomaiset matkailijat ovat henkilöauto-onnettomuuksissa selvä vähemmistö.

– En odota tätä muutosta pelonsekaisin tuntein, Pätsi sanoo.

Poliisi ei Pätsin mukaan voi juuri ehkäistä mahdollisia onnettomuuksia. Kuten ministeriö, myös hän laskee toivonsa autovuokraamojen ja matkailualan valistuksen varaan.
Hän kertoo, että jotkut autovuokraamot ovat jo vuokranneet autoja kiinalaisille, vaikkei näin saisi tehdä. Tapauksista on kirjoitettu sakkoja.

Palopäällikkö Jukka Harmanen Lapin pelastuslaitokselta Inarista sanoo, että onnettomuuksia, joissa osallisena on ulkomainen kuski ja joissa tarvitaan pelastuslaitosta, sattuu Inarissa parikymmentä vuodessa. Se on noin puolet tapauksista.

Päivittäin tapahtuu, että ulkomaiset kuskit ajavat autonsa kelkkareiteille tai laduille, koska eivät hahmota, missä autotiet kulkevat, Harmanen kertoo. Jotkut ajavat ikkunalasit huurussa tai auki, koska eivät osaa käyttää auton ilmanvaihtoa. He ajavat kuitenkin hitaasti ja varovasti.

Tuttu ilmiö on myös keskelle tietä valokuvaamaan pysähtynyt turisti.

”Saa olla entistä varovaisempi”

Kiinalaisajokortit kelpaavat koko Suomessa, mutta Lapissa olot ovat ankarat ja kiinalaiset ovat iso matkailijaryhmä esimerkiksi Inarin ja Saariselän alueella.

Inarilaisille ulkomaisten kuskien tottumattomuus talvikeleihin on ollut arkea jo vuosia. STT kysyi kokemuksia Facebookin Inarin kansalaiskanava -sivulla.

– Viime talven kokemusten perusteella pelottaa. Talviajoon tottumattomia, jotka ajavat mutkaisella tielläkin vastaantulijan kaistalla, kommentoi Lauri Wesslin Facebookissa.

– Saapi olla entistä varovaisempi mäkisillä tai mutkaisilla teillä, kun autoja on jo nyt pysähtyneenä keskelle ajokaistaa. Siinä turistit kuvailevat kaikessa rauhassa maisemia. Läheltä piti -tilanteita on ollut muutaman kerran, kertoo Veijo Kitti.

Seppo Lepistö huomauttaa, että riskikuskeja on jo teillä:

– Siellä liikkuu monenlaista kulkijaa jo nyt. On arkaa, sekavaa, kokematonta, päihtynyttä ja monen maalaista kuljettajaa, joten kyllä sinne kiinalaisetkin mahtuvat. Mutta toki pelottaa!

STT–TUIJA SORJANEN

Keskustelua aiheesta

[pro_ad_display_adzone id=139162]