x

Nyt se on tutkittu – näin paljon suomalaiset tuhlaavat jouluna

Joulu on lompakolle kärsimyksen aikaa.

Suomalaiset aikovat käyttää joulunviettoon tänä vuonna keskimäärin 517 euroa, ilmenee Nordean teettämästä tutkimuksesta. Sen mukaan joulubudjetti on pysynyt nyt kolme vuotta melko tarkkaan samalla tasolla.

Lahjoihin aiotaan käyttää 305 euroa ja muihin jouluhankintoihin 212 euroa. Lapsiperheillä joulun budjetti on suunnilleen 610 euroa ja lapsettomilla kotitalouksilla 470 euroa.

Suklaa, vaatteet ja lelut ovat suosituimpia lahjoja. Myös aineettomien lahjojen suosio on kasvanut.
TNS Gallup kysyi joululahjojen hankinta-aikeista Nordean toimeksiannosta internet-paneelin avulla.

AVAINSANAT

Perniön Liha pisti vanhentunutta lihaa myyntiin tuoreena – kauppasi ulkolaista kotimaisena 

Kuva: Marjo Kosonen
Brasilialaista naudanlihaa.

Varsinaissuomalaisen lihafirman epäillään kaupanneen ulkomaista lihaa kotimaisena. Syyttäjä vaatii rangaistusta Perniön Lihalle ja sen toimitusjohtajalle.

Syyttäjän mukaan yrityksen lihatuotteita myytiin ja markkinoitiin suomalaisina, vaikka valmistuksessa oli käytetty ulkomaista sianlihaa. Rikosepäily koskee vuoden 2015 alkupuolta. Elintarvikkeita markkinoitiin syytteen mukaan myös Joutsenlipulla eli Hyvää Suomesta -merkinnällä.

Terveystarkastajalle oli syyttäjän mukaan tiskillä sanottu, että liha on suomalaista.
Toimitusjohtajaa syytetään markkinointirikoksen lisäksi terveysrikoksesta 2010–15. Syytteen mukaan esimerkiksi tehtaanmyymälästä poistettuja tuotteita oli palautettu käytettäväksi uudelleen raaka-aineena.

Syyttäjä vaatii toimitusjohtajalle ehdollista ja firmalle vähintään 30 000 euron yhteisösakkoa.

Sote-usko on hiipunut kunnissa – ”Eriarvoisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ei uudistuksella vähene”

Kuva: Lehtikuva / Seppo Samuli
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) esitteli sote- ja aluehallintouudistuksen alustavia lakiluonnoksia tiedotustilaisuudessa 29.6.2016.

Sosiaali- ja terveysjohtajat eivät usko sote-uudistuksen vähentävän ihmisten eriarvoisuutta. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten tekemän Sosiaalibarometrin mukaan 47 prosenttia kuntien sote-johtajista katsoo, että eriarvoisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ei uudistuksella vähene.

– Eriarvoisuuden lisääntyminen sotii sote-uudistuksen tärkeintä tavoitetta eli yhdenvertaisia palveluja vastaan. Eriarvoisuutta palveluun pääsyssä ja palvelun laadussa joutuvat kokemaan erityisesti syrjäseutujen asukkaat ja syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset, Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo.

Arviot sote-uudistuksen onnistumisesta ovat merkittävästi heikentyneet viime vuodesta. Nyt sote-johtajista vain seitsemän prosenttia luottaa siihen, että sote-uudistus vähentää ihmisten terveyseroja. Samoin vain seitsemän prosenttia uskoo sote-uudistuksen toteutumiseen suunnitellussa aikataulussa.

Kuntien sote-johtajista vain seitsemän prosenttia luottaa siihen, että sote-uudistus vähentää ihmisten terveyseroja.

Kyselyn tulosten mukaan lähipalveluiden turvaamiseen tai vahvistumiseen ei luoteta. Vain 11 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että uudistus turvaa lähipalvelut. Yli puolet vastaajista katsoo, että sote-uudistus turvaa lähipalvelut huonosti tai melko huonosti.

Noin kaksi viidestä vastanneesta sote-johtajasta katsoo, että sote-uudistus onnistuu hyvin peruspalveluiden vahvistamisessa terveyspalveluissa. Sosiaalihuollon peruspalveluiden vahvistumiseen uskoo noin neljännes vastaajista.

Sosiaalibarometrin mukaan valinnanvapauden lisääminen voi parantaa sote-palvelujen laatua ja saatavuutta, mutta johtaa kustannusten kasvuun. Yli puolet sote-johtajista katsoo, että valinnanvapauden lisääminen heikentää kustannusten hallintaa nykytilanteeseen verrattuna.

Sote-uudistusta ja valinnanvapautta koskevaan kyselyyn vastasi 145 sosiaali- ja terveysjohtajaa.

Veronmaksajat löysi uuden viestintäjohtajan Ylestä

Ylen taloustoimituksen esimies Antti Oksanen, 48, siirtyy Veronmaksajien viestintäjohtajaksi ja talousaikakauslehden Taloustaidon päätoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa.

Taloustaidon nykyinen päätoimittaja Antti Marttinen on jäämässä loppukesästä eläkkeelle.

Oksanen on aiemmin toiminut muun muassa Talentumin lehtien digijulkaisujen sisältöjohtajana sekä Tietoviikko- ja MikroPC-lehtien päätoimittajana. Hänellä on kokemusta myös yritysviestinnästä ja edunvalvontatehtävistä Amerikkalaisen kauppakamarin johtajana.

Antti Marttinen aloitti Taloustaidon päätoimittajana vuonna 1997.

STTK ehdottaa valinnanvapaudesta säätämiseen aikalisää

Kuva: Lehtikuva
STTK:n liitoissa on järjestäytyneenä suurin osa sote-henkilöstöstä ja tukipalveluhenkilöstöstä.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK kannattaa sote-uudistuksen päätavoitteita ja suhtautuu myönteisesti myös asiakkaiden valinnanvapauteen.

Kovalla kiireellä luonnosteltu valinnanvapauden malli aiheuttaa kuitenkin keskusjärjestön mukaan merkittäviä riskejä monille asiakasryhmille, henkilöstölle ja kustannuskehitykselle. Siksi STTK ehdottaa sote-lausunnossaan valinnanvapaudesta säätämiseen aikalisää.

– Aikalisä tarvitaan, jotta ehditään rakentaa tarvittava tietopohja ja saada kokemukset juuri käynnistyneistä valinnanvapauden pilottihankkeista. Muutoin riskinä on siirtyminen keskeneräiseen ja kalliiksi tulevaan järjestelmään, joka käytännössä osin jopa heikentää valinnanvapautta nykyisestä eikä turvaa palvelujen laatua ja niiden yhteensovittamista, STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi sanoo.

Hän korostaa, että jos toimivia nykyrakenteita ehditään ajaa alas, niiden uudelleen pystyttäminen on kallista ja hankalaa, osin jopa mahdotonta.

Kansallisen tason tietovarantojen hallinnoimisessa kannattaa Työläjärven mielestä hyödyntää Kelan olemassa olevia tietojärjestelmiä ja kehittää niitä edelleen osaksi uutta palvelukokonaisuutta.

STTK ei kannata valinnanvapauden piiriin tulevien palvelujen yhtiöittämisvelvoitetta.

– Palveluntuottajien tasapuoliset toimintaedellytykset voidaan turvata muutoinkin eikä EU yhtiöittämistä edellytä, Työläjärvi perustelee.

Valinnanvapauden lakiluonnoksessa eri toimijoiden vastuut ja työnjako ovat toistaiseksi hyvin epäselviä, joten seurauksena olisi todennäköisesti asiakkaiden pallottelua.

Henkilöstön näkökulmasta sote-alan kilpailun ylikorostamiseen liittyy STTK:n arvion mukaan suuria riskejä.

– Kilpailuetua lähdetään hakemaan henkilöstön asemaa heikentämällä. Tämä tarkoittaisi työurien pirstoutumisia esimerkiksi vastentahtoisten määräaikaisuuksien, osa-aikaisuuksien ja nollatuntisopimuksien lisääntyessä. Lisäksi tapahtuisi keinotekoisia siirtymisiä halvempiin työehtosopimuksiin, Työläjärvi toteaa.

Esimerkkejä tästä on jo nähty muissa Pohjoismaissa kilpailun piirissä olevilla sote-markkinoilla ja myös Suomessa yrityksien valmistautuessa uuteen kilpailuasetelmaan.

STTK:n huoli henkilöstöstä on suuri, sillä sen liitoissa on järjestäytyneenä suurin osa sote-henkilöstöstä ja tukipalveluhenkilöstöstä.

– Asiakkaiden palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tarvitaan saumatonta integraatiota ja yhteistyötä eri palveluntuottajien ja ammattilaisryhmien kesken. Käytännössä tämä olisi sote-markkinoilla hyvin haasteellista tähän mennessä luonnostellulla mallilla. Valinnanvapauden lakiluonnoksessa eri toimijoiden vastuut ja työnjako ovat toistaiseksi hyvin epäselviä, joten seurauksena olisi todennäköisesti asiakkaiden pallottelua, väliinputoamisia sekä entistä enemmän lähetteitä erikoissairaanhoitoon ja maakunnan liikelaitoksen palvelujen piiriin.

– Tämä ei ole järkevää kehittämistä vaan johtaa palvelukokonaisuuksien pirstoutumiseen ja kustannuksien karkaamiseen, vaikka tavoitteet sotessa ovat aivan päin vastaiset, Työläjärvi korostaa.

Jo käynnissä olevat alueelliset integroidut palvelumallit ovat kannatettavia.

– Tällä hetkellä kiireellisintä on valmistella sote-järjestämisvastuun siirto maakunnille laajapohjaisessa yhteistyössä, mukaan lukien eri henkilöstöryhmien edustajat. Jo tämä tehtäväkokonaisuus on vaativa ja työmäärä suuri. Siksikin toimivan valinnanvapausmallin rakentaminen edellyttää huolellisempaa valmistelua, laajempaa tietopohjaa ja enemmän aikaa, STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi sanoo.

VVO-yhtymä yllättää: ”Uudistuttuamme yrityksenä uudistamme myös nimemme”

Kuva: Kari Hulkko

VVO-yhtymä Oyj on nyt Kojamo. Nimenmuutoksen taustalla on yhtiön merkittävä uudistuminen. Konsernin emoyhtiö toimii jatkossa asuntojen nimestä erottuvalla uudella nimellä, joka otetaan käyttöön heti.

VVO tiedotti asiasta maanantaina.

Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista.

– Vuokra-asumiseen liittyy paljon vanhaa ajattelua, jonka uudistaminen vaatii rohkeutta. Lumo-verkkokauppa on ollut menestys ja antanut vallan asiakkaalle. Suomi kaupungistuu ja elämämme kansainvälistyy. Kun muutoksen tuulet puhaltavat, tarvitaan raikkaita ajatuksia ja kykyä yllättää asiakkaat iloisesti. Otamme haasteen vastaan. Mielestämme jokaisella on oikeus parempaan kaupunkiasumiseen, toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

Nimenmuutoksen taustalla on yhtiössä toteutettu merkittävä uudistuminen. Nyt yhtiö sanoo haluvansa selkeyttää nimenmuutoksella toimintaansa ja vahvistaa kilpailukykyään. Asukkaiden arkeen muutos ei vaikuta.

– 100-vuotiaassa Suomessa olemme suomalaisuudestamme ylpeä yritys. Tehtävänämme on ymmärtää, kuinka ihmiset haluavat tulevaisuudessa asua. Vakaa kannattavuutemme auttaa tarttumaan rohkeasti huomiseen. Uudistuttuamme yrityksenä uudistamme myös nimemme, Nieminen sanoo.

Kojamo tarkoittaa suurta koiraslohta.

Kojamo Oyj on konsernin emoyhtiö ja 4,3 miljardin euron asunto-omaisuuden arvollaan mitattuna Suomen suurin kiinteistösijoittaja. Yhtiön osuus koko vuokra-asuntomarkkinasta on noin 4,2 prosenttia. Lumo tarjoaa asumisen ratkaisuja asiakkaillemme yli 31 000 asunnolla ja VVO-nimi jää käyttöön 3 800 asunnon ei-kaupallisessa vuokrauksessa.

Viiden vuoden aikana konserni on investoinut vapaiden markkinoiden kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa. Rakenteille on tullut 3 872 uutta vapaa-rahoitteista asuntoa. Yhtiö on myös ostanut merkittävän määrän asuntoja sekä tuonut asumiseen palvelumuotoilun Lumo-brändiin kuuluvana.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta