MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Debatt: Ny bibliotekslag i brytningstider

Kuva: Lehtikuva
Jacob Storbjörk

Debattör Jacob Storbjörk

Regeringens landskapsreform ställer till det igen. Jag fick nyligen höra talas om hur denna reform kan påverka verksamheten vid de allmänna kommunala biblioteken i Finland, och har nu med viss möda läst igenom utkastet till revidering av bibliotekslagen.

Det som borde vara en självklarhet är nu på god väg att bli en demokratifråga: Kommer de användare som behöver det, att ha tillgång till böcker på svenska och biblioteksservice på svenska på bibliotek i Finland? Kommer det att finnas instanser som tar ansvar för detta i fortsättningen?  Vilka är de i så fall, och var kommer de att vara placerade?

Den nuvarande bibliotekslagen från 1998 har varit bra men tiden har satt sina spår. Undervisnings- och kulturministeriet har därför gått in för att göra en revidering av bibliotekslagen i Finland. Även våra nordiska grannländer har rätt nyligen sett igenom sin bibliotekslagstiftning.

I ett pressmeddelande från 23.2.2015 läser vi att kultur- och bostadsminister Pia Viitanen (SDP) har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en revidering av bibliotekslagen.

I utnämningsbrevet sägs att arbetsgruppens verksamhetsperiod är 23.2.2015–29.2.2016. Som ordförande fungerar kulturrådet Hannu Sulin vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ny regering, nytt regeringsprogram och ny minister:

Sen kom riksdagsvalet och Finland fick en ny borgerlig regering med ett nytt regeringsprogram och en ny undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml). I intervjuer i pressen håller hon fram att biblioteken är viktiga, vackert så.

På biblioteken är man oroliga. Suomen kirjastoseura reagerar och försöker påverka. En skrivelse inlämnas, ”Kannanotto kirjastolaista” 2.6.2015. Även Finlands svenska biblioteksförening aktiverar sig.

Kommunförbundets Ditte Winqvist, sakkunnig i kulturtjänster och grundläggande konstundervisning ser inte så stora faror och menar att regeringsprogrammet är kulturvänligt (Hufvudstadsbladet  5.7.2015). Kommunförbundets Johanna Selkee, sakkunnig i biblioteksärenden är inne på samma linje.

Arbetgruppen inlämnar ett förslag 17.5.2016.  Förslaget läggs ut på nätet på ministeriets sidor www.minedu.fi

Remissrunda lär vara på kommande inom kort. Förslaget till revidering av bibliotekslagen ska skickas ut till ett antal viktiga remissinstanser för att få in utlåtanden. Vilka de är framgår av punkt 5.2 i förslaget.

En ny bibliotekslag

Lagändringarna avses träda ikraft den 1 januari 2017. Landet har då fått en ny bibliotekslag. Och vad får invånarna?

Mycket känns igen från den tidigare lagen, men vi hittar en hel del nytt också:

Bibliotekens basuppgifter förblir avgiftsfria. Det är viktigt!

Nytt är att man avgiftsfritt ska kunna reservera biblioteksmaterial. Det föreslås höra till basuppgifterna. ”Användningen, utlåningen och reserveringen av de allmänna bibliotekens egna material samt handledningen och rådgivningen är avgiftsfria.”

Nytt i lagförslaget är klarare regelverk för biblioteksanvändningen där användarna inte bara har rättigheter utan även skyldigheter.

Regionala centralbibliotek är en nyhet

Det finns skrivningar om att biblioteksservice fortsättningsvis ska ges på lika villkor på finska och svenska. De allmänna biblioteken i Finland är kommunala bibliotek, så det är ganska långt en kommunal fråga, men samtidigt en riksangelägenhet, för kommunerna får statsandel för bibliotekens driftskostnader. Finland är ett tvåspråkigt land, ett land med finska och svenska som nationalspråk.

Men det finns samtidigt väldigt litet sagt om hur de svenska frågorna ska skötas på landsnivå, hur den statliga styrning ska se ut, hur regionförvaltningsverket ska fungera och framför allt hur de regionala centralbiblioteken som ska ta över de nuvarande 18 landskapsbibliotekens uppgifter ska utformas, och hur många de sist och slutligen ska vara, och var de ska vara placerade. Denna fråga hör samman med omorganiseringen av den offentliga regionförvaltningen, säger man.

Detta lagförslag listar inte vilka de nya regionala centralbiblioteken blir, eller var de kommer att finnas placerade i Finland, eller hur områdena kommer att se ut.  Om detta görs senare skilda förordningar. Genom förordning av statsrådet bestäms om antalet och om verksamhetsområdena. Bestämmelser om de allmänna bibliotek som är centralbibliotek utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

Det är dessa bibliotek som antas gå i spetsen för utveckling och införande av nya innovationer vad gäller serviceproduktionen. De har alltså en viktig roll och kommer sannolikt att tilldelas extra resurser för detta.

Det blir därför extra viktigt att biblioteken i de tvåspråkiga områdena får arbeta under egna regionala centralbibliotek. Där den lokala språkliga kompetensen finns närmast, där finns troligen också de bästa förutsättningarna. Biblioteksservice på svenska i Finland kommer inte av sig själv, det ska jobbas fram.

Ändrade kompetenskrav för personalen

Vad gäller kompetenskraven föreslås en ganska så radikal nedbantning. Det kommer att falla mycket på den enskilda kommunen att ställa krav på biblioteksfacklig utbildning eller låta bli. Detta är i enlighet med regeringsprogrammet, att man vill minska på detaljstyrningen och göra det lättare för kommunerna att besätta med de personer som man inom kommunen anser det behövs just för tillfället.

Man kan ändå fråga sig om sänkta kompetenskrav, kortare utbildningar och en utblandning och uttunning av yrkeskåren är det bästa sättet att garantera att bibliotekens samhällsutvecklande arbete förs vidare.

Tillgång till kunskap och bildning har genom tiderna varit en mycket viktig fråga för arbetarrörelsen. Det är fortfarande en viktig fråga. Alla ska ha denna rätt.

I detaljmotiveringarna till lagen sägs många fina saker om rätt till språk och kultur. Vi påminns om hur viktigt det är att arbeta för kulturell mångfald och språklig mångfald. På alla sätt och vis.

År 2017 firar Finland sina 100 år. Jag tar tillfället i akt och passar på att gratulera biblioteksbranschen till en bra tajming med den nya lagen.

Den nya bibliotekslagen ger gott hopp för Finlands framtid. Lagens små skönhetsfel finns det ännu tid för att åtgärda. Men det brådskar! Vi måste börja snacka bibliotek!

Text och bild: Jacob Storbjörk

Källor:

Undervisnings- och kulturministeriets hemsidor:  www.minedu.fi

Finlands svenska biblioteksförenings tidning Bibban  nr  3 2015

Kenneth Myntti i Vasabladet och Österbottens Tidning,  1.6.2016

PS:  Strax innan denna artikel skulle publiceras, kom det upp ett nytt utkast på ministeriets webbsida. Utkastet daterat 19.8.2016. Vi läser:

Utkastet till regeringsproposition har utarbetats vid undervisnings- och kulturministeriet utgående från arbetsgruppens förslag. Utkastet har sänts på remiss den 19 augusti 2016. Remisstiden slutar den 23 september 2016. Den svenska versionen av propositionsutkastet publiceras på webbplatsen så snart som möjligt.”

I den finska versionen kan vi snabbt konstatera att en viktig ändring har gjorts i § 10. Istället för ”Alueellinen keskuskirjasto”, som hette Regionala centralbibliotek på svenska , talar man nu istället om ”Kehittämiskirjasto”. Svensk översättning saknas tillsvidare.

Man får läsa den nya finska versionen i väntan på den nya svenska. Nu är det hög till att börja snacka bibliotek!

ÄMNESORD

Jacob Storbjörk fortsätter leda FSD Österbotten

FSD Österbotten ordnade på sitt årsmöte en medelinsamling till förmån för Cancerföreningens kampanj för att åstadkomma en PET-röntgen till Vasa Centralsjukhus och på det sättet stärka cancervården i Österbotten. Storbjörk och Lindqvist är de som håller i lappen med texten #PETforBotnia på bilden.

Finlands Svenska Socialdemokrater i Österbotten samlades till årsmöte på lördagen. På mötet omvaldes Jacob Storbjörk enhälligt till kretsordförande. Även vice ordförande Jonna Lindqvist fick fortsatt förtroende.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Viktor Kock: Reformen gynnar endast vårdjättar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

FSD:s ordförande Viktor Kock befarar att en vårdreform enligt regeringens förslag leder till att multinationella vårdbolag får monopol.

Lue lisää

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää