Nyheter

Ny rapport om facket och den nordiska modellens framtid – ”hög organisationsgrad en angelägenhet för hela samhället”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Den nordiska fackföreningsrörelsen har mycket matnyttiga råd att hämta i den nya rapporten “Facket och den nordiska modellens framtid – organisering och rekrytering” som SAMAK initierat.

 

Det börjar med krismedvetenhet. Faktumet att organisationsgraden sjunker, att en allt mindre andel hör till facket, kräver en insikt om allvaret. Den pinfärska rapporten är utöver detta ändå hoppingivande läsning för facket i och med att tipsen är många och möjligheterna likaså.

 

– Ett gott organisert arbetslivs är värt att kämpa för och utveckla, och här får arbetarrörelsen många förslag på vad den själv kan göra, säger SAMAK:s generalsekreterare Jan-Erik Støstad i SAMAK:s presentation av rapporten.

 

Han understryker att starka organisationer betyder anständiga jobb, men också är avgörande för fortsatt utjämning och tillit inom Norden.

 

Rapporten är författad av Mats Wingborg och hittas här på svenska. Därtill finns sammanfattningar publicerade på alla nordiska språk.

Wingborg konstaterar i rapporten att förhållandet mellan den nordiska modellen och en högre facklig organisationsgrad består av en ömsesidig växelverkan. Högre organisationsgrad bidrar till den nordiska modellen, men kan också ses som modellens konsekvens. Utifrån denna tanke är organisationsgraden en angelägenhet inte bara för Nordens arbetstagare utan för de nordiska samhällena över huvud taget.

 

Rapporten lyfter fram vikten av att locka medlemmar genom tre komponenter: fackliga värderingar, medlemsnyttan helt ekonomiskt och yrkesidentiteten.

Den uppmanar också till ett starkare fokus på de med tillfälliga jobb, i praktiken genom att arbete för att minska förekomsten av osäkra och otrygga jobb. Då arbetsarrangemangen blir tillfälliga och osäkra sjunker organisationsgraden. Bland de som arbetar med tidsbegränsade anställningar och bemanningsanställningar är benägenheten att höra till facket lägre. I rapporten konstateras därför att det ligger i de fackliga organisationernas intresse att begränsa ökningen av tillfälliga och osäkra jobb.

 

Rapporten tydliggör också de utbredda likheterna som finns inom arbetsmarknadsfrågor i Norden. Redan att en rapport kan rikta sig till Norden i allmänhet är ett bevis tydligt nog på detta. Samarbetsmöjligheterna används redan flitigt och blir av allt att döma allt viktigare.


Det är endast de nordiska länderna och Belgien som av de europeiska länderna har mer än hälften av arbetstagarna fackligt organiserade.

Rapporten är den första i ett SAMAK-projekt om den nordiska modellen som utförs av tankesmedjan Tiden och bygger vidare på SAMAK:s NordMod2030-projekt.

 

Svenska sammandraget hittas här.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa