MENY

Ny rapport om facket och den nordiska modellens framtid – ”hög organisationsgrad en angelägenhet för hela samhället”

Kuva: Foto: Pixabay

Den nordiska fackföreningsrörelsen har mycket matnyttiga råd att hämta i den nya rapporten “Facket och den nordiska modellens framtid – organisering och rekrytering” som SAMAK initierat.

 

Det börjar med krismedvetenhet. Faktumet att organisationsgraden sjunker, att en allt mindre andel hör till facket, kräver en insikt om allvaret. Den pinfärska rapporten är utöver detta ändå hoppingivande läsning för facket i och med att tipsen är många och möjligheterna likaså.

 

– Ett gott organisert arbetslivs är värt att kämpa för och utveckla, och här får arbetarrörelsen många förslag på vad den själv kan göra, säger SAMAK:s generalsekreterare Jan-Erik Støstad i SAMAK:s presentation av rapporten.

 

Han understryker att starka organisationer betyder anständiga jobb, men också är avgörande för fortsatt utjämning och tillit inom Norden.

 

Rapporten är författad av Mats Wingborg och hittas här på svenska. Därtill finns sammanfattningar publicerade på alla nordiska språk.

Wingborg konstaterar i rapporten att förhållandet mellan den nordiska modellen och en högre facklig organisationsgrad består av en ömsesidig växelverkan. Högre organisationsgrad bidrar till den nordiska modellen, men kan också ses som modellens konsekvens. Utifrån denna tanke är organisationsgraden en angelägenhet inte bara för Nordens arbetstagare utan för de nordiska samhällena över huvud taget.

 

Rapporten lyfter fram vikten av att locka medlemmar genom tre komponenter: fackliga värderingar, medlemsnyttan helt ekonomiskt och yrkesidentiteten.

Den uppmanar också till ett starkare fokus på de med tillfälliga jobb, i praktiken genom att arbete för att minska förekomsten av osäkra och otrygga jobb. Då arbetsarrangemangen blir tillfälliga och osäkra sjunker organisationsgraden. Bland de som arbetar med tidsbegränsade anställningar och bemanningsanställningar är benägenheten att höra till facket lägre. I rapporten konstateras därför att det ligger i de fackliga organisationernas intresse att begränsa ökningen av tillfälliga och osäkra jobb.

 

Rapporten tydliggör också de utbredda likheterna som finns inom arbetsmarknadsfrågor i Norden. Redan att en rapport kan rikta sig till Norden i allmänhet är ett bevis tydligt nog på detta. Samarbetsmöjligheterna används redan flitigt och blir av allt att döma allt viktigare.


Det är endast de nordiska länderna och Belgien som av de europeiska länderna har mer än hälften av arbetstagarna fackligt organiserade.

Rapporten är den första i ett SAMAK-projekt om den nordiska modellen som utförs av tankesmedjan Tiden och bygger vidare på SAMAK:s NordMod2030-projekt.

 

Svenska sammandraget hittas här.

Diskussion

Feldt-Ranta: Sverige inför karens för beslutsfattare som går över till näringslivet – även Finland borde vidta åtgärder

Kuva: Johan Kvarnström

– Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit-Feldt-Ranta om samlingspartisters övergång till vårdbolag och -organisationer.

Lue lisää

Diskussion

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion