Internationellt

Ny satsning ska stärka torra regioner i Latinamerika

Foto: Edgardo Ayala/IPS
En grupp småbönder i El Salvador står framför en regnvattenreservoar som byggts i deras by La Colmena.

Befolkningen i flera av Latinamerikas torra regioner har sedan länge varit drabbade av fattigdom, marginalisering och uteblivna utvecklingssatsningar. Men nu ska dessa regioner samarbeta genom att dela med sig av lokala jordbrukssatsningar som har visat sig fungera. Det är målsättningen för ett nytt initiativ.

IPS

Arbetarbladet

 

 

Inom projektet ska man identifiera lokala välfungerande lösningar i de torra regioner som delas av Brasilien, Argentina, Bolivia och Paraguay, samt i den så kallade torra korridoren i Centralamerika. Målet är att stärka jordbrukssatsningar som står emot klimatförändringar.

 

Bakom satsningen, kallad DAKI-Semiárido Vivo, står FN-organet IFAD i samarbete med organisationer i Brasilien, Argentina och El Salvador. Projektet, som lanserades i mitten av augusti, kommer att pågå i fyra år och involvera både lokala myndighetspersoner, forskare och småbönder.

 

– Målet är att få med myndighetsföreträdare som kan påverka regeringarnas agerande, säger Antonio Barbosa, som är en av projektledarna.

 

Förhoppningen är att satsningen ska gynna de 37 miljoner människor som bor i de torra eller halvtorra regionerna, där befolkningen på landsbygden i hög utsträckning lider brist på vatten. Situationen i dessa regioner har förvärrats av klimatförändringarna, vilket i sin tur minskat befolkningarnas matsäkerhet och livskvalitet.

 

Antonio Barbosa säger till IPS att man inom projektet i första hand är intresserade av lösningar som gett ekonomiska, sociala och ekologiska resultat.

 

– Nästa steg blir att bygga upp metoder och pedagogiskt material som kan användas i utbildningsinsatser, säger han.

 

Det ska bland annat ske genom utvecklingen av en plattform för distansutbildningar.

 

En av de viktigaste frågorna gäller satsningar för att förbättra tillgången på vatten. Antonio Barbosa berättar att det i de torra regionerna i nordöstra Brasilien nu finns närmare en miljon vattentankar som används för att lagra regnvatten. Samtidigt finns det fortfarande ett stort behov av att öka tillgången på vatten för att kunna utveckla jordbruket i regionen.

 

Även i Argentinas torra regioner har det blivit vanligare med tankar som används för att lagra dricksvatten till befolkningen. Men för att utveckla jordbruk och boskapsuppfödning i regionen Chaco krävs det att man bygger dammar, säger Gabriel Seghezzo, som är ordförande för organisationen Fundapaz till IPS.

 

Det första är att få rätten till sin mark erkänd, det andra att få tag på det vatten de behöver både för egen del och för att kunna bedriva jordbruk.”

 

– Vi har allvarliga problem med tillgången på vatten här, säger han.

 

Gabriel Seghezzo säger att småbönderna ofta står inför två stora problem. Det första är att få rätten till sin mark erkänd, det andra att få tag på det vatten de behöver både för egen del och för att kunna bedriva jordbruk.

 

Claus Reiner, chef för IFAD:s program i Brasilien, säger till IPS att en av de tekniker som utvecklats i landet och som även skulle kunna användas i andra torra regioner är satsningar på ”underjordiska dammar”. Vid dessa ”dammar” har regnvatten förts in under marken på lämpliga platser, vilket gör att den omgivande jorden behåller sin fuktighet.

 

Ismael Merlos från El Salvador, grundare av organisationen Funde, som ingår i den nya satsningen, säger att en stor del av jordbruksmarkerna i den torra korridoren i Guatemala, Honduras och El Salvador ligger på sluttningar, vilket gör att vattnet snabbare rinner bort till omgivande floder.

 

Han säger till IPS att de bevattningssystem som finns inte kan användas av de fattiga småbönderna, eftersom de helt enkelt inte har råd med investeringarna. Därför behövs det andra lösningar, där regnvatten lagras med bättre metoder och tekniker för att se till att marken behåller fuktigheten. Situationen har med tiden blivit allt svårare, säger han.

 

– De skadliga väderfenomen som för några decennier sedan inträffade en eller några gånger per år inträffar nu tio gånger eller fler varje år. Och effekterna blir allt värre, säger Ismael Merlos.

 

Funde och Fundapaz har tillsammans med fler andra latinamerikanska organisationer samarbetat under flera år, och det är genom det samarbetet som den nya satsningen vuxit fram.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mer om ämnet

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE