MENY

Nya krafter bland svenska socialdemokrater i Vasa

Höstmötet valde tre nya namn till ordinarie eller ersättare i styrelsen och vill satsa på barn och ungas välbefinnande.

 

Vasa svenska socialdemokrater höll sitt höstmöte onsdagen den 15 november. Inledningsvis presenterade Alf-Erik Helsing (aktuell med historiken Med djärva tankar över Finlands Svenska Socialdemokrater 1974-2014) vilket idéklimat som rådde i Finland när boken tar sin början, och den fråga som vi ibland ställer oss, om det var lättare eller svårare att vara finlandssvensk socialdemokrat under 70-talet.

Föreningen fick sedan vara sedan med om en betydande föryngring och förnyelse när tre nya föreningsmedlemmar valdes in som ordinarie medlemmar och ersättare i styrelsen. Filip Dahlskog, bördig från Nykarleby, är föreningens nya vice ordförande. De övriga nya styrelsemedlemmarna och ersättarna är Daniel Grankvist och Caroline Lång, med rötterna i Korsholm respektive Pedersöre. Harri Niskanen fortsätter att leda föreningen i egenskap av ordförande.

 

”En fråga om prioriteringar”

Höstmötet antog vidare ett uttalande om att satsa på barn och unga. Först borde den subjektiva rätten till dagvård återställas, sedan borde småbarnspedagogiken göras helt avgiftsfri, enligt höstmötets utlåtande.

– Det förbättrar barnfamiljers köpkraft, stimulerar inflyttningen och främjar jämställdhet i samhället. Vi motverkar också utslagning hos barn och ungdomar, säger föreningen i sitt utlåtande.

 

Där konstateras att “inskränkningar i barns och ungdomars välfärd är ett meningslöst och kortsiktigt sätt att spara pengar.” Här riktar man samtidigt kritik mot de borgerliga alternativen:

”Vasa stad har under tidigare och pågående mandatperiod sagt sig vilja satsa på att locka barnfamiljer att bosätta sig i staden. Under pågående budgetförhandlingar är det dock beklämmande att se att så många borgerliga ledamöter valt att inte satsa på förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Trots att det går att se spåren från 1990-talets lågkonjunktur i psykisk ohälsa hos dem som var barn och unga då verkar det ändå som om lärdomen inte har sjunkit in.”

Vasa svenska socialdemokrater lyfter fram att det kräver sin byråkrati också att ta in dagvårdsavgifter, i synnerhet i sådana fall där föräldrarna har oregelbundna inkomster. På dagens arbetsmarknad, med frilans- och företagarjobb kan lönen variera från en månad till en annan, vilket försvårar en långsiktig planering av livet. En avgiftsfri småbarnspedagogik skulle hjälpa på en viktig punkt i den tillvaron.


Utlåtandet avslutas på följande vis:

”Avgiftsfri småbarnspedagogik kommer att vara en investering som betalar tillbaka sig på lång sikt. Därmed grundlägger vi också en ökad jämställdhet och mindre segregering i morgondagens samhälle, värderingar som alla demokratiska rörelser är överens om att målmedvetet arbeta för.

Vasa svenska socialdemokrater rf är medvetna om att Vasa stad har haft det knapert under de senaste budgetåren, men att sy ihop en budget är inte bara en fråga om vad man har för medel att röra sig med utan också en fråga om prioriteringar. Det är dags att uppvärdera barnens och de ungas välbefinnande, om vi inte medvetet satsar på dem kommer samhällsutvecklingen att stagnera.”

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion