MENY

Ny satsning ska hjälpa Latinamerikas fattigaste

Kuva: Foto: Franz Chávez/IPS
Kvinnor från ursprungsbefolkningar, som dessa bönder i Bolivia, är en av de grupper som det varit svårast att nå ut till i satsningar för att bekämpa fattigdomen i Latinamerika.

En ny internationell satsning har denna vecka lanserats i Latinamerika i syfte att öka stödet till de 33 miljoner människor i regionens landsbygdsområden som fortfarande lever i extrem fattigdom.

Bakom satsningen står FN:s jordbruksorgan FAO och Internationella fonden för jordbruksutveckling, Ifad. FAO:s regionchef Julio Berdegué säger till IPS att det finns 33 miljoner människor på Latinamerikas landsbygd som lever i så svår fattigdom att de inte har råd med en balanserad kost eller köpa de kläder de behöver.

– Vi kommer inte kunna hjälpa dem ur fattigdomen genom att använda oss av samma strategier som användes för 20 år sedan, säger Julio Berdegué.

Andelen fattiga på landsbygden har minskat kraftigt sedan 1990, från 65 procent till 46 procent. Under samma period har andelen som lever i extrem fattigdom minskat från 40 till 27 procent. Snabbast gick dock fattigdomsminskningen fram till 2007, sedan dess har utvecklingen gått betydligt långsammare – bara en femtedel så fort per år jämfört med fram till 2007.

För att sätt fart på utvecklingen har de båda organen denna vecka lanserat en gemensam allians mot fattigdomen på Latinamerikas landsbygd.

Julio Berdegué säger att utplaningen av fattigdombekämpningen bland annat hänger samman med att den allmänna ekonomiska tillväxten i regionen har minskat. Han understryker att en hållbar kamp mot fattigdomen kräver en ekonomisk utveckling i regionens landsbygdsregioner.

– Den bästa strategin mot fattigdomen på landsbygden handlar om att skapa riktiga arbeten som ger bättre löner, säger Julio Berdegué från organets regionala huvudkontor i Santiago.

Han menar att även om utvecklingen har gått framåt så återstår nu kampen mot de svåraste formerna av fattigdom, som är av strukturell karaktär. Som exempel nämner han Chile där färre än tre procent av befolkningen på landsbygden numera lever i extrem fattigdom. Men de som återstår är kvinnor från ursprungsbefolkningar som lever på avlägsna platser, vilket i sin tur innebär att det blir extra svårt att nå ut till dessa grupper.

Luiz Carlos Beduschi, som arbetar med policyfrågor vid FAO, säger att ett av de viktigaste programmen som riktats mot fattigdomen i Nicaragua bestod av en satsning där extremt fattiga människor fick dräktig boskap och tillgång till tekniska lösningar.

– I ett fall visade sig en kvinna ha mycket stor potential som entreprenör. Hon fick en kossa och i dag, åtta år senare, har hon 17 kossor. Hennes dotter har kunnat studera och är numera utbildad tandläkare, berättar Luiz Carlos Beduschi.

Han menar att de extremt fattiga i första hand inte är i behov av rådgivning, utan snarare av tillgång till lån till rimliga räntor.

– Vi behöver en ny strategi för en ny tid.

I samband med att den nya alliansen lanserades samlades en stor grupp experter denna vecka i Santiago för att diskutera vilka nya strategier som kommer att krävas för att bekämpa fattigdomen på landsbygden. De slutsatser man kommer fram till ska sedan leda till satsningar som kommer att pågå de kommande två åren, med hjälp av regionens regeringar.

– Vi vill inte använda de kommande sex månaderna till att skriva dokument, utan kommer att vända oss till länderna med dessa strategier enligt förmåga och så fort vi kan, säger Julio Berdegué.

En av de frågor som man kommer att satsa på är arbetsmarknadsfrågor på landsbygden, där väldigt många arbetar inom den informella sektorn och kvinnor har mycket svårt att få arbeten. En annan viktig fråga handlar om jämställdhet, något som tidigare varit eftersatt.

– Många av dessa 33 miljoner människor är fattiga i första hand på grund av att de är offer för bristande jämställdhet. En fattig kvinna från ursprungsbefolkningen är drabbad på flera nivåer – på grund av sitt kön, sin etnicitet, sin hemort, och dessutom av ekonomiska orättvisor, säger Julio Berdegué.

Han säger att det numera finns en generation av kvinnor i Latinamerika som har en utbildning som deras mammor inte ens kunde drömma om. Men samtidigt krävs det andra typer av program för de kvinnor som fortfarande lever i fattigdom jämfört med tidigare.

– Samma satsningar som har hjälpt män på landsbygden att undkomma fattigdom fungerar inte lika bra för kvinnor. Vi måste skapa en arbetsmarknad som gör det möjligt för kvinnor att få tillgång till riktiga anställningar. De arbetar redan nu mycket, men på sina åkrar eller utan lön inom den informella sektorn, säger Julio Berdegué.

Han understryker att nya program mot fattigdomen helt enkelt måste ha ett fokus på jämställdhetsfrågor för att bli framgångsrikt.

– Utan det kommer vi inte att komma någonstans, slår han fast.

MNESORD

Diskussion

Civila måltavlor i Centralafrikanska republiken

Kuva: Foto: Pixabay

FN måste agera snabbt mot de fruktansvärda illdåd som begås mot civila av rebellgruppen UPC i Centralafrikanska republiken. Den uppmaningen kommer från Amnesty International.

UPC genomför våldtäkter, plundringar, mord och tvångsförflyttningar i regionen Basse-Kotto i Centralafrikanska republiken, enligt Amnesty. Detta samtidigt som FN:s fredsbevarande styrka Minusca, som har till uppgift att skydda civila, inte lyckas förhindra de många övergrepp som begås.

– Civila har inte råkat falla offer i denna konflikt, utan de är direkta måltavlor. Om FN:s mandat i Centralafrikanska republiken ska betyda någonting så måste skyddet av civila förstärkas, säger Joanne Mariner, som är senior rådgivare i krisfrågor vid Amnesty.

Hon säger att många invånare i landet blivit allt mer tveksamma till Minuscas förmåga att ens på en begränsad nivå kunna erbjuda civila ett skydd. Joanne Mariner säger till IPS att FN måste se över fredsstyrkans resurser och förmåga att kunna agera snabbt i samband med krissituationer över hela landet.

Samtidigt uppger Amnesty att Minusca har lyckats rädda livet på många människor. Dock är styrkan för svag och allmänhetens förtroende för den på upphällningen.

– Minuscas misslyckanden försätter tusentals människor i fara, säger Joanne Mariner.

Hon säger att omvärlden måste agera snabbt för att få ett slut på illdåden mot civila.

Övergreppen i prefekturen Basse-Kotto har pågått sedan i början av maj i år då UPC genomförde en brutal attack mot civila i staden Alindao där minst 130 människor dödades. Sedan dess har dödstalen stigit och uppgår nu till flera hundratals, enligt Amnesty.

Tiotusentals människor i regionen har tvingats på flykt undan våldet och Basse-Kotto uppges nu vara en region präglad av spökstäder och nästan tömda byar.

Fram till attackerna inleddes i maj var denna prefektur relativ opåverkad av det instabila säkerhetsläget i landet. Nu är alltså läget allt annat än lugnt.

– Regeringen har liten eller ingen kontroll över de flesta områden utanför huvudstaden Bangui, vilket ger väpnade grupper spelrum att utöka sina territorier, säger Joanne Mariner.

I mars 2013 drabbades Centralafrikanska republiken av ett inbördeskrig i samband med att den muslimska rebellgruppen Séléka störtade landets tidigare president François Bozizé. Konflikten utvecklades till en strid mellan Séléka och den främst kristna extremistmilisen anti-Balaka. Efter att den tidigare presidenten hade störtats intogs ämbetet under ett år av Michel Djotodia, den första muslimen som innehaft presidentmakten i Centralafrikanska republiken.

Med tiden har rebellalliansen Séléka splittrats i olika delar, varav UPC är en. Varje ny fraktion har inlett terrorkampanjer i olika delar av landet genom attacker mot civila.

Trots flera vapenstillestånd har inte situationen i landet kunnat stabiliseras. Enligt Amnesty attackerar den muslimska rebellgruppen UPC kristna civila som anklagas för att stötta andra väpnade grupper, medan den kristna milisgruppen anti-Balaka gör detsamma mot civila muslimer under förevändningen att det görs ”i självförsvar”.

Joanne Mariner säger till IPS att både kristna och muslimer skyller de övergrepp som begås av båda sidor på den andra gruppen.

– De väpnade grupperna attackerar civila eftersom de anser att de är anhängare till rivaliserande väpnade grupper. Det handlar inte om religiösa doktriner eller ideologier, religionen är endast en skiljelinje mellan de olika grupperna.

Att våldet allt mer får en sekteristisk prägel är mycket oroande, understryker Balkissa Ide Siddo, som är expert på Centralafrika vid Amnesty.

Våldet och hatet har nått nya hemska nivåer, enligt Balkissa Ide Siddo, som menar att de systematiska våldtäkter som UPC gör sig skyldiga till är ett exempel på detta.

Av landets knappa 5 miljoner invånare befinner sig minst 600 000 på flykt inom landet enligt Amnesty, medan ytterligare 438 000 människor har flytt över gränsen till Kamerun, Tchad eller Kongo-Kinshasa.

Diskussion

Tyska valet: Dramatiskt nederlag för SPD – högerpopulismen triumferar

Kuva: Joachim Kasten

ABL:s medarbetare i Hamburg, Joachim Kasten, efter det tyska valet: SPD måste under den närmaste tiden satsa hårt på att vinna tillbaka förlorad mark bland dem som drabbats av sociala orättvisor. Lyckas man inte med det kommer den politiska kulturen i Tyskland att utsättas för ännu större påfrestningar.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Zambia: Satsning på mer jämställt fiske ger resultat

Kuva: Foto: Friday Phiri/IPS
En metod för att minska slöseriet med fisk är insaltning.

Liksom på många andra platser i världen utgör överfiske ett hot mot fiskeindustrin i Zambia. Ett av skälen till överfisket är att mycket fångad fisk går förlorad i efterhanteringen. Men genom ett nytt projekt har slöseriet kunnat minskas – samtidigt som fler kvinnor har engagerats.

Enligt FN är fisk en viktig näringskälla som också utgör en del av försörjningen för 820 miljoner människor i världen. Fisket är dessutom en viktig kulturell identitet för många människor, inte minst i västra Zambia. Men här, liksom på många andra platser i världen, utgör det illegala fisket, och överfisket, ett problem.

En orsak till både illegalt fiske och överfiske är de bristfälliga metoder som används för att ta hand om fisk mellan fångst och fram till att den tillagas.

– De flesta anser att överfiske är det enda sättet att kompensera för de förluster som uppstår, säger fiskhandlaren Hadon Sichali i staden Mongu.

Samtidigt har ett annat problem blivit allt vanligare på senare år – minskade fångster, något som anses hänga samman med klimatförändringarna.

Men tack vare en satsning kallad Cultivate Africa’s Future har en del av de problem som omgärdar fisket i Zambia kunnat avhjälpas, samtidigt som ett mycket stort antal kvinnor fått chansen att engagera sig i fiskeribranschen. I satsningen har man bland annat lärt ut nya konserveringstekniker för att se till att slöseriet med fisk minskar.

– Jag vill uppmuntra branschen att använda dessa metoder som drastiskt kan minska förlusterna. Det ökar förtjänsterna för både fiskarna och handlarna, säger provinsens minister Mwangala Liomba.

Inom utbildningen har man dessutom arbetat för ökad jämställdhet, vilket lett till att fler kvinnor har kunnat ta plats i fiskeribranschen. Satsningen är treårig och drivs i samarbete mellan australiska jordbruksforskningsinstitutet, ett lokalt universitet och organisationen WorldFish. Inom projektet undersöktes de förluster som uppstår efter fångst, samt hur fiskens näringsvärden förändras under processens gång, samt maktrelationerna mellan män och kvinnor.

En av forskarna inom projektet, Alexander Shula Kefi, berättar att man inom satsningen använder sig av verktyg för att påverka männens attityder gentemot kvinnor, och att det gett tydliga resultat. Det bekräftas av fiskhandlaren Joyce Nag’umbili från distriktet Senanga.

– Männens inställning har förändrats och de flesta vi samarbetar med behandlar oss numera som jämlikar. En del män har lagt sina egon åt sidan och frågar oss om olika tekniker som de inte har kunskaper om, säger hon.

Hon har två egna barn och ytterligare åtta föräldralösa barn att försörja och säger att projektet blivit en livlina – eftersom den teknik hon har lärt sig har lett till betydligt mindre förluster av fisk – och därmed höjda inkomster.

Den teknik som används för att konservera fisk består bland annat av nya och förbättrade rökanläggningar, metoder för insaltning, förbättrad användning av is och torkning i tält. Fisken som konserveras med hjälp av den nya tekniken har dessutom visat sig ha ett betydligt högre näringsvärde, berättar näringsforskaren Nyambe Lisulo Mkandawire. 

MNESORD

Diskussion

Stora mängder bördiga jordar går förlorade varje år

Kuva: Foto: Pixabay

Världens naturresurser utsätts för ett allt hårdare tryck i takt med att världsbefolkningen växer samtidigt som den globala konsumtionen ökar. Det slår FN-organet UNCCD fast i en ny rapport där man varnar för att utarmningen av världens jordar kan leda till matbrist.

Konsumtionen av världens markbaserade naturresurser har fördubblats under de senaste 30 åren, vilket lett till att en tredjedel av världens jordar nu har utsatts för markförstörelse, degradering. Det slår FN-organet mot ökenspridning, UNCCD, fast i en rapport som lanserades i samband med ett toppmöte som under förra veckan hölls i kinesiska Ordos.

Årligen går 15 miljarder träd och 24 miljarder ton bördiga jordar förlorade, enligt rapporten Global Land Outlook. Rapportförfattarna påpekar samtidigt att stora ekosystem är hotade, och att riskerna ökar i takt med klimatförändringarna.

I korthet handlar det om en ökad konkurrens mellan varor och tjänster som människor behöver – som mat, vatten och energi, och det behov som finns av att skydda andra ekosystem som reglerar och upprätthåller livet på jorden.

Enligt UNCCD har uppskattningsvis 20 procent av världens odlade marker mellan 1998 och fram till 2013 haft en minskad produktivitet. Detta är enligt rapporten särskilt oroande eftersom det samtidigt råder en ökad efterfrågan på just grödor och boskap som kräver särskilt stora resurser.

Markförstörelsen bidrar till klimatförändringarna och ökar utsattheten för miljontals människor – i synnerhet fattiga kvinnor och barn, enligt rapporten. UNCCD slår fast att över 1,3 miljarder människor, främst i utvecklingsländer, är beroende av åkermarker som är utsatta för förstörelse.

Detta leder även till en ökad konkurrens om knappa resurser, vilket i sin tur kan föranleda en ökad migration och minskad stabilitet, samtidigt som ojämlikheten mellan olika grupper ökar. Brist på vatten, utarmade jordar och ökenspridning leder till ökade sociala spänningar, skriver FN-organet.

Stigande temperaturer, förändrad nederbörd och ökad vattenbrist på grund av klimatförändringar kommer enligt rapportförfattarna att påverka hållbarheten och matproduktionen i mycket stora områden i världen.

UNCCD varnar för att man inom den nuvarande matproduktionen i världen har satsat på kortsiktig produktion snarare än vad som på sikt är miljömässigt hållbart. Det moderna jordbruket har gett en enorm ökning i produktiviteten, vilket minskat risken för svält i många delar av världen. Men samtidigt understryks i rapporten att satsningarna på monokultur – där bara ett växtslag åt gången odlas, genetiskt modifierade grödor och den intensiva användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel – gör produktionen ohållbar.

Konsekvenserna är tydliga. Enligt UNCCD står produktionen av mat för 70 procent av användningen av färskvatten och för 80 procent av avskogningen. Detta samtidigt som jordarna, som utgör grunden för den globala tillgången på mat, förorenas och förstörs i många områden, vilket på sikt kommer att leda till en minskad produktivitet.

– Markförstörelse och torkor utgör globala utmaningar som är intimt förknippade med de flesta, om inte alla, aspekter av mänsklig säkerhet och välstånd – i första hand tillgången på mat, arbete och migration, sade FN-organets chef Monique Barbut i samband med lanseringen av den nya rapporten.

I rapporten understryker UNCCD att en liten grupp har blivit rika på den icke-hållbara exploateringen av jordar, samtidigt som konflikter som hör samman med tillgången på marker har intensifierats i många länder.

Rapportförfattarna konstaterar att bortsett från vissa områden i Europa så var människans utnyttjande av jordbruksmarker i stort sett obetydligt i förhållande till jordens ekosystem fram till mitten av 1700-talet.

De regioner som enligt FN-organet kommer att ställas inför störst utmaningar är södra Afrika, Nordafrika, Sydasien och Mellanöstern. Det beror på flera faktorer, bland annat en snabb befolkningsökning och få alternativ för ett expanderande jordbruk, ökad konkurrens om vattenresurser och stora förluster av biologisk mångfald.

Samtidigt understryker UNCCD att de självdestruktiva trenderna kan vändas, eller åtminstone minimeras. I sitt tal påpekade Monique Barbut att det ligger i allas intresse att ta ”ett steg tillbaka” och omvärdera hur man ska hantera utmaningarna och kampen om resurserna.

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion