Kultur

Också män har känslor

Foto: Förlaget
Rafael Donner.
Foto: Förlaget
Rafael Donner.
Foto: Förlaget
Rafael Donner.

”Människan är ett känsligt djur är en vidsynt och tolerant bok som utmanar läsaren till samtal” skriver Topi Lappalainen om Rafael Donners debut.

 

 

Bokrecension: Rafael Donner, Människan är ett känsligt djur (2018). Förlaget M, 178 s.

 

Rafael Donner har valt att debutera med en bok som har undertiteln ”En självbiografisk essä”. Människan är ett känsligt djur är kanske rättare sagt en essäsamling med en hel del allmängiltiga frågeställningar. Utgångspunkten ligger i författarens liv men han lyckas öppna breda vyer med sin essäistik. Det är för all del mycket man får veta om människan Rafael Donner men det är många undrande frågor om människosläktet han ställer som kan vara nyttiga för var och en att begrunda. Hur han själv besvarar frågorna som han funderar på behöver inte alltid vara lika intressant som att han ser stora sammanhang och har lyckats skapa en mycket tankeväckande bok.

 

Det är modigt av den 1990 födda debutanten att välja essägenren som uttrycksmedel i den första boken. Det är en ofta förekommande fördom att det krävs en lång livserfarenhet för att kunna skriva essäer. Stilmässigt finns det inga orsaker att tvivla på att Rafael Donner har hittat sin genre. Essäerna är engagerande, roliga och fyndiga. ”Tack vare min ungdom vågar jag göra förhastade påståenden som jag senare kommer att ångra” är hur Donner garderar sig i epilogen. Också äldre essäister kan göra förhastade påståenden, vilket är inte så farligt. En bra essäist behöver inte vara allvetande utan snarare vetgirig på ett sätt som får också andra att bli intresserade av de frågeställningar som essäerna tar upp.

 

En viktig fråga som Rafael Donner lyfter upp är att också män har rätt till sina känslor. En uppväxt i en miljö där man utgår från att vuxna män inte får gråta är något som har fått honom att vilja förbättra villkoren för pojkar som växer upp till män. Han tar ställning för feminismen och ifrågasätter förlegade könsroller. Till dem som ifrågasätter feminismen som ord påpekar han att det enbart är en semantisk fråga för honom. Det viktiga är innehållet. ”Jag är en feminist för att jag tror att våra kön inte ska skapa förutsättningarna för våra liv”, konstaterar han. Sin unga ålder till trots har han hunnit se mycket av världen. Några av det mest ögonöppnande partierna utspelar sig i länder som Japan, Sydafrika och Nya Zeeland. Med tanke på iakttagelseförmågan har Jörn Donner fått en värdig arvtagare i sonen som också berör temat att vara son till en känd person.

För Rafael Donner är människan utan tvivel ett djur. Därför kommer det som ingen överraskning att relationen mellan människa och djur lyfts fram i boken på ett centralt sätt. En annan viktig fråga är solidariteten människorna emellan. Donner skriver att läsningen av Ayn Rand var en stor besvikelse för honom och han varnar för egoismen som tycks dominera i vår värld. Människan är ett känsligt djur är en vidsynt och tolerant bok som utmanar läsaren till samtal. Författargreppet är säkert och bådar gott för framtiden.

 

 

 

 

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast